ТОП 10:

Відмінності між рослинами і тваринами. 

1. Поняття про рослини та їх значення в природі та для людини.

Рослинам належить основна роль у біосфері. Світ рослин надзвичайно різноманітний. Рослини зустрічається на земній кулі скрізь: від холодних областей Арктики до льодяникового материка Антарктиди. Ліси займають близько 1/6 поверхні суші. Великі території займають степи, луки, болота, поля. Різноманітна рослинність знаходиться в океанах, морях і прісних водоймах.

Рослини- це автотрофні (від. грецького «аутос» - сам, «трофе» - живлення) організми, здатні нагромаджувати на Землі сонячну енергій у вигляді хімічної енергії органічних сполук.

Отже, рослини - це зв'язуюча ланка між органічною і неорганічною природою.

Видатний вчений К.А. Тімірязєв, вказуючи на величезне значення рослий у житті людини, закликав бути уважним до зелених рослин, які дають необхідне людині тепло, годують, одягають її. Він казав, що треба вивчати рослини і піклуватися про них. Цей палкий заклик ученого особливо актуально звучить зараз, коли на всій земній кулі гостро стоїть питання про збереження зеленого дивосвіту, формування у підростаючого покоління знань, спрямованих на покращення навколишнього середовища.

Зелені рослини оточують нас скрізь. Це доступні, цікаві для школярів об'єкти. Важливо, щоб у процесі ознайомлення з ними вчитель зміг викликати у дітей емоційні переживання через відчуття краси наших зелених друзів, сформувати інтерес до них.

Рослинам належить унікальна планетна роль. Вони перетворюють сонячну енергію в енергію хімічних сполук (фотосинтез), що дозволяє їм створювати органічні речовини з неорганічних.

Усі живі істоти існують на Землі завдяки тому, що зелені рослини в процесі фотосинтезу утворюють органічні речовини, які є джерелом їхнього живлення.

Виділяють кисень, необхідний для дихання. Рослини регулюють газовий склад атмосфери.

Відмерлі рослини продовжують брати участь в обміні речовин і енергії в біоценозах завдяки бактеріям і грибам, які мінералізують органічні речовини. Грунт формується у безпосередньому зв'язку з рослинами, від яких залежить його родючість,

Важливе значення для людини має одне з головних джерел енергії - кам'яне вугілля і торф, про які можна сказати, що вони являють собою акумульовану енергію сонця в рослинних рештках.

Зелені насадження є гігантським фільтром для очищення повітря. Вони затримують пил, кіптяву та інші шкідливі домішки. Один гектар лісу очищає за рік 18 млн. м2 повітря. Ліс у 10 разів більше освіжає і зволожує повітря ніж водна поверхня. В цілому очищувальна здатність поверхні Землі на 60-80% залежить від рослин.

Важлива роль зелених рослин у поглинанні шуму. Крони дерев, кущі по­м'якшують різкий міський шум.

Рослини виділяють в атмосферу велику кількість фітонцидів - летких речовин, які згубно діють на збудників хвороб. Виявлено, що 1 га діброви щодоби виділяє до 5 кг фітонцидів, а соснові та ялинові насадження удвічі більше. За декілька хвилин вони знищують масу бактерій і цим оздоровлюють повітря, перешкоджають поширенню інфекційних захворювань.

Рослинний покрив утримує поверхневі води і поповнює запас ґрунтових вод, регулює течію річок, стримує згубну силу повені.

Рослинний покрив допомагає у боротьбі з ерозією ґрунтів, суховіями і чорними бурями. Рослинність впливає на клімат.

Рослини – основна визначальна ланка в складному ланцюгу живлення всіх організмів, у тому числі людини. Перше місце в житті людини належить хлібним злакам (пшениця, рис, кукурудза) і різним круп’яним культурам. Нині засівають майже 2/3 полів нашої планети. Важливе місце належить картоплі, яку справедливо називають другим хлібом. Широко використовуються багаті рослинними білками зерно - бобові (квасоля, горох, соя тощо), цукроносії (цукрові буряки, цукрова тростина), численні олійні (соняшник, арахіс, маслина), плодові, ягідні, овочеві та інші культурні рослини. Сучасне суспільство важко уявити без тонізуючих рослин - чаю, кави, какао.

Тваринництво базується на використанні дикорослих і культур-них кормових рослин.

Людина навчилася з льону, бавовни одержувати льняні та бавовняні тканини, за допомогою яких вона захищає себе від несприятливих погодних умов, прикрашає себе та своє житло.

Деревина - це комора, з якої черпають сировину майже всі галузі народного господарства. Тепер з деревини виготовляють майже 10 тис. виробів і продуктів: папір, меблі, фарби, лак, будівельні матеріали, спирт тощо. З рослин виготовляється понад 50% лікарських препаратів, які використовується при багатьох хворобах.

Дикорослі рослини є важливим генофондом для селекційної роботи, полі­пшення якостей культурних рослин.

За останнє десятиріччя стала відомою ще одна функція рослин - індикаторна. Спостерігаючи за рослинами, людина здатна засвоювала орієнтири у просторі і часі. Деякі рослини досить точно показують час доби, інші виконують функцію барометра і гігрометра. Вони дозволяють за кілька годин, а іноді й днів, передбачати погіршення чи покращення погоди. Збираючись копати колодязь, людина відшукувала певні рослини, які підказували, як глибоко залягає вода, солона вона чи прісна.

Спостерігаючи за рослинами, кліматологи помітили, що вони чутливо реагують на зміни погоди. Відомо понад 400 рослин, за якими, наче за барометром, ножна заздалегідь визначити погіршення погоди (кульбаба, берізка польова, чистотіл, квасениця, конюшина, монстера).

Рослини - індикатори не втратили свого значення і тепер. Зв'язок між рослинами, ґрунтом і підґрунтовими породами настільки тісний, що за зовнішнім виглядом або хімічним складом деяких рослин можна дізнатися, які рудні копалини залягають у даному місці, який стан ґрунтів тощо. Зараз рослини-індикатори використовуються у своїх дослідженнях і практичній діяльності геологи, ґрунтознавці, лісоводи, кліматологи, археологи.

За рослинами можна визначити час. Спостерігаючи за квітками окремих рослин можна помітити, що розкриваються вони приблизно в один і той же час. Найчастіше, о 3-5 годині ранку відкриваються жовті суцвіття козельців, о 4-5 годині - квіти маку, шипшини, о 5-7 годині - кульбаби. Закриваються квіти та суцвіття теж у певний час: о 14-15 годині закриваються мак, цикорій, кульбаба, о 15-16 – нагідки, 17-18 - латаття біле. Знаючи ці особливості рослин, можна визначити час протягом доби.

Рослини відчувають середовище і можуть накопичувати в собі певні хімічні елементи. Якщо росте плаун – в ґрунті є алюміній, якщо хвощ польовий – кремній. Якщо росте осока - ґрунтові води знаходяться близько до поверхні, якщо росте ковил – це сухий, посушливий степ.

Неоціненне значення мають рослини в житті людини, як джерело естетичних вражень.

Актуалізація завдань екологічного виховання молодших школярів вимагає розширення знань дітей про значення рослин у природі. Особливо важливо на доступному матеріалі показати дітям значення рослин у покращенні повітря (у парку, в лісі, на луці дихається легше, повітря чисте, духмяне), ґрунту. Слід навчити дітей розуміти значення рослин для тварин (комах, птахів, ссавців).

Отже, рослини задовольняють потреби людини у їжі, виготовленні одягу, будівництві житла, лікуванні, можливості орієнтування у часі, просторі, зміні погоди, роль рослин у сприйнятті прекрасного і відтворення його у мистецтві, побуті. Мають велике значення в живій і неживій природі.

 

2.Головні відмінності тварин від рослин

Тварини Рослини
1. Переважна більшість видів харчується гетеротрофно. Окремі види - міксотрофно (евглена зелена і інші джгутикові, що мають хлорофіл). 2. Пластиди відсутні в клітинах. 3. Клітинний сік відсутній. У найпростіших є лише дрібні вакуолі, що виконують функції травлення і виділення. 4.У переважній більшості випадків захоплення їжі відбувається активно;їжаперетравлюється в травній системі або в травних вакуолях внутрішньоклітинно. 5.Володіють активним рухом. Якщо прикріплені до субстрату, то це є вторинним пристосуванням. Існує амебоїдний, джгутиковий, війковий і м'язовий рух. 6. Реакції у відповідь на зовнішнє подразнення у вигляді таксисів і рефлексів (безумовних і умовних). 7.Тканини: епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова. 8. Є клітинна мембрана.   9. Мінеральні солі в цитоплазмі знаходяться звичайно в розчиненому стані. 10. Запасні вуглеводи у вигляді глікогену. 1. Величезна кількість видів зелених рослин харчується автотрофно, деякі види бактерій - хемотрофи.     2. Клітини містять пластиди. 3. В клітках є значні за об'ємом вакуолі, заповнені клітинним соком.   4.Органи травлення відсутні, а їжа потрапляє в організм рослини осмотичним шляхом.     5. За небагатим виключенням (бактерії та деякі інші види рослин) до активних рухів не здатні і частіше прикріплені до субстрату. Є ростові і тургорні рухи. 6. Реакції у відповідь на подразнення у вигляді тропізмів і настій. 7. Епітеліальна, твірна, основна, провідна і механічна. 8. Окрім клітинної мембрани є товста і щільна оболонка, що складається з целюлози або клітковини. 9. Мінеральні солі можуть знаходитися в цитоплазмі і у вигляді кристалів. 10. Запасні вуглеводи у вигляді крохмалю.  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.15.215 (0.005 с.)