Тема 1. Зміна умов трудового договоруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Зміна умов трудового договору1. Зміни в організації виробництва та праці як підстава зміни умов трудового договору.

2. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

3. Процедура здійснення змін в організації виробництва та праці.

4. Вимоги до умов трудового договору, які є істотними, в зв’язку з чим, законом дозволяється їх зміна.

Методичні рекомендації:

студентам необхідно усвідомити різницю між робочим місцем і місцем роботи;

необхідно проаналізувати зміст пункту 3 ст.32 Трудового кодексу і зробити аналіз, які умови трудового договору є істотними і розглядаються в умовах зміни в організації виробництва і праці як такі, які необхідно змінити;

знання процедури зміни істотних умов праці – забезпечення гарантій законності і захисту прав працівника частина 3 ст.32 та ст.103 Трудового кодексу вимагають повідомити працівника про наступні зміни не пізніше ніж за 2 місяці.

Самостійна робота:підготувати накази (розпорядження) про зміну істотних умов праці певним працівникам в зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.

Форма контролю: усне обговорення.

Література: п. 1, 3, 9, 10,27.

Нормативні акти: п. 1-5, 20.

Тема 2. Правове регулювання «переведення», «переміщення» працівника.

1. Переміщення: поняття та вимоги до процедури здійснення.

2. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення.

3. Види переведень на іншу роботу.

4. Тимчасові переведення на іншу роботу: в разі простою та в інших випадках.

Методичні рекомендації:

Студент повинен усвідомити зміст понять – «переміщення» і «переведення», правове регулювання процедур, які визначені в законодавстві при здійсненні цих дій. При цьому необхідно знати поняття «робоче місце» та «місце роботи».

Аналізуючи вимоги ст.32 Трудового кодексу, необхідно знати види переведень на іншу роботу.

Згідно ст.33 Кодексу здійснюється переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, встановлюються гарантії для працівників з урахуванням їх стану здоров’я та оплати праці; а також гарантії для вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда, або дитину до 6 років та неповнолітніх.

Ст.34 Кодексу регулює порядок тимчасового переведення на іншу роботу, в разі простою.

Самостійна робота: Знати види і строки переведень та особливість введення змін істотних умов праці.

Форма контролю:обговорення під час семінарських занять.

Література: п. 1, 3, 9, 10,27.

Нормативні акти: п. 1-5, 20.

Модуль 3.

Змістовний модуль 1. Робочий час і час відпочинку. Оплата праці.

Тема 1. Робочий час: поняття та його види.

1. Поняття робочого часу.

2. Поняття і види робочого тижня, робочої зміни і робочого дня.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Поняття режиму робочого часу і порядок його встановлення. Робота в нічний час

4. Нормальна та скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий час.

5. Ненормований робочий день та надурочні роботи.

Методичні рекомендації:

потребують уваги питання тривалості роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих днів; тривалості роботи в нічний час; обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих категорій працівників; порядку одержання дозволу для проведення надурочних робіт; чергування на підприємстві, в установах та організації.

Самостійна робота:

Зробити аналіз оплати праці при використанні різних видів робочого часу.

Форма контролю: скласти 2-3 різних накази з визначенням особливостей робочого часу.

Література : п. 1, 3, 8-10, 27.

Нормативні акти: 1-4, 13.

Тема 2. Час відпочинку

1. Поняття відпочинку і його види.

2. Щотижневий відпочинок.

3. Щорічні відпустки.

4. Соціальні відпустки.

5. Відпустки без збереження заробітної плати.

6. Порядок надання відпусток. Графіки відпусток.

7. Обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку.

Методичні рекомендації:

необхідно звернути увагу на: особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих підприємствах і організаціях, що займаються обслуговуванням населення; заборону роботи у вихідні дні; перерви протягом робочого дня і між робочими днями; святкові і неробочі дні;

порядок надання щорічної основної трудової відпустки; забезпечення права на відпустку, на додаткові відпустки та підстави їх надання і тривалість; подовжені відпустки; підстави їх надання і тривалість; відпустки по вагітності і пологах, по догляду за дитиною; відпустки у зв’язку з навчанням; творчі відпустки; обов’язкові для власника або уповноваженого ним органу випадки надання відпусток працівникам на їх вимогу;

відпустки без збереження заробітної плати, що надаються на розсуд власника або уповноваженого ним органу;

порядок надання першої відпустки, яка може бути надана до спливу шести місяців роботи; допустимі випадки перенесення відпусток; грошову компенсацію за невикористані щорічні відпустки; державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про відпустки.

Самостійна робота: опрацювання Закону України «Про відпустки».

Питання для самоконтролю:

1. Назвати види соціальних відпусток.

2. Який порядок оплати соціальних відпусток?

3. Значення графіку про надання відпусток та порядок його затвердження.

Література : п. 1, 3, 8-10, 27.

Нормативні акти: 1-4, 13.

Тема 3. Заробітна плата

1. Поняття заробітної плати.

2. Методи правового регулювання встановлення заробітної плати.

3. Нормування праці.

4. Система оплати праці. Тарифна система та її елементи.

5. Винагорода за наслідками роботи за рік.

6. Порядок виплати заробітної плати.

7. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні.

Методичні рекомендації:

під час вивчення теми слід розглянути та знати поняття: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування;

порядок запровадження, зміни і перегляду норм праці, строк дії норм праці; елементи тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники; відрядні розцінки; кваліфікаційні довідники посад службовців; поняття системи оплати праці і її види;

відрядну систему заробітної плати; погодинну систему заробітної плати; преміальну систему оплати праці; бригадну форма організації і стимулювання праці; винагорода за вислугу років;

порядок оплати праці у випадках, коли робота виконувалась при відхиленні від умов, передбачених тарифами; обчислення середнього заробітку; строки, місце і час виплати заробітної плати; порядок обчислення заробітку тим, кому надається відпустка; відрахування, що можуть проводиться за наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.

Самостійна робота: студенту необхідно визначити правові поняття, які застосовуються в цій темі: поняття заробітної плати, порядок встановлення мінімальної заробітної плати, порядок індексації заробітної плати.

Питання для самоконтролю:

1. Гарантії збереження заробітної плати.

2. Вимоги щодо оплати праці у вихідні дні.

3. Святкові і неробочі дні і порядок оплати праці в ці дні.

4. Запровадження, зміна і перегляд норм праці.

Література : п. 1, 3, 8-10, 27.

Нормативні акти: 1-4, 19, 23-26.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.009 с.)