Хто з нижчеперелічених учених розробив модель застосування влади для вирішення конфлікту?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто з нижчеперелічених учених розробив модель застосування влади для вирішення конфлікту?а) К. Томас і Р. Кіллмен;

б) Х. Корнеліус і Ш. Фейр;

в) Д. Скотт і Ч. Ліксон;

г) М. Дойч і Д. Скотт,

д) Р. Фішер і У. Юрі.

8. Передумовами вирішення конфлікту є:

а) достатня зрілість конфлікту, потреба суб'єктів конфлікту в його вирішенні, наявність необхідних ресурсів та засобів для вирішення конфлікту.

б) достатня зрілість конфлікту, високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін;

в) наявність необхідних ресурсів та засобів для вирішення конфлікту, потреба суб'єктів конфлікту в його вирішенні, колективна форма діяльності;

г) високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін, колективна форма діяльності, лідерство у групі;

д) стиль керівництва, високий авторитет однієї з конфліктуючих сторін, колективна форма діяльності.

Що відноситься до форми вирішення конфлікту?

а) осуд, гумор, переконання, поступка;

б) поступка, компроміс, відхід, співробітництво;

в) вимоги, критика, переконання, гумор;

г) уступка, вимоги, переконання, критика;

д) підпорядкування; примирення; переконання, узгодження.

Які види діяльності щодо управління конфліктом адекватні на етапі виникнення і розвитку конфліктної ситуації?

а) прогнозування і попередження (стимулювання);

б) прогнозування, попередження (стимулювання) та регулювання;

в) тільки прогнозування;

г) тільки попередження (стимулювання);

д) тільки регулювання.

11. Основними моделями поведінки особистості у конфлікті є:

а) конструктивна, раціональна, деструктивна;

б) компроміс, боротьба, співпраця;

в) раціональна, ірраціональна, конформістська;

г) конструктивна, деструктивна, конформістська;

д) боротьба, поступка, компроміс.

Хто з нижчеперелічених учених розробив двомірну модель стратегій поведінки особистості у конфлікті?

а) К. Томас і Р. Кіллмен;

б) X. Корнеліус і Ш. Фейр;

в) Д. Скотт і Ч. Ліксон;

г) М. Дойч і Д. Скотт;

д) Р. Фішер і У. Юрі.

Скільки стратегій поведінки особистості у конфлікті виділяється у двомірній моделі?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

Яке з поєднань наведених понять має відношення до стратегій поведінки у конфлікті?

а) компроміс, критика, боротьба;

б) поступка, догляд, співпраця;

в) боротьба, догляд, переконання;

г) співробітництво, консенсус, поступка;

д) угода, співпраця, переконання.

Які поведінкові характеристики притаманні конструктивній моделі поведінки у конфліктній взаємодії?

а) прагне залагодити конфлікт, проявляє витримку і самовладання, йде від гострих питань;

б) доброзичливо ставиться до суперника; прагне залагодити конфлікт; поводиться відкрито та щиро;

в) прагне до перемоги в конфлікті, відрізняється витримкою і самовладанням, непослідовний в оцінках та судженнях;

г) не проявляє активності, йде від гострих питань, відмовляється від компромісу;

д) прагне залагодити конфлікт, доброзичливо ставиться до суперника, відходить від гострих питань.

16. Визначте тип конфліктної особистості за наступними поведінковими характеристиками: хоче бути в центрі уваги; добре пристосовується до різних ситуацій; планування своєї діяльності здійснює ситуативно; копіткої, систематичної роботи уникає.

а) ригідний тип;

б) некерований тип;

в) демонстративний тип;

г) надточний тип;

д) «безконфліктний тип».

Які поведінкові характеристики притаманні конфліктній особистості ригідного типу?

а) хоче бути в центрі уваги, добре пристосовується до різних ситуацій, планування здійснює стихійно;

б) скрупульозно ставиться до роботи, висуває підвищені вимоги до себе і іншим людям, підозрілий;

в) веде себе зухвало, агресивно, підозрілий, добре пристосовується до різних ситуацій;

г) володіє завищеною самооцінкою, підозрілий, прямолінійний і негнучкий;

д) ставлення до людей визначає тим, як вони до нього відносяться, володіє завищеною самооцінкою, несамокритичний.

Яке поєднання поведінкових характеристик притаманне конфліктній особистості «безконфліктного типу»?

а) хоче бути в центрі уваги, уникає кропіткої роботи, є наявною емоційна поведінка;

б) підозріливий, володіє завищеною самооцінкою, прямолінійний, уразливий;

в) імпульсивний, непередбачуваний, агресивний, несамокритичний;

г) скрупульозно ставиться до роботи, висуває підвищені вимоги до себе і оточуючих, має підвищену тривожність;

д) нестійкий в оцінках і думках, внутрішньо суперечливий, залежить від думки оточуючих, легко піддається навіюванню.

Яке поєднання поведінкових характеристик притаманне конфліктній особистості «некерованого типу»?

а) хоче бути в центрі уваги, уникає кропіткої роботи, є наявною емоційна поведінка;

б) підозріливий, володіє завищеною самооцінкою, прямолінійний, уразливий;

в) імпульсивний, непередбачуваний, агресивний, несамокритичний;

г) скрупульозно ставиться до роботи, висуває підвищені вимоги до себе і оточуючих, має підвищену тривожність;

д) нестійкий в оцінках і думках, внутрішньо суперечливий, залежить від думки оточуючих, легко піддається навіюванню.

Яке поєднання поведінкових характеристик притаманне конфліктній особистості «надточного типу»?

а) хоче бути в центрі уваги, уникає кропіткої роботи, є наявною емоційна поведінка;

б) підозрілий, володіє завищеною самооцінкою, прямолінійний, уразливий;

в) імпульсивний, непередбачуваний, агресивний, несамокритичний;

г) скрупульозно ставиться до роботи, висуває підвищені вимоги до себе і оточуючих, має підвищену тривожність;

д) нестійкий в оцінках і думках, внутрішньо суперечливий, залежить від думки оточуючих, легко піддається навіюванню.

Література: 1,3,4,6.

Тема 7. Проведення організаційних змін

Алгоритм вивчення теми

Дана тема надає можливість визначити необхідність організаційних змін та визначити їх природу, створити модель процесу успішного управління організаційними змінами і визначити важливість участі пер­соналу в організаційних змінах.

Для розгляду даної теми вам необхідно:

1. Прослухати лекцію № 8на тему «Проведення організаційних змін» і законспектувати основні питання лекції:

1. Природа організаційних змін.

2. Модель процесу успішного управління організаційними змінами.

3. Участь персоналу в організаційних змінах.

2 Підготуватись до контролю знань з темидля чого опрацювати літературні джерела і підготувати питання, які виносяться для самостійного вивчення; виконати завдання для самостійної роботи; підготуватись до тестування по темі.

3. Під час самостійної роботиВам необхідно опрацювати питання і звернути увагу на те, що ключовими аспектами теми є: визначення внутрішніх змін як реакція на зміни зовнішнього середовища, зміни організаційної структури як відображення змін у технології, техніці і якості продукції та послуг, цілей, структури і технологій, модифікація можливостей, установок і поведінки персоналу організації.

4. Контроль знань по темі буде проводитись відповідно до встановленого порядку і критеріїв оцінювання знань студентів, за окремим графіком під час консультацій, як за виконання завдань для самостійної роботи, так і за результатами заключного тестування по темі.

5. За результатами вивчення теми студенти повинні

знати:які відбуваються в організації внутрішні зміни як реакції на зміни зовнішнього середовища, що собою представляють зміни організаційної структури як відображення змін в технології, техніці і якості продукції та послуг, в чому проявляється опір змінам.

вміти:визначати ворганізації позитивні та негативні внутрішні зміни як реакцію на зміни зовнішнього середовища, які відбуваються зміни організаційної структури як відображення змін у технології, техніці і якості продукції та послуг, долати опір змін в організації.

Питання для самостійного опрацювання

1. Сутність та поняття організаційних змін.

2. Типологія персоналу щодо проведення організаційних змін на підприємстві.

3. Страйки як надзвичайний засіб вирішення колективних трудових суперечок.

4. Соціальне партнерство: його примирна функція в досягненні злагоди в колективному трудовому спорі

Тест для перевірки знань студентів

1. Організація - це:

а) колектив;

б) корпорація;

в) асоціація;

г) соціальна група, що об'єднує людей на основі спільної мети, діяльність яких свідомо координується і спрямовується в інтересах досягнення цієї мети;

д) організована соціальна група на основі спільної мети.

2. Конфлікт в організації - це:

а) конфлікти між суб'єктами соціальної взаємодії, що виникають всередині організації;

б) конфлікти між суб'єктами соціальної взаємодії, що виникають всередині організації та за її межами;

в) конфлікти між керівництвом організації та її співробітниками;

г) конфлікти між різними структурними елементами організації;

д) конфлікти з приводу організаційної структури колективу.

3. Структурні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

4. Інноваційні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості або доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

5. Позиційні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

6. Ресурсні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості або доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

7. Динамічні конфлікти в організації - це:

а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, що пов'язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, що виникають на основі питання про значущість тих чи інших суб'єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відображають становлення та етапи розвитку колективів всередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності у розподілі обмежених ресурсів.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава – тип функціональної системи) з наступних причин: пригнічення формальних організаційних засад; незбалансованість робочих місць; порушення технологічних процесів.

а) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно-управлінській системі;

г) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням поза формальною організацією;

д) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням соціально-психологічної системи взаємовідносин.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава – тип функціональної системи) з наступних причин: порушення договірних зобов'язань; неповна інформація про реальний стан справ в організації; інновація без урахування інтересу працівників; порушення трудового законодавства.

а) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно-управлінській системі;

г) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням поза формальною організацією;

д) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням соціально-психологічної системи взаємовідносин.

Визначте типи конфлікту в організації (підстава – тип функціональної системи) з наступних причин: затримка і невиплата заробітної плати за виробничу працю; збільшення норм виробітку або зниження тарифів в оплаті; недосконала система стимулювання.

а) організаційно-технологічні конфлікти;

б) конфлікти в соціально-економічній системі організації;

в) конфлікти в адміністративно-управлінській системі;

г) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням поза формальною організацією;

д) конфлікти, що пов'язані з функціонуванням соціально-психологічної системи взаємовідносин.

11. Під конфліктами у сфері управління розуміють:

а) конфлікт між суб'єктами та об'єктами управління;

б) конфлікти, які виникають у системах соціальної взаємодії суб'єктів і об'єктів управління;

в) конфлікти між суб'єктами управління різних рівнів;

г) конфлікти між керівником і підлеглими;

д) конфлікти у процесі прийняття управлінських рішень.

12. Основним протиріччям у сфері управління є:

а) протиріччя підбору і розташування персоналу;

б) протиріччя делегування повноважень;

в) протиріччя, що пов'язані з порушенням функцій об'єктів управління;

г) протиріччя кар'єри;

д) протиріччя між бюрократичними правилами системи управління і потребою до свободи дій суб'єктів управління.

13. Формами прояву управлінських конфліктів є:

а) дезорганізація, незгода;

б) незгода, напруженість;

в) дезорганізація, напруженість;

г) напруженість, криза;

д) розбіжність, напруженість.

14. Формами прояву управлінських конфліктів є:

а) дезорганізація, криза;

б) дезорганізація, розбіжність;

в) незгода, конфронтація;

г) напруженість, боротьба;

д) розбіжність, напруженість.

15. Формами прояву управлінських конфліктів є:

а) конфронтація, напруженість;

б) криза, конфронтація;

в) дезорієнтація, боротьба;

г) суперечність, криза;

д) дезорганізація, боротьба.

16. Дезорганізація - це:

а) такий стан управлінської взаємодії, при якому існуючі адміністративно-бюрократичні правила приходять у невідповідність з новими умовами і факторами;

б) відмова певних суб'єктів управління або об'єктів управління від запропонованих шаблонів і норм поведінки;

в) форма конфлікту, яка зачіпає підвалини існуючої системи управління;

г) форма конфлікту, яка веде до розколу і ліквідації існуючої системи управління;

д) вихід із підпорядкування нижчестоящих суб'єктів управління.

17. Незгода як форма управлінського конфлікту - це:

а) заперечення з боку окремих суб'єктів або об'єктів управління з приводу стилю управління;

б) відмова певних суб'єктів або об'єктів управління від запропонованих шаблонів і норм;

в) вихід окремих суб'єктів і об'єктів управління із існуючої системи управління;

г) відмова від існуючих принципів управління;

д) відкрите пред'явлення претензій керівникові.

18. Напруженість як форма управлінського конфлікту - це:

а) більш гостра форма управлінського конфлікту, ніж незгода, яка характеризується різким зростанням свідомого порушення в управлінських діях з боку різних суб'єктів управління;

б) різке загострення у взаємовідносинах між різними суб'єктами управління;

в) соціально-психологічний клімат в апараті управління;

г) порушення принципу субординації в управлінні;

д) відкрита незгода суб'єктів і об'єктів управління з приводу стилю управління вищестоящого суб'єкту управління.

19. Конфронтація як форма управлінського конфлікту - це:

а) різке загострення у взаємовідносинах між різними суб'єктами управління;

б) найгостріша форма управлінського конфлікту, що призводить до розколу та ліквідації існуючої системи управління;

в) відкрите протиборство на різних ланках системи управління, яке характеризується поляризацією інтересів;

г) криза існуючої системи управління;

д) боротьба за керівне місце в організації.

20. У класифікації управлінських конфліктів за джерелом виділяють:

а) структурні конфлікти, інноваційні конфлікти, позиційні конфлікти, конфлікти планування;

б) структурні конфлікти, інноваційні конфлікти, позиційні конфлікти, ціннісні конфлікти;

в) структурні конфлікти, конфлікти планування, конфлікти контролю, конфлікти організації;

г) ціннісні конфлікти, конфлікти мотивації, конфлікти планування, конфлікти контролю;

д) структурні конфлікти, інноваційні конфлікти, позиційні конфлікти, конфлікти мотивації.

 

Література: 3,4,6,7.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.013 с.)