ТОП 10:

Порядок складання розрахунків та заявок на комунальні послуги військової частини.Граничні обсяги споживання комунальних послуг та енергоносіїв на наступний рік у фізичних показниках та коштах (далі – ліміт) складаються відповідно до кошторису МО України на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на відповідний рік.

Розрахунки за надані комунальні послуги можуть провадитися: за розрахунковими книжками; за платіжними документами, які виписуються газопостачальною організацією. Порядок і форма розрахунку визначаються у договорі.

Розрахунки за комунальні послуги можуть провадитися на підставі планових платежів з підсумковим розрахунком за період не більше одного року.

Потреба у електроенергії розраховується для кожної будівлі, споруди, відкритого простору, які знаходяться на обліку КЕЧ (КЕВ).

Для розрахунку електроенергії на будівлю необхідно визначити норми по наступним видам витрат:

освітлення приміщень та відкритих просторів;

технічні цілі для учбових, лікувальних та господарських потреб;

виробничі цілі підприємств, споруд комунально-побутового призначення (кухні, їдальні, бані, пральні);

втрати електроенергії в електромережах напругою до 1 кв.

Відповідно до наказу МОУ №85 від 29.03.94 Норма витрат електроенергії розраховується на рік у відповідних одиницях виміру по кожній статті витрат.

Засоби обліку води і теплової енергії підлягають періодичній провірці.

Відповідно до наказу МОУ №212 від 96р «Про введення в дію положення про планування, розрахунки, облік та звітність за споживану електричну енергію в ЗСУ» Розрахунки з енергопостачальними організаціями за споживану електроенергію проводяться у взаємопогодженні строку на основі показань розрахункових приладів обліку. Витрачена в/ч електроенергія оплачується згідно з діючими тарифами, або на підставі договору з оптовим споживачем, або відповідним виробником електроенергії.

Розрахунок потреби в коштах форма 1фс складається НФЕО, відповідно до КЕКВ вписуються найменування заходів та розраховується потреба (наприклад кубометри на ціну), зазначається ЗФ або СФ. У розрахунку розписується начальник служби КЕС. Окрім того у розрахунку пізніше зазначається скорегована сума відповідно до затверджених сум.

Заявка на потребу в електроенергії складається на певний рік де зазначається найменування енергосистем та кількість електричної енергії які були витрачені за попередній рік, очікувані витрати в поточному році та заплановані витрати на наступний рік. Заявка підписується командиром в/ч.

Заявка про потребу в комунальних послугах та енергоносіях (у фізичних показниках) на наступний рік подається КЕВ (КЕЧ) в КЕУ до 1 вересня, КЕУ до Головного КЕУ ЗС України до 20 вересня поточного року (за кожну військову частину), яка необхідна для правильного визначення граничних обсягів. Заявка підписується відповідним начальником квартирно-експлуатаційного органу.


Організація ведення обліку у квартирно-експлуатаційній службі військової частини

Облік наявності та руху військового майна квартирно-експлуатаційноїслужби організується і ведеться з метою

1.своєчасного забезпечення органів управління і відповідних посадових осіб достовірними даними щодо наявності, руху і якісного (технічного) стану військового майна;

2.встановлення належного контролю за умовами зберігання, законністю, доцільністю й ефективністю використання (витрачання) військового майна;

3.підготовки вихідних даних для складання звітних документів.

Відповідальність посадових осіб за стан обліку :

Командир військової частини - За стан бухгалтерського обліку військового майна у вч

Заступник КВЧ з тилу - За стан обліку у підпорядкованих службах та своєчасне представлення встановленої звітності

Начальник ФЕС - За кількісний та вартісний облік майна

Начальник КЕС - За кількісний та якісний облік майна

Діловод КЕСабо бухгалтер ФЕС(з обліку матеріальних засобів) - За своєчасність, законність і правильність оформлення та ведення облікових документів їх реєстрацію та збереження

Начальник складу, начальник електро(тепло)господарства - За своєчасність і правильність проведення записів у первинних документах (картках обліку), подання їх в фін.-ек.службу

Командир підрозділу або іншого об’єкту військового господарства - За кількісний та якісний облік майна в підрозділі, регулярне проведення звіряння облікових даних з фін.ек.сужбою

Облік військового майна в КЕС ведеться за місцем відповідального зберігання (знаходження) в книгах (картках) обліку за найменуваннями, кількістю, вартістю, якісним (технічним) станом.

Облік військового майна КЕС у фінансово-економічному органі ведеться в кількісному і вартісному вираженні, в тому числі за місцем відповідального зберігання, відповідно до вимог Положення з бухгалтерського обліку у Збройних Силах України.

Облік ведеться:

· квартирного майна – (меблі, казармене обладнання та інвентар, освітлювальні прилади, пожежне обладнання та майно, машини та механізми комунального призначення та інше майно, придбання якого здійснюється за рахунок коштів кошторису МО) - в підрозділах, на складі інших об’єктів військового господарства та в діловодстві служби;

· будівельних матеріалів – на складі та в діловодстві служби;

· палива – на складі, інших об’єктах військового господарства та в діловодстві служби;

· електроенергії та води – в діловодстві служби

Облік роботи стаціонарного та пересувного устаткування (електростанцій, водонасосних станцій та інше), а також витрат цим устаткуванням палива і мастильних матеріалів ведеться в робочих листах агрегатів (ф.17).

Облік роботи котельних та витрат палива ведеться в книзі обліку (ф.39).

Списання з обліку військової частини палива здійснюється на підставі робочих листів агрегатів (ф.17) та актів списання (ф.11).

Акти складаються комісією, яка призначається наказом командира військової частини на підставі записів у книзі обліку (ф.39).

Облік матеріальних засобів, призначених для капітального і поточного ремонту КЖФ та КС ведеться у відповідності: з керівництва щодо поточного та капітального ремонту КЖФ і КС.

Військова частина при передислокації та вивільненні військовогомістечка здає матеріальні засоби у відповідну КЕЧ району та отримує атестат (ф.20).

Обліку підлягають:

• будівлі та споруди Міністерства оборони України;

• будівлі та споруди, які належать іншим міністерствам та відомствам, місцевим адміністраціям та передані МОУ у постійне або тимчасове використання;

• будівлі та споруди, орендовані на термін не більше 1 року;

• земельні ділянки, відведені МО у постійне або тимчасове використання.

Облік будівель, споруд та земельних ділянок ведеться в натуральних показниках та стандартних одиницях виміру.

Будівлі і споруди, крім того, обліковуються по їх вартості.

Первинна вартість знов побудованих будівель і споруд встановлюється по кошторисній вартості, а існуючих – по даних обліку.

Облік будівель, споруд та земельних ділянок організовується і ведеться в:

• військовій частині;

• КЕВ (КЕЧ району);

• ТКЕУ ОК;

• Гол. КЕУ ЗСУ.

В КЕЧ районів облік ведеться за кожну будівлю, споруду, військове містечко і в цілому за КЕЧ району (у тому числі по джерелах фінансування витрат на утримання будівель).

• На всі будівлі і споруди в/містечка заводяться інвентарні картки обліку основних засобів в бюджетних установах ( ф. № ОЗ-6 (бюджет);(картки обліку ф.400), які призначені для обліку якісного (технічного) стану та інших характеристик будівлі, а також для контролю за утриманням, збереженням та використанням будівлі.

Картка складається в 2-х примірниках:

• перший ведеться в КЕЧ району;

• другий передається військовій частині, яка здійснює експлуатацію будівлі.

Підставою для складання картки є акт прийняття-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1(бюджет)), технічний паспорт та проектно-кошторисна документація.

Картки групуються в порядку їх номерів згідно з генеральним планом військового містечка.

При знятті з обліку в КЕЧ району картка передається новому власнику будівлі, а у випадку списання – знищується.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.01 с.)