ТОП 10:

Організація ведення обліку у продовольчій службі військової частини.Організація обліку в продовольчій службі з¢єднання (в/ч) обумовлена особливостями продовольчого забезпечення:

- часте надходження продуктів (особливо тих, які швидко псуються) із багатьох джерел;

- щоденне використання їх на постачання;

- необхідність обробки продуктів перед вживанням (приготування їжі, соління овочів і т.п.).

Об¢єм витрачання продовольства залежить від встановлених норм харчування та чисельності особового складу, який знаходиться на забезпеченні, що викликає необхідність щоденного обліку не тільки наявності та руху продовольства, але й військовослужбовців.

Крім цього, продовольство за своїми фізико-хімічними властивостями у процесі зберігання піддається кількісним та якісним змінам, що потребує ведення точного обліку, який забезпечував би можливість контролю за якістю зберігаємих продуктів, систематичного контролю за їх наявністю та правильністю списання виявлених недостач та природних втрат.

Одна із важливих задач обліку в продовольчій службі з¢єднання (в/ч) – забезпечення контролю за додержанням встановлених норм харчування та повноти доведення їх до військовослужбовців.

Завершальна стадія обліку – це складання звітності. Вона має відображати рух та законність витрачання матеріальних засобів за звітний період та наявність їх на початок слідуючого періоду, з тим, щоб забезпечити командування та забезпечуючий орган даними для контролю за діяльністю служби та планування на слідуючий період.

Керівництво організацією обліку та звітності матеріальних засобів в з¢єднанні здійснює командир. Він відповідає за стан обліку всіх матеріальних засобів в з¢єднанні та своєчасне подання у вищестоящі органи керівництва звітних документів, які встановлені табелем строкових донесень. Помічник командира з¢єднання з тилу відповідає за стан обліку матеріальних засобів та звітності в підпорядкованих йому службах.

Начальник продовольчої служби з¢єднання відповідає за стан обліку матеріальних засобів продовольства служби, законність та правильність оформлення операцій, пов¢язаних з рухом та змінами якісного стану матеріальних засобів, своєчасного ведення записів в книгах обліку, правильність оформлення облікових документів, правильне складання та своєчасне подання звітних документів по продовольчій службі.

Облік військового майна в продовольчій службі ведеться за місцем відповідального зберігання (знаходження) в книгах (картках) обліку за найменуваннями, кількістю, вартістю, якісним (технічним) станом відповідно до вимог керівних документів, що діють в Міністерстві оборони та державі.

Облік військового майна продовольчої служби у фінансово-економічному органі ведеться в кількісному і вартісному вираженні у національній валюті України, в тому числі за місцем відповідального зберігання, відповідно до вимог Положення.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку військове майно продовольчої служби обліковується таким порядком:

а) на балансових рахунках класу 1 "Необоротні активи" і класу 2 "Виробничі запаси" - продовольство, техніка та майно продовольчої служби, яке визначено нормами забезпечення, штатами та табелями військових частин на мирний час, знаходиться на поточному забезпеченні та призначено для забезпечення повсякденної діяльності військової частини;

б) на позабалансовому рахунку 010 "Озброєння, військова техніка та майно спеціального призначення" - продовольство, техніка та майно продовольчої служби, яке призначене для забезпечення бойових дій, визначене штатами та табелями військової частини воєнного часу, знаходиться на довгостроковому зберіганні, у тому числі військове майно продовольчої служби, яке обліковується в непорушному запасі (запасі центру) та на поточному забезпеченні центру, продовольчої служби оперативного командування (Військово-Морських Сил ЗС України) і резерві центру.

Бухгалтерський облік військового майна ведеться шляхом запису (відображення) в книгах і картках обліку даних про кількісний, якісний (технічний) стан, облікові номери, вартість (ціну) військового майна, а також про його рух, втрату та нестачу.

 

Облік продовольства, техніки та майна продовольчої служби ведеться в службі з¢єднання, на складі, хлібопекарні (хлібозаводі).

Облік продовольства, техніки і майна продовольчої служби ведеться у підрозділі, розташованому або діючому окремо від своєї частини, на складі, в їдальні , у фінансово-економічному органі, в службі військової частини (корабля) і з’єднання, хлібопекарні (хлібозаводі), а також на підводному човні і кораблі, які не ведуть свого господарства, і в військовому ешелоні.

Кількість належних до відпускання і виданих продуктів в первинних документах указується з точністю : картоплі і овочів - до кілограма; чаю і спецій - до грама; решти продуктів - до однієї десятої кілограма.

Облік столово-кухонного посуду, обладнання, інвентарю та іншого майна продовольчої служби в їдальні ведеться в книзі обліку (форма 26) за строками видавання. Продукти, що надійшли в їдальню для приготування їжі, а також хліб, цукор і масло вершкове, які видаються особовому складу, в книгу обліку (форма 26) не записуються.

Облік продуктів, закладених в котли, і фактичного виходу готових страв, м’ясних та рибних порцій і їх якості в їдальні ведеться у книзі обліку (форма 53).

Облік видавання гарячої їжі, хліба, цукру і масла вершкового в їдальні ведеться за листами обліку (форма 58).

В службі військової частини облік продовольства ведеться в книзі обліку (форма 26), а облік техніки і майна продовольчої служби - в книзі обліку (форма 3-6).

В службі з’єднання (берегової бази) у книзі обліку (форма 3-6) обліковуються також ліміти натуральних фондів продовольства, призначені військовим частинам (кораблям, суднам), та їх реалізація.

В службі військової частини облік кількості осіб, що харчуються, ведеться в книзі обліку (форма 42).

Підставою для записів в цій книзі обліку є : щодо військовослужбовців, які мають атестати (форма 21), - накази командира військової частини і атестати; щодо військовослужбовців, які втратили атестати, - накази командира військової частини і акти, які складені начальником продовольчої служби спільно з представником штабу цієї частини та підтверджені командиром військової частини;

Атестат (форма 21) на продовольство видається військовослужбовцю, який вибуває з військової частини і який має право на отримання продовольчого пайка, на підставі наказу командира військової частини за пред’явленням посвідчення про відрядження (направлення до госпіталю, відпускного квитка). Атестат є документом, який засвідчує забезпеченість військовослужбовця продовольством в натурі або грошовою компенсацією замість пайка, або продовольчо-дорожніми грошима.

Грошова компенсація замість пайка видаються фінансово-економічним органом військової частини за відомістю, яка підписана начальником продовольчої служби.

Кількість продуктів, які видають в їдальню (на камбуз) на одну особу на добу, показують в розкладці продуктів (форма 66), яка складається у трьох екземплярах за кожною нормою забезпечення. Перший екземпляр розкладки продуктів зберігається в службі військової частини (корабля) і є підставою для виписування продуктів в їдальню (на камбуз), другий - вивішується у вестибюлі їдальні (на камбузі), третій - видається інструктору - кухарю (інструктору - коку) для того, щоб керуватись під час готування їжі.

Зміна розкладки продуктів без письмового дозволу командира військової частини (корабля) не допускається.

Видавання продовольства зі складу військової частини (корабля, берегової або плавучої бази) та із комори корабля в їдальню (на камбуз), підрозділам, розташованим окремо (підводним човнам і кораблям, які не ведуть своє господарство), а також окремим військовослужбовцям проводиться за накладними (форма 3-3). Накладні на видавання продовольства в їдальню (на камбуз) виписуються в двох примірниках окремо на сніданок, обід та вечерю та всього за день на підставі розкладки продуктів і даних книги обліку (форма 42).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.007 с.)