ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Документальне оформлення господарських операцій по продовольчій службіГосподарські операції по продовольчій службі:

Прибуткові операції- приймання матеріальних засобів військовою частиною.

Продовольство, військову техніку та майно військові частини одержують:

• з Центрів продовольчого забезпечення, до яких вони приписані;

• від інших військових частин;

• від постачальників різних форм власності;

Відпуск продовольства, військової техніки та майна військовим частинам здійснюється:

• представником продовольчого складу (централізований підвіз);

• через представника військової частини у разі одержання на місці з ЦПЗ, підприємств постачальника;

• шляхом відвантаження залізничним (водним, повітряним, автомобільним) транспортом на адресу військової частини.

Документами, які дають право на відпуск продовольства, військової техніки та майна з продовольчих складів є наряди, рознарядки, розрахунки-наряди або письмове рішення начальника Центрального управління продовольчого забезпечення, продовольчої служби виду Збройних Сил України, оперативного командування з подальшою випискою наряду або рознарядки.

Документом, який дає право одержання продовольства військовою частиною з ЦПЗ, від іншої військової частини, є чекова вимога ф. 6, а від підприємств постачальників - довіреність. Книги чекових вимог військовій частині видаються ЦПЗ, до якого вона приписана на продовольче забезпечення..

Облікові документи на підставі яких здійснюються прибуткові операції:

Наряд ф. 200; Чекова вимога ф.6 - виписується у службі військової частини. При виписуванні заповнюється чекова вимога і її корінець. Чекова вимога підписується заступником командира частини (зєднання) з тилу, начальником служби та начальником фінансово-економічного органу і скріплюється мастичною гербовою печаткою. Приймальнику військової частини чекова вимога разом з незаповненим талоном видається під розписку у корінці. На військовому складі при відпусканні матеріальних засобів заповнюється талон і зворотній бік чекової вимоги з вказанням фактично відпущених матеріальних засобів. Заповнений талон чекової вимоги підписується начальником військового складу і начальником обліково-операційного відділу (постачальника). При відпусканні продовольства одночасно з талоном чекової вимоги оформляється довідка про якість продуктів, яка підписується начальником складу (завідуючим складом, базою постачальника) і лаборантом. Акт типова форма З-1; акт про прийняття матеріалів (у разі розбіжгостей) Акт типова форма ОЗ-1(бюджет); акт прийому – передачі основних засобів Акт прийому ф.4; Акт технічного стану ф. 12; Атестат на продовольство ф.21.

Документи які сприяють виконанню операцій: Довіреність ф М-2; Супровідний лист ф .62.

Повідомлення ф.280;

Облікові регістри в яких проводяться прибуткові операції: Книга обліку ф. 26; Книга обліку наявності і руху матеріальних засобів у підрозділі Книга обліку ф. 27; Книга обліку наявності і руху матеріальних засобів Картки обліку ф.43, Картка обліку категорійних матеріальних засобів 44. Книга обліку ф.42. Книга обліку руху осіб що харчуються

(Док. оформ. отрим. прод. майна питання 23 схеми.) У разі виявлення невідповідності якості або найменування продовольства, військової техніки та майна даним супровідних документів, нестачі ваги або місць, псування, ушкодження вантажів, тари й упаковки наказом командира військової частини призначається комісія і того самого дня складається акт приймання, який є підставою для оприбуткування продовольства, військової техніки та майна, що надійшли до військової частини. У разі нестачі або невідповідності якісного стану військової техніки та майна командир військової частини повідомляє про це відповідну службу забезпечення для прийняття рішення.

Нестачі, що не перевищують норм природних утрат і норм розходжень у показниках ваги, списуються з обліку за актом приймання, затвердженим командиром військової частини.

Якщо при прийманні вантажу від органу залізничного (водного, повітряного) транспорту виявлена нестача після відрахування від неї природних втрат буде перевищувати допустиме розходження у показниках ваги, тоді про всю нестачу складається комерційний акт і одержувач вантажу пред'являє претензії відправнику вантажу або органу транспорту (у залежності від того, з чиєї вини сталася нестача) на відшкодування збитків.

Видаткові операції - відпускання (видача), передавання і здавання матеріальних засобів:

• здавання майна у Центри продовольчого забезпечення ;

• передавання майна іншим військовим частинам;

• видача майна зі складу військової частини підрозділам;

• передавання матеріальних засобів з одного підрозділу в інший в межах військової частини;

• списання нестач матеріальних цінностей, які знаходились у користуванні, та тих, які прийшли до непридатного стану, або передчасно втрачених.

Облікові документи на підставі яких здійснюються видаткові операції:

Накладна ф. 2;

Накладна-вимога ф. З-3;

Роздавальна відомість ф.8;

Документи які сприяють виконанню операцій:

Розкладка продуктів ф.66;

Облікові регістри в яких проводяться видаткові операції:

Книга обліку ф. 26;

Книга обліку ф. 27;

Картки обліку ф.43, 44.

Книга обліку ф.42.

Документальне оформлення видачі продовольства у їдальню військової частини:

1. На підставі розкладки продуктів у продовольчій службі виписується накладна форми 3-3 (форми 2, 2а - тимчасово, до повного їх використання) у трьох примірниках та передається до під розпис у книзі Ф-25 інструктору-кухару для отримання продовольства. При оформленні накладної форми 3-3 (форма 2, 2а - тимчасово, до повного їх використання) графи "Ціна за одиницю" та "Вартість" не заповнюються.

2. На продовольчому складі військової частини після видачі продовольства заповнюється графа "фактично видано, кількість", після чого два примірники накладної повертаються до діловодства продовольчої служби, де перевіряється відповідність записів.

3. Другий примірник накладної передається до фінансово-економічної служби військової частини, де проставляються ціна на продовольство та вартість на фактично отримане продовольство для подальшого ведення бухгалтерських записів.

Документальне оформлення видачі продовольства у підрозділ, який розташований або виконує завдання окремо від своєї військової частини:

1. У підрозділ, який розташований або виконує .завдання окремо від своєї військової частини, продовольство видається на підставі накладних форми 3-3 (форма 2 - тимчасово, до повного їх використання), виписаних у двох примірниках.

2. Після отримання продовольства у підрозділі воно оприбутковується у картці-звіті Ф-48. Порядок ведення картки-звіту Ф-48 - згідно з поясненням до Ф-48, При наданні картки-звіту Ф-48 ,ї додатками до діловодства продовольчої служби перевіряєтьсяправильність виконаних записів та розрахунків. На підставі підсумкових даних щодо витрати продовольства виписується накладна форми 3-3 (форма 2 — тимчасово, до повного їх використання) у двох примірниках, з яких другий примірник передається до фінансово-економічної служби військової частини, а перший - залишається у справах служби. У реквізитах накладної "Підстава операції" проставляються номер та дата картки-звіту Ф-48. У діловодстві продовольчої служби та у фінансово-економічній службі продовольство з обліку списується на підставі накладної форми 3-3 (форма 2 - тимчасово, до повного їх використання).


 

26. Режим та планування харчування військовослужбовців строкової служби.

З метою зберігання здоров'я військовослужбовців, підвищення стійкості їх організму до різноманітних видів учбово-бойових навантажень, враховуючи особливості та характер бойової підготовки у військовій частині, розробляється та встановлюється режим харчування, яким визначається кількість приймань їжі на протязі доби, розподіл продуктів, визначених нормами харчування на протязі доби, а також час приймання їжі у встановлений розпорядком дня термін.

Вимоги до режиму харчування:

-час і кількість прийомів їжі;

-інтервали між прийомами їжі;

-розподіл харчового раціону по хімічному складу, продуктовому набору, масі по прийомам їжі та енергетичній цінності.

Час приймання їжі особовим складом визначається командиром військової частини. У військових частинах, де особовий склад одержує харчування за нормами харчування N 1 (загальновійськова) та N 3 (морська), гаряча їжа готується і видається три рази на добу - на сніданок, бід і вечерю, а також готується друга вечеря для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом у дні призначення їх для несення варти (продукти видаються окремо для приготування їжі (другої вечері), яка повинна складатися із гарячої другої м'ясної страви, гарячого солодкого чаю, хліба і масла. Заміну одних продуктів на інші дозволяється проводити згідно з визначеною нормою).

Військовослужбовці військової служби за контрактом, призначені до складу добового наряду і для несення варти, забезпечуються харчуванням через їдальні військової частини в дні несення служби безоплатно. Підставою для зарахування на забезпечення харчуванням у даному разі є наказ командира військової частини.

Норма харчування розподіляється за енергетичною цінністю (калорійністю):

• - сніданок - 30-35 %;

• - обід - 40-45 %;

• - вечеря - 30-20%.

Їжа в їдальнях військових частин готується відповідно до розкладки продуктів. Розкладка продуктів складається начальником продовольчої служби (помічником командира корабля) за участю начальника медичної служби військової частини, начальника їдальні та інструктора-кухаря.

Розкладка продуктів підписується заступником командира військової частини з тилу (помічником командира із забезпечення), начальником продовольчої служби, начальником медичної служби військової частини і затверджується командиром військової частини.

Розкладка продуктів, як правило, складається на тиждень окремо за кожною нормою у трьох примірниках.

Перший примірник (оригінал) залишається у діловодстві продовольчої служби і є підставою для виписування продуктів з продовольчого складу в їдальню, а два примірники видаються у їдальню. Один з них вивішується на "Місці контролю" для ознайомлення з ним осіб, які харчуються, а другий вивішується у гарячому цеху для керівництва під час приготування їжі.

Під час складання розкладки продуктів ураховуються особливість і характер бойової

підготовки, пора року, установлений режим харчування, наявність і асортимент продуктів, норми харчування, а також побажання військовослужбовців (осіб), які харчуються в їдальні.

Уносити зміни в затверджену розкладку продуктів без дозволу командира військової частини забороняється. Після кожного внесення змін командир військової частини зобов'язаний підтвердити свій дозвіл підписом у розкладці продуктів.

Контроль за доведенням продуктів, згідно з нормами харчування, та якістю приготування їжі передбачає:

• ретельний розгляд розкладки продуктів при затвердженні. При цьому особлива увага звертається на асортимент приготованих страв, правильність розподілу продуктів добової норми пайка та окремих страв відповідно до приймань їжі;

• перевірку відповідності розрахункових виходів страв і порцій в розкладці продуктів і фактичних виходів готових порцій та страв;

• видачу продуктів зі складу в їдальню на кожне приймання їжі;

• перевірку фактичної наявності продуктів, які знаходяться в їдальні і призначені для чергового приготування їжі, з даними накладної і розкладки продуктів;

• визначення фактичних відходів при обробці продуктів і недопущення перевищення встановлених норм відходів;

• перевірку маси продуктів при закладанні у казан;

• звірення кількості продуктів, одержаних за накладною, фактично закладених в казани і вказаних в книзі обліку контролю за якістю приготування їжі;

• перевірку правильності ведення книги обліку контролю за якістю приготування їжі, своєчасності заповнення граф кількості закладених у казан продуктів, точного визначення і заповнення граф фактичного виходу страв, м’ясних і рибних порцій та обліку зекономленого хліба;

• визначення фактичної маси порцій першої, другої і третьої страв, а також фактичної маси м’ясних і рибних порцій;

• контроль за повнотою і рівномірністю видачі цукру, масла тваринного, хліба;

• перевірку знань і виконання обов’язків кухарями, черговими і добовим нарядом їдальні.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.014 с.)