ТОП 10:

Тема. Революція 1848 – 1849 рр. в Італії. ( 2г.)1. Економічно-соціальний розвиток Італії в 30-40-х рр. ХІХ ст.

2. Революційні події в країні 1848-49 рр.

3. Причини поразки і результати італійської революції.

Тема. Італія в період об’єднання. ( 2г.)

1. Соціально-економічний і політичний розвиток країни після подій 1848-1849 рр.

2. Франко-італо-австрійська війна і її наслідки.

3. Перетворення Італії в єдину державу.

Методичні рекомендації.

Показати основні тенденції соціально-економічного розвитку. Визначити переваги і недоліки економічного розвитку різних областей Італії. Дати характеристику політичній карті Італії. Проаналізувати першу війну за незалежність і оформлення основних політичних течій італійського національного руху. Дати оцінку Д. Мадзіні, Б. Кавуру, Д. Гарібальді.

Проаналізувати ліберальні реформи Папи Пія ІХ.

Дати характеристику початку революції, повстання в Сицилії, Неаполі. Проаналізувати наслідки Конституції в П’ємонті – Альбертианського статуту. Значення проголошеної Республіки Святого Марка у Венеції. Показати причини поразки та наслідки революції.

Повстання в Мілані 1853 р. і війна з Австрією. Поширення революційного руху. Вплив і наслідки франко-австрійського перемир’я на об’єднання Італії. Плебісцит 1860 р. і утворення Італійського королівства. Визначити політику Святого Престолу в період об’єднання, вирішення «папського питання». Роль В. Еммануїла ІІ в консолідації держави.

Література.

1.Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: МП ЮНІВЕРС, 2000.

2.Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

3.Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

4.Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

5.Кто есть кто в военной истории с 1453 по настоящее время / Дж. Киган, Эндрю Уиткрофт. – Лондон – Нью-Йорк – Москва, 2000.

6.Мишина И., Жарова Л. Новое время (конец XV – XVIII вв.). – Симферополь.: НАТА, 2001.

7.Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

8.Новая история. Ч. 1. 1640 – 1870 / под. Ред. А. Нарочницкого. – М.: Госиздат., 1963.

9.Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

10.Пономарев М., Смирнова С, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. – М.: Владос, 2000.

11.Трифанов С. И. Словарь – пособие по новой истории. – Симферополь.: НАТА, 2001

12.Троян С.С., Постоловський Р.М., Федорак В.Ф. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: Навч. посібник. – К.: НМЦ ВО, 2000.

 


6. завдання для самостійної роботи

САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 3.Англія в ХІХ – початку ХХ ст. (6 год)

Тема. Англія в період вікторіанської епохи (1837-1900) ( 2 г.)

 1. Особливості політичного життя. Парламентська реформа 1867. Початок занепаду ідеології і політики лібералізму.
 2. Робітничий і профспілковий рух.
 3. Ірландська проблема. «Молода Ірландія». Рух за гомруль.

Джерела.

 1. Практикум по новой истории: 1871 –1917// Сост. Кочегарова Н.И. - М. – 1989.
 2. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.
 3. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.
 4. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.
 5. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

Література.

1. Бондаревский Г. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива (кон.19 – нач. 20 в.).-М.,1968.-542 с.

2. Виноградов В. Британский лев на Босфоре.-М.,1991.-159 с. (Англии 19 в.)

3. Гелла Т.Н. Либерализм т «новый империализм» в Великобритании в 80 – 90 –х годах ХІХ века// НИН. – 2001. - №2.

4. Жигалина О. Великобритания на Среднем Востоке, 19 – нач.20 в.- М.,1990.-166 с.

5. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

6. История Ирландии/ Гольдман Л., Колпаков А.-М.,1980.-390 с

7. Кертман Л. Джозеф Чемберлен и сыновья.-М.,1990.-541 с.

8. Набоков В. Из воюющей Англии: Путевые очерки.-Петроград,б.г.-130 с.

9. Полякова Е.Ю. Северная Ирландия: Истоки конфликта //НИН. – 1990. - №6. – с. 41-52.

10. Ротшейн Э. В.И.Ленин и социалистическое движение в Великобритании.-М.,1970.-112 с. (Рабочее движение в Англии 19-20 в.)

11. Сергееев Е.Ю. Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке. 1897 – 1903. – М., 19998. 229 С.

12. Трухановский В.Г. Беджамин Дизраели и королева Виктория //НИН. – 1990. - №4 - №5.

13. Туполев Б. Германский империализм в борьбе за «место под солнцем»: Германская экспансия на Ближнем Востоке и Восточной Африке в кон. 19 – нач. 20 в. – М.,1991.-292 с.

14. Уткин А. Дипломатия Вудро Вильсона.- М.,1989.-319 с.

15. Халфин Н. Победные трубы Майванда.-М.,1980.-352 с. (Колониальная политика Англии в Афганистане 19 в.).

 

Тема. Зовнішня політика Англії в ХІХ - початку ХХ ст.(4г).

1. Ідеологічне та дипломатичне забезпечення колоніальних загарбань.

2. Розширення колоніальної імперії.

3. Трансваальська криза й англо-бурська війна.

4. Основні напрямки колоніальної політики наприкінці ХІХ –початку ХХ ст.

5. Англо-французька угода 1904 р. Англо-російська угода 1907 р.

Література.

 1. Хрестоматия по новой истории. Второй период. – Москва., 1993.
 2. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. М., 1979.
 3. Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии, США.-М., 1958.
 4. Германская история в новое и новейшее время. – М., 1970.- Т.1,2.
 5. История дипломатии. Т.1-3.- М., 1959-1965.
 6. Ерофеев Н.А. Очерки по истории Англии 1815-1917. М., 1959.
 7. Никитина И.А Захват бурских республик Англией 1889-1902. М.,1970

Тема 4. Франція в ХІХ - початку ХХ ст.(6г)Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.004 с.)