СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗІ СПЕЦКУРСУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗІ СПЕЦКУРСУ 

Основні законодавчі акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27.

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року в редакції Закону від 8 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 21. – Ст. 170.

Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 341.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – Доповнення до № 1. – Ст. 1122 (з наступними змінами і доповненнями).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Про економічну самостійність Української РСР. Закон Української РСР від 3 серпня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 32. – Ст. – 456.

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві. Закон Української РСР від 17 жовтня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 45. – Ст. 602.

Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

Про природно-заповідний фонд України. Закон України від 16 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

Про основи містобудування Закон України від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.

Про транспорт. Закон України від 10 листопада 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.

Про трубопровідний транспорт. Закон України від 15 травня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 29. – Ст. 139.

Про залізничний транспорт. Закон України від 4 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 163.

Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Про оренду землі. Закон України від 6 жовтня 1998 року в редакції Закону від 2 жовтня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

Про охорону культурної спадщини. Закон України від 8 червня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

Про курорти. Закон України від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 435.

Про автомобільний транспорт. Закон України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 22. – Ст. 105.

Про Генеральну схему планування території України. Закон України від 7 лютого 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.

Про особисте селянське господарство. Закон України від 15 травня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 23. – Ст. 1014.

Про землеустрій. Закон України від 22 травня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 25. – Ст. 1178.

Про іпотеку. Закон України від 5 червня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – Ст. 1362.

Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв). Закон України від 5 червня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – Ст. 1363.

Про охорону земель. Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

Про державний контроль за використанням та охороною земель. Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

Про фермерське господарство. Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.

Про використання земель оборони. Закон України від 27 листопада 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2742.

Про оцінку земель. Закон України від 11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

Про розмежування земель державної та комунальної власності. Закон України від 5 лютого 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. - Ст. 411.

Про державну експертизу землевпорядної документації. Закон України від 17 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 38. – Ст. 471.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

Про захист конституційних прав громадян на землю. Закон України від 20 січня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 4. – Ст. 195.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства: Закон України від 15 квітня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 237.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 3 червня 2008 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 27-28. – Ст. 253.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву: Закон України від 16 вересня 2008 року // Офіційний сайт Верховної Ради України (http://zakon.rada.gov.ua).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування земельною ділянкою: Закон України від 15 січня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 23. – Ст. 282.

Про внесення зміни до Закону України «Про оцінку земель»: Закон України від 5 лютого 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 26. – Ст. 324.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних: Закон України від 5 березня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 29. – Ст. 396.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 11 червня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 46. – Ст. 700.

Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок: Закон України від 19 січня 2010 року// Офіційний вісник України. – 2010. – № 7.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю: Закон України від 5 листопада 2009 року// Офіційний вісник України. – 2009. – № 94. – Ст. 3202.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля: Закон України від 5 листопада 2009 року // Офіційний вісник України. – 2009. – № 93. – Ст. 3149.

Про будівельні норми: Закон України від 5 листопада 2009 року// Офіційний вісник України. – 2009. – № 93. – Ст. 3147.

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 2009 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок: Закон України від 19 січня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – Ст. 86.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин: Закон України від 18 лютого 2010 року № 1914-VI.

Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі: Постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – Ст. 355.

Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням та охороною: Указ Президента України від 19 серпня 2002 року № 720/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34.

Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі Державного земельного кадастру: Указ Президента України від 17 лютого 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 8.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 2008 року «Про виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель»: Указ Президента України від 12 січня 2009 року № 5/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 2.

Про земельну реформу. Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 10. – Ст. 100.

Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Затверджені постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.

Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки. Постанова Верховної Ради України від 11 січня 2000 року.

Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв). Указ Президента України від 2 лютого 2002 року // Офіційний вісник України. - 2002. - № 6. – Ст. 239.

Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру. Указ Президента України від 17 лютого 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 8. – Ст. 301.

Про приватизацію земельних ділянок. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст. 79 (втратив чинність)

Порядок здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 року № 439 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 33. – Ст. 1153.

Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року № 774 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 56. – Ст. 1958.

Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 884 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 61. – Ст. 2158.

Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 884 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 61. – Ст. 2158.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року №743-р // Офіційний вісник України. – 2009. - №51. – Ст.1760.

Про Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: наказ Державного комітету по земельних ресурсах, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Державного комітету по водному господарству, Міністерства аграрної політики, Державного комітету лісового господарства України та Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1133.

Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів): наказ Державного комітету по земельних ресурсах, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Державного комітету по водному господарству, Міністерства аграрної політики, Державного комітету лісового господарства України та Української академії аграрних наук від 27 січня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 15. – Ст. 1134.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом права власності на землю та землекористування: роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 року зі змінами внесеними згідно з роз’ясненням Вищого господарського суду від 31 травня 2002 року № 04-5/ 609.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з застосуванням земельного законодавства: лист Вищого господарського суду України від 16 листопада 2001 року.

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 6. – 21 червня.

Про судову практику про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1. – 3 січня.

Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.

Про деякі питання вирішення спрів, пов’язаних з орендою земельних ділянок: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 30 листопада 2007 року № 01-8/918 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – Ст. 59.

Щодо розгляду земельних спорів: лист Верховного Суду України від 29 жовтня 2008 року.

Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 2 лютого 2010 року № 04-06/15.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.008 с.)