Поточні біологічні активи тваринництва
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поточні біологічні активи тваринництва2. Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінюються за справедливою вартістю

3. Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінюються за первісною вартістю

4. Робоча і продуктивна худоба

 

496. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: оприбутковано надлишки тварин, виявлені при інвентаризації є:

1. Дт 212 Кт 163

2. Дт 212 Кт 107

Дт 212 Кт719

4. Дт 212 Кт 718

 

497. До якої групи активів відносяться корови, бики, свиноматки, хряки, вівцематки, барани:

Довгострокові біологічні активи тваринництва

2. Поточні біологічні активи тваринництва

3. Основні засоби

4. Виробничі запаси

 

498. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: переведено молодняк тварин до основного стада, що оцінюється за справедливою вартістю і зараховано до довгострокових біологічних активів:

1. Дт 212 Кт 163

2. Дт 976 Кт 164

Дт 155 Кт 212; Дт 163 Кт 155

4. Дт 155 Кт 213; Дт 164 Кт 155

 

499. Кореспонденція рахунків за операцією на списання в реалізацію молодняку тварин за справедливою вартістю є:

Дт 901 Кт 212

2. Дт 901 Кт 213

3. Дт 361 Кт 701

4. Дт 901 Кт 163

 

500. Амортизація довгострокових біологічних активів нараховується, виходячи з їх…

1. Справедливої вартості

Вартості, що амортизується

3. Первісної вартості

4. Залишкової вартості

 

501. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: списано молодняк ВРХ на забій:

Дт 233 Кт 212

2. Дт 232 Кт 213

3. Дт 991 Кт 212

4. Дт 947 Кт 213

 

502. Кореспонденція рахунків: списано загибель тварин внаслідок стихійного лиха:

1. Дт 233 Кт 212

2. Дт 232 Кт 212

Дт 991 Кт 212

4. Дт 947 Кт 212

 

503. Кореспонденція рахунків: списано виявлену нестачу тварин на вирощуванні та відгодівлі, які оцінюються за первісною вартістю:

1. Дт 947 Кт 212

2. Дт 232 Кт 212

3. Дт 991 Кт 213

4. +Дт 947 Кт 213

 

504. Кореспонденція рахунків на оприбуткування приплоду робочих тварин:

Дт 212 Кт 234

2. Дт 212 Кт 232

3. Дт 213 Кт 631

4. Дт 212 Кт 163

 

505. Для обліку поточних біологічних активів призначений рахунок…

1. 20

2. 21

3. 22

4. 10

 

506. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк тварин, придбаний у населення:

1. Дт 213 Кт 234

2. Дт 213 Кт 631

3. Дт 213 Кт 372

Дт 213 Кт 685

 

507. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк тварин, придбаний через підзвітну особу:

1. Дт 213 Кт 234

2. Дт 213 Кт 631

Дт 213 Кт 372

4. Дт 213 Кт 685

 

508. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: оприбутковано молодняк, отриманий як внесок до статутного капіталу:

Дт 212 Кт 46

2. Дт 212 Кт 631

3. Дт 212 Кт 372

4. Дт 212 Кт 685

 

509. Укажіть правильну відповідь на відображення купівлі молодняку тварин у постачальників на суму 6000 грн, в т.ч. ПДВ 1000 грн:

Дт 213 Кт 631 5000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн

2. Дт 213 Кт 631 6000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн

3. Дт 213 Кт 631 6000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн

4. Дт 155 Кт 631 5000 грн; Дт 641 Кт 631 1000 грн

 

510. Визначте кореспонденцію рахунків у операції на оприбуткування безкоштовно одержаного молодняку тварин:

1. Дт 212 Кт 46

2. Дт 212 Кт 631

3. Дт 212 Кт 372

Дт 212 Кт 718

 

511. Укажіть кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці працівникам за доставку придбаного молодняку птиці:

1. Дт 213 Кт 651

Дт 213 Кт 661

3. Дт 232 Кт 661

4. Дт 155 Кт 661

 

512. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: переведено молодняк тварин із групи в групу:

1. Дт 164 Кт 163

2. Дт 212 Кт 746

Дт 212 Кт 212

4. Дт 212 Кт 163

 

513. Вкажіть регістр для ведення аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва:

Відомість 8.2 с.г.

2. Відомість 8.1 с.г.

3. Відомість 4.1. с.г.

4. Журнал - ордер 8 с.г. та Головна книга

 

514. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції: одержано дохід від первісного визнання біологічних активів рослинництва:

Дт 231 Кт 710

2. Д-т 271 К-т 710

3. Д-т 940 К-т 231

4. Д-т 940 К-т 271

 

515. До об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів рослинництва відносяться:

Види сільськогосподарських культур

2. Незрілі біологічні активи, що оцінені за первісною вартістю

3. Незрілі біологічні активи, що оцінені за справедливою вартістю

4. Багаторічні насадження

 

516. До об'єктів бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва відносяться:

1. Тварини, що не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю

Молодняк ВРХ, молодняк свиней , молодняк овець, молодняк кіз, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі, птиця, звірі, сім'ї бджіл

3. Робоча худоба

4. Продуктивна худоба

 

517. Поточні біологічні активи, придбані за плату, оприбуткову- ються …

За первісною вартістю

2. За справедливою вартістю

3. За фактичною собівартістю

4. За цінами реалізації

 

518. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: відображено різницю між справедливою вартістю приплоду та витратами виробництва, у разі перевищення витрат над справедливою вартістю приплоду:

1. Дт 940 Кт 213

2. Дт 940 Кт 212

3. Дт 940 Кт 211

Дт 940 Кт 232

519. Кореспонденція рахунків у наведеній операції: відображено різницю між справедливою вартістю приплоду та витратами виробництва, що пов'язані з отриманням приплоду, якщо справедлива вартість перевищує витрати:

Дт 232 Кт 710

2. Дт 213 Кт 710

3. Дт 231 Кт 710

4. Дт 233 Кт 710

 

520. Продукція сільськогосподарського виробництва при первісному визнанні оцінюється за:

1. Первісною вартістю

2. Фактичною вартістю

3. Середньозваженою ціною

Справедливою вартістю

 


ЛІТЕРАТУРА

 

Закони:

1. Закон № 996 - Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

2. Закон № 1058 - Закон України від 09.07.03 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

3. Закон № 1105 - Закон України від 23.03.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

4. Закон № 1533 - Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

5. Закон № 2240 - Закон України від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»

6. Закон №2464 – Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

7. Закон № 3480 - Закон України від 23.02.2006 р. № 3480 «Про цінні папери та фондовий ринок»

Інструкції:

1. Інструкція № 22 – Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.04 р. № 22

2. Інструкція № 59 – Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59

3. Інструкція № 69 – Інструкція про інвентаризаційні основних коштів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69

4. Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291

Кодекси:

1. ЦК – Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV

2. ГК – Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV

3. КЗпП – Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ

4. КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х

5. ПКУ – Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755 – VI.

Положення:

1. Положення №88 - Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.95 р. № 88

2. Положення №637 - Положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637

 

Методичні рекомендації:

1.Методичні рекомендації № 37-27-12/14023 - Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств, доведені листом Мінагрополітики України від 04.12.03 р. № 37-27-12/14023

2.Методичні рекомендації № 73 - Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.02.08 № 73

3.Методичні рекомендації № 132 - Методичні рекомендації з планування, обліку та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики України від 18.05.01 р. № 132

4.Методичні рекомендації №37-27-12/455 - Методичні рекомендації по застосуванню форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах, доведені листом Мінагрополітики від 19.01.04 р. №37-27-12/455

5.Методичні рекомендації № 561 - Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом МФУ від 30.09.03 р. № 561

6.Методичні рекомендації № 921 - Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства, затверджені наказом Мінагрополітики України від 17.18.07 р. № 921

7.Методичні рекомендації № 929 - Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.12.07 р. № 929

8.Методичні рекомендації № 1315 - Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Мінфіну України від 29.12.06 р. № 1315

9.Методичні рекомендації № 390 - Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально – ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Мінагрополітики України від 04.06.09 р. № 390

 

Порядки:

1.Порядок № 100 - Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100

2.Порядок № 116 – Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116

3.Порядок № 1266 – Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266

 

Постанови:

1.Постанова № 663 – постанова КМУ від 23.04.99 р. № 663 «Про затвердження Положення витрат на відрядження в межах України та за кордон»

 

Навчальні посібники:

1.Бухгалтерський фінансовий облік / За ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – С. 296 – 313.

2.Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України / За заг. ред.. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс – Клуб», 2009. – 736 с. (ст. 368 - 380)

3.Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2005. – С. 385 – 399.

4.Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, М.І.Беленкова та ін/ За ред. Огійчука М.Ф. - К.: Алеута, 2009. – 1056 с.

 

Стандарти бухгалтерського обліку:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку З "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. №137.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "За­паси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Мінфіну У країни від 31.01.2000р. №20.

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Мінфіну Ук­раїни від 26.04.2000 р. № 91.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затверджене наказом Мінфіну України від ЗО. 11.01 р.№559.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000р. №181.

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99р. №290.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99р. №318.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затверджене наказом Мінфіну Украї­ни від 16.07.01 р. №344.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затверджене наказом Мінфіну Ук­раїни від 28.10.03 р. № 601.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.04 р. № 817.

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене нака­зом Мінфіну України від 18.11.05 р. № 790.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затверджене нака­зом Мінфіну України від 28.04.06 р. № 415.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затверджене нака­зом Мінфіну України від 30.12.08 р. № 1577.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.01 с.)