ТОП 10:

Тема. Англія в період вікторіанської (1837-1900) і «едвардинської» епох (1900-1914)( 2г.)ТЕМи і зміст семінарських

Занять

Змістовний модуль І.

Семінарські завдання.

Тема 1. Міжнародні відносини ХІХ – початку ХХ ст.(2г).

Тема. Віденський конгрес і створення “Священного союзу”.( 2г).

1. Віденський конгрес 1814 – 1815 рр.

2. Дипломатичні договори 1814 – 1815рр.

3. Створення “Священного союзу”. Посилення феодальної реакції в Європі.

Література.

1. Зак А. Монархи против народа. Дипломатическая борьба на развалинах наполеоновской империи. М., 1966.

2. Тарле Е.В.Талейран // Тарле Е.В. Соч.:В12 т.М., 1957-1962. Т.ХІ.

3. Тарле Е.В.Рабочий класс во Франции в первые времена маинного производства: От конца империи до восстания рабочих в Лионе(1815-1834).М., Л., 1928.

4. Маныкин А.С. Новая и новейшая история стран Западной Европы и Америки/ -М., 2004

5. Арон, Реймон. Мир і війна між націями: Пер. З фр. – К., 2000.

Методичні рекомендації.

Проаналізувати позиції представників провідних європейських держав на Віденському конгресі 1815р. Змоделювати можливий хід дискусії в період роботи конгресу зі сторони держав: Англії, Росії, Пруссії, Австрії і Франції. Розкрити роль дипломатів Конгресу – Талейрана, Меттерніха, Кослрі.

Визначити причини і характер змін основних форм і напрямків міждержавних відносин в період формування Віденської системи. Дати характеристику загальним принципам, на яких базувалися міжнародні відносини.

Проаналізувати ідеологічну доктрину і політичну стратегію “Священного союзу”. Визначити основні етапи його діяльності і розглянути це у співвідношенні з періодами в розвитку системи міжнародних відносин першої половини ХІХ ст.

Визначити степінь і характер впливу революційного процесу 20-40 рр. на розвиток міжнародних відносин і зовнішню політику провідних європейських держав.

За допомогою карти простежити кордони післявоєнного урегулювання світу. Розглянути зміни геополітичного балансу на європейському континенті наприкінці 20-30-х р. Визначити роль грецького питання і російсько-турецьких війн першої половини ХІХ ст. в змінах політичного паритету встановленого Віденською системою.

 

Тема 2. Англія в 1815 -1914 рр.(4г)

Тема. Англія в 1815 – 1850 рр. ( 2г.)

1. Завершення промислової революції.

2. Соціальні конфлікти та парламентська реформа 1832 р.

3. Чартистський рух і його наслідки.

 

Тема. Англія в період вікторіанської (1837-1900) і «едвардинської» епох (1900-1914)( 2г.)

1. Економічний розвиток Англії. Втрата Англією промислової монополії.

2. Особливості політичного життя. Початок занепаду ідеології і політики лібералізму. Ліберальне законодавство початку ХХ ст. Акт про парламент 1911р.

3. Ірландська проблема. «Молода Ірландія». Відродження національно-визвольного руху в Ірландії.

4. Робітничий і соціалістичний рух. Утворення лейбористської партії.

Методичні рекомендації.

Проаналізувати економічний розвиток Англії. Визначити базові галузі промисловості. Визначити роль нових винаходів і технологій у перетворенні Англії на «майстерню світу». Показати стан розвитку сільського виробництва. Проаналізувати стан розвитку транспорту: залізничного, морського і річкового судноплавства. Показати роль транспорту у розвитку зовнішньої й внутрішньої торгівлі, визначити динаміку інвестиційного клімату. Визначити причини, характер структуру економічних криз.

Показати причини «битви при Пітерлоо». Проаналізувати причини запровадження «законів для затискання ротів», дати їм оцінку. Визначити причини переваги консерваторів у політичному житті Англії в першій половині ХІХ ст. Показати роль партії вігів в боротьбі за парламентську реформу. Простежити процес утворення перших профспілок і їх роль в боротьбі за права робітників. Реформа 1829 р. – емансипація католиків. Показати соціальні й політичні сили в боротьбі за парламентську реформу 1832 р. Проаналізувати Закон про парламентську реформу. Реформа про міське самоуправління.

Визначити передумови, соціальну базу, програму, основні форми політичної діяльності чартизму. Проаналізувати течії та тактику чартизму, етапи розвитку чартистського руху. Дати оцінку ідеологам і лідерам чартистського руху. Показати місце чартизму в політичному житті Англії.

Показати причини відставання в розвитку нових галузей. Визначити роль англійських банків в національній економіці. Показати форми монополій. Визначити основні проблеми в с/г.

Розкрити суть реформи англійського бюджету (1841 р.). Дати оцінку боротьбі за вільну торгівлю пілітів і їх наслідків - ліквідації «хлібних законів» (1846 р.) . Визначити причини розколу в партії торі. Показати і охарактеризувати основні сили в боротьбі за парламентську реформу 1867 р. Визначити характер і значення реформ 1867. Проаналізувати Акт про народне представництво(1884), Акт про перерозподіл місць(1885).

Дати характеристику «едвардинській» епосі. Визначити степінь впливу економіки країни на її політичне життя. Дати характеристику основним політичним силам в Англії на початку ХХ ст. Проаналізувати бірмінгемський виступ Дж. Чемберлена. Визначте причини зміни тактики ліберальної буржуазії. Проаналізувати закони прийняті в 1906-1911 рр., Акт про парламент 1911р.

Визначити причини ірландської проблеми. Показати форми і течії в національно-визвольному русі Ірландії. Проаналізувати проект білля про ґомруль. Визначити місце Ч. Парнелла й Ірландської парламентської партії в боротьбі за самостійність Ірландії. Охарактеризувати різні ідеології і форми боротьби у вирішенні ірландської проблеми. Показати причини загострення Ольстерського питання і шляхи її вирішення.

Показати особливості робітничого руху. Показати роль і взаємини різних політичних сил у формуванні профспілкового руху. Визначити роль тред-юніонів в політичному житті Англії. Нові тред-юніони. Розкрити основні ідеї фабіанського товариства. Проаналізувати програмні документи лейбористської партії. Визначити структуру, ідеологічні принципи партії. Роль і структура соціалістичних партій Англії.

Джерела.

1. Практикум по новой истории: 1871 –1917// Сост. Кочегарова Н.И. - М. – 1989.

2. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.

3. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.

4. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.

5. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

Література.

1. Бондаревский Г. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива (кон.ХІХ – нач. ХХ в.).-М.,1968.-542 с.

2. Виноградов В. Британский лев на Босфоре.-М.,1991.-159 с. (Англии ХІХ в.)

3. Гелла Т.Н. Либерализм и «новый империализм» в Великобритании в 80 – 90 –х годах ХІХ века// НИН. – 2001. - №2.

4. Жигалина О. Великобритания на Среднем Востоке, ХІХ – нач.ХХ в.- М.,1990.-166 с.

5. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

6. История Ирландии/ Гольдман Л., Колпаков А.-М.,1980.-390 с

7. Кертман Л. Джозеф Чемберлен и сыновья.-М.,1990.-541 с.

8. НабоковВ. Из воюющей Англии: Путевые очерки.-Петроград,б.г.-130 с.

9. Полякова Е.Ю. Северная Ирландия: Истоки конфликта //НИН. – 1990. - №6. – с. 41-52.

10. Ротшейн Э. В.И.Ленин и социалистическое движение в Великобритании.- М.,1970.-112 с. (Рабочее движение в Англии ХІХ-ХХ в.)

11. Сергееев Е.Ю. Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке. 1897 – 1903. – М., 19998. 229 С.

12. Трухановский В.Г. Беджамин Дизраели и королева Виктория //НИН. – 1990. - №4 - №5.

13. Туполев Б. Германский империализм в борьбе за «место под солнцем»: Германская экспансия на Ближнем Востоке и Восточной Африке в кон. ХІХ – нач. ХХ в. – М.,1991.-292 с.

14.Уткин А. Дипломатия Вудро Вильсона.- М.,1989.-319 с.

15.Халфин Н. Победные трубы Майванда.-М.,1980.-352 с. (Колониальная политика Англии в Афганистане ХІХ в.).

Тема 4. Франція в ХІХ – початку ХХ ст.(4г).

Методичні рекомендації.

Показати особливості режиму бонапартизму в роки Другої імперії. Визначити роль і місце в історії Франції Наполеон ІІІ.

Проаналізувати розвиток великої промисловості, нових галузей – машинобудування, металургії, хімічної; зростання ролі залізничного транспорту; показати переважання дрібного виробництва, збереження парцели в селі. Розкрити роль і особливості банківської системи. Визначити зміни у соціальній структурі суспільства.

Розкрити зміст і значення авторитарної (1851-1859 рр.) і ліберальної (1860-1870 рр.) імперії. Визначити наслідки економічної кризи 1857-1859 рр.

Визначте зовнішньополітичні доктрини європейської та колоніальної політики режиму бонапартизму. Розкрийте результати мексиканської авантюри. Визначте місце і значення німецького, італійського та польського питань у зовнішній політиці Наполеона ІІІ. Визначте становище Франції на міжнародній арені в першій половині ХІХ ст.

Зростання робітничого і соціалістичного руху у Франції і його роль в суспільно – політичному житті країни. Загальна конференція праці. Ж.Гед. П Лафарг. Е.Вайян. П.Брус. Б.Малон. Ж.Аллеман. Г.Ерве.

Розкрийте економічні наслідки франко – німецької війни 1870-1871 рр. Доведіть про уповільнені темпи економічного розвитку. Визначте роль кредитно – грошового капіталу Франції і його вплив на політику уряду. Визначте основні тенденції у торгівельній сфері. Простежте наслідки аграрної кризи. Розкрийте соціальні і демографічні процеси у французькому селі.

Покажіть особливості політичної структури Франції в першій половині 70-х рр. ХІХ ст. Розкрийте лозунг “Республіка без республіканців”. Проаналізуйте зміст Конституції 1875 р., порівняйте з попередніми конституціями Франції. Визначте причини і суть політичних криз 80-90 рр. ХІХ ст. Справа Вільсона. “Панама”. Справа Дрейфуса. Простежте особливості буланжистського руху. “Казус Мільєрана”.

Джерела.

1. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.

2. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.

3. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.

4. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

Література.

1. Антюхина-Московченко В. Третья республика во Франции,1870-1918.-М.,1986.-488с

2. Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: МП ЮНІВЕРС, 2000.

3. Виллар К. Социалистическое движение во Франции . 1893-1905.-М.,1969.-583 с.

4. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

5. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

6. Жорес Ж. История французской революции. Вып. - Одесса,1906.-162 с.

7. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

8. История Франциив 3-х т. / отв. ред. А. Манфред. – М.: Наука, 1972.

9. Коряков В. Политика Франции в Китае в конце 19 в.-М.,1985.-239 с.

10. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

11. Кто есть кто в военной истории с 1453 по настоящее время / Дж. Киган, Эндрю Уиткрофт. – Лондон – Нью-Йорк – Москва, 2000.

12. Манфред А. Внешняя политика Франции, 1871-1891 г.-М.,1952.-587 с.

13. Мишина И., Жарова Л. Новое время (конец XV – XVIII вв.). – Симферополь.: НАТА, 2001.

14. Молчанов Н. Жан Жорес: Французский социалист, оратор и мыслитель.-М.,1986.-397 с.

15. Молчанов Н. Жорес (1859-1914 гг).-М.,1969.-399 с.

16. Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

17. Новая история. Ч. 1. 1640 – 1870 / под. Ред. А. Нарочницкого. – М.: Госиздат., 1963.

18. Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

19. Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирланлии, США. – М. – 1958.

20. Пономарев М., Смирнова С, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. – М.: Владос, 2000.

21. Раймон Ю. Политические традиции в истории Франции // НИН. – 1992. - №5.

22. Таран Л. Французька історіографія (70-і рр. XIX – 80-ті XX ст.).- к.,1991.-101 с.

23. Трифанов С. И. Словарь – пособие по новой истории. – Симферополь.: НАТА, 2001.

 

Тема 5. США в ХІХ – початку ХХ ст.(4г).

Тема. Друга американська революція.(2г)

1. Причини Другої американської революції. А. Лінкольн. Утворення Південної Конфедерації.

2. Початок Громадянської війни, її етапи. Буржуазно-демократичні зміни в період війни. Основні законодавчі акти Громадянської війни.

3. Причини, зміст і результати Реконструкції Півдня (1865-1877). 13 і 14 поправки до Конституції США. Ку-клукс-клан.

4. Результати і значення Другої американської революції. Історіографія Громадянської війни в США.

Методичні рекомендації.

Розкрити основи і особливості американської системи рабства. Пояснити причини економічне піднесення американського рабства в першій половині ХІХ ст. охарактеризувати компроміси Півночі і Півдня 1820 і 1850 рр. Визначити причини загострення протиріч Півночі і Півдня в другій половині 1840- початку 1850 рр. Дати характеристику закону «Канзас-Небраска», показати його значення у виникненні громадянської війни. Показати історіографічну відмінність в поясненні причин війни. Пояснити ідеологію і мету Конфедерації південних штатів.

Дати характеристику етапам Громадянської війни, показати між ними різницю. Проаналізувати основні законодавчі акти Громадянської війни, їх роль на хід війни. Покажіть значення геттисбергської промови А.Лінкольна.

Проаналізувати 13 і 14, 15 поправки до Конституції США. Дати пояснення термінам «саквояжники», «прохвости». Визначити причини припинення Реконструкції.

Проаналізувати книги: Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная историография.-М., 1980.; Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн й Гражданская война в США. – М., 1964., Дементьев Й.П. Американская историография Гражданской войны в США (1861-1865). – М, 1963.

Джерела.

Хрестоматия по новой истории. Под ред А.А.Губера.Т.2. – М., 1963.

Література.

1.Американские президенты // Под ред.. Хайдекинга Ю.-М., 1977.

2.Бурин С.Н. На полях сражений Гражданской войны в США. – М., 1988.

3.Дементьев Й.П. Американская историография Гражданской войны в США (1861-1865). – М, 1963.

4.Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн й Гражданская война в США. – М., 1964.

5.История США: В 4 т. Т.2. – М., 1985.

6.Куропятник Г.П. Вторая Американская революция. – М., 1961.

7.Очерки новой и новейшей истории США :В 2 т.-Т.1.-М.,1960.

8.Согрин В. История США.- М., 2003.

Методичні рекомендації.

Охарактеризувати економічні і політичні передумови заміни «вільного» капіталізму на корпоративний. Простежити процес утворення перших монополістичних об’єднань, визначити роль політичних інститутів в їх виникненні. Пояснити основні доктрини соціал - дарвінізму і причини їх успіху наприкінці ХІХ ст. Дати характеристику економічним, соціальним, політичним і ідеологічним наслідкам піднесення корпоративного капіталу.

Дати характеристику розвитку сільського господарства. Визначити причини і наслідки фермерського руху, руху ґрейнджерів, ґрінбекерів. Популісти. Проаналізувати програмні документи.

Показати особливості видозмінення партійної системи наприкінці ХІХ ст. Порівняти програмні платформи Республіканської і Демократичної партій. Аналіз виборів 1912 р. Показати суть соціального лібералізму, його основні доктрини і причини розповсюдження. Визначити причини піднесення і основні риси робітничого і соціалістичного рухів. Паказати специфічні риси формування і розвитку американського пролетаріату. “Орден рицарів праці”. Макрейкерство. Визначити особливості розвитку профспілкового руху і взаємовідносини з партійними організаціями.

Проаналізувати «Акт для захисту торгівлі і комерції від незаконних обмежень і монополій», «Акт про прискорення розгляду і догляду процесів по справедливості», Закон про створення федеральної торгівельної комісії, Закон про посилення антитрестового законодавства і заборони переслідування організації робітничих організацій та фермерів, Закон Клейтона..

Проаналізувати основні ліберально – демократичні реформи прогресивної ери.

Джерела.

1. Практикум по новой истории: 1871 –1917// Сост. Кочегарова Н.И. - М. – 1989.

2. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.

3. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.

4. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.

5. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

Література.

1. Американские президенты // Под ред.. Хайдекинга Ю.-М., 1977.

2. Аскольдова С. Начало массового рабочего движения в США (80-е ХІХ в.).-М.,1966.-232 с.

3. Белявская И. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США.-М.,1978.-310 с.

4. Ефимов А. США. Пути развития капитализма: (Доимпериалистическая эпоха).-М.,1969.-695 с.

5. Зубок Я. Очерки истории США (1877-1918).- М.,1956.

6. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

7. История США: В 4 т. Т.2. – М., 1985.

8. Очерки новой и новейшей истории США :В 2 т.-Т.1.-М.,1960.

9. Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирланлии, США. – М. – 1958.

10. Руденко Б. Рабочее дижение в США в 1870-1914 г. – М.,1958.- 63 с.

11. Согрин В. История США.- М., 2003.

12. Стэвис Б. Человек, который никогда не умирал: Записки о Джо Хилле и его времени.-М.,1964.-143 с. (Рабочее движение США в 20 в.)

13. Фонер Ф. История рабочего движения в США.-М.,1969.-Т.4.-604 с. Т.5.-1983.-311 с. Т. 6.-1985.- 295 с.

14. Шлепаков А. Биография статуи Свободы.-М.,1969.-116 с. (История США 19-20 вв.).

Змістовний модуль ІІ.

Тема 6. Німеччина в ХІХ –початку ХХ ст. (6г)

Методичні рекомендації.

Показати основні тенденції соціально-економічного розвитку.

Простежити розвиток промислової революції в німецьких державах. Визначити основні умови індустріалізації Німеччини. Дати характеристику «прусському шляху» розвитку аграрного капіталізму. Проаналізувати основні документи про Селянську реформу 1850 р., простежити особливості її проведення в країнах Німецького союзу. Визначити особливості розвитку промисловості. Охарактеризувати нові галузі виробництва, застосування нових технологій, визначити роль транспорту і банківської системи в економічному житті Німеччини.

Простежити зміни у суспільстві: склад, структура і становище. Показати місце і роль: юнкерства; буржуазії - промислової, підприємницької і банківської; робітничого класу, селянства.

Визначити роль національної ідеї, націонал-ліберальних рухів в боротьбі за єдину Німеччину. Визначити проблему національного об’єднання в політичному житті Німеччини. Аналіз Конституції 1848 р. Дискусія про «великонімецький» та «малонімецький» шляхи національного об’єднання. Політична поразка конституційного руху. Визначити передумови об’єднання німецьких земель навколо Пруссії.

Визначити передумови та причини призначення Бісмарка главою уряду Пруссії. Проаналізувати програму Бісмарка щодо об’єднання.

Визначити зовнішньополітичні аспекти об’єднання. Проаналізувати основні етапи і наслідки об’єднання. Датське питання в політиці О.Бісмарка. Оголошення Австрією війни Пруссії. Дати характеристику Празькій угоді і її наслідкам. Простежити передумови та причини франко-прусської війни. Франкфуртський мирний договір та наслідки війни.

Місце Бісмарка як координатора об’єднання Німеччини в історичній літературі.

Джерела.

1. Бисмарк О. Воспоминания, мемуари: Т.1-2, Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001.

2. Практикум по новой истории 1870-1917 / Под ред. С. Десятского.- М.,1986.

3. Хрестоматия по новой истории.- М., 1965.- Т.2.

Література:

1. Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: МП ЮНІВЕРС, 2000.

2. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

3. Галкин И.С. Объединение Германии.- М.,1951.

4. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871.- М.,1986.

5. Германская история в новое и новейшее время.- М.,1970.-Т.1.

6. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

7. Ерусалимский А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм.-М., 1966.

8. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

9. Кто есть кто в военной истории с 1453 по настоящее время / Дж. Киган, Эндрю Уиткрофт. – Лондон – Нью-Йорк – Москва, 2000.

10. Мишина И., Жарова Л. Новое время (конец XV – XVIII вв.). – Симферополь.: НАТА, 2001.

11. Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

12. Новая история. Ч. 1. 1640 – 1870 / под. Ред. А. Нарочницкого. – М.: Госиздат., 1963.

13. Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

14. Пономарев М., Смирнова С, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. – М.: Владос, 2000.

15. Раков В. М. «Европейское чудо» (Рождение новой Европы в XVII – XVIII вв.). – Перьм.: Изд-во Перьмского университета, 1999.

16. Трифанов С. И. Словарь – пособие по новой истории. – Симферополь.: НАТА, 2001.

17. Троян С.С., Постоловський Р.М., Федорак В.Ф. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: Навч. посібник. – К.: НМЦ ВО, 2000.

18. Чубинский В.В. Бисмарк. Политическая биография.- М.,1988.

19. Шнеерсон Л.М. Австро-прусская война 1866 г. и дипломатия великих европейский держав (из истории «германского вопроса»).-Минск, 1962.

Тема. Німеччина в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2г)

1. Промислове піднесення країни. Структурні зрушення в економіці.

2. Державний устрій Німеччини. Імперська Конституція 1871р.

3. Внутрішня політика Бісмарка ( 70 – 80 рр. ХІХ ст. ) .

 

Тема. Німеччина у «вільгельмівську епоху» (1890-1914рр.) (2г)

1. Економічний розвиток Німеччини. Монополії та фінансовий капітал.

2. Авторитарно-монархічна система країни. «Курс зигзагів» - політика канцлерів Капріві, Ґогенлое, Б. фон Бюлова та Т. фон Бетман – Ґольвега.

3. Ідейно-політична еволюція німецької соціал – демократії.

Методичні рекомендації.

Проаналізувати розвиток державно-монополістичного капіталізму. Показати специфіку розвитку капіталістичних відносин в с/г. Показати суть аграрного і промислового протекціонізму. Дати характеристику періоду грюндерства. Визначити форми монополій, особливості концентрації виробництва і капіталу, причини й характер економічних криз.

За Конституцією проаналізувати державний устрій Німецької імперії. Визначити характер і недоліки основного документу.

Охарактеризувати політику «культуркампфу», «виключного закону». Показати політику партійної структури. Проаналізувати основні програмні документи партій і закони уряду. Дати оцінку внутрішній політиці О.Бісмарка.

Визначити особливості економічного розвитку напередодні Першої світової війни. Розкрити суть «світової політики» Німеччини. Дати аналіз ері Круппа та ері Штумма. Охарактеризувати нові галузі промисловості: хімічну, електротехнічну, оптичну. Визначити наслідки економічних криз. Проаналізувати особливості концентрації виробництва, концентрації і вивозу капіталу. Показати роль монополій в політиці країни.

Розкрити суть курсу Каправі, зближення з партією Центра, вирішення соціальних проблем, проведення реформ і наслідки поразки. Показати зміни в соціальній структурі суспільства. Роль князя Бюлова у внутрішній політиці держави. Розкрити суть і значення законів щодо парламенту. Проаналізувати реформи в армії і в соціальній сфері. Дати характеристику «Бюловському блоку». Проаналізувати уряд Теобальда Бетман – Ґольвега. Питання парламентської реформи. Цабернський інцидент. Паказати причини соціально-політичної кризи в Німеччині.

Джерела.

1. Практикум по новой истории: 1871 –1917// Сост. Кочегарова Н.И. - М. – 1989.

2. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.

3. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.

4. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.

5. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

Література.

1. Брюнин В. Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 1917 г.-Л.,1965.-228 с

2. Виноградов К., Жданов Ю. Вильгельм ІІ и внешнеполитический курс кайзеровской Германии: конец ХІХ – начало ХХ века // НИНИ.-1992.-№3

3. Германская история в новое и новейшее время.-М.,1976.

4. Гогенцоллерн В. Переписка Вильгельма II с Николаем II: 1894-1914.-М.,1923.-198 с.

5. Ерусалимский А. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце ХІХ в. – М.,1951.-604 с.

6. Ерусалимский А. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм.-М.,1968.-284 с.

7. Людвиг Э.Последний Гогенцоллерн (Вильгельм ІІ).-М.,1991.

8. Норден А. Уроки Германской истории. К вопросу о политической роли финансового капитализма и юнкерства.-М.,1948.-294 с.

9. Овчаренко Н. Германская социал-демократия на рубеже двух веков ХІХ-ХХ. Идейно-политическая эволюция СДПГ в период империализма.-М.,1975.-319 с.

10. Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии, США.-М., 1958.

11. Рубинштейн Е. Политика германского империализма в Западных польских землях в конце ХІХ – нач. ХХ в.-М.,1953.-253 с.

12. Силин А. Экспансия Германии на Ближнем Востоке в конце ХІХ в.- М.,1971.-258 с.

13. Царев Н. От Шлиффена до Пендербургия: (О провале военной доктрины Кайзеровской Германии в 1914-1918 г.)-М.,1956.-377 с.

14. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

Австрія в ХІХ – початку ХХ ст. (4г).

Методичні рекомендації.

Визначити причини революції. Розкрити події початкового етапу революції в Угорщині. Розкрити «12 вимог». Показати особливості утворення і діяльності угорського уряду. Розкрити значення селянського руху. М. Танчич й «Робітнича газета». Показати роль Л. Кошута в боротьбі за національну незалежність. Проаналізувати Декларацію про рівність нації в Угорщині. Показати зміст і значення революційної війни угорського народу у 1848-1849 рр.

Визначити причини революції в Австрії.п Показати хід і значення Народного повстання 13 березня 1848 р. у Відні. Розкрити характер і значення Квітневої конституції. Показати роль в революційних подіях різних соціальних груп. Міланський сигарний бунт, студентський рух. Визначити роль Академічного легіону, Політичного комітету Національної гвардії, Комітету громадської безпеки. Загострення протиріч між буржуазією та робітниками влітку 1848 р. Жовтневе повстання у Відні. Причини поразки та значення Віденського повстання. Конституція 1849 р. Централізація адміністративної системи при Франці ЙозифуІ.

«Система Меттерніха»та проблеми багатонаціональної імперії. Відцентрові рухи в Угорщині, Богемії, Галіції, Італії напередодні революції. Внутрішня політика австрійської монархії.

Революційні виступи у слов’янських землях. «Хартія Чехії». Сабор у Хорватії. Повстання у Кракові. Слов’янський конгрес. Повстання в Празі та його поразка. Австрійська дипломатія й національний сепаратизм. Придушення австрійцями Руху трансільванських угорців за автономію. Інтервенція Царської Росії й поразка Угорської революції. Причини поразки революції в Австрійській імперії.

Простежити процес творення системи дуалізму. Проаналізувати неоабсолютистський режим Австрійської імперії 1849-1867 р. Розкрити Закони початку 50-х рр. ХІХ ст. Показати причини краху політичного режиму. Дати аналіз Угоді 1867 р. Визначити причини краху лібералізму в Австрії. Показати роль німців у правлінні Австрією. Розкрити суть і значення ери Таафе. Проаналізувати період політичної кризи і зростання ролі націоналізму в державі. Визначити причини кризи дуалізму.

Простежити особливості економічного розвитку різних областей Імперії. Показати економічну нерівність, соціальне незадоволення і міжетнічну напругу в обох частинах Габсбурзької монархії. Показати взаємозалежність світового і Імперського розвитку капіталізму. Розкрити особливості розвитку економіки Австро – Угорщини на початку ХХ ст., показати співвідношення промислового і аграрного секторів. Проаналізувати розвиток економічної думки Австрійської школи. Показати значення книги Берти фон Зуттнер « Зброю геть!» у розвитку пацифістського руху. Розкрити зміни в соціальній структурі суспільства. Показати особливості робітничого і соціалістичного рухів. Дати характеристику австромарксизму і його засновникам Карлу Реннеру та Отто Бауеру. “Брюннська програма”.

Визначити національний склад імперії. Роль націй у боротьбі. Показати національну політику пануючих кіл Австрії і Угорщини. Розкрити значення німецько – чеської конференції в Чеських землях, реформи Е.Таффе. Простежити процес оформлення німецького шовінізму в Австрії. Г. Фон Шенерер і “Німецько – національний союз”. Розкрити причини розколу загальноавстрійського профсоюзного руху і соціал – демократії Австрії. Показати загострення національної проблеми в монархії на початку ХХ ст. Простежити вплив національного питання на зовнішню політику.

Джерела.

1.Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие внутренняя политика стран Европы и Америки.1870-1914 гг. – М.,1989.-С.237-25

Література.

1. Авербух Р.А.Революция в Австрии (1848-1849 гг.). – М., 1970.

2. Барг М.А., Черняк Е.Б.Революции европейского масштаба в процессе переход от феодализма к капитализму /ХУІ-ХІХ вв././/Новая й новейшая история.-1980. – №3.

3. Блайбер Г., Шмидт В. Европейские революции 1848-1849 гг. в историческом сравнении (к вопросу о типологии и периодизации).// Новая и новейшая история. –1988.- №5.

4. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

5. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

6. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

7. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

8. История Венгрии. В 3- х томах.-М., 1971-1972.Т.1-2.

9. Котова Е.В. Династия Габсбургов./Новая й новейшая история.-1991.- №4.

10. Краткая история Венгрии. – М., 1988

11. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

12. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

13. Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

14. Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

15. Освободительное движение народов Австрийской империи: Возникновение и развитие. Конец ХУІ1 в.-1849 г. – М., 1980.

16. Писарев Ю. Балканы в военных планах Германии и Австро-Венгрии накануне первой мировой войны:1912-1914// НИНИ.-1987.- №4.

17. Писарев Ю. Освободительное движение югославських народов Австро-Венгрии.1905-1914.-М.,!962.

18. Пристер Е. Краткая история Австрии.- М., 1952.

19. Промышленный переворот. Круглый стол.//Новая й новейшая исторя.-1984. – №4.

20. Революции 1848-1849 гг. в Европе. Круглый стол.//Новая й новейшая история. – 1988.-№6.

21. Революции 1848-1849 гг./ Под ред. Ф.В. Потемкина и А.И. Молока: В 2-х т. – М.,1952. – Т. 1-2.

22. Тейлор А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809-1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини. –Львів, 2002.

23. Цьольнер А. Історія Австрії.-Львів, 2001.

 

Тема 7. Італія в ХІХ – початку ХХ ст. (4г)

Методичні рекомендації.

Показати основні тенденції соціально-економічного розвитку. Визначити переваги і недоліки економічного розвитку різних областей Італії. Дати характеристику політичній карті Італії. Проаналізувати першу війну за незалежність і оформлення основних політичних течій італійського національного руху. Дати оцінку Д. Мадзіні, Б. Кавуру, Д. Гарібальді.

Проаналізувати ліберальні реформи Папи Пія ІХ.

Дати характеристику початку революції, повстання в Сицилії, Неаполі. Проаналізувати наслідки Конституції в П’ємонті – Альбертианського статуту. Значення проголошеної Республіки Святого Марка у Венеції. Показати причини поразки та наслідки революції.

Повстання в Мілані 1853 р. і війна з Австрією. Поширення революційного руху. Вплив і наслідки франко-австрійського перемир’я на об’єднання Італії. Плебісцит 1860 р. і утворення Італійського королівства. Визначити політику Святого Престолу в період об’єднання, вирішення «папського питання». Роль В. Еммануїла ІІ в консолідації держави.

Література.

1.Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: МП ЮНІВЕРС, 2000.

2.Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

3.Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

4.Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

5.Кто есть кто в военной истории с 1453 по настоящее время / Дж. Киган, Эндрю Уиткрофт. – Лондон – Нью-Йорк – Москва, 2000.

6.Мишина И., Жарова Л. Новое время (конец XV – XVIII вв.). – Симферополь.: НАТА, 2001.

7.Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

8.Новая история. Ч. 1. 1640 – 1870 / под. Ред. А. Нарочницкого. – М.: Госиздат., 1963.

9.Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

10.Пономарев М., Смирнова С, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. – М.: Владос, 2000.

11.Трифанов С. И. Словарь – пособие по новой истории. – Симферополь.: НАТА, 2001

12.Троян С.С., Постоловський Р.М., Федорак В.Ф. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: Навч. посібник. – К.: НМЦ ВО, 2000.

 


6. завдання для самостійної роботи

САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 3.Англія в ХІХ – початку ХХ ст. (6 год)

Джерела.

  1. Практикум по новой истории: 1871 –1917// Сост. Кочегарова Н.И. - М. – 1989.
  2. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.
  3. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.
  4. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.
  5. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

Література.

1. Бондаревский Г. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива (кон.19 – нач. 20 в.).-М.,1968.-542 с.

2. Виноградов В. Британский лев на Босфоре.-М.,1991.-159 с. (Англии 19 в.)

3. Гелла Т.Н. Либерализм т «новый империализм» в Великобритании в 80 – 90 –х годах ХІХ века// НИН. – 2001. - №2.

4. Жигалина О. Великобритания на Среднем Востоке, 19 – нач.20 в.- М.,1990.-166 с.

5. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

6. История Ирландии/ Гольдман Л., Колпаков А.-М.,1980.-390 с

7. Кертман Л. Джозеф Чемберлен и сыновья.-М.,1990.-541 с.

8. Набоков В. Из воюющей Англии: Путевые очерки.-Петроград,б.г.-130 с.

9. Полякова Е.Ю. Северная Ирландия: Истоки конфликта //НИН. – 1990. - №6. – с. 41-52.

10. Ротшейн Э. В.И.Ленин и социалистическое движение в Великобритании.-М.,1970.-112 с. (Рабочее движение в Англии 19-20 в.)

11. Сергееев Е.Ю. Политика Великобритании и Германии на Дальнем Востоке. 1897 – 1903. – М., 19998. 229 С.

12. Трухановский В.Г. Беджамин Дизраели и королева Виктория //НИН. – 1990. - №4 - №5.

13. Туполев Б. Германский империализм в борьбе за «место под солнцем»: Германская экспансия на Ближнем Востоке и Восточной Африке в кон. 19 – нач. 20 в. – М.,1991.-292 с.

14. Уткин А. Дипломатия Вудро Вильсона.- М.,1989.-319 с.

15. Халфин Н. Победные трубы Майванда.-М.,1980.-352 с. (Колониальная политика Англии в Афганистане 19 в.).

 

Тема. Зовнішня політика Англії в ХІХ - початку ХХ ст.(4г).

1. Ідеологічне та дипломатичне забезпечення колоніальних загарбань.

2. Розширення колоніальної імперії.

3. Трансваальська криза й англо-бурська війна.

4. Основні напрямки колоніальної політики наприкінці ХІХ –початку ХХ ст.

5. Англо-французька угода 1904 р. Англо-російська угода 1907 р.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.042 с.)