Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Міжнародно-правове регулювання праці1. Мета створення Міжнародної Організації Праці, її основні завдання.

2. Структура та статут МОП.

3. Щорічні конференції МОП. Адміністративна рада. Міжнародне Бюро праці. Комітети Міжнародного Бюро праці.

4. Форми правових актів, що приймаються Міжнародною Організацією Праці. Порядок прийняття Конвенцій і Рекомендацій.

5. Ратифікація Конвенцій державами-членами ООН.

6. Роль міжнародного законодавства для вдосконалення трудових відносин в Україні.

7. Двосторонні та багатосторонні договори як міжнародні правові акти про працю.

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

При вивченні цієї теми, студентам необхідно:

визначити значення і роль «Європейської соціальної хартії», «Загальної декларації прав людини» та інших документів ООН;

ознайомитись з завданням та правовим статусом Міжнародної Організації Праці, та змістом окремих конвенцій і рекомендацій. Наприклад – Конвенція МОП №154 «Про сприяння колективним переговорам» 1981 року, Конвенція МОП №150 «Про адміністрацію праці, роль, функції та організацію» та інші. Конвенція МОП №102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення», Конвенція МОП №41 «Про працю жінок в нічний час», Конвенція МОП №122 «Про політику в галузі зайнятості» та інші.

Форма контролю: підготувати виступи, або реферати.

 

Література : 1, 3, 7, 10, 12, 18 ,27.

Нормативні акти: 1-5, 16,19,25.


ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Конституційне право громадян на працю. Поняття, предмет, методи і система трудового права
Принципи трудового права України 0.5
Джерела трудового права України 0.5
Суб’єкти трудового права України
Правовідносини в сфері трудового права
Колективний договір (угоди)
Правове регулювання працевлаштування громадян
Трудовий договір. Контракт
Зміна умов трудового договору
Робочий час
Час відпочинку
Заробітна плата
Припинення, розірвання трудового договору
Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність
Матеріальна відповідальність працівників за нанесену підприємству шкоду
Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства.
Трудові спори
Міжнародно-правове регулювання праці

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З ТРУДОВОГО ПРАВА

Мета даних методичних вказівок –– сприяти глибокому засвоєнню студентами навчального курсу “Трудове право”, набуттю практичних навичок самостійного вивчення усіх розділів курсу, навчитися орієнтуватися у нормативному матеріалі та користуватися правовими джерелами, вірно їх застосовувати у своїй майбутній роботі.

Організація та проведення практичних (семінарських) занять здійснюється в два етапи. На першому –– розглядаються теоретичні питання теми, знання яких необхідні для вирішення практичних завдань та розгляду проблемних ситуацій. На другому - студенти розглядають конкретні ситуації, засновані на правовій практиці. Студенти повинні дати мотивоване та юридично обгрунтоване вирішення справи (казусу) по суті із посиланням на конкретні норми та джерела діючого законодавства України.

Для активної участі у практичних (семінарських) заняттях студентам необхідно вивчити навчальну літературу та нормативні джерела. Доцільно також використовувати роботи провідних спеціалістів галузі, наукові праці, навчальні посібники та наукові журнали, збірники й узагальнення судової практики.

Методологічну основу теоретичного курсу складають: Конституція України, міжнародні акти ратифіковані Верховною Радою України, інші закони та підзаконні акти, Урядові Програми і Концепції щодо вирішення соціально – трудових проблем.

На практичні (семінарські) заняття виносяться теми, які відносяться до всіх розділів трудового права, що входять до програми курсу.

Для глибшого самостійного вивчення основних питань відповідних тем студентам пропонується список нормативних та учбових джерел.

За пропозицією викладача конкретні задачі і ситуації студенти можуть виконувати письмово.

Студент, який не виконав завдання, або пропустив заняття з неповажних причин, вивчає матеріал самостійно і доповідає його викладачеві в усній або письмовій формі на наступному занятті.

.

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.162 (0.007 с.)