ТОП 10:

Велика Руїна i поділ України в другій половині XVII ст.Ключові терміни та поняття

Гайдамаки, Гетьманщина, козацька старшина, Малоросія, опришки, спадкоємний гетьманат, Руїна, Хмельниччина.

Література

 

Гiйом Левасер де Боплан. Опис України. – Львів, 1990. – 320 с.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.80-89.

Дорошенко Д.I. Iсторiя України: У 2-х т. – Т.I. – К., 1991. – 450 с.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / За ред. В.А. Смолія. – Т.1. – К., 1998. – 346 с.

Iсторiя України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. Кн.1. – К., 1991. – С.243-247, 285-287.

Крип'якевич I.П. Iсторiя України. – Львів: Світ, 1990. – 450 с.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С.128-144.

Питання для самоконтролю

Який час в історії України називають Великою Руїною? Як ви гадаєте, чому?

Чим була викликана внутрішня боротьба серед козацької старшини після смерті Б.Хмельницького? До яких наслідків вона привела?

Чи мала Україна в ІІ пол. ХVІІ ст. свою державність? Обґрунтуйте свої висновки.

Які альтернативи союзу з Московією висували українські гетьмани доби Руїни? Що заважало їх реалізації?

 

Т.Шевченко i його роль в українській історії

Ключові терміни та поняття

Імперія, кріпацтво, Кирило-Мефодіївське братство, „Кобзар”, національна самосвідомість, національне відродження, самодержавство.

Література

Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1990. – С. 120-145.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. Кн.1. – К., 1991. – С. 405-411.

Історія України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава, 1993. – С. 6-8.

Питання для самоконтролю

Як відобразилось формування української національної самосвідомості в “Кобзарі” Т.Шевченка?

Чи був Т.Г.Шевченко членом якихось політичних гуртків, груп, організацій? Якщо так, то яких?

Як визначає Т.Шевченко історичні корені українців?

Уявлення Т.Шевченка про власну націю та її ворогів. Кого називає Шевченко поневолювачами та ворогами українців?

У чому вбачає поет умови визволення своєї нації?

Як Шевченко ставиться до українофільства?

Яким є політичний заповіт Шевченка своїм нащадкам-українцям?

Чому царський уряд визнав Т.Г.Шевченка „одним із найважливіших злочинців”?

 

Кирило-Мефодіївське товариство 1846-1847 рр. і його роль

В українському національно-визвольному русі

Ключові терміни та поняття

Імперія, кріпацтво, Кирило-Мефодіївське братство, „Кобзар”, національна самосвідомість, національне відродження, політична організація, самодержавство, федерація слов’янських народів.

Література

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С.225-233.

Дорошенко Д.I. Iсторiя України: У 2-х т. Т.I. – К.,1991. – 450 с.

Історія України: нове бачення. У 2-х т. / За ред. В.А. Смолія. Т.1. – К., 1998. – 346 с.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-х т. – К.,1990.

Крип'якевич I.П. Iсторiя України. – Львів: Світ, 1990. – 450 с.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. Кн.1. – К., 1991. – С. 405-409.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С.213-214.

Ксерокопія на кафедрі:

Сергiєнко Г. Про діяльність Кирило-Мефодіївського товариства// Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Питання для самоконтролю

Ким та коли було створено Кирило-Мефодіївське товариство? Чому воно так називалось?

Якою була політична програма кирило-мефодіївців?

Яку практичну діяльність здійснювали члени товариства?

У чому полягає значення існування Кирило-Мефодіївського товариства для історії України?

 

Столипінська аграрна політика та її наслідки для України

Ключові терміни та поняття

Аграрна реформа, аграрне суспільство, індустріальне суспільство, капіталізація, колонія, місцеве самоврядування, общинне землекористування, переселенська політика, реакція, революція, реформування економіки, селянський банк, соціально-економічна модернізація, українська буржуазія, фермерське господарство, хутори.

Література

Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. – М.,1991. – 286 с.

Волковинський В.М. Столипін П.А.: з життя та державної діяльності // Укр. іст. журн. – 1991. – № 2, 4, 6.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К.,1997. – С. 145.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.1. – Полтава,1993. – С. 21-23.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т.2. – С. 426-429.

Рибалка І.К. Історія України. Ч.2. – Х.: Основа, 1997. – С.365-371.

Ксерокопія на кафедрі:

Якименко М. Крах переселенської політики царизму в 1906-1913 рр. // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Питання для самоконтролю

У чому суть столипінської аграрної реформи? Яку основну мету вона переслідувала?

Чи передбачало реформування аграрної сфери зміни у політичних відносинах ? Якою мала стати система органів місцевого самоврядування?

Які сфери життя імперії не повинні були, на думку Столипіна, підлягати реформуванню?

Як відбувався після реформи процес капіталізації сільського господарства в Росії та в українських землях? Чому, на Вашу думку, в Україні він ішов швидше?

Яку роль відігравали селянські банки?

До яких наслідків вело масове переселення селян на вільні землі за Уралом?

Чи можна вважати наслідком столипінської аграрної реформи загострення класової боротьби в українському селі на початку ХХ ст.?


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.004 с.)