ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація поточного ремонту будівель і споруд у військовій частиніПро затвердження Керівництва з поточного і капітального ремонту будівель і комунальних споруд у Збройних Силах України, наказ МО України від 16.10.2003р. № 350. Поточний ремонт будівель і комунальних споруд − комплекс ремонтно-будівельних робіт з метою відновлення їх конструкцій та систем інженерного обладнання, а також підтримання експлуатаційних якостей, не пов’язаних зі зміною основних техніко-економічних показників. Поточному ремонту підлягають будівлі і комунальні споруди, що належать МО України, а також будівлі і комунальні споруди орендовані в установ та організацій інших центральних органів виконавчої влади. Плановий (профілактичний) поточний ремонт є основою забезпечення збереження будівель і комунальних споруд і проводиться один раз у три роки за заздалегідь складеним річним планом з включенням у нього таких робіт, обсяг, місце і час виконання яких передбачаються завчасно. У інші два роки проводяться тільки роботи непередбаченого характеру. Непередбачений ремонт проводиться в процесі експлуатації будівель і комунальних споруд і включає в себе роботи, відстрочення яких не може бути допущено без шкоди для збереження і нормальної технічної експлуатації будівель і комунальних споруд.

Щорічно проводиться плановий поточний ремонт комунальних споруд та інженерних мереж. У необхідних випадках плановим поточним ремонтом можуть бути охоплені всі будівлі військового містечка. У старих будівлях і будівлях, що підлягають зносу, щорічно виконується необхідний поточний ремонт, який повинен забезпечувати нормальні умови життєдіяльності і бойової готовності до настання терміну капітального ремонту або зносу таких будівель (якщо вони визнані аварійними, то експлуатувати їх забороняється).

Замовниками поточного ремонту в Збройних Силах України виступають: головнокомандувачі видів Збройних Сил України; командувачі військ оперативних командувань; начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України − за військові частини, підпорядковані управлінням центрального апарату МО України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові частини на підставі осіннього загального огляду будівель і комунальних споруд, матеріалів інших технічних оглядів, установлених термінів проведення ремонтів, а також зауважень і пропозицій по усуненню недоліків в експлуатації будівель і комунальних споруд, що були отримані під час інспектування, на кожну будівлю і споруду, що підлягають ремонту вартістю до 30 тисяч гривень і не потребують розробки креслень, складають дефектні акти та розцінені описи робіт . У разі вартості робіт більше 30 тисяч гривень кошторисну документацію затверджує відповідний замовник поточного ремонту.

У розцінені описи у першу чергу включаються роботи, що мають на меті збереження будівель і комунальних споруд від передчасного зносу, руйнування, а також для підготовки їх до зими, у тому числі: ремонт дахів, ринв, цоколів будівель, відмосток навколо будівель, печей і протипожежних розбирань, вікон, зовнішніх дверей, скління, упорядкування санітарних вузлів, систем водопостачання і каналізації, опалення і вентиляції, силових установок, електромереж і інше. У розцінені описи робіт поточного ремонту включаються також роботи, що мають на меті забезпечення стабільного функціонування комунальних споруд.

Потреба в коштах на поточний ремонт будівель і споруд планується в залежності від матеріалу стін і перекриттів.Витрати на поточний ремонт у цілому не повинні перевищувати диференційованих норм витрат на поточний ремонт жилих та громадських будівель. Для виконання непередбаченого поточного ремонту будівель, що не підлягають профілактичному ремонту, передбачаються суми в межах до 4 відсотків від норм витрат на поточний ремонт, обчислених у відсотках від відновлювальної вартості будівель. Будівлі і комунальні споруди, по яких у році, що планується, передбачається проведення капітального ремонту, у план поточного ремонту включатися не повинні, тому що під час капітального ремонту проводяться також роботи, що належать до поточного ремонту. Дефектні акти та розцінені описи робіт складаються у двох примірниках та подаються у КЕЧ району один раз на рік до 15 жовтня року, що передує планованому.

У КЕЧ району Плани робіт поточного ремонту по військовим частинам та будинкоуправлінням складаються на підставі отриманих від військових частин дефектних актів та розцінених описів робіт і надаються до 25 жовтня року, що передує планованому:

до Головного квартирно-експлуатаційного управління МО України − плани поточного ремонту по військовим частинам та будинкоуправлінням підпорядкованим управлінням центрального апарату МО України та Генерального

штабу Збройних Сил України;

до квартирно-експлуатаційних управлінь головних командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань − плани поточного ремонту по військовим частинам, підпорядкованим головним командуванням видів Збройних Сил України та оперативним командуванням.

План розподілу річних лімітів фінансування на виконання поточного ремонту затверджується Міністром оборони України і доводиться начальником Головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України до замовників поточного ремонту.

Замовники поточного ремонту у двотижневий термін після отримання від Головного квартирно-експлуатаційного управління МО України лімітів фінансування коригують та затверджують План робіт поточного ремонту по КЕЧ районів) головного командування виду Збройних Сил України, оперативного командування, один екземпляр затвердженого Плану надається в Головне квартирно-експлуатаційне управління МО України. Витяги із затвердженого Плану робіт поточного ремонту по КЕЧ районів головного командування виду Збройних Сил України, оперативного командування в місячний термін доводяться до КЕЧ районів та військових частин.

Командири військових частин після отримання витягів із затвердженого Плану поточного ремонту по КЕЧ районів головного командування виду Збройних Сил України, оперативного командування уточнюють розцінені описи робіт на рік, що планується, відповідно до обсягів виділених лімітів, з урахуванням можливостей залучення встановленим чином внутрішніх ресурсів військових частин та інших власних надходжень і доходів, та подають на затвердження в КЕЧ району План робіт поточного ремонту будівель і комунальних споруд військової частини/ До плану робіт поточного ремонту будівель і комунальних споруд військової частини додається відомість потреби в будівельних матеріалах для виконання робіт поточного ремонту, складена на підставі визначення потреби у матеріалах по кожній будівлі та календарний план-графік робіт з поточного ремонту будівель і комунальних споруд. Під час визначення потреби в будівельних матеріалах враховується можливість повторного використання матеріалів і устаткування, отриманих від розбирання конструкцій.

Затверджений план робіт поточного ремонту будівель і комунальних споруд військової частини є обов’язковим до виконання і коригування його без дозволу начальника КЕЧ району забороняється.

Роботи поточного ремонту, як правило, виконуються безпосередньо працівниками КЕС, що експлуатують будівлі і комунальні споруди, та особовим складом військових частин. У необхідних випадках, у разі значних обсягів або виконанні складних у технічному відношенні робіт поточного ремонту військові частини з дозволу начальника КЕЧ району можуть доручати виконання таких робіт ремонтно-будівельним підрозділам КЕЧ району, а також підрядним будівельним організаціям МО України або іншим підприємствам, установам та організаціям. Роботи з поточного ремонту будівель і комунальних споруд проводяться протягом року.

Виконані роботи з поточного ремонту приймаються по Акту приймання виконаних робіт що є підставою для складання військовою частиною звіту про виконання плану поточного ремонту.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.006 с.)