Основи організації міжнародного кредитуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основи організації міжнародного кредитуванняОснови організації міжнародного кредитування включають в себе: попередні переговори про надання кредиту; підготовку листа про зобов'язання позичальника у разі надання кредиту; укладення угоди про кредит (звичайної або відновлювальної); якщо це синдикований кредит, то існує ще угода банків про участь у кредиті й угода про відступлення боргу одного з учасників синдикату іншим учасникам.Угода про надання міжнародного кредиту повинна містити такі умови:валюта кредиту і платежу;сума (ліміт) кредиту;строк кредиту;вартість кредиту;забезпеченість кредиту;захист від кредитних, валютних, регіональних та інших ризиків.Валюта кредиту і платежу - одна з найважливіших умов міжнародного кредиту, бо від її вибору залежить подальший фінансовий стан кредитора. На вибір валюти впливають: стабільність валюти; рівень процентної ставки; практика міжнародних розрахунків; ступінь інфляції; динаміка курсу валют.До валюти міжнародних кредитів належать:національні грошові одиниці;євровалюта;міжнародні розрахункові валютні одиниці.Коли валюта платежу не збігається з валютою кредиту, то це так звані м'які позики.Сума (ліміт) кредиту - частина позичкового капіталу, який надається в товарній чи грошовій формі позичальникові. Сума банківського кредиту ще має назву "кредитна лінія". Міжнародний кредит надається у вигляді однієї частки чи кількох часток (траншів), які можуть відрізнятися умовами.Строк міжнародного кредиту - це також одна із важливих умов міжнародного кредиту. До факторів, що впливають на строк міжнародного кредиту, відносять наступні:

цільове призначення;співвідношення попиту та пропозиції аналогічних кредитів;розмір контракту;національне законодавство;традиційна практика кредитування;міждержавні угоди.

Для визначення ефективності кредиту розрізняють повний і середній строк.Повний строк міжнародного кредиту - це строк від початку використання кредиту до його повного погашення. Цей строк визначається за формулою:де Сп - повний строк кредиту;Пв - період використання кредиту, який включає період поставки товару і визнання покупцем заборгованості за кредитом шляхом акцепту векселів експортера;

/7/і - пільговий період, тобто період між закінченням використання кредиту і початком його погашення. Є важливим елементом строку кредиту, особливо в разі великомасштабних поставок;Ппог - період погашення - це період, протягом якого здійснюється погашення кредиту.Середній строк міжнародного кредиту:показує, на який період у середньому припадає вся сума кредиту;використовується для порівняння ефективності кредитів з різними умовами;включає повністю пільговий період і половину строку використання і погашення кредиту.Формула розрахунку середнього періоду така:де Ссер - середній строк кредиту.Зазвичай середній строк менший від повного строку. Сп - Сер, якщо кредит надається відразу на повну суму і погашається одночасним внеском.Умови погашення міжнародного кредиту бувають такі:погашення рівними частинами протягом визначеного строку;нерівномірне погашення залежно від зафіксованих в угоді принципу і графіка (наприклад, збільшення частки до кінця строку);з одноразовим погашенням всієї суми кредиту;ануїтети і (рівні річні внески головної суми позики і процентів).Важлива умова міжнародного кредиту - визначення його вартості.Головні елементи, що входять до вартості міжнародного кредиту, показані на рисунку 11.1."Ціна" міжнародного кредиту базується на процентних ставках країн - провідних кредиторів, насамперед США, Японії, Німеччини.Реальна процентна ставка - це номінальна ставка за вирахуванням темпу інфляції за певний період.Грант-елемент (пільговий елемент, субсидії) - показує, який обсяг платежів у рахунок погашення кредиту економить позичальник за умови отримання кредиту на більш пільгових умовах, ніж ринкові.Забезпеченість- одна з головних умов міжнародного кредиту. Забезпечення міжнародного кредиту може бути фінансово-товарним та юридичним.Захист від кредитних, валютних, регіональних та інших ризиків. Ця умова міжнародного кредиту передбачає, що при визначенні валютно-фінансових умов міжнародного кредиту кредитор ураховує:кредитоспроможність- спроможність позичальника отримати кредит;платоспроможність - спроможність позичальника своєчасно і повністю розрахуватися за своїми зобов'язаннями.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.007 с.)