ТОП 10:

Тема. Франція в період Другої імперії (1852 - 1870)( 2г.)1. Економічний розвиток Франції в 50-70-х рр. Ріст соціальних контрастів.

2. Внутрішня і зовнішня політика Другої імперії.

3. Робітничий рух..

 

Тема. Третя республіка у Франції ( 1871 – поч. ХХ ст. )(2г).

1. Особливості економічного розвитку Франції.

2. Формування політичної системи Третьої республіки ( 1871 -1873). Конституція 1875року. Політичні кризи 80 – 90 рр. ХІХ ст.

3. Правління радикалів.Кабінети Комба, Клемансо, Бріана.

Методичні рекомендації.

Показати особливості режиму бонапартизму в роки Другої імперії. Визначити роль і місце в історії Франції Наполеон ІІІ.

Проаналізувати розвиток великої промисловості, нових галузей – машинобудування, металургії, хімічної; зростання ролі залізничного транспорту; показати переважання дрібного виробництва, збереження парцели в селі. Розкрити роль і особливості банківської системи. Визначити зміни у соціальній структурі суспільства.

Розкрити зміст і значення авторитарної (1851-1859 рр.) і ліберальної (1860-1870 рр.) імперії. Визначити наслідки економічної кризи 1857-1859 рр.

Визначте зовнішньополітичні доктрини європейської та колоніальної політики режиму бонапартизму. Розкрийте результати мексиканської авантюри. Визначте місце і значення німецького, італійського та польського питань у зовнішній політиці Наполеона ІІІ. Визначте становище Франції на міжнародній арені в першій половині ХІХ ст.

Зростання робітничого і соціалістичного руху у Франції і його роль в суспільно – політичному житті країни. Загальна конференція праці. Ж.Гед. П Лафарг. Е.Вайян. П.Брус. Б.Малон. Ж.Аллеман. Г.Ерве.

Розкрийте економічні наслідки франко – німецької війни 1870-1871 рр. Доведіть про уповільнені темпи економічного розвитку. Визначте роль кредитно – грошового капіталу Франції і його вплив на політику уряду. Визначте основні тенденції у торгівельній сфері. Простежте наслідки аграрної кризи. Розкрийте соціальні і демографічні процеси у французькому селі.

Покажіть особливості політичної структури Франції в першій половині 70-х рр. ХІХ ст. Розкрийте лозунг “Республіка без республіканців”. Проаналізуйте зміст Конституції 1875 р., порівняйте з попередніми конституціями Франції. Визначте причини і суть політичних криз 80-90 рр. ХІХ ст. Справа Вільсона. “Панама”. Справа Дрейфуса. Простежте особливості буланжистського руху. “Казус Мільєрана”.

Джерела.

1. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.

2. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.

3. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.

4. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

Література.

1. Антюхина-Московченко В. Третья республика во Франции,1870-1918.-М.,1986.-488с

2. Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: МП ЮНІВЕРС, 2000.

3. Виллар К. Социалистическое движение во Франции . 1893-1905.-М.,1969.-583 с.

4. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

5. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

6. Жорес Ж. История французской революции. Вып. - Одесса,1906.-162 с.

7. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

8. История Франциив 3-х т. / отв. ред. А. Манфред. – М.: Наука, 1972.

9. Коряков В. Политика Франции в Китае в конце 19 в.-М.,1985.-239 с.

10. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

11. Кто есть кто в военной истории с 1453 по настоящее время / Дж. Киган, Эндрю Уиткрофт. – Лондон – Нью-Йорк – Москва, 2000.

12. Манфред А. Внешняя политика Франции, 1871-1891 г.-М.,1952.-587 с.

13. Мишина И., Жарова Л. Новое время (конец XV – XVIII вв.). – Симферополь.: НАТА, 2001.

14. Молчанов Н. Жан Жорес: Французский социалист, оратор и мыслитель.-М.,1986.-397 с.

15. Молчанов Н. Жорес (1859-1914 гг).-М.,1969.-399 с.

16. Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

17. Новая история. Ч. 1. 1640 – 1870 / под. Ред. А. Нарочницкого. – М.: Госиздат., 1963.

18. Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

19. Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирланлии, США. – М. – 1958.

20. Пономарев М., Смирнова С, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. – М.: Владос, 2000.

21. Раймон Ю. Политические традиции в истории Франции // НИН. – 1992. - №5.

22. Таран Л. Французька історіографія (70-і рр. XIX – 80-ті XX ст.).- к.,1991.-101 с.

23. Трифанов С. И. Словарь – пособие по новой истории. – Симферополь.: НАТА, 2001.

 

Тема 5. США в ХІХ – початку ХХ ст.(4г).

Тема. Друга американська революція.(2г)

1. Причини Другої американської революції. А. Лінкольн. Утворення Південної Конфедерації.

2. Початок Громадянської війни, її етапи. Буржуазно-демократичні зміни в період війни. Основні законодавчі акти Громадянської війни.

3. Причини, зміст і результати Реконструкції Півдня (1865-1877). 13 і 14 поправки до Конституції США. Ку-клукс-клан.

4. Результати і значення Другої американської революції. Історіографія Громадянської війни в США.

Методичні рекомендації.

Розкрити основи і особливості американської системи рабства. Пояснити причини економічне піднесення американського рабства в першій половині ХІХ ст. охарактеризувати компроміси Півночі і Півдня 1820 і 1850 рр. Визначити причини загострення протиріч Півночі і Півдня в другій половині 1840- початку 1850 рр. Дати характеристику закону «Канзас-Небраска», показати його значення у виникненні громадянської війни. Показати історіографічну відмінність в поясненні причин війни. Пояснити ідеологію і мету Конфедерації південних штатів.

Дати характеристику етапам Громадянської війни, показати між ними різницю. Проаналізувати основні законодавчі акти Громадянської війни, їх роль на хід війни. Покажіть значення геттисбергської промови А.Лінкольна.

Проаналізувати 13 і 14, 15 поправки до Конституції США. Дати пояснення термінам «саквояжники», «прохвости». Визначити причини припинення Реконструкції.

Проаналізувати книги: Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная историография.-М., 1980.; Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн й Гражданская война в США. – М., 1964., Дементьев Й.П. Американская историография Гражданской войны в США (1861-1865). – М, 1963.

Джерела.

Хрестоматия по новой истории. Под ред А.А.Губера.Т.2. – М., 1963.

Література.

1.Американские президенты // Под ред.. Хайдекинга Ю.-М., 1977.

2.Бурин С.Н. На полях сражений Гражданской войны в США. – М., 1988.

3.Дементьев Й.П. Американская историография Гражданской войны в США (1861-1865). – М, 1963.

4.Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн й Гражданская война в США. – М., 1964.

5.История США: В 4 т. Т.2. – М., 1985.

6.Куропятник Г.П. Вторая Американская революция. – М., 1961.

7.Очерки новой и новейшей истории США :В 2 т.-Т.1.-М.,1960.

8.Согрин В. История США.- М., 2003.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.007 с.)