Тема 6. Умови і порядок розгляду земельних спорів та залучення адвоката до їх вирішенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Умови і порядок розгляду земельних спорів та залучення адвоката до їх вирішення1. Визначення та види земельних спорів. Причини їх виникнення та засоби уникнення.

2. Органи, що уповноважені вирішувати земельні спори та межі їх компетенції.

3. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади.

4. Особливості судового розгляду земельних спорів.

5. Матеріальні та процесуальні права та обов’язки сторін при розгляді та вирішенні земельних спорів.

6. Надання юридичних консультацій адвокатом щодо дотримання законності реалізації прав та обов’язків сторін.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Тема 1. Загальнотеоретичні та законодавчі положення формування та розвитку земельних відносин

1. Земельні відносини та їх законодавче регулювання.

2. Земельна реформа та її основні етапи. Формування ринку землі в Україні.

3. Перетворення відносин земельної власності в ринкових умовах.

4. Суб’єкти земельних відносин.

5. Характеристика складу земельного фонду в Україні.

6. Об’єкти земельних відносин.

 

Тема 2. Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю фізичними особами

1. Правові підстави набуття права власності на землю громадянами та особливості їх застосування.

2. Особливості набуття права власності на земельну ділянку громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

3. Визначення, види та умови приватизації, як підстава набуття права власності на земельну ділянку громадянами.

4. Норми та порядок безоплатної приватизації громадянами при виділенні земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5. Умови та особливості застосування набувальної давності (за давністю користування), як підстави набуття права власності на земельну ділянку.

6. Загальні та спеціальні підстави припинення права власності на земельну ділянку фізичних осіб.

7. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав громадян – власників земельних ділянок.

 

Тема 3. Надання юридичної допомоги адвокатом в процесі набуття права власності на землю юридичними особами

1. Правові підстави набуття права власності на землю юридичними особами та особливості їх застосування.

2. Особливості набуття права власності на землю юридичними особами України, іноземними юридичними особами та іноземними державами.

3. Набуття права власності на землю органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

4. Загальні та спеціальні підстави й умови припинення права власності на землю юридичних осіб.

5. Особливості застосування окремих видів припинення права власності на землю юридичних осіб.

6. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав юридичних осіб - власників земельних ділянок.

 

Тема 4. Забезпечення адвокатом законності у набутті та реалізації права користування земельними ділянками

1. Особливості та види надання земельних ділянок громадянам та юридичним особам у користування.

2. Правова природа постійного землекористування та порядок надання земельних ділянок у постійне користування.

3. Види, особливості та порядок надання земельних ділянок у тимчасове користування на правах оренди та концесійного землекористування.

4. Правова природа та особливості використання чужих земельних ділянок (сервітут, емфітевзис, суперфіцій).

5. Загальні та спеціальні підстави припинення права користування земельними ділянками.

6. Надання правової допомоги адвокатом при вирішенні спірних питань, пов’язаних з реалізацією права користування суб’єктами земельних відносин.

 

Тема 5. Участь адвоката у забезпеченні дотримання законності при виникненні прав на земельну ділянку та їх юридичного оформлення

1. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

2. Особливості переходу прав на земельну ділянку при переході права власності на будівлю або споруду та документи, що його посвідчують.

3. Державний акт про право власності та право постійного користування земельною ділянкою, його форма та зміст.

4. Юридичне оформлення оренди земельної ділянки і суттєві та додаткові умови договору оренди землі.

5. Реєстрація земельних ділянок та документів на них та її юридичне значення.

6. Залучення адвоката при вирішенні питань, пов’язаних з виникненням прав на земельну ділянку та їх оформленням.

 

Тема 6. Роль адвоката у справах щодо набуття прав суб’єктами земельних відносин за цивільно-правовими угодами

1. Загальні вимоги законодавства щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.

2. Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності іноземним державам та юридичним особам.

3. Вимоги законодавства щодо покупців земель сільськогосподарського призначення.

4. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод (міни, дарування, довічного утримання тощо).

5. Умови та порядок застави земельних ділянок.

6. Відчуження земельних ділянок, на які звернено стягнення у формі аукціону та за рішенням суду.

7. Законодавчі вимоги до змісту угод про перехід права власності на земельні ділянки.

8. Повноваження та необхідність участі адвоката на кожній стадії укладення цивільно-правових угод із земельними ділянками.

 

Тема 7. Умови і порядок розгляду земельних спорів та залучення адвоката до їх вирішення

1. Визначення та види земельних спорів. Причини їх виникнення та засоби уникнення.

2. Органи, що уповноважені вирішувати земельні спори та межі їх компетенції.

3. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади.

4. Особливості судового розгляду земельних спорів.

5. Матеріальні та процесуальні права та обов’язки сторін при розгляді та вирішенні земельних спорів.

6. Надання юридичних консультацій адвокатом щодо дотримання законності реалізації прав та обов’язків сторін.

 

Тема 8. Участь адвоката у різних категоріях справ, що виникають із земельних правопорушень

1. Поняття, склад та види земельних правопорушень, які тягнуть застосування юридичної відповідальності.

2. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність за правопорушення у земельних відносинах та особливості їх застосування.

3. Цивільно-правова відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

4. Адміністративна відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

5. Кримінальна відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

6. Права, обов’язки та повноваження адвоката при розгляді справ, що виникають із земельних правопорушень.

 

Тема 9. Правові засоби охорони і захисту прав на землю та забезпечення їх дотримання адвокатом

1. Законодавчі способи захисту прав на земельні ділянки і межі їх правомірного застосування на практиці.

2. Юридичні гарантії прав на земельну ділянку та порядок їх застосування.

3. Підстави, умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

4. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земель як гарантія прав землевласників та землекористувачів

5 Відповідальність органів державної та виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення прав власників земельних ділянок та землекористувачів.

6. Види процесуальних документів, які складає адвокат, для захисту порушених прав власників земельних ділянок та землекористувачів.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Становлення і розвиток земельних відносин в Україні та їх законодавче регулювання.

2. Земельна реформа в Україні та її основні етапи.

3. Формування та розвиток ринку землі в Україні.

4. Перетворення відносин земельної власності в ринкових умовах.

5. Суб’єкти земельних відносин.

6. Характеристика складу земельного фонду України.

7. Об’єкти земельних відносин.

8. Правові підстави набуття права власності на землю громадянами.

9. Особливості набуття права власності на земельну ділянку громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

10. Визначення, види та умови приватизації земельних ділянок.

11. Норми та порядок безоплатної приватизації громадянами при виділенні земельної ділянки в натурі (на місцевості).

12. Умови та особливості застосування набувальної давності.

13. Загальні та спеціальні підстави припинення права власності на земельну ділянку у фізичних осіб.

14. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав громадян - власників земельних ділянок.

15. Підстави набуття права власності на землю юридичними особами.

16. Особливості набуття права власності на землю юридичними особами України, іноземними юридичними особами та іноземними державами.

17. Особливості набуття права власності на землю органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

18. Загальні та спеціальні підстави припинення права власності на землю у юридичних осіб.

19. Надання правової допомоги адвокатом при порушенні прав юридичних осіб - власників земельних ділянок.

20. Особливості та види надання земельних ділянок громадянам та юридичним особам у користування.

21. Правова природа постійного землекористування.

22. Види, особливості та порядок надання земельних ділянок у тимчасове користування.

23. Особливості використання чужих земельних ділянок (сервітут, емфітевзис, суперфіцій).

24. Загальні та спеціальні підстави припинення права користування земельними ділянками.

25. Надання правової допомоги адвокатом при вирішенні спірних питань, пов’язаних з реалізацією права користування суб’єктами земельних відносин.

26. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.

27. Особливості переходу права власності на земельну ділянку при переході права власності на будівлю або споруду.

28. Особливості переходу права користування на земельну ділянку при переході права власності на будівлю або споруду.

29. Документи, що посвідчують перехід прав на земельну ділянку при переході права власності на будівлю або споруду.

30. Форма та зміст державного акту про право власності та право постійного користування земельною ділянкою.

31. Юридичне оформлення оренди земельної ділянки.

32. Реєстрація земельних ділянок та документів на них.

33. Залучення адвоката при вирішенні питань, пов’язаних з виникненням прав на земельну ділянку та їх оформленням.

34. Загальні вимоги законодавства щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.

35. Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності іноземним державам та юридичним особам.

36. Вимоги законодавства щодо покупців земель сільськогосподарського призначення.

37. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод (міни, дарування, довічного утримання тощо).

38. Умови та порядок застави земельних ділянок.

39. Вимоги законодавства щодо підготовки та проведення земельних торгів.

40. Законодавчі вимоги стосовно підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах.

41. Відчуження земельних ділянок, на які звернено стягнення у формі аукціону та за рішенням суду.

42. Законодавчі вимоги до змісту угод про перехід права власності на земельні ділянки.

43. Повноваження та необхідність участі адвоката на кожній стадії укладення цивільно-правових угод із земельними ділянками.

44. Визначення та види земельних спорів. Причини їх виникнення та засоби уникнення.

45. Органи, що уповноважені вирішувати земельні спори та межі їх компетенції.

46. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади.

47. Особливості судового розгляду земельних спорів.

48. Матеріальні та процесуальні права та обов’язки сторін при розгляді та вирішенні земельних спорів.

49. Надання юридичних консультацій адвокатом щодо дотримання законності реалізації прав та обов’язків сторін.

50. Поняття, склад та види земельних правопорушень.

51. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність за правопорушення у земельних відносинах та особливості їх застосування.

52. Цивільно-правова відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

53. Адміністративна відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

54. Кримінальна відповідальність за порушення вимог земельного законодавства.

55. Права, обов’язки та повноваження адвоката при розгляді справ, що виникають із земельних правопорушень.

56. Законодавчі способи захисту прав на земельні ділянки.

57. Юридичні гарантії прав на земельну ділянку та порядок їх застосування.

58. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земель як гарантія прав землевласників та землекористувачів

59. Відповідальність органів державної та виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення прав власників земельних ділянок та землекористувачів.

60. Види процесуальних документів, які складає адвокат, для захисту порушених прав власників земельних ділянок та землекористувачів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)