ТОП 10:

Методичні рекомендації по самостійній роботі з курсу нової історії країн Європи та Америки(Ч. ІІ).Самостійна робота складена відповідно до навчального плану історичного факультету. Запропонований варіант тематики і питань разам із лекціями та семінарами передбачає повноцінне вивчення курсу нової історії країн Європи та Америки (Ч.ІІ). Загальний обсяг самостійної роботи 56 годин. На самостійне опрацювання виносяться всі теми з курсу.

 

По темі: Англія в період вікторіанської епохи (1837-1900) ( 2 г.)необхідно визначити причини розколу в партії торі. Показати і охарактеризувати основні сили в боротьбі за парламентську реформу 1867 р. Визначити характер і значення реформ 1867. Проаналізувати Акт про народне представництво(1884), Акт про перерозподіл місць(1885).

Показати особливості робітничого руху. Показати роль і взаємини різних політичних сил у формуванні профспілкового руху. Визначити роль тред-юніонів в політичному житті Англії. Нові тред-юніони. Розкрити основні ідеї фабіанського товариства. Проаналізувати програмні документи лейбористської партії. Визначити структуру, ідеологічні принципи партії. Роль і структура соціалістичних партій Англії.

Визначити причини ірландської проблеми. Показати форми і течії в національно-визвольному русі Ірландії. Проаналізувати проект білля про ґомруль. Визначити місце Ч. Парнелла й Ірландської парламентської партії в боротьбі за самостійність Ірландії. Охарактеризувати різні ідеології і форми боротьби у вирішенні ірландської проблеми. Показати причини загострення Ольстерського питання і шляхи її вирішення.

 

По темі:Зовнішня політика Англії в ХІХ- початку ХХ ст.(4г)визначити ідеологію та напрямки колоніальної політики: Індія, Афганістан і Іран, Туреччина, Китай, Південно-Східна Азія, Північна, Південна, Східна, Західна Африка, Австралія. Проаналізувати документи по книзі «Практикум для студентов–заочников исторических факультетов пед. вузов. Колониальная политика капиталистических держав(1870-1914)// Под. ред. Юровской Е.Е. – М., 1967,- С.5-120.

Розкрити причини трансваальської кризи й англо-бурської війни. Детально простежити історію подій, показати вплив і значення на англійське суспільство. Показати відношення різних політичних сил до англо-бурської війни. Розкрити значення англо-бурської війни для розвитку стратегії і напрямків зовнішньої політики Британії на початку ХХ ст.

 

По темі:Франція в роки реставрації Бурбонів і Липневої монархії (1815 - 1848). ( 2г.)

Простежити територіальні зміни після Паризьких угод. Дати аналіз Хартії 1814 р. Охарактеризувати причини розколу в суспільстві. Проаналізувати основні політичні течії – ультрароялістів та лібералів. Показати значення революційних виступів карбонаріїв та військового походу в Іспанію. Порівняти політику Людовіка ХVІІІ і Карла Х. Розкрити причини посилення роялістської реакції. Кабінет Віллеля. Розкрити реакційну політику Карла Х. Ультрароялістський уряд О. Полиньяка Дати характеристику розвитку економіки Франції в період Реставрації. Показати особливості індустріалізації.

Визначити причини революції 1830 р. Показати суть режиму Липневої монархії Луї-Філіпа Орлеанського. Розкрити значення Липневої революції і її вплив на сусідні держави: повстання у Варшаві, революція в Бельгії, революційні виступи в німецьких князівствах.

Показати особливості розвитку капіталізму в 30-40рр. ХІХ ст. Розкрити причини і наслідки розшарування села, його пауперизація. Визначити учасників руху за виборчу реформу. Розкрити суть соціального питання. Визначити наслідки економічної кризи 1846-1847 рр.

 

По темі:Революція 1848 р. у Франції. (2г.)визначити причини й періодизацію революції. Розкрити значення народного повстання 22-24 лютого 1848 р. Визначити роль робітничого класу в повстанні. Розкрити характер Тимчасового уряду А. Ламартина, склад та соціальна політика. Проаналізувати Декрети Тимчасового уряду. Показати роль Л. Блана та «Люксембурзької комісії». Дати оцінку діяльності О. Бланкі.

Показати роль політичної боротьби під час підготовки виборів в Установчі збори. Охарактеризувати розташування сил в Установчих зборах. Проаналізувати народні виступи 15 травня 1848 р. Визначити роль Липневого повстання робітників Парижу в політичній історії Франції. Проаналізувати Конституцію Другої республіки, розкрити її суть. Дати характеристику політичним програмам «Партії порядку» та «Нової Гори». Проаналізувати хід і результати президентських виборів 1848 р. Луї-Наполеон.

Проаналізувати вибори до Законодавчих зборів. Показати виступ «Гори» в червні 1849 р. і її поразку. Визначити причини посилення політичної реакції. Показати причини і наслідки державного перевороту 2 грудня 1851 р. Проаналізувати Конституцію 1852 р. Визначити характер, причини поразки, наслідки революції. Показати вплив французької революції на піднесення революційного Руху в країнах Європи.

 

По темі: Зовнішня політика Франції у другій половині ХІХ- початку ХХ ст. ( 4г)визначити ідеологію та напрямки колоніальної політики в другій половині ХІХ ст.: Туніс, Конго, Мадагаскар, Індокитай, Марокко. Показати колоніальні володіння Франції до 1870 рр. Визначити вплив франко-прусської війни на зовнішньополітичне становище у Франції.

Проаналізувати документи по книзі «Колониальная политика капиталистических держав(1870-1914). Практикум для студентов–заочников исторических факультетов пед. вузов// Под. ред. Юровской Е.Е. – М., 1967,- С.121-177.

Проаналізувати книгу Манфреда А.З. Образование франко-русского союза. М., 1976.

Роль Теофіля Делькассе в укріпленні міжнародних позицій Франції. Проаналізувати Італійську угоду 1902р, «сердечну угоду». Значення діяльності Кайо і його зовнішньополітична програма. Показати роль Пуанкаре в посиленні збройних сил Франції і налагодженні військового співробітництва з іншими країнами.

 

По темі: Революція 1848 – 1849 рр. в Італії. ( 2г.) показати основні тенденції соціально-економічного розвитку. Визначити переваги і недоліки економічного розвитку різних областей Італії. Дати характеристику політичній карті Італії. Проаналізувати першу війну за незалежність і оформлення основних політичних течій італійського національного руху. Дати оцінку Д. Мадзіні, Б. Кавуру, Д. Гарібальді.

Проаналізувати ліберальні реформи Папи Пія ІХ.

Дати характеристику початку революції, повстання в Сицилії, Неаполі. Проаналізувати наслідки Конституції в П’ємонті – Альбертианського статуту. Значення проголошеної Республіки Святого Марка у Венеції. Показати причини поразки та наслідки революції.

 

По темі:Італія в останній третині ХІХ – початку ХХ століття( 4г)розкрити особливості економічного розвитку Італії. Показати становлення політичної системи країни у 70 -80 рр. ХІХ ст. Дати характеристику державному устрію Італії. Розкрити значення і авторитет італійського парламенту. Показати антидержавний і антиклерикальний настрій в суспільстві. Визначити роль масонських організацій в політичному житті країни.Проаналізувати Закон Про гарантії прерогатив папи і святого престолу і про взаємовідносини держави і церкви. Показати роль католицької церкви і прерогативи папи.

Розкрити політику помірковано-ліберальних кіл Італії. Охарактеризувати діяльність урядів «Правої» у вирішенні уніфікації політичної системи держави. Показати причини поглиблення і загострення соціальних протиріч. Виникнення південного питання.

Розкрити причини і суть “Парламентської революції” 1876 р. Проаналізувати політику “Лівої” і порівняти її з політикою «Правої». Дати аналіз політичному курсу Ф. Кріспі.

Розкрити причини і суть політичної кризи наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Охарактеризувати курс на ліберально – демократичні реформи і соціально – політичні поступки Д. Джолітті. Показати основні причини перегляду головних опорних пунктів джоліттізму.

Визначити основні напрямки колоніальної політики і дати їм характеристику за книгою «Колониальная политика капиталистических держав(1870-1914). Практикум для студентов–заочников исторических факультетов пед. вузов// Под. ред. Юровской Е.Е. – М., 1967,- С.325-363.

Вироблення зовнішньополітичної орієнтації Італії. Розкрити позицію і відносини Італії з державами Троїстого союзу та Антанти. Проаналізувати Французькі угоди 1900 і 1902 рр. Розкрити позицію Італії щодо балканської проблеми. Розкрити позиції ірредентичного руху. Розкрити причини і наслідки італо-турецької війни 1911 р.

 

По темі: Німеччина в 1815 – 1847 рр. (2г.)проаналізувати економічний розвиток Австрії і німецьких держав в 1815-1847 рр. Визначити місце Австрії в Німецькому союзі. Розкрити особливості промислового перевороту і прусського шляху розвитку капіталізму в сільському господарстві.

Показати наслідки Віденського конгресу на внутрішню політику країни. Розкрити причини і суть економічної кризи 1847 р. Повстання сілезьких ткачів. Проаналізувати передумови революції в Австрії та Німеччині.

 

По темі: Революція 1848 – 49 рр. у Німеччині ( 2г.) розкрити причини й завдання революції. Дати аналіз революції в Південно-Західній Німеччині, революції в Пруссії. Розкрити політику міністерства Кампгаузена-Танземана. Прусські Законодавчі збори. Проаналізувати національно-визвольний рух у Польщі. Дати оцінку селянському рухові і визначити відношення до нього ліберальної буржуазії.

Показати значення Франкфуртського парламенту. Показати значення національного питання в ході революції. Повстання в Шлезвігу та Гольштейні. Угода у Мальмі. Розкрити суть державного перевороту у Пруссії. Проаналізувати Прусські конституції 1848 та 1850 рр.

Простежити ідеологічну боротьбу під час революції. Показати роль «Нової Рейнської газети». К.Маркс, А. Готшальк, С. Борн і їх місце в історії революційної Німеччини. Визначити характер німецької революції та причини поразки.

 

По темі: Німеччина у «вільгельмівську епоху» (1890-1914рр.) (2г)проаналізувати розвиток державно-монополістичного капіталізму. Показати специфіку розвитку капіталістичних відносин в с/г. Показати суть аграрного і промислового протекціонізму. Дати характеристику періоду грюндерства. Визначити форми монополій, особливості концентрації виробництва і капіталу, причини й характер економічних криз. Визначити особливості економічного розвитку напередодні Першої світової війни. Розкрити суть «світової політики» Німеччини. Дати аналіз ері Круппа та ері Штумма. Охарактеризувати нові галузі промисловості: хімічну, електротехнічну, оптичну. Визначити наслідки економічних криз. Проаналізувати особливості концентрації виробництва, концентрації і вивозу капіталу. Показати роль монополій в політиці країни.

Розкрити суть курсу Каправі, зближення з партією Центра, вирішення соціальних проблем, проведення реформ і наслідки поразки. Показати зміни в соціальній структурі суспільства. Роль князя Бюлова у внутрішній політиці держави. Розкрити суть і значення законів щодо парламенту. Проаналізувати реформи в армії і в соціальній сфері. Дати характеристику «Бюловському блоку». Проаналізувати уряд Теобальда Бетман – Ґольвега. Питання парламентської реформи. Цабернський інцидент. Паказати причини соціально-політичної кризи в Німеччині.

Показати розвиток робітничого і соціалістичного руху Німеччини. Проаналізувати роль профспілок у політичному житті імперії. Дати характеристику політичній діяльності В.Лібкнехта, А.Бебеля, К.Лібкнехта, Р.Люксембург.

 

По темі:Зовнішня політика Німеччини у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст.(2г)

Зовнішня політика Німеччини у період канцлерства О. Бісмарка. Створення системи союзів.

Перехід Німеччини до «світової політики». Англо-німецькі, російсько-німецькі протиріччя.

Зовнішня політика Німеччини на початку ХХ ст. Позиція Німеччини в східному питанні.

Простежити причини і наслідки утворення О. Бісмарком системи політичних союзів: Союзу трьох імператорів, Двоїстого союзу, Троїстого союзу, Середземноморських угод, “Перестрахувальної угоди”.

 

По темі:Революція 1848 р. в Австрійській імперії. (4г)визначити причини революції. Розкрити події початкового етапу революції в Угорщині. Розкрити «12 вимог». Показати особливості утворення і діяльності угорського уряду. Розкрити значення селянського руху. М. Танчич й «Робітнича газета». Показати роль Л. Кошута в боротьбі за національну незалежність. Проаналізувати Декларацію про рівність нації в Угорщині. Показати зміст і значення революційної війни угорського народу у 1848-1849 рр.

Визначити причини революції в Австрії. Показати хід і значення Народного повстання 13 березня 1848 р. у Відні. Розкрити характер і значення Квітневої конституції. Показати роль в революційних подіях різних соціальних груп. Міланський сигарний бунт, студентський рух. Визначити роль Академічного легіону, Політичного комітету Національної гвардії, Комітету громадської безпеки. Загострення протиріч між буржуазією та робітниками влітку 1848 р. Жовтневе повстання у Відні. Причини поразки та значення Віденського повстання. Конституція 1849 р. Централізація адміністративної системи при Франці Йозифу І.

«Система Меттерніха»та проблеми багатонаціональної імперії. Відцентрові рухи в Угорщині, Богемії, Галіції, Італії напередодні революції. Внутрішня політика австрійської монархії.

Революційні виступи у слов’янських землях. «Хартія Чехії». Сабор у Хорватії. Повстання у Кракові. Слов’янський конгрес. Повстання в Празі та його поразка. Австрійська дипломатія й національний сепаратизм. Придушення австрійцями Руху трансільванських угорців за автономію. Інтервенція Царської Росії й поразка Угорської революції. Причини поразки революції в Австрійській імперії.

 

По темі:Політично-економічний розвиток США. Громадянська війна 1861 – 1865 рр. (4г.)розкрити основи і особливості американської системи рабства. Пояснити причини економічне піднесення американського рабства в першій половині ХІХ ст. Охарактеризувати компроміси Півночі і Півдня 1820 і 1850 рр. Визначити причини загострення протиріч Півночі і Півдня в другій половині 1840- початку 1850 рр. Дати характеристику закону «Канзас-Небраска», показати його значення у виникненні громадянської війни. Показати історіографічну відмінність в поясненні причин війни. Пояснити ідеологію і мету Конфедерації південних штатів.

Дати характеристику етапам Громадянської війни, показати між ними різницю. Проаналізувати основні законодавчі акти Громадянської війни, їх роль на хід війни. Покажіть значення геттисбергської промови А.Лінкольна.

Проаналізувати 13 і 14, 15 поправки до Конституції США. Дати пояснення термінам «саквояжники», «пройдисвіти». Визначити причини припинення Реконструкції.

Проаналізувати книги: Болховитинов Н.Н. США: проблемы истории и современная историография.-М., 1980.; Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн й Гражданская война в США. – М., 1964., Дементьев Й.П. Американская историография Гражданской войны в США (1861-1865). – М, 1963.

 

По темі:Зовнішня політика США у другій половині ХІХ- початку ХХ ст.(2г)розкрити ідеологічні постулати експансіонізму США: економічні, соціальні і ідейні основи. Розкрити суть доктрини Р. Олні, “передбачення долі” і політики “великого кийка”. Показати причини і наслідки експансії США в країни Латинської Америки. Охарактеризувати перший венесуельський конфлікт 1895-1896 р.р., іспано – американську війна 1898 р. Проаналізувати наслідки іспано – американської війна 1898 р.: встановлення американського контролю в зоні Панамського каналу, протекторат над Панамою, окупація Домініканської республіки, Куби, Гондураса, Никарагуа. Проаналізувати далекосхідний напрямок зовнішньої політики США: американська економічна і політична експансія в Кореї і Китаї, доктрина “відкритих дверей” і американо – японське суперництво на Далекому Сході і Південно – Східній Азії. Роль політики США в басейні Тихого океану: анексія Гавайських островів і Східного Самоа.

По темі:Іспанія і Португалія в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.( 3г)розкрити причини революції в Іспанії 1820-1823 рр. Проаналізувати внутрішню політику Фердинанда VII. Показати значення селянських антиклерикальних рухів, повстання в армії. Показати відновлення кортесів та конституції 1812 р. Простежити боротьбу угрупувань з питань аграрного законодавства. Відношення Ватикану до революції. Причини поразки революції.

Проаналізувати економічний розвиток та політичне розташування Іспанії на початку 30-х рр. Розкрити формування суспільно-політичних блоків в Іспанії. Калісти й крістіноси: соціальний склад, політичні програми. Проаналізувати Конституцію 1834, 1837 рр. і церковну реформу 1835 р. Охарактеризувати правління Б.Еспартеро, Р. Нарваеса. Проаналізувати Конституцію 1845 р.

Охарактеризувати особливості формування іспанської буржуазії. Простежити роль армії в суспільному житті. Причини революції 1854-1856, 1868-1874 рр. рр. Аналіз Конституції 1869 р. Охарактеризувати підсумки Третьої, Четвертої і П’ятої революцій в Іспанії. Визначити характер й причини поразки. Простежити особливості політичного устрою і політичного життя Іспанії наприкінці ХІХ –початку ХХ ст.

Визначити причини революції 1820-1823 рр. в Португалії. Розкрити соціально-економічний розвиток Італії наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст. Охарактеризувати португальський абсолютизм. Проаналізувати реформи Т. Помбала. Визначити передумови і хід буржуазної революції. Проаналізувати Конституцію 1822 р. розкрити суть аграрної проблеми, і шляхи її вирішення під час революції. Розкрити особливості економічного розвитку. Розкрити причини і хід революції 1910 р. Визначити характер Конституції 1911 р.

 

По темі:Малі країни Західної Європи в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.(3г)

Швейцарія.Розкрити значення кантональних революцій у Швейцарії і боротьбу за політичне об’єднання країни. Розкрити хід і значення Громадянської війни 1847 р. Проаналізувати Конституцію 1848 р. Показати особливості соціально – економічного розвитку Швейцарії у другій половині ХІХ ст. і перетворення Швейцарії в світовий центр туризму і фінансів. Розкрити причини політичної еміграція в Швейцарію. Розкрити процес становлення буржуазної державності. Проаналізувати Конституцію 1874 р. Роль буржуазних партій, церкви в структурі суспільно – політичних відносин.

Нідерланди.Розкрити особливості економічного розвитку Голландії. Проаналізувати Конституцію 1815 р. і Конституцію 1848р. Охарактеризувати діяльність уряду І. Торбеке. Простежити процес перетворення Голландії у фінансовий і торгівельно – транзитний центр Європи. Проаналізувати становище колоніальної, монополістичної, партійної імперії. Визначити роль клерикалізму у формуванні голландської буржуазної державності. Аналіз результатів виборчої реформи 1896 р. Дати оцінку соціал- демократії Голландії.

Бельгія. Розкрити геополітичне становище Бельгії. Охарактеризувати а революцію 1830 р. і її наслідки. Проаналізувати економічний розвиток Бельгії в ХІХ - початку ХХ ст. Визначити політичний устрій і партійну структуру країни. Проаналізувати профспілковий, робітничий, кооперативний рух, визначити форми протесту.

 

По темі:Скандинавські країни в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.(2 г)

Швеція. Показати особливості промислового перевороту у Швеції, значення аграрної реформи 1827р. «Прусський шлях» розвитку аграрного капіталізму. Дати аналіз конституційній реформі 1866 р. простежити економічний розвиток Швеції в останній третині ХІХ ст., розкрити становище селянства. Показати причини еміграції. Показати посилення іноземного впливу на економіку. Розкрити причини і наслідки зростання профспілкового і робітничого рухів. Розкрити причини і форми боротьби робітничого класу за загальне виборче право. Показати значення Руху в боротьбі за підтримку самовизначення Норвегії, проаналізувати Карлсбадські угоди. Дати оцінку уряду К. Стаафа. Проаналізувати результати виборчої реформи 1909 р.

Данія.Простежити процес формування основ парламентаризму в Данії. Проаналізувати Конституцію 1849 р. розкрити суть Шлезвіг-гольштинського питання. Показати причини і наслідки війни з Пруссією (1848 р., 1864 р.). розкрити суть політичного скандинавізму. Проаналізувати боротьбу за загальне виборче право. Простежити становлення буржуазного парламентаризму в Данії. Роль консерваторів, лібералів, соціал – демократів у політичному житті Данії. Охарактеризувати реформи уряду “венстре”.

Норвегія. Характеристика Кільського договору. Проаналізувати Ейсвольську Конституцію 1814 р. Показати роль Швеції в історії Норвегії ХІХ ст. розкрити особливості економічного і політичного розвитку Норвегії наприкінці ХІХ ст. Простежити і проаналізувати проблему еміграції. Показати роль Англії, Німеччини в історії Норвегії. Проаналізувати реформи 80-90-х рр. ХІХ ст. аналіз результатів Референдуму 1905 р.

 

По темі:Латинська Америка середини ХІХ – поч. ХХ ст.(4г)дати характеристику Війні за незалежність і показати процес утворення незалежних держав в Латинській Америці. Розкрити передумови, характер та рушійні сили війни за незалежність, основні етапи й райони визвольного руху. Визначити наслідки і значення війни за незалежність. Показати причини, що сприяли розвитку капіталістичних відносин, процесу становлення державності і утворенню націй в латиноамериканських країнах. Визначити загальні риси соціального, економічного і політичного розвитку країн Латинської Америки. Показати фінансово-економічну і політичну експансію США і західноєвропейських держав в латиноамериканські країни. Роль і дія політики панамериканізму і“Дипломатії долара” в країнах Латинської Америки і її наслідки. Розкрити роль впливу католицької церкви, соціальних і національних аспектів робітничого і профспілкового рухів на розвиток суспільства в країнах Латинської Америки.

Аргентина. Розкрити значення Парагвайської війни. Показати причини економічного піднесення в країні. Простежити процес завершення консолідації держави. Розкрити соціальну специфіку антиурядових виступів.

Бразилія. Проаналізувати боротьбу проти рабоволодіння і монархії в країні 60-80-х рр. ХІХ ст. Показати причини відміни рабства і проголошення республіки. Проаналізувати Конституцію 1891 р. Показати боротьбу різних поміщицьких і військових угрупувань. Визначити характер і соціальні сили заколоту 1893-1894 рр., повстання 1910 р., повстання 1892-1897 рр. і 1902-1916 рр.

Куба. Розкрити хід і значення визвольної боротьби кубинського народу проти Іспанії. А. Масео. Х. Марті. Дати характеристику процесу утворення Кубинської республіки. Визначити роль США в становленні і розвитку держави Куба.

Мексика. Проаналізувати період правління генерала П. Діаса. Розкрити періоди, характер, значення Мексиканської революції 1910-1917 рр. Проаналізувати детально періоди правління генерала В. Уерти, В. Карранса. Розкрити роль і позицію США щодо революції в Мексиці. Проаналізувати Конституцію 1917 р.

 

Міжнародні відносини в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.(4г)

Тема. Міжнародні відносини в ХІХ ст. – поч. ХХ ст.(2г)

1. Східне питання в системі міжнародних відносин.

2. Значення колоніального питання у міжнародних відносинах.

3. Вітчизняна і зарубіжна історіографія міжнародних відносин.

Тема. Міжнародні відносини 1898-1914 рр.(2г)

1. Сфери англо-німецьких суперечностей наприкінці ХІХ- початку ХХ ст. (колоніальні та воєнно-морські аспекти).

2. Марокканські кризи (1905-1906 рр., 1911р.).

3. Боснійська криза(1908-1909 рр.) і Балканські війни (1912-1913рр., 1913р.).

 

Розкрити суть східного питания і його місце в системі міжнародних відносин. Проаналізувати східну кризу 1875-1878 рр. Болгарська криза 1885-1887 рр. Критське повстання 1896 р. і греко – турецька війна 1897 р. Боснійська криза 1908-1909 рр. Перетворення Балкан в “пороховий погріб” Європи. Балканські війни 1912-1913 рр.

Передумови конфлікту Росії з Францією, Англії й Пруссії.

Активізація зовнішньої політики Франції в період Другої імперії. Загострення англо-французьких відносин. Процес об’єднання Німеччини й Італії як фактор розвитку системи міжнародних відносин. Військові конфлікти в Європі в 50-60-і рр. ХІХст.: франко-італо-австрійська війна 1859 р., війна Пруссії й Австрії з Данією 1864 р., австро-прусська війна 1866р., франко-прусська війна. Новий баланс сил в світовій політиці.

Франкфуртська система у міжнародних відносинах Європи. Утворення О. Бісмарком системи політичних союзів: Союз трьох імператорів, Двоїстий союз, Троїстий союз, Середземноморські угоди, “Перестрахувальна угода”. Англійська політика “блискучої ізоляції”. Від франко – російського союзу до Антанти.

Загострення суперечностей між провідними капіталістичними країнами наприкінці ХІХ ст. Англо – німецьке суперництво. Марроканські кризи 1905-1906 рр. і 1911 р. Значення колоніального питання у міжнародних відносинах.

Держави Антанти і Троїстого союзу на шляху до світової війни.

Основні напрямки і форми колоніальної політики європейських держав в ХІХ – початку ХХ ст. розширення колоніальних імперій.

Вітчизняна і зарубіжна історіографія міжнародних відносин.

 


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Тематика кваліфікаційних робіт (кур-сових, дипломних, магістерських)

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.015 с.)