ТОП 10:

Тема. Колоніальна політика Італії на початку ХХ століття.Визначити причини і процес переходу Італії ло активної колоніальної політики Італії на початку ХХ століття. Проаналізувавши угоди по розділу території в Африці, показати місце Італії в міжнародній системі. Розглянути причини, характер, хід, значення італо – турецької війни. Показати позиції політичних партій у війні, відношення європейських держав. Простежити етапи зовнішньої політики Італії, детально проаналізувати зміну взаємовідносин держави з країнами Троїстого союзу. Визначити причини і наслідки переходу Італії на сторону Антанти під час Першої світової війни.

Література.

Колониальная политика капиталистических держав (1870 – 1914). Практикум для студентов-заочников. М., 1967.

История Италии. В 3 т. М., 1970. – Т.2.

Кирова К.Э. Итальянская экспансия в Восточном Средиземноморье. М., 1973.

Любин В.П. Италия накануне вступления в первую мировую войну (на пути к краху либерального государства). М., 1082.

Серова О.В. От Тройственного союза к Антанте ( итальянская внешняя политика и дипломатия в конце ХІХ – начале ХХ в.). М., 1983.

Трофимов В.А. Итальянский колониализм и неоколониализм (история и современность). М. 1979.

Трофимов В.А. Политика Англии и Италии в Северо-Восточной Африке во второй половине ХІХ века (Эфиопия и Сомали). М., 1962.

Яхимович З.П. Итало - турецкая война 1911 – 1912 гг. М., 1967.

Яхимович З.П. Внешняя политика Италии в 1908 – 1914. М., 1973

Яхимович З.П. Рабочий класс против империализма и милитаризма (конец ХІХ – начало ХХ вв.). М., 1986.

 

Тема. Іспано-американська війна.

Визначити економічні і політичні передумови війни. Показати розвиток США наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Розкрити відношення американського суспільства до іспано – американської війни. Дати характеристику позиціям адмірала А. Мехена, сенатора Г. Лоджа, Т. Рузвельта. Проаналізувати шляхи реалізації теорії “передбачення долі”. Дати характеристику Антиімперіалістичній лізі. Показати позиції Карнегі – Братана. Визначити роль республіканської, демократичної, Ордена рицарів праці, АФП у відношенні до війни.

 

Тема. Політика США в Центральній Америці на початку ХХ століття.

Розкрити напрямок зовнішньої політики США у 80 – 90 – ті рр. ХІХ століття щодо Латинської Америки. Показати завдання і ідеологічні основи колоніальної політики США на початку ХХ століття. Визначити місце США в світовій політиці і на основі документів показати процес перетворення США в колоніальну країну. Показати особливості колоніальної політики й ідеології держави на початку ХХ століття. Розкрити питання про утворення Панамериканського союзу, визначити його роль в посиленні експансії США. Проаналізувати нові методи світової колоніальної політики, охарактеризувати основні напрямки зовнішньої політики США. Детально розкрити ситуацію даної політики в одному з регіонів Центральної або Південної Америки. Показати поєднання ідеологічних доктрин США в даних регіонах. Визначити особливості методів колоніальної політики США на відміну від методів колоніальної політики Англії, Франції, Німеччини, Японії, Росії.

Література.

Колониальная политика капиталистических держав (1870 – 1914). Практикум для студентов-заочников. М., 1967.

Дементьев И.П. Идейная борьба в США по вопросам экспансии. М., 1973.

Лан В. И. США: От испано – американской до Первой мировой войны. М., 1975.

Фонер Ф. Испано-кубино-американская война и рождение американского империализма. 1895-1902. М., 1977.

Гвоздарев В.И. Эволюция и кризис межамериканской системы. М., 1966.

Зубок Л.И. Экспансионистская политика США в начале ХХ века. М., 1969.

Кунина А.Е. Идеологические основы внешней политики США. М., 1973.

 

Тему курсової роботи студент обирає самостійно, враховуючи свої інтереси і підготовку. Орієнтовна тематика не є обов’язковою. Викладач має право доповнювати і змінювати тему, в залежності від бажань і інтересів студентської аудиторії. Курсова робота виконується під керівництвом викладача – наукового керівника, який допомагає найти шляхи і засоби для розкриття вибраної теми, затверджує план, який самостійно складений студентом, консультує його по вибору літератури і допомагає систематизувати матеріал. Студент повинен самостійно підібрати основну і додаткову літературу, історичні джерела. Література і джерела, вказані в методичних порадах, є орієнтиром для дослідника. Методичні рекомендації щодо написання і оформлення курсової роботи вказані у “Вимогах до наукових та навчально – методичних видань” (Кіровоград, 2003) та в “Методичних рекомендація для написання дипломних робіт” (Кіровоград, 2004)


ЛІТЕРАТУРА

Основна (список) СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.003 с.)