Атестат на продовольство ф.21Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Атестат на продовольство ф.21Продовольче забезпечення у мирний час організовується і здійснюється на підставі наказу Міністра оборони України № 402 від 09.12.2002 року “Положення щодо продовольчого забезпечення у мирний час.”

 

Військовослужбовці, які мають право на одержання продовольчого пайка, прибувши у військову частину зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира частини з будь-якого прийому їжі (сніданку, обіду, вечері) в залежності від часу прийому їжі.

 

Підставою для зарахування на продовольче забезпечення є атестат на продовольство. Він є документом, що підтверджує до якої дати і за якими нормами задоволений військовослужбовець. У тому випадку, коли військовослужбовець втратив атестат на продовольство (загублений, викрадений) він зараховується на продовольче забезпечення на підставі його рапорту, в якому вказує причину відсутності атестата та до якої дати він забезпечений продовольством. Одночасно проводиться запит дубліката атестата з військової частини, що видала атестата на продовольство. При порушеннях, пов’язаних з використанням атестата на продовольство (приховання атестата чи знищення його), або розбіжності даних рапорту з дублікатом атестата військовослужбовець притягається до відповідальності.

 

Військовослужбовці, що забезпечуються продовольством, під час вибуття із військової частини знімаються з продовольчого забезпечення з будь-якого прийому їжі в залежності від часу їх вибуття на підставі наказу командира частини з видаванням атестата на продовольство.

 

Для особового складу ЗС України в залежності від норм забезпечення встановлено триразовий прийом їжі. Згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби час між прийомами їжі не повинен перевищувати 7 годин. З урахуванням цього під час складання розпорядку дня військової частини сніданок планується до початку занять, обід – після кінця основних занять, вечеря – за 2-3 години до сну. Після обіду, не менш ніж за 30 хвилин не дозволяється проводити заняття чи роботи. Прийом їжі в точно встановлені розпорядком дня години, впливає на апетит та засвоювання їжі.

 

 

Атестат на продовольство є документом, що підтверджує, по яке число і по нормах якого пайку задоволено військовослужбовця або військову команду продовольством у натурі або грошовою компенсацією замість пайка, або продовольчо-шляховими грошима при вибутті з підрозділу.

Атестат надає право військовослужбовцю (команді, підрозділу) на одержання продовольства в натурі або харчування, або грошової компенсації замість продовольчого пайку, або продовольчо-шляхових грошей як по новому місцю служби (навчання) військовослужбовця, так і під час перебуванні в службовому відрядженні (на стажуванні), у відпустці, а також на стаціонарному лікуванні у військовому госпіталі, центральному госпіталі МВС України, клініці, лікарні. Центральній лікарні МВС України, стаціонарі, лазареті, медичному батальйоні, лазареті медичного пункту, в оздоровчих закладах.

Атестат є документом суворого обліку. Він виписується на одного військовослужбовця або на команду, особовий склад якої забезпечується по єдиній нормі, має однакову забезпеченість і прямує в один пункт призначення. При виписці атестату на команду, в ньому вказується прізвище старшого команди і кількість військовослужбовців, які убувають разом із ним, а також, прописом, загальна кількість військовослужбовців, на яких виданий атестат. До атестату додається список військовослужбовців, який підписують ті ж посадові особи, що й атестат, а також старший команди. Список завіряється гербовою печаткою підрозділу МВС.

Атестат на продовольство заповнюється одночасно під копіювальний папір із корінцем атестату чітко, розбірливо, кульковою ручкою. Число і місяць забезбечення довольством і дата виключення з постачання вказуються тільки прописом. Кожна графа атестату заповнюється окремо. Робити прочерки в графах забороняється, замість прочерку проставляется слово «немає». Графа «На скільки діб» заповнюється тільки по тим видам постачання, по яки проводилося забезпечення при вибутті після зняття з котлового постачання (види постачання: загальновійськовий сухої пайок, грошова компенсація замість продовольчого пайку, продовольчо-шляхові гроші замість продовольчого пайку).

Атестат підписується заступником командира (начальника) підрозділи з тилу і начальником продовольчої служби і скріплюється гербовою печаткою.

Відповідальність за правильність заповнення атестату на продовольство несе начальник продовольчої служби. Підписувати незаповнені бланки або ставити на них гербову печатку забороняється, за винятком випадків видачі бланків (книжок) продовольчих атестатів у підзвіт окремим підрозділам.

У пункті 5 атестату дата виключення з постачання вказується з урахуванням задоволення військовослужбовців усіма видами продовольства, що перераховані в атестаті.

Неправильно заповнений, без підпису і гербової печатки, а також без пред'явлення документа, що підтверджує перебування військовослужбовця поза межами підрозділу, атестат вважається недійсним.

За підробку атестату винні несуть відповідальність. Продовольчі атестати на прибулих у підрозділ військовослуєбовців засвідчуються в штабі підрозділу, після чого здаються в продовольчу службу.

Військовослужбовці, що прибули з відмітками в атестатах про задоволення їх продовольством на один або декілька днів наперед, зараховуються на продовольче забезпечення з дня, наступного за днем, по який вони були задоволені по атестату. Особи, які задоволені наперед на один або декілька днів продовольчо-шляховими грошима або грошовою компенсацією, можуть бути зараховані на продовольче забезпечення з дня прибуття їх у підрозділ за умови повернення ними продовольчо-шляхових грошей або грошової компенсації за дні, що залишилися, або вартість цих дободач, в наступному, буде з них утримана.

У виняткових випадках військовослужбовці, що прибули без атестату (атестат загублений, викрадений), зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира (начальника) підрозділу на підставі акту, який складається і підписується начальником продовольчої служби, представником штабу та старшим команди, або старшиною підрозділу, в якому буде проходити службу військовослужбовці. В акті вказуються причини відсутності атестату і по яке число вони задоволені продовольством (грошовою компенсацією, продовольчо-колійними грошима). Одночасно здійснюється витребування дублікату атестата з підрозділу, що видав атестат на продовольство. Дублікат атестату повинний бути высланий не пізніше доби з моменту надходження запиту. При встановленні порушень, пов'язаних із використанням атестату на продовольство (приховування атестату, його спалення і т.д.), розбіжностей даних акту з даними дубліката атестату на продовольство і перевитраті продовольчих пайків, винні притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Начальник продовольчої служби (діловод) щодня робить виписки з наказу про знову прибулих у підрозділ, одержує в штабі їхні продатестати, робить відповідний запис у щоденнику обліку руху що задовольняються (ф.1п) і зараховує військовослужбовців на забезпечення.

Атестат підшиваеться в справу продовольчої служби.

Виключення із продовольчого забезпечення при вибутті з підрозділу військовослужбовців, що одержують належні їм продовольчі пайки у вигляді харчування, провадиться на підставі наказу про вибуття, із видачею атестату на продовольство, де вказується ступінь і терміни задоволення їх продовольством на день вибуття.

Військовослужбовці, що одержують призначені їм пайки продуктами на руки або замість їх грошову компенсацію, при вибутті з підрозділу виключаються з продовольчого забезпечення з дня, що є наступним за днем, по який вони забезпечені продовольчим пайком або грошовою компенсацією.

Атестат на продовольство після його оформлення видається під розписку в корінці військовослужбовцю,який убуває, (старшому команди) на руки. Корінець атестату залишається в справах продовольчої служби і служить підставою для записів у щоденнику (ф.1п).

 

21. Видача продовольства зі складу військової частини в їдальню.

 

В діловодстві служби на підставі даних книги обліку осіб, що харчуються (форма 42), і даних згідно розкладки продуктів (форма 66) виписується накладна (форма 2) у 2 –х примірниках окремо на сніданок, обід і вечерю, де вказується кількість продовольства на весь особовий склад, що харчується в їдальні, по відповідній нормі (у випадку використання декількох норм – виписується відповідна кількість накладних (форма 2) у 2 –х примірниках).

Накладна (накладні) реєструється у книзі реєстрації облікових документів (форма 25), підписується начальником і діловодом служби і видається під розпис у книзі (форма 25) черговому їдальні, який разом з інструктором – кухарем (старшим кухарем) і розрахунком добового наряду їдальні прибувають на склад для одержання продуктів.

Після видачі продуктів накладна підписується начальником складу і інструктором – кухарем в присутності чергового їдальні.

1-й примірник накладної залишається на складі, 2 – ий примірник – у чергового їдальні для контролю за використанням продовольства.

Продукти, що надійшли в їдальню для приготування їжі, а також хліб та цукор, що видаються особовому складу, у книгу обліку наявності і руху матеріальних засобів (форма 26) їдалень не записуються.

Облік продуктів, що закладаються у казани, і фактичний вихід готових блюд, м’ясних і рибних порцій та їхньої якості в їдальні ведеться в книзі контролю за якістю приготування їжі (форма 53).

Наприкінці робочого дня начальник складу на підставі першого примірника накладної (накладних) (форма 2) списує видане продовольство з книги обліку форми 26, яка ведеться на складі, і передає в діловодство служби під розпис писаря (діловода) у книзі реєстрації форма 25, який на підставі цієї накладної списує продовольство з книг основного обліку продовольства, що ведеться в службі у книзі обліку форма 26.

Видача продовольства зі складу військової частини підрозділу, що розташовується окремо, і окремим військовослужбовцям проводиться по накладній (форма 2).

Військовослужбовцям, що одержують продовольчі пайки продуктами на руки, їх відпуск проводиться по накладним (форма 2) чи по роздавальній відомості (форма 8) у випадку масової одноразової видачі.

М’ясо, масло тваринне, риба і хліб можуть видаватися по талонах роздавального листа (форма 19), що видаються в службі військової частини під розписку в книзі реєстрації (форма 25).

22.Види втрат продовольства та порядок їх списання

Втратипродовольства по характеру причин їх виникнення підрозділяються на наступні види:

• природний збиток при зберіганні і перевезеннях (нестача продовольства в межах норм природного збитку);

• втрати і пошкодження матеріальних засобів при стихійних лихах;

• інші втрати (пошкодження, незаконна витрата, передчасний знос, викрадення, нестача продовольства понад норм природного збитку);

• втрати по військових обставинах ( у воєнний час).

На виникнення цих втрат при перевезеннях та зберіганні продовольства впливають причини технічного характеру :

- стан транспортних засобів, якими перевозяться продукти (АФІ, АФХ);

- стан сховищ, де організується зберігання продовольства;

- порядок укладки продуктів в сховищах

- якісний стан тари, в яку завантажено продовольство, наявність спеціального інструменту для відкриття та ремонту тари;

а також причини організаційного характеру:

- невиконання посадовими особами продовольчого складу встановлених правил завантаження, вивантаження, зберігання і відпуску продуктів;

- порушення черги витрати продуктів за строками їх надходження;

- відсутність обліку або незадовільне його ведення, несвоєчасність надання звітних документів по витратам продуктів;

- відсутність контролю за діяльністю продовольчого складу з боку посадових осіб військової частини.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)