ТОП 10:

Пропозиції щодо дизайну закладуОсновною дизайнерською ідеєю запроектованого закладу …….. (тип та власна назва закладу), у відповідності до прийнятої концепції, є сучасний (модерн (ін.), історичний; національний; авангард; природній;екзотика) напрям. Цій тематиці підпорядкований весь комплекс рішень щодо зовнішньої композиції, інтер‘єру, одягу персоналу, меблів, технічного оснащення.

 

ü Зовнішня архітектурна композиція

Дальній рекламний засіб – ……. (точне місцезнаходження рекламного засобу (рекомендована відстань до об‘єкту – 1 –1,5 км), його форма – вид (біг-борд, рекламний щит на будівлі, дорожній конструкції (міст, естакада), рекламне зображення на транспортних засобах, тощо), його інформаційний зміст (місцезнаходження ЗРГ, режим роботи, особливість чи специфічність діяльності, тощо), кольорові та технічні рішення (підсвітка, змінний формат, бігуча строка, тощо).

Ближній рекламний засіб – ………, (точне місцезнаходження (в зоні міських чи районних комунікаційно-транспортних вузлів, на площах, перехрестях, вздовж магістралей та вулиць (Рекомендована відстань до об‘єкту – 0,5 –0,3 км), вид (біг-борд, ін.), форма, кольорове та технічне виконання, інформаційний зміст ( як правило - більш повний у порівнянні із дальнім рекламним засобом).

Рекламний засіб на території закладу …………. (на фасаді будівлі (логотип, емблема чи вивіска – їх зміст, форма, колористичне та технічне вирішення).

Благоустрій території проектованого виконується після розробки генерального плану, тобто зонування ділянки й розміщення основної та допоміжних будівель і споруд.

Заходи з благоустрою реалізовані у наступних елементах: огородження території ……. (тип (глухе , функціональне, декоративне чи комбіноване), матеріал (метал, цегла, дерево, природний камінь, залізобетонні конструкції, вид зелених насаджень чи комбінація матеріалів, тощо), геометричні розміри (висота, довжина); замощення підходів………, під‘їздів…………., доріжок………., тротуарів…………... (матеріал (для фігурних елементів – їх форма та розмір, колористичне рішення), геометричний розмір (довжина, ширина, площа); озеленення вирішили шляхом……….. (влаштування газонів, посадки дерев, кущів та чагарників, квітів (вказуються назви рослин та дерев, форми улаштування квітників (клумби, змішані квітники, рядова чи бордюрна посадка), вид газонної трави, форма та зміст альпінарію, за потребою – геометричні розміри, у т.ч. розміщення відносно будівлі, підбір дерев (згідно вимог [2]), штучне освітлення території забезпечують наземні (ін.) ліхтарі з сферичними (ін.) плафонами.

Крім того, передбачається влаштування малих архітектурних форм……... (вид, (для літніх майданчиків вказується їх площа, місткість, оформлення, огородження, підлога та покриття, розміщення відносно будівлі; для дитячих майданчиків (при кафе дитячому, кафе-морозиво та кафе кондитерській (понад 60 місць), площа та ігрові пристрої, що розміщуються на ньому (гойдалки, каруселі, табагани, міні-лабіринти, тощо не рекомендується улаштування пристроїв із підвищеною можливістю травматизму та забрудненням території (пісочники); в зоні відпочинку (вона є обов‘язковою для кожного закладу нормативна площа – 0,1 м2 на 1 місце; повинна бути максимально наближеною до вхідної зони будівлі) розташовані ……… (лави, альтанки, водні пристрої, прогулянкові зони тощо (форма виконання, матеріал, наявність технічних засобів (підсвічування, озвучення, тощо), колористичне рішення тощо).

 

Примітка: Пропозиції щодо благоустрою території оформлюються як план благоустрою території (додаток…) та (згідно завдання) перспектива закладу та благоустрій території (додаток …)

 

Інтер‘єр приміщень для обслуговування відвідувачів

Інтер‘єр створено єдиною композицією в напрямі руху відвідувача до "місця за столом".

Вхідна зона представлена – вестибулем виконаним у стриманих (ін.) біло-сірих (ін.) тонах з використанням фризу та вбудованих у стіни іонічних колон (ін.) (освітлення штучне (ін) – точкове верхнє у поєднанні з центральним); гардеробом відокремленим (ін.) від об’єму вестибулю гардеробною стійкою з бенкетками (ін.) виконаною у тому ж стилі на півтони (ін.) темнішим. Увагу на гардеробі закцентовано використанням направленого світла.

Аванзал вирішено у теплих пастельних (ін.) тонах із влаштуванням багаторівневої підвісної стелі (ін.) і декоративного каміну (ін.) з мармуровою дошкою навпроти входу (освітлення бокове місцеве (ін.).

Обідню залу виконано з використанням природних (ін.) матеріалів (шкіри, полірованого каменю (ін.), просторове розмежування об’єму зали забезпечене завдяки вітражам (ін.) з кольорового (ін.) скла (освітлення центральне і місцеве – настільними лампами (ін.).

Місця додаткового обслуговування (якщо такі передбачені проектом) (дансинг, ігрові зали, тощо) ………...

Пропозиції щодо інтер’єрів основних приміщень можна надавати у вигляді графічних матеріалів, або фотопропозицій у додатках до дипломного проекту.

Заходи з охорони праці, техніки безпеки, енерго- та

Теплозбереження, протипожежної безпеки та охорони довкілля. Рекомендації щодо безпеки життєдіяльності та забезпечення

Санітарно-гігієнічних вимог у ЗРГ

Створення служби охорони праці

Згідно з Законом України “Про охорону праці” власником в закладах незалежно від форми власності та від виду діяльності розробляється система управління охороною праці.

Обрати необхідну систему управління закладу харчування використовуючи дані таблиці 2.40.

Таблиця 2.40 - Систем управління охороною праці у закладах

Ресторанного господарства

Кількість працюючих закладу ресторанного господарства Система управління охороною праці
50 і більше осіб Служба охорони праці
49-20 осіб Функції служби охорони праці виконують у порядку сумісництва (суміщення) особи, яка має відповідну підготовку, комісія з питань охорони праці
менше 20 осіб Залучаються сторонні спеціалісти на договірних засадах, що мають виробничий стаж не менше трьох років та пройшли навчання з охорони праці

 

Документація при організації служби охорони праці

Закладу ресторанного господарства

Означити перелік документації при організації системи управління охороною праці закладу ресторанного господарства, перелічених в таблиці 2.41.

Таблиця 2.41 - Перелік документації, необхідної при організації

служби охорони праці.

Служба охорони праці 1. Наказ власника чи керівника про створення служби охорони праці
2. Типове положення про службу охорони праці на підприємстві (Наказ Держнагляд охорони праці від 15.11.04 №225).
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці (Наказ ДНАОП від 26.01.05 №15)
Комісія з питань охорони праці 1. Наказ про створення комісії з питань охорони праці.
2. типові положення про комісію з питань охорони праці підприємства (ДНАОП 03.08.93 №72).
Менше 20 осіб 1. Наказ про затвердження інструкції та правил з питань охорони праці.
2. Колективний договір між адміністрацією і представниками профспілок.
Менше 10 осіб 1. Трудовий договір чи контракт, де зазначаються права найманого працівника та зобов’язання роботодавця у розділі “Охорона праці”.

 

Заходи з охорони праці у виробничих приміщеннях

Площа приміщення на одного працюючого згідно до санітарних норм не менше 4,5 м2 , об¢єм ¾ 15 м2. Відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 площа, на якій розташовується одне робоче місце з відеотерміналом повинна становити не менше 6,0 м2, об¢єм ¾ 20 м2 (кабінет директора, заввиробництвом, бухгалтерія тощо).

Студент у формі таблиці повинен навести площу приміщень та обсяг на одне робоче місце.

Таблиця 2.42 - площа та обсяг виробничих приміщень,

передбачених на одне робоче місце

Приміщення Кількість працюючих у зміну На одного працюючого  
    площа, м2 обсяг, м3

Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях закладу (батареї опалення, водопровідні труби) надійно захищені ………(вказати елементи захисту). Щоденно проводиться вологе прибирання. У приміщеннях ………… розташовані медичні аптечки першої допомоги.

Приміщення……….. оснащені системами автоматичної пожежної сигналізації та переносними вогнегасниками.

Необхідна кількість вогнегасників та їх тип визначають залежно від вогнегасної спроможності та гранично захищуваної площі, категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також враховуючи клас пожежі, горючих речовин та матеріалів у приміщенні.

Для закладу харчування визначається з розрахунку 1 вогнегасник на 70 м2, приміщення або 1 вогнегасник на 20 м погонних коридору.

Студент у формі таблиці повинен навести тип та кількість вогнегасників. Вибір проводять на підставі рекомендацій наведених в ОНТП 24-86.

Таблиця 2.43 - Вибір типу та кількості вогнегасників

Найменування приміщень Категорія приміщень по вибухопожежній небезпеці Вогнегасники
    т и п кількість

Санітарно-гігієнічні заходи

Визначення загальної оцінки умов праці закладу харчування базується на аналізі окремих чинників виробничого середовища і трудового процесу.

Належні умови освітленняприміщення та робочого місця.

Студент у формі таблиці повинен навести показники освітлення в приміщеннях закладу.

Таблиця 2.44 - Норми і якісні показники освітлення

Виробничі приміщення Системи освітлення Норми освітлення
    штучне освітлення, лк природне (коефіцієнт природного освітлення), %

Для охоронного освітлення площадок закладу харчування застосовуються світильники ………, для робочого освітлення………..

Робота виробничого обладнання супроводжується значним рівнем шуму або вібрації, які спричиняють негативну дію не тільки на органи слуху, але й на нервову систему людини.

Допустимий рівень шуму в цехах не повинен перевищувати……….дБ. Безпосередня дія вібрації має місце при роботі з……… Засоби захисту від шуму та вібрації ……………..

Параметри мікроклімату. Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень в залежності від пори року та категорії виконуваної роботи занести в таблицю (І, ІІ регламентовані ДСТУ 12.1.005-88. «ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони»).

Таблиця 2.45 - Норми мікроклімату виробничих приміщеньПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.229.70 (0.009 с.)