ТОП 10:

Тема: Німеччина в 1815 – 1847 рр. (2г.)1. Феодальна роздробленість Німецьких держав після Віденського конгресу.

2. Наслідки промислового перевороту в Німеччині в 30-40х. рр. ХІХ ст.

3. Культура Німеччини в ХІХ ст. Розвиток класичної філософії.

 

Тема: Революція 1848 – 49 рр. у Німеччині ( 2г.)

1. Березнева революція в Пруссії й її наслідки.

2. Причини і наслідки державного перевороту в Пруссії 9 листопада 1849 р.

3. Повстання в Дрездені і Бадені. Контрреволюційний переворот в Пруссії.

Література:

1. Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: МП ЮНІВЕРС, 2000.

2. Норман Д. Європа. Історія. – К.: Основа, 2000.

3. Мишина И., Жарова Л. Новое время (конец XV – XVIII вв.). – Симферополь.: НАТА, 2001.

4. Новая история стран Европы и Америки начала 1870-х гг. – 1918 (под ред. И. Григорьевой). – М.: Изд-во МГХ, 2001.

5. Трифанов С. И. Словарь – пособие по новой истории. – Симферополь.: НАТА, 2001.

6. Троян С.С., Постоловський Р.М., Федорак В.Ф. Світ на зламі епох: історія кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: Навч. посібник. – К.: НМЦ ВО, 2000.

7. Всемирная история в 24-х т. Т.12 – 17. – М.: Литература, 1996.

8. Джеджора О. Історія Європейської цивілізації. Ч. 1. – Львів.: АБА, 1999.

9. Крип’якевич І. П. Всесвітня історія в 3-х кн. Кн. 2. – К.: Либідь, 1995.

10. Кто есть кто в военной истории с 1453 по настоящее время / Дж. Киган, Эндрю Уиткрофт. – Лондон – Нью-Йорк – Москва, 2000.

11. Новая история. Ч. 1. 1640 – 1870 / под. Ред. А. Нарочницкого. – М.: Госиздат., 1963.

12. Пономарев М., Смирнова С, Новая и новейшая история стран Европы и Америки. – М.: Владос, 2000.

13. Раков В. М. «Европейское чудо» (Рождение новой Европы в XVII – XVIII вв.). – Перьм.: Изд-во Перьмского университета, 1999.

 

Тема 3. Німеччина у «вільгельмівську епоху» (1890-1914рр.) (2г)

1. Економічний розвиток Німеччини. Монополії та фінансовий капітал.

2. Авторитарно-монархічна система країни. «Курс зигзагів» - політика „ канцлерів Каправі, Гогенлое, Б. фон Бюлова та Т. фон Бетман – Гольвега.

3. Ідейно-політична еволюція німецької соціал-демократії.

Джерела.

1. Практикум по новой истории: 1871 –1917// Сост. Кочегарова Н.И. - М. – 1989.

2. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914.Учеб. пособие// Сост. П.И. Остриков, П.П. Вандель. – М. – 1989.

3. Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. І. – М.,1963.

4. Хрестоматия по новой истории. Ч.ІІ. – М., 1993.

5. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории. 1870 - 1917.- М.,1979.

6. Хрестоматія з нової історії: В 2 ч. – Ч.ІІ( 1870-1918)/ За ред. О.І.Молока, В.О.Орлова.-К.,1954.

Література.

1. Брюнин В. Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 1917 г.-Л.,1965.-228 с

2. Виноградов К., Жданов Ю. Вильгельм ІІ и внешнеполитический курс кайзеровской Германии: конец ХІХ – начало ХХ века // НИНИ.-1992.-№3

3. Германская история в новое и новейшее время.-М.,1976.

4. Гогенцоллерн В. Переписка Вильгельма II с Николаем II: 1894-1914.-М.,1923.-198 с.

5. Ерусалимский А. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце ХІХ в. – М.,1951.-604 с.

6. Ерусалимский А. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм.-М.,1968.-284 с.

7. Людвиг Э.Последний Гогенцоллерн (Вильгельм ІІ).-М.,1991.

8. Норден А. Уроки Германской истории. К вопросу о политической роли финансового капитализма и юнкерства.-М.,1948.-294 с.

9. Овчаренко Н. Германская социал-демократия на рубеже двух веков ХІХ-ХХ. Идейно-политическая эволюция СДПГ в период империализма.-М.,1975.-319 с.

10. Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии, США.-М., 1958.

11. Рубинштейн Е. Политика германского империализма в Западных польских землях в конце ХІХ – нач. ХХ в.-М.,1953.-253 с.

12. Силин А. Экспансия Германии на Ближнем Востоке в конце ХІХ в.- М.,1971.-258 с.

13. Царев Н. От Шлиффена до Пендербургия: (О провале военной доктрины Кайзеровской Германии в 1914-1918 г.)-М.,1956.-377 с.

14. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.

 

Тема. Зовнішня політика Німеччини у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст.(2г)

1. Зовнішня політика Німеччини у період канцлерства О. Бісмарка. Створення системи союзів.

2. Перехід Німеччини до «світової політики». Англо-німецькі, російсько-німецькі протиріччя.

3. Зовнішня політика Німеччини на початку ХХ ст. Позиція Німеччини в східному питанні.

Джерела.

 1. Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. М., 1979.
 2. Хрестоматия по новой истории. Второй период. – Москва., 1993.

 

Література.

 1. Виноградов К., Жданов Ю. Вильгельм ІІ и внешнеполитический курс кайзеровской Германии: конец ХІХ – начало ХХ века // НИНИ.-1992.-№3.
 2. Германская история в новое и новейшее время. – М., 1970.- Т.1,2.
 1. Германская история в новое и новейшее время.-М.,1976.
 2. Гогенцоллерн В. Переписка Вильгельма II с Николаем II: 1894-1914.-М.,1923.-198 с.
 3. Ерусалимский А. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм.-М.,1968.-284 с.
 4. Ерусалимский А. Внешняя политика и дипломатия германского империализма в конце ХІХ в. – М.,1951.-604 с.
 5. История дипломатии. Т.1-3.- М., 1959-1965.
 6. История дипломатии: В 5 т. Т.2-3 / Под ред. А.А.Громыко, И.Н. Земскова, В.А. Зорина и др. М., 1963- 1965.
 7. Людвиг Э.Последний Гогенцоллерн (Вильгельм ІІ).-М.,1991.
 8. Петряев К.Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии, США.-М., 1958.
 9. Рубинштейн Е. Политика германского империализма в Западных польских землях в конце ХІХ – нач. ХХ в.-М.,1953.-253 с.
 10. Силин А. Экспансия Германии на Ближнем Востоке в конце ХІХ в.- М.,1971.-258 с.
 11. Царев Н. От Шлиффена до Пендербургия: (О провале военной доктрины Кайзеровской Германии в 1914-1918 г.)-М.,1956.-377 с.

Австрія в ХІХ –початку ХХ ст.(4г).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.006 с.)