ТОП 10:

Евакуація та оборонні бої Червоної Армії в 1941-1942 рр.В Україні

Ключові терміни та поняття

Евакуація, колабораціонізм, корінний перелом у Великій Вітчизняній війні, міста-герої, оборонні бої, окупаційний режим, план блискавичної війни („бліцкріг”), рух опору.


Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.168-186.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. – Вип.3. – Полтава, 1997. – С.27-30.

Iсторiя України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. Кн.2. – К., 1991. – С.328-334.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. – К.,1998. – С.291-307.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам’ять // Укр. істор. журн. – 2000. – №3-4.

Світлична В.В. Історія України: Навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.198-202.

Питання для самоконтролю

Яким був характер війни проти фашистських загарбників 1941-1945 рр. для українського народу?

Активною чи пасивною була позиція українців на початку війни?

Що Ви можете сказати про кількість українців у лавах Радянської армії та їх участь в оборонних боях 1941- 1942 рр.?

Назвіть основні воєнні операції літньо-осінньої кампанії 1941 р. на території України. Визначте їх загальностратегічне значення.

Що Вам відомо про долю Південно-Західного фронту ?

Які з причин тимчасових поразок Радянської армії на першому етапі Великої Вітчизняної війни Ви вважаєте найголовнішими?

 

Фашистський окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр.

Ключові терміни та поняття

Генерал-губернаторство, геноцид, гетто, евакуація, колабораціонізм, „новий порядок”, окупаційний режим, остарбайтери, ОУН, ОУН(Б), ОУН(М), партизанський рух, підпілля, план „Ост”, Поліська Січ, рейхскомісаріат „Україна”, рух опору, ”Трансністрія”, УПА.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.168-186.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1. – Полтава,1993. – С.39-41.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1997. – С.24-27.

Смолій В. Історія України. – К.,1997. – С.317-320.

Світлична В.В. Історія України: Навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.200-201, 207-208.

Ксерокопія на кафедрі:

Нюрнбергский процесс: Сборник материалов в 2-х томах. – М., 1954. – 120 с.

Питання для самоконтролю

У чому була суть “нового порядку”, встановленого німцями в Україні в 1941 р.?

Як гітлерівські стратеги планували розпорядитися Україною після розгрому СРСР? Яке місце у своїх планах вони відводили ОУН?

Чи потрібна була фашистській Німеччині самостійна українська держава?

Чи міг бути фашистський окупаційний режим щодо українців гуманним або ліберальним?

Який взаємозв’язок існує між фашистським окупаційним режимом в Україні та антифашистською боротьбою народу?

 

Корінний перелом у ході Великої Вітчизняної війни i визволення Червоною Армією України в 1943-1944 рр.

Ключові терміни та поняття

Битва за Дніпро, корінний перелом у Великій Вітчизняній війні, Курська дуга, Сталінградська битва, визвольні операції 1943-1944 рр., партизанські рейди.

Література

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.168-186.

Iсторiя України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С. 334-354.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. – К.,1998. – С.318-323.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам’ять // Укр. істор. журн. – 2000. – №3-4.

Питання для самоконтролю

Що ми називаємо великим переломом у ході Великої Вітчизняної війни?

Чому він став можливим саме в цей час?

Коли розпочалося визволення України від німецько-фашистських загарбників?

Які військові операції та великі битви цього часу Ви пам’ятаєте?

Яку участь у визволенні України від німецьких окупантів брали радянські партизани, загони ОУН-УПА?

 

Закінчення Великої Вітчизняної війни в 1945 р. i остаточне возз'єднання України. Внесок українського народу в перемогу над фашистами та ціна перемоги

Ключові терміни та поняття

Возз’єднання українських земель, людські втрати, радянізація, ціна перемоги.

Література

Iсторiя України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. Кн.2. – К., 1991. – С. 334-354.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1. – Полтава,1993. – С.37-42.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.168-186.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. – К.,1998. – С.323-327.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам’ять // Укр. істор. журн. – 2000. – №3-4.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3. – Полтава, 1997. – С.24-27.

Питання для самоконтролю

Які причини перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні і який внесок до перемоги зробив український народ? Яку роль у перемозі зіграв союз радянських республік та політична сила, що об’єднувала його – Комуністична партія?

Якою була ціна перемоги і хто несе відповідальність за цю ціну?

Як були визначені західні кордони України після ІІ Світової війни?

Якими були міжнародно-правові підстави світового визнання західних кордонів України на відміну від включених до складу СРСР прибалтійських республік, що не визнавалось юридично правомірним у світі?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.004 с.)