Регулювання міжнародного ринку цінних паперівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Регулювання міжнародного ринку цінних паперівРегулювання ринку цінних паперів - це впорядкування всіх видів діяльності на ринку з метою узгодження інтересів усіх його суб'єктів (емітентів, інвесторів, професійних учасників ринку цінних паперів) і операцій між ними з боку уповноважених на це органів.Регулювання ринку цінних паперів можна розділити на внутрішнє і зовнішнє регулювання.Внутрішнє регулювання - це підлеглість учасників ринку цінних паперів власним нормативним документам: статуту, правилам здійснення діяльності, стандартам діяльності і т.д.Зовнішнє регулювання - це підлеглість діяльності учасників ринку цінних паперів нормативним актам держави, інших організацій (наприклад, саморегулівних організацій), міжнародним угодам. До зовнішнього регулювання належить також суспільне регулювання, тобто дія суспільства на учасників ринку цінних паперів з використанням механізму громадської думки. Часто саме реакція широкої публіки є причиною тих або інших регулюючих дій з боку держави або саморегулівних організацій.Цілі регулювання ринку цінних паперів:

створення нормальних умов для функціонування ринку цінних паперів, всіх його учасників;

підтримка порядку на ринку цінних паперів;

захист учасників ринку цінних паперів від несумлінних дій, шахрайства, злочинів з боку окремих осіб;

забезпечення нормального ціноутворення на ринку цінних паперів на основі вільного формування попиту і пропозиції фінансових інструментів;

стимулювання розвитку ринку цінних паперів як механізму перерозподілу грошових ресурсів, його окремих сегментів, створення нових сегментів ринку;

використання ринку цінних паперів для досягнення специфічних суспільних цілей (наприклад, для підвищення темпів зростання економічного розвитку, розв'язання кризи неплатежів, зниження рівня безробіття І т.д.).У міжнародній практиці виділяють різні моделі регулятивної інфраструктури ринку цінних паперів залежно від:

суб'єкта регулювання;ступеня жорсткості регулювання;моделі ринку цінних паперів.

Правове регулювання поділяється на державне регулювання і саморегулювання.Державне регулювання на ринку цінних паперів можна розділити на пряме і непряме регулювання.Пряме(адміністративне) державне регулювання здійснюється за допомогою встановлення обов'язкових вимог, що висуваються до учасників ринку цінних паперів, ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів, державної реєстрації самих цінних паперів, забезпечення гласності і рівної інформованості учасників ринку, підтримки правопорядку і т.д.Непряме(економічне) державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється такими методами, як, наприклад, проведення певної податкової політики, грошової політики, політики у сфері формування і використання коштів державного бюджету, політики у сфері управління державною власністю, зовнішньоекономічної діяльності і т.д.Для досягнення мети регулювання державою створюється відповідна структура державного регулювання ринку цінних паперів і вводяться певні його форми.

Структура державних органів, що регулюють фондовий ринок, залежить від:

моделі ринку, прийнятої у тій чи іншій країні:

банківська - значною є роль відомства з нагляду за банками або центрального банку;

небанківська - регулювання здійснюється органом контролю за ринком капіталу;

змішана - розподіл функцій регулювання;

ступеня централізації управління в країні та автономії регіонів:

федеративний устрій:

- частина повноважень держави на ринку цінних паперів передана суб'єктам федерації (наприклад, у США - штатам, у Німеччині - землям і т. д.);

- взагалі відсутній федеральний рівень регулювання (наприклад, у Канаді існують лише Комісії з цінних паперів провінцій);

унітарна держава - функції регулювання зосереджені на урядовому рівні;

ступеня централізації управління фінансовими ринками:

Міністерство фінансів;

спеціалізований орган регулювання ринку капіталів - за американською традицією у більшості країн функціонують Комісії з цінних паперів;

ступеня зосередження функцій регулювання:

цінних паперів та похідних:

- Комісія з цінних паперів - у більшості країн; - спеціалізований орган регулювання товаророзпорядчих похідних цінних паперів (США, Болгарія);

корпоративних і муніципальних цінних паперів:

- Комісія з цінних паперів;- спеціалізований орган (США);

регулювання ринку капіталу та банківського нагляду:

- спеціалізовані органи - у більшості країн;

- єдиний орган (приєднання до Комісії з цінних паперів органів банківського нагляду). Ця більш сучасна тенденція існує у Великобританії, Угорщині;Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.007 с.)