Топ-10 найбільших бірж світу за обсягом продажу акційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Топ-10 найбільших бірж світу за обсягом продажу акційВзагалі, міжнародний фондовий ринок уособлює в собі діяльність наступних найбільших фондових бірж світу:

Нью-Йоркська фондова біржа (New York Stock Exchange (NYSE));

Електронна фондова біржа США (National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ));

Американська фондова біржа (AMEX);

Лондонська фондова біржа (London Stock Exchange (LSE));

Фондова біржа EURONEXT;

Франкфуртська фондова біржа;

Мадридська фондова біржа (Madrid Stock Exchange);

Італійська фондова біржа (Borsa Italiana S.p. A., ISE);

Токійська фондова біржа (Tokyo Stock Exchange);

Шанхайська фондова біржа (Shanghai Stock Exchange);

Національна фондова біржа Індії (National Stock Exchange of India);

Фондова біржа Сан-Пауло (Bolsa de Valores de Sao Paulo - Bovespa);

Австралійська фондова біржа (Australian Stock Exchange (ASX));

Фондова біржа PTC (Російська Торгова Система);

Московська міжбанківська валютна біржа (ММВБ).

Міжнародний ринок банківських кредитів

Міжнародний кредит як економічна категорія

Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням у тимчасове користування валютних грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим на умовах платності, строковості, повернення, забезпеченості, цільового призначення.

Джерелами міжнародного кредиту є:

тимчасово вивільнена у підприємстві у процесі кругообігу частина капіталу в грошовій формі;

грошові накопичення держави, мобілізовані банком;

грошові заощадження індивідуального сектора, мобілізовані банком.

Основні принципи міжнародного кредиту:

повернення - відображає необхідність вчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником, якщо отримані кошти не повертаються, то відбувається безповоротна передача грошового капіталу, тобто фінансування;

строковість передбачає необхідність його повернення не в будь-який прийнятий для позичальника час, а в чітко визначений строк, зафіксований у кредитному договорі;

платність - необхідність не тільки прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, а й оплати права користування;

забезпеченість- передбачає необхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора у разі порушення позичальником узятих на себе зобов'язань і відображається у таких формах кредитування, як позики під заставу чи під фінансові гарантії;

цільовий характер - притаманний більшості кредиторів і відображає необхідність цільового використання коштів, які отримані від кредитора;

диференційований характер - визначає диференційований підхід з боку кредитних організацій до різних категорій потенційних позичальників залежно від інтересів як банку, так і країни, в якій знаходиться банк-кредитор.

Принципи міжнародного кредиту використовуються для досягнення поточних і стратегічних завдань суб'єктами ринку і держави і виражають Його зв'язок з економічними законами ринку. Місце і роль міжнародного кредиту у світовій економічній системі визначається насамперед його функціями, які відображають особливості руху міжнародного позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.

Основними функціями міжнародного кредиту є:

перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного виробництва;

економія затрат обігу у сфері міжнародних розрахунків;прискорення концентрації і централізації капіталу;обслуговування міжнародного товарообігу;прискорення науково-технічного прогресу.

Позитивна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він: стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни; створює сприятливі умови для зарубіжних приватних інвестицій; забезпечує безперервність міжнародних розрахункових та валютних операцій; підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі та інших видів зовнішньоекономічної діяльності.Негативна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він:

загострює суперечності ринкової економіки;

використовується для переказування прибутків із країн-позичальників, посилюючи позиції країн-кредиторів;

сприяє створенню та зміцненню в країнах-боржниках вигідних для країн-кредиторів економічних і політичних режимів;виступає джерелом фінансування війн;використовується для проведення кредитної дискримінації та кредитної блокади.

Форми міжнародного кредиту Існують різні форми міжнародних кредитів, їх можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризують окремі сторони кредитних відносин, а саме: І) за валютою позики:у валюті країни-позичальника;валюті країни-кредитора;валюті третьої країни;міжнародній грошовій одиниці [СПЗ, екю (до 1999 р.), євро];за формою кредитування:

товарні кредити - міжнародні кредити, що надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у грошовій чи іншій товарній формі;

валютні (грошові) кредити - кредити, надані у грошовій формі: у національній або іноземній валюті;

за цільовим призначенням:

зв'язані кредити - надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді:

комерційні - для закупівлі певних видів товарів і послуг;

інвестиційні - для будівництва конкретних об'єктів, погашення заборгованості, придбання цінних паперів;

проміжні - для змішаних форм вивезення капіталів, товарів і послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних робіт;незв'язані, або фінансові, кредити - це кредити, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі;за технікою надання:

готівкові кредити, коли кошти зараховуються на рахунок боржника в його розпорядження;

акцептні кредити - надаються у формі акцепту тратти (переказного векселя) імпортером, переважно банком, що полегшує облік тратти в банку;

облігаційні позики - широко використовуються при залученні коштів на довгостроковій основі;синдиковані і консорціальні кредити - дають змогу позичальникові мобілізувати особливо великі суми на довгий строк, тому що кредитором виступає не один банк, а кілька - "синдикат" чи кілька десятків банків - "консорціумів";відповідно до загального джерела:

внутрішні кредити - це кредити, що надаються національними суб'єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним суб'єктам;іноземні (зовнішні) кредити - кредити, що надаються іноземними кредиторами національним позичальникам для здійснення зовнішньоекономічних операцій;змішані кредити - кредити як внутрішнього, так і зовнішнього походження;залежно від форми забезпечення:

забезпечені кредити - кредити, забезпечені нерухомістю, товарами, товарними документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою;бланкові кредити - кредити, надані під зобов'язання боржника вчасно їх погасити, документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника;

залежно від терміну кредиту:надстрокові - добові, тижневі, до трьох місяців;короткострокові - до одного року;середньострокові - від 1 року до 5 років, іноді до 7-8;довгострокові - понад десять років;залежно від кредитора:приватні кредити - кредити, надані приватними особами;урядові (державні) кредити - кредити, надані урядовими установами від імені держави;кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій;змішані кредити;залежно від способу погашення:з рівномірним погашенням;нерівномірним погашенням;одночасним погашенням;ануїтетним погашенням (% погашення за основним боргом).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.008 с.)