Завдання 4.3.1.3.: Стимулювання створення нових інноваційних полюсів розвитку та імпортозаміщення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 4.3.1.3.: Стимулювання створення нових інноваційних полюсів розвитку та імпортозаміщення.сприяння створенню мережі промислових кластерів з виробництва конкурентоспроможної продукції;

сприяння проектам, орієнтованим на розвиток проривних технологій;

сприяння розширення вітчизняного виробництва побутової техніки.

4.3.2. Технологічні зміни в системі забезпечення енергетичної безпеки держави

Завдання Результати
Сприяння розробленню і впровадженню у виробництво енергоефективних технологій та обладнання. Зменшення енергоємності з 0,29 кг.у.п/грн у 2007 році (ціни 2007 року) до 0,23 кг.у.п/грн. у 2012 році (або відповідно з 0,45 кг.н.е. /дол. ВВП до рівня 0,3 кг.н.е. /дол. ВВП за методологією Міжнародного агентства з енергетики; зменшення частки природного газу в енергетичному балансі країни від 43 % у 2007 році до 25 % у 2020 році та газоємності ВВП від 130 до 58 г.у.п./грн.
Підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, радикального відновлення комунальної інфраструктури, впровадження енергозберігаючих технологій у житлових будинках і на об’єктах комунального господарства. Зниження енергоємності послуг: від 1,00 до 0,70 кВт. год./м. куб. відпущеної - водопостачання води); (від 0,58 до 0,42 кВт. год./м. куб. - водовідведення стічних вод); теплопостачання (від 170 до 160 кг. умовного палива/Гкал. відпущеного тепла); зменшення витрат тепла у мережі теплозабезпечення житлових будинків від 16 % до 11 % обсягу тепла, що надається; збільшення частки енергозберігаючих приладів у зовнішньому освітленні населених пунктів від 34 % до 70 %.
Пошук і розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. збільшення виробництва тепла за рахунок теплових насосів має досягти у 2020 році 135 млн. Гкал.

Завдання 4.3.2.1.: Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання.

Основні заходи:

створення вертикально-інтегрованої структури державного управління і регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження із законодавчим закріпленням функціональних обов’язків, способів підпорядкування і ініціативних можливостей всіх її ієрархічних рівнів;

забезпечення скорочення споживання природного газу та заміщення природного газу споживанням вугілля на підприємствах паливно-енергетичного комплексу;

забезпечення реалізації міжнародних інвестиційних проектів за межами України відповідно до укладених договорів, зокрема щодо реалізації проектів з розвідки, розробки та експлуатації родовищ вуглеводнів в Єгипті, ОАЕ та Лівії;

забезпечення укладання двосторонніх договорів з країнами, де видобувається природний газ та нафта, з метою диверсифікації джерел надходження таких ресурсів, у тому числі шляхом отримання прямого доступу до розробки їх родовищ;

розроблення нормативних документів щодо запровадження складення фактичного енергетичного балансу держави, моніторингу його показників;

розробка економічного механізму реалізації енергозберігаючих заходів та розвиток ринку енергозберігаючих технологій та послуг;

встановлення порядку віднесення до собівартості продукції витрат на енергоаудит, збільшення норм амортизації для енергозберігаючого обладнання, тощо (внесення змін до закону України „Про ціноутворення”);

запровадження порядку сплати за споживання палива за калорійним еквівалентом;

впровадження сертифікації та маркування енергетичного обладнання;

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання, розвиток нетрадиційних, відновлюваних і альтернативних джерел енергії;

розроблення та реалізація програми енерго- та ресурсозбереження, впровадження новітніх технологій та енергозберігаючого обладнання;

перехід енергогенеруючих компаній ТЕС на укладення прямих договорів з вугільними підприємствами з одночасним визначенням нового порядку надання державної підтримки на часткове покриття собівартості вугільної продукції, зокрема шляхом застосування стимулюючих методів та зміни отримувача коштів державної підтримки (виробника - на споживача вугілля);

розроблення пропозицій щодо застосування фіскальних методів економічної мотивації суб’єктів господарювання до запровадження енергоефективних технологій та енергозберігаючого обладнання;

спрямування державних інвестицій за відповідними бюджетними програмами на здійснення заходів з енергозбереження;

ведення обліку споживання енергоресурсів у невиробничій сфері (закладами бюджетної, соціальної, комунальної сфери, а також громадянами) із пріоритетним здійсненням на конкурсній основі державних закупівель найбільш енергоефективного обладнання, насамперед вітчизняного виробництва;

розроблення законопроекту щодо встановлення відповідальності суб’єктів господарювання за нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

впровадження енергозберігаючого технологічного обладнання нового технічного рівня;

забезпечення енергетичної безпеки держави шляхом: освоєння ресурсів вуглеводнів українського сектору Чорного та Азовського морів;

створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів;

розроблення та здійснення заходів із приєднання енергосистеми України до об’єднання енергосистем європейських країн;

продовження будівництва магістральних та розподільних електричних мереж згідно із затвердженими програмами;

продовження реконструкції та модернізації енергоблоків ТЕС;

продовження строку експлуатації енергоблоків АЕС;

диверсифікація джерел постачання ядерного палива;

будівництво нових маневрених енергоблоків АЕС;

розвиток уранового та цирконієвого виробництв;

модернізація електростанцій; нові та відновлювальні джерела енергії;

розроблення і реалізація програми скорочення споживання природного газу в економіці та соціальній сфері України.

Завдання 4.3.2.2.: Підвищення енергоефективності в житлово-комунальній галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, радикального відновлення комунальної інфраструктури, впровадження енергозберігаючих технологій у житлових будинках і на об’єктах комунального господарства.

Основні заходи:

реалізація Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2008-2012 роки” та виконання Програми в частині підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикальне зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

модернізація комунальної інфраструктури шляхом впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

скорочення споживання природного газу в системах централізованого теплопостачання на 80% шляхом впровадження теплових насосів, термерів і інших електричних теплогенераторів;

приведення витрат і втрат під час виробництва та транспортування житлово-комунальних послуг у відповідність з вимогами європейських стандартів;

створення системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному господарстві;

проведення енергоаудиту та енергопаспортизації на підприємствах житлово-комунального господарства;

забезпечення запровадження обов’язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та реалізації споживачами;

забезпечення виконання завдань щодо оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

розроблення і забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води, теплової та електричної енергії;

забезпечення проведення моніторингу виконання галузевої програми з енергозбереження у житлово-комунальному господарстві;

розроблення проекту Державної цільової економічної та науково-технічної програми поводження з твердими побутовими відходами;

вирішення питань встановлення мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик будівель та здійснення контролю за їх дотриманням, проведення енергетичного аудиту існуючих будівель, оцінки енергетичної ефективності нових будівель, енергетичної паспортизації будівель (Закон України “Про енергетичну ефективність будівель”);

розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про теплопостачання” (в частині вдосконалення порядку ліцензування у сфері теплопостачання);

в підготовці до Євро–2012 передбачити проведення комунальної інфраструктури при будівництві доріг.

Завдання 4.3.2.3.: Пошук і розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Основні заходи:

проведення аудиту та внесення змін до Державної програми підтримки розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії”(1997 р.);

здійснення Додаткових заходів на період до 2015 року до Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики;

стосовно впровадження додаткових стимулів та реального механізму фінансування альтернативних технологій (за прикладом фінансування об’єктів вітроенергетики) (внесення змін до законів України “Про альтернативні джерела енергії”, “Про альтернативні види рідкого і газового палива”), а також використання синтетичних газів та рідких синтетичних моторних палив з вугілля, біопалива та інших джерел, що мають перспективний потенціал для України;

реалізація Додаткових заходів на період 2008 - 2015 роки до Програми державної підтримки нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.028 с.)