ТОП 10:

Способи продовольчого забезпечення військовослужбовцівЗабезпечення військовослужбовців та інших категорій продовольством здійснюється за нормами харчування військовослужбовців ЗСУ, затвердженими постановою КМУ від 29 березня 2002р. №426 “Про норми харчування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань”.

У ЗСУ забезпечення харчуванням військовослужбовців та інших категорій за встановленими нормами здійснюється за рахунок держави. Уточнення вартості норм харчування проводиться Головним продовольчим управлінням, виходячи із середніх діючих цін на продукти харчування, ї доводиться ним до військ не частіше одного разу на квартал.

Військовослужбовцям та іншим категоріям норми харчування видаються через відповідні їдальні або замість установлених норм харчування (основні і додаткові продукти) виплачується грошова компенсація у розмірі вартості цих норм.

Військовослужбовці, які вперше набули право на продовольче забезпечення за рахунок держави, зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира військової частини без атестата на продовольство.

Без атестата на продовольство зараховуються також військовослужбовці, які мають право на одержання харчування за рахунок держави, оставлені в заклади охорони здоров’я ЗСУ внаслідок захворювань (травми, отруєння, інфекційні хвороби тощо).

У цих випадках заклад охорони здоров’я ЗСУ зобов’язаний витребувати атестат на продовольство з відповідної військової частини, а остання – протягом доби надіслати його до закладу охорони здоров’я ЗСУ.

Військовослужбовці, у разі вибуття з військової частини знімаються з продовольчого забезпечення з будь-якого приймання їжі (сніданку, обіду або вечері) залежно від часу вибуття на підставі наказу командира військової частини про вибуття з видачею атестата на продовольство.

При звільненні військовослужбовців, які мають право на одержання норм харчування за рахунок держави, вони забезпечуються до дня виключення із з списків особового складу військової частини.

У разі вибуття військовослужбовців з військової частини в складі команди (підрозділу) атестат на продовольство виписується один на всю команду (підрозділ).

До атестата додається список військовослужбовців, які підписується тими посадовими особами, що й атестат, а також командиром підрозділу (старшим команди), що вибуває, і завіряється гербовою печаткою військової частини.

Військовослужбовцям строкової служби, які звільняються в запас або відставку, атестат на продовольство не видається, а про забезпечення їх харчуванням (набором сухих продуктів або грошовою компенсацією) робиться запис у приписі.

Курсанти військових навчальних закладів за весь період навчання (до отримання наказу про присвоєння офіцерського звання) до дня їх випуску забезпечуються безкоштовним харчуванням через їдальні військових навчальних закладів або грошовою компенсацією замість нього.

Виплата встановленої вартості норм харчування за час відпустки військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам вищих військових навчальних закладів не проводиться, крім військовослужбовців строкової військової служби і курсантів вищих військових навчальних закладів з числа сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування або в яких один із батьків загинув при виконанні обов’язків військової служби, а також під час перебування зазначеної категорії громадян у відпустці у зв’язку з хворобою.

На шлях прямування до місця проведення відпустки і назад виплачуються грошова компенсація або видається набір сухих продуктів.

За час, що минув, продукти згідно з нормами харчування не видаються, грошова компенсація може виплачуватися за термін, що не перевищує загального строку позовної давності відповідно до чинного законодавства.

Військовослужбовці мають право на одержання тільки однієї норми харчування. Військовослужбовцям офіцерського складу, військовослужбовцям військової служби за контрактом, військовослужбовцям строкової військової служби, які мають право на отримання норм харчування за рахунок держави, за час перебування на лікуванні у військових і цивільних медичних закладах, у тому числі за час перебування в санаторіях та будинках відпочинку за путівками, наданими за рахунок держави, норми харчування за місцем служби не видаються.

Грошова компенсація замість норм харчування за окреме приймання їжі при триразовому харчуванні не виплачується.

Військовослужбовцям строкової служби, які мають зріст 190 см і вище, дозволяється видавати додаткове харчування в розмірі половини норми, передбаченої для них. Додаткове харчування призначається наказом командира військової частини за висновками військово-лікарської комісії.

Військовозобов’язані з числа офіцерського складу в період проходження зборів забезпечуються продовольством за нормами і в порядку, зазначеному в примітках до норм харчування. Військовозобов’язані, які не мають офіцерського звання, але перебувають на обліку офіцерського складу, стосовно їхнього права на продовольче забезпечення в період проходження зборів у військових частинах прирівнюються до військовозобов’язаних офіцерського складу.

Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці військової служби за контрактом, які постійно працюють на аеродромах, полігонах, технічних і стартових позиціях і безпосередньо обслуговують літальні апарати та забезпечують їх польоти, належні норми харчування отримують у вигляді харчування через їдальні військових частин, за винятком вихідних та святкових днів (крім військовослужбовців, які забезпечують у зазначені дні бойове чергування).

Військовослужбовці, які прибули у військову частину, зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира військової частини.

Підставою для видання наказу про зарахування на продовольче забезпечення є атестат на продовольство, а також припис або посвідчення про відрядження, або відпускний квіток військовослужбовця.

Атестат на продовольство є документом, який засвідчує, до якого числа і за якими нормами військовослужбовець або команда (підрозділ) забезпечені харчуванням (грошовою компенсацією замість норми харчування, набором сухих продуктів).

Атестат дає право військовослужбовцю (команді, підрозділу) на отримання харчування або грошової компенсації замість норми харчування або набору сухих продуктів, як на новому місці служби військовослужбовця, так і під час перебування у службовому відрядженні, у відпустці і на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я ЗСУ.

У разі втрати атестата на продовольства військовослужбовці зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира військової частини на підставі їх рапорту, у якому вказується причина відсутності атестата, до якого числа і за якими нормами харчування вони були забезпечені продовольством (грошовою компенсацією, набором сухих продуктів) і також, який складається комісією у двох примірниках під керівництвом представника штабу військової частини. Складений акт затверджується командиром військової частини та скріплюється гербовою печаткою. Одночасно перший примірник акта із запитом на дублікат атестата надсилається у військову частину, яка видала атестат на продовольство.

Військова частина, яка отримала запит та перший примирник акта, протягом доби з дня отримання запиту повинна відправити дублікат атестата на продовольство. У разі відсутності першого примірника акта дублікат атестата на продовольство не видається. У разі встановлення факту зловживання з атестатом на продовольство військовослужбовця і даних дубліката атестата на продовольства, виявлених фактів перевитрати норм харчування, командиром військової частини призначається розслідування.

Льотний склад екіпажів літаків, військовослужбовці інженерно-технічного складу авіації, які залучаються до супроводження літаків і мають право на отримання харчування за рахунок держави під час перельоту з посадками на цивільних аеродромах України, а також під час приймання літаків на підприємствах авіаційної промисловості, у разі неможливості отримувати харчування за атестатами на продовольство або трасовими талонами отримують харчування за власний рахунок.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.248.180 (0.005 с.)