ТОП 10:

Тема. Економічна політика Німецької імперії.Коротко розкрити процес формування промислового капіталізму, вказати на його особливості. Охарактеризувати методи Німецької імперії для закріплення своїх позицій на світовому ринку, зупинитися на фінансових і митних заходах О. Бісмарка. Дати аналіз політиці протекціонізму і фрітреду в урядах Німецької імперії. Розкрити причини переходу Німеччини до протекціонізму наприкінці 70-х років ХІХ століття. Аналізуючи фінансову політику Німеччини, визначити завдання німецької буржуазії у зовнішній політиці. Показати вплив російсько – німецьких відносин на економічний розвиток імперії.

Література.

Энгельс Ф. Протекционизм или система свободы торговли. – Маркс К., Энгельс Ф. Т.4.

Сборник торговых договоров, заключенных Россией с иностранными государствами. СПб., 1912.

Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1986.

Кучинський Ю. Очерки истории германского империализма. М., 1952.

Ерусалимский А.С. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце ХІХ века. М., 1951.

Хмельницкая Е.Л. Военная экономика Германии, 1914 – 1918 гг. М., 1924

 

 

Тема. Колоніальна політика Німецької імперії.

Дана тема присвячена одній із сторін зовнішньої політики імперії. Визначити особливості економічного розвитку, взаємозалежність внутрішньої політики і зовнішньої. Показати мету і завдання зовнішньополітичного курсу країни. Дати характеристику канцлеру О. Бісмарку і його позиції в розширенні колоніальних володінь Німеччиною.

Основну увагу приділити напрямкам колоніальної політики Німеччини в Африці. Проаналізувати документи і розкрити передумови і політичні сили німецької колоніальної експансії.

Дати оцінку колоніальній політиці Німецької імперії. Показати реакцію колоній на дану політику. Визначити вплив німецько-англійських протиріч на політику Німеччини в колоніальних питаннях.

Література.

Колониальная политика капиталистических держав (1870 – 1914). Практикум для студентов-заочников. М., 1967.

Винопрадов К.Б. Гостенков А.В. Дни и дела Фридриха Гольштейна // ННИ, 1984. - № 2.

Ротштейн Ф.А. Международные отношения в конце ХІХ века. М., 1960.

Гейдорн Г. Монополия. Пресса. Война. Исследование внешней политики Германии с 1902 по 1914 год. Роль прессы в подготовке Первой мировой войны. М., 1964.

Исследования по истории германского империализма начала ХХ века / Отв. ред. Б.А. Айзин, В. Гуче. М., 1987.

История германского колониализма в Африке. М., 1983.

Петряев К.Д. Очерки по истории Германии начала ХХ века (1900-1914). Одесса, 1959.

Сказкин С.Д. Конец австро-русско-германского союза. М., 1974

Туполев Б.М. Германский империализм в борьбе за «место под солнцем». Германская экспансия на Ближнем востоке, в Восточной Африке и в районе Индийского океана в конце ХІХ – начале ХХ вв. М., 1991.

Хальгартенг Г. Империализм до 1914 года. М., 1961.

 

Тема. Англо-бурська війна і англійське суспільство.

Проаналізувати причини і хід англо – бурської війни. Показати через призму війни розташування політичних сил в англійському суспільстві. Дати аналіз політики Англії в Південній Африці наприкінці ХІХ століття. Розглядаючи характер війни вказати позицію консерваторів і лібералів, соціалістичних товариств, профспілок, громадськості. Дати оцінку подій англо – бурської війни в історіографії.

Література.

Колониальная политика капиталистических держав (1870 – 1914). Практикум для студентов-заочников. М., 1967.

Галеви Э. История Англии в эпоху империализма. Т.1. М., 1937.

Колмаков С.А. Идеология и политика либеральной партиии Великобритании в 80- е годы ХІХ века. М., 1985.

Никитина И.А. Захват бурских республик Англии (1899 – 1902 гг.). М., 1980.

Парфенов И.Д. Монополия и империя: Английские привилегированные компании и колониальная экспансия 80 – 90-х годов ХІХ века. Саратов, 1980.

Стрэчи Л. Королева Виктория. Ростов-на-Дону, 1999.

Трухановський В.Г. Б. Дизраэли, или история одной невероятной карьеры. М., 1993.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.004 с.)