ТОП 10:

Тема. Революція 1848 р. в Австрійській імперії.1.Березнева революція в Угорщині.

2.Хід революції в Австрії:

а) березнева революція в Австрії;

б) підйом демократичного руху у Відні влітку та восени 1848 р.;

в) конституція 1849 р.

3.Причини поразки і наслідки революції в Австрії.

Тема. Австро – Угорщина в системі дуалізму (1867-1914 рр.).

1. Австро-угорська угода 1867 р. Система дуалізму.

2. Економічний і соціальний розвиток..

3. Національне питання в Австро-Угорській монархії.

Методичні рекомендації.

Визначити причини революції. Розкрити події початкового етапу революції в Угорщині. Розкрити «12 вимог». Показати особливості утворення і діяльності угорського уряду. Розкрити значення селянського руху. М. Танчич й «Робітнича газета». Показати роль Л. Кошута в боротьбі за національну незалежність. Проаналізувати Декларацію про рівність нації в Угорщині. Показати зміст і значення революційної війни угорського народу у 1848-1849 рр.

Визначити причини революції в Австрії.п Показати хід і значення Народного повстання 13 березня 1848 р. у Відні. Розкрити характер і значення Квітневої конституції. Показати роль в революційних подіях різних соціальних груп. Міланський сигарний бунт, студентський рух. Визначити роль Академічного легіону, Політичного комітету Національної гвардії, Комітету громадської безпеки. Загострення протиріч між буржуазією та робітниками влітку 1848 р. Жовтневе повстання у Відні. Причини поразки та значення Віденського повстання. Конституція 1849 р. Централізація адміністративної системи при Франці ЙозифуІ.

«Система Меттерніха»та проблеми багатонаціональної імперії. Відцентрові рухи в Угорщині, Богемії, Галіції, Італії напередодні революції. Внутрішня політика австрійської монархії.

Революційні виступи у слов’янських землях. «Хартія Чехії». Сабор у Хорватії. Повстання у Кракові. Слов’янський конгрес. Повстання в Празі та його поразка. Австрійська дипломатія й національний сепаратизм. Придушення австрійцями Руху трансільванських угорців за автономію. Інтервенція Царської Росії й поразка Угорської революції. Причини поразки революції в Австрійській імперії.

Простежити процес творення системи дуалізму. Проаналізувати неоабсолютистський режим Австрійської імперії 1849-1867 р. Розкрити Закони початку 50-х рр. ХІХ ст. Показати причини краху політичного режиму. Дати аналіз Угоді 1867 р. Визначити причини краху лібералізму в Австрії. Показати роль німців у правлінні Австрією. Розкрити суть і значення ери Таафе. Проаналізувати період політичної кризи і зростання ролі націоналізму в державі. Визначити причини кризи дуалізму.

Простежити особливості економічного розвитку різних областей Імперії. Показати економічну нерівність, соціальне незадоволення і міжетнічну напругу в обох частинах Габсбурзької монархії. Показати взаємозалежність світового і Імперського розвитку капіталізму. Розкрити особливості розвитку економіки Австро – Угорщини на початку ХХ ст., показати співвідношення промислового і аграрного секторів. Проаналізувати розвиток економічної думки Австрійської школи. Показати значення книги Берти фон Зуттнер « Зброю геть!» у розвитку пацифістського руху. Розкрити зміни в соціальній структурі суспільства. Показати особливості робітничого і соціалістичного рухів. Дати характеристику австромарксизму і його засновникам Карлу Реннеру та Отто Бауеру. “Брюннська програма”.

Визначити національний склад імперії. Роль націй у боротьбі. Показати національну політику пануючих кіл Австрії і Угорщини. Розкрити значення німецько – чеської конференції в Чеських землях, реформи Е.Таффе. Простежити процес оформлення німецького шовінізму в Австрії. Г. Фон Шенерер і “Німецько – національний союз”. Розкрити причини розколу загальноавстрійського профсоюзного руху і соціал – демократії Австрії. Показати загострення національної проблеми в монархії на початку ХХ ст. Простежити вплив національного питання на зовнішню політику.

Джерела.

1.Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие внутренняя политика стран Европы и Америки.1870-1914 гг. – М.,1989.-С.237-25

Література.

1. Авербух Р.А.Революция в Австрии (1848-1849 гг.). – М., 1970.

2. Барг М.А., Черняк Е.Б.Революции европейского масштаба в процессе переход от феодализма к капитализму /ХУІ-ХІХ вв././/Новая й новейшая история.-1980. – №3.

3. Блайбер Г., Шмидт В. Европейские революции 1848-1849 гг. в историческом сравнении (к вопросу о типологии и периодизации).// Новая и новейшая история. –1988.- №5.

4. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

5. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

6. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

7. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

8. История Венгрии. В 3- х томах.-М., 1971-1972.Т.1-2.

9. Котова Е.В. Династия Габсбургов./Новая й новейшая история.-1991.- №4.

10. Краткая история Венгрии. – М., 1988

11. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

12. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

13. Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

14. Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

15. Освободительное движение народов Австрийской империи: Возникновение и развитие. Конец ХУІ1 в.-1849 г. – М., 1980.

16. Писарев Ю. Балканы в военных планах Германии и Австро-Венгрии накануне первой мировой войны:1912-1914// НИНИ.-1987.- №4.

17. Писарев Ю. Освободительное движение югославських народов Австро-Венгрии.1905-1914.-М.,!962.

18. Пристер Е. Краткая история Австрии.- М., 1952.

19. Промышленный переворот. Круглый стол.//Новая й новейшая исторя.-1984. – №4.

20. Революции 1848-1849 гг. в Европе. Круглый стол.//Новая й новейшая история. – 1988.-№6.

21. Революции 1848-1849 гг./ Под ред. Ф.В. Потемкина и А.И. Молока: В 2-х т. – М.,1952. – Т. 1-2.

22. Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809-1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини. –Львів, 2002.

23. Цьольнер А. Історія Австрії.-Львів, 2001.

 

Тема 7. Італія в ХІХ – початку ХХ ст. (4г)Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.007 с.)