Керівні документи по прод. заб.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Керівні документи по прод. заб.Керівні документи по прод. заб.

1. Наказ Міністра оборони України 2002р. №402 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення ЗСУ на мирний час".

2. Наказ Міністра оборони України 1997 р. №300 “Положення про військове (корабельне) господарство”.

3. Наказ Міністра оборони України від 2000р. №320 “Про затвердження Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами Збройних Сил України на мирний час”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України №426 від 29.03.02 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань”.

 

Основні завдання прод. Служб.

 

1.2. Основними завданнями продовольчої служби Збройних Сил

України є забезпечення органів військового управління, об'єднань,

з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів,

установ та організацій Збройних Сил України (далі - військові

частини) продовольством, фуражем (далі - продовольство),

військовою технікою та майном продовольчої служби (далі -

військова техніка та майно), а також організація харчування

військовослужбовців відповідно до встановлених норм.

На продовольчу службу Збройних Сил України покладається:

розробка організаційно-мобілізаційних заходів по службі;

обрахування потреби, закупівля, заготівля, зберігання

продовольства, військової техніки та майна;

планування та забезпечення Збройних Сил України

продовольством, військовою технікою та майном, а також організація

виготовлення і ремонту військової техніки та майна;

організація харчування особового складу і хлібопечення;

забезпечення коштами на закупівлю та заготівлю продовольства,

військової техніки та майна, на виплату грошової компенсації

замість норм харчування, виробничо-операційні витрати продовольчих

баз та складів, виготовлення і ремонт техніки та майна на

ремонтних підприємствах, які перебувають у сфері управління

Міністерства оборони України;

розробка норм харчування для військовослужбовців Збройних Сил

України, вихованців військових оркестрів Збройних Сил та ліцеїстів

ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та норм

забезпечення військ (сил) військовою технікою та майном;

розробка норм годування тварин, які включені до штату

військових частин;

керівництво діяльністю установ, закладів продовольчої служби

та підсобними господарствами військових частин;

організація та керівництво підготовкою офіцерських кадрів і

молодших спеціалістів продовольчої служби;

організація і ведення обліку, звітності в продовольчій службі

та контроль за її господарською діяльністю.

 

Схема органів прод. Заб

До органів управління продовольчої служби відносяться:

§ в центрі - ЦПУ Тилу МОУ;

§ в ракетних військах, (ОК, ВМС, корпусах, військово-морських базах, з'єднаннях, берегових базах, військових частинах - продовольча служба.

Вищестоящий орган управління по відношенню до нижче стоячого прийнято називати забезпечуючим органом. Нижче стоячий орган, підпорядкований вищестоячому, називається забезпечуючимся.

 

Центральне продовольче управління Тилу МОУ в своєму підпорядкуванні має:

• центральні продовольчі бази і склади;

• ремонтні майстерні.

Продовольча служба ОК (ВМС):

• продовольчі склади (бази);

• військові хлібопекарні (смт. Гончарівськ, пмт Десна);

• (майстерні) по ремонту техніки і майна продовольчої служби.

 

 

Задачі та організація продовольчої служби військової частини, обов'язки посадових осіб.

Основною задачею продовольчої служби є своєчасне і повне забезпечення з'єднань, військових частин, кораблів, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Міністерства оборони продовольством, фуражем, технікою та майном, а також організація харчування військовослужбовців по установленим нормам

Для виконання цієї задачі на продовольчу службу покладається:

• розробка організаційно-мобілізаційних заходів;

• розробка норм продовольчих пайків для військовослужбовців та іншихконтингентів Збройних сил і норм забезпечення військ та сил флоту технікою і майном;

• розробка норм годування штатних тварин військових частин;

• обчислювання потреби, витребування фондів, заготівля, зберігання продовольства, техніки і майна;

• планування та забезпечення військ та сил флоту продовольством, технікою і майном, а також організація виготовлення і ремонту техніки і майна;

• організація харчування особового складу та хлібопечення;

• забезпечення військ та флоту коштами на заготівлю продовольства, техніки і майна, на виплату грошової компенсації і продовольчо-шляхових грошей замість продовольчих пайків;

• керівництво діяльністю підприємств продовольчої служби, підсобних господарств та сільськогосподарських підприємств Міністерства оборони;

• організація і керівництво підготовкою молодших спеціалістів продовольчої служби, методичне керівництво підготовкою офіцерських кадрів службі;

• організація і ведення обліку і звітності по продовольчій службі, а також контроль її господарської діяльності.

Під організацією продовольчого забезпечення військ мають на увазі органи управління продовольчої служби і підпорядковані їм заклади, які створені та утримуються в різних ланках служби, запаси продовольства, техніки і майна, а також встановлені законодавчими положеннями порядок і правила діяльності продовольчої служби.

 

Засоби приготування їжі в пол.. умовах.

Харчування особового складу військової частини у польових умовах організує начальник продовольчої служби частини з польових кухонь довольчих підрозділів. Довольчими підрозділами є підрозділи, які мають засоби приготування їжі у польових умовах(батальйон, дивізіон, окрема рота). В залежності від бойового призначення підрозділу взвод забезпечення комплектується кухнями автомобільними (ПАК-200; КА - 250), або причіпними(КП-125;130)

Норми харчування і категорії в-с що забезпечуються ними

Забезпечення військовослужбовців та інших категорій продовольством здійснюється за нормами харчування військовослужбовців ЗСУ, затвердженими постановою КМУ від 29 березня 2002р. №426 “Про норми харчування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань”.

У ЗСУ забезпечення харчуванням військовослужбовців та інших категорій за встановленими нормами здійснюється за рахунок держави. Уточнення вартості норм харчування проводиться Головним продовольчим управлінням, виходячи із середніх діючих цін на продукти харчування, ї доводиться ним до військ не частіше одного разу на квартал.

Військовослужбовцям та іншим категоріям норми харчування видаються через відповідні їдальні або замість установлених норм харчування (основні і додаткові продукти) виплачується грошова компенсація у розмірі вартості цих норм.

 

Норма № 2 – льотна

За цією нормою за рахунок держави харчуванням забезпечуються:

а) військовослужбовці льотного складу, які входять до штатного складу екіпажів літальних апаратів, у тому числі дублерів;

б) військовослужбовці льотного складу, які не входять до штатного складу екіпажів літальних апаратів, але здійснюють польоти за планом бойової та навчальної підготовки, бойового чергування, а також випробування авіаційної техніки у повітрі, яким визначена норма нальоту;

працівники авіаційних центрів з підготовки льотчиків, які займають штатні посади льотчиків-інструкторів відповідно до переліку посад, що затверджується наказом Міністра оборони, під час перебування в авіаційних центрах;

особи рядового, начальницького складу та працівники льотного складу авіації ДСНС, Національної гвардії, які входять (або не входять) до штатного складу екіпажів літальних апаратів та здійснюють польоти за планом льотної підготовки;

 

Норма № 3 – морська

1. За цією нормою за рахунок держави харчуванням забезпечуються:

а) матроси, старшини строкової військової служби, які проходять службу на надводних кораблях, суднах забезпечення, в морській піхоті, навчальних центрах, загонах і школах ВМС;

військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом на надводних кораблях, суднах забезпечення, у морській піхоті, навчальних центрах, загонах і школах ВМС

б) матроси, старшини строкової військової служби берегових частин, термін військової служби яких становить до 18 місяців;

військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у берегових частинах ВМС

 

Норма № 9 – дієтична

1. За цією нормою за рахунок держави забезпечуються дієтичним харчуванням військовослужбовці, які страждають на хвороби органів травлення і харчуються в їдальнях військових частин:

а) військовослужбовці строкової військової служби;

б) інженерно-технічний склад, який безпосередньо обслуговує літальні апарати;

в) курсанти та слухачі, які не мають офіцерських звань;

г) військовослужбовці строкової військової служби, пов'язаної із здійсненням стрибків з парашутом;

ґ) військовослужбовці, які проходять службу у місцевості із складними кліматичними умовами на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря;

д) військовослужбовці, які проходять службу на надводних кораблях.

2. Зарахування на харчування за цією нормою здійснюється згідно з наказом командира військової частини на підставі висновків начальника медичної служби військової частини. Термін забезпечення дієтичним харчуванням не повинен перевищувати 3 місяців. Одночасно на дієтичне харчування може бути зараховано не більш як 2 відсотки особового складу, який харчується в їдальні військової частини.

3. Їжа за цією нормою готується за окремою розкладкою продуктів, яку складають начальник медичної служби разом з начальником продовольчої служби та інструктором-кухарем (старшим кухарем) військової частини.

 

Норма 1 Загальновійськова

 

Серія «АБ» Книжка № 153791

ЧЕКОВА ВИМОГА №__

 

Форма 21

Серія «НГ» Книжка № 000721

АТЕСТАТ №__

військовослужбовця

на продовольство

 

(Кожна книжка має 100 листів, кожен лист має свій номер з 1 по 100)

 

Книжки бланків суворого обліку отримує начальник продовольчої служби військової частини з довольчого продовольчого складу або бази по останній чековій вимозі за № 100

 

Форма 6

Серія «АБ» Книжка № 153791

ЧЕКОВА ВИМОГА №100 >

>Нові бланки суворого обліку

 

В діловодстві продовольчої служби військової частини облік бланків суворого обліку ведеться у книзі обліку наявності та руху військового майна форма 27за кількістю книжок з вказівкою їх серій та номерів.

 

Форма 6

Серія «АБ» Книжка № 153791

ЧЕКОВА ВИМОГА №100 >

>

Форма 27

Книжка атестатів

1/100

Серія «НГ» Книжка № 000721

АЦПТ - 5

Місткість – 5000 л питної води;

Кількість секцій – 2;

Час заповнення – 18-25 хв.;

Система заповнення секцій – вакуумна

 

Причепи-цистерни

Цистерни переносні

 

 

Вентиляцією.

 

Найменування Період зберігання Температура зберігання, С Відносна вологість, %
Картопля Лікувальний період Основний період Від 15 до 18 Від 2 до 4 80-95 90-95
Капуста білокачанна Основний період Від- 1 доО 90-95
Морква Основний період Від-ідрО 90-95
Буряк Основний період Від 0 до 1 90-95
Цибуля ріпчаста Основний період Від - 1 до 0 70-80

 

Приготування гарячої їжі

Овочевий цех

 

Призначається для обробки картоплі та овочів Складається з двох відділень:

I відділення Картоплю та овочі: СОРТУЮТЬ МИЮТЬ ОЧИЩАЮТЬ

II відділення Очищені картоплю та овочі - нарізають відповідної форми

 

М’ясний цех – П Р И З Н А Ч А Є Т Ь С Я:

Для первинної обробки м’яса

Для первинної обробки риби

Харчування на марші.

При підготовці до маршу поповнюються запаси продовольства до норми, проводиться технічне обслуговування польових кухонь і автомобілів, що буксирують, приймаються міри до збільшення запасу їхнього ходу, розробляється .розрахунок забезпечення особового складу на марші гарячою їжею( режим харчування, пункти прийому їжі і забезпечення водою).

Режим і організація харчування на марші залежить від умов його здійснення і у кожному конкретному випадку визначаються командиром частини.

Якщо марш відбувається у денний час, перший прийом гарячої їжі планується за 1-1,5 години до виходу. Видається друга страва і чай.

Обід організується у другій половині добового переходу, коли передбачається двохгодинний привал для відпочинку і прийому їжі. З огляду на обмежений час привалу, польові кухні повинні прибувати в район відпочинку, маючи в казанах гарячу воду. Видається друга страва та чай. Мінімальний час, необхідний для готування гарячої їжі з консервованих продуктів і харчових концентратів при наявності в казанах окропу, складає 50-55 хвилин, у тому числі:

підготовка кухонь до роботи -15 хвилин;

підготовка харчових концентратів, круп, що швидко розварюються, до теплової обробки -10 хвилин;

закладання підготовлених продуктів у казан і доведення до кипіння -10-15 хвилин;

закладання м'ясних консервів і жиру та варіння до готовності 15 хв.

Вечеря готується в районі нічного відпочинку. Видається перша, друга страви та чай.

При вчиненні нічного маршу особовому складу перед виходом видається гаряча вечеря, наступні прийоми їжі організуються зранку і вдень під час привалу і денного відпочинку. У нічний час за рахунок добової норми забезпечення видається проміжне харчування і гарячий чай.

Постам регулювання на маршруті руху гаряча їжа доставляється на автомобілях або мотоциклах, або видається сухий пайок.

Харчування в наступі.

Наступ ведеться у високому темпі, неспинно вдень і вночі. Тому організація харчування повинна найбільшою мірою відповідати умовам учбово-бойової обстановки і забезпечувати повне відновлення енерговитрат військовослужбовців.

До початку висування з вичікувального району всьому особовому складу видається гаряча їжа. У ході наступу взвод забезпечення, слідуючи за бойовими порядками батальйону, продовольчий пункт, як правило, не розгортає. На коротких зупинках робиться закладання продуктів у казани з киплячою водою, готування їжі здійснюється в русі. Кухні з готовою їжею висуваються як найближче до розташування підрозділів у пункти, визначені командиром батальйону (роти), де вона видається особовому складу. Якщо за умовами обстановки зробити роздачу їжі особовому складу з кухонь у казанки не представляється можливим, їжа доставляється йому в термосах підношувачами, що виділяються від підрозділів.

Харчування в обороні.

Взвод забезпечення в обороні розгортає всі елементи продовольчого пункту. При розміщенні БПП враховуються можливості використання захисних властивостей місцевості (природні укриття), а при наявності часу для укриття автомобілів і кухонь обладнаються інженерні спорудження. Гаряча їжа готується три рази в день переважно зі свіжих продуктів.

Прийом їжі особовим складом організується, як правило, на продовольчому пункті в спеціально обладнаних місцях. Роздача гарячої їжі робиться безпосередньо в казанок кожному солдату або в термоси на підрозділ через підношувачів.

Розпалювання форсунки

Продовжують 10-15 хв., тиск

підвищують насосом до 1,5-2 кгс/см².

Час закипання води в казанах -55-65 хв

Кухонні форсунки «КМФ-3» призначені для спалювання рідкого палива в топках похідних кухонь.

Форсунки розраховані для спалювання дизельного палива (солярки) і гасу. Спалювання бензину категорично забороняється.

Форсунки «КМФ-3» входять в комплект кухонь КП-2-48, КП-2-49, КП-125, ПАК-170 і в польові кухні-їдальні ПКС-2.

Розпал форсунки проводиться таким порядком:

- Закрити паливний краник, залити паливо в бак не більше 4/5 його об'єму;

- Накачати повітря в бак (балон) до 0,5 ат;

- Відкрити паливний краник і заповнити форсунку паливом;

- Наповнити коритце форсунки рідким паливом. Після наповнення коритця паливом закрити регулювальний вентиль (голку);

- Для кращого горіння рідини палива при запалюванні в коритце покласти ганчір'я, змочену в паливі, і підпалити. Для розпалювання форсунки в середньому потрібно 8-10 хв .;

- Після закінчення розпалювання тиск в баку слід підняти до 1,5-2 ат., Але не більше, і відрегулювати форсунку для нормальної її роботи.

При роботі форсунки необхідно, щоб тиск в паливному балоні не знижувався нижче 0,5 ат.

Час для нагріву води в котлах похідної кухні до кипіння-40-50 хв.

Справна форсунка працює стійко як на стоянці кухонь, так і на ходу. На шляху прямування стежити за тим, щоб полум'я з форсунки не було збито.

Керівні документи по прод. заб.

1. Наказ Міністра оборони України 2002р. №402 "Про затвердження Положення про продовольче забезпечення ЗСУ на мирний час".

2. Наказ Міністра оборони України 1997 р. №300 “Положення про військове (корабельне) господарство”.

3. Наказ Міністра оборони України від 2000р. №320 “Про затвердження Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами Збройних Сил України на мирний час”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України №426 від 29.03.02 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань”.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.014 с.)