Не можна робити ніяких виправлень
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Не можна робити ніяких виправлень2. Можна виправляти реквізити, які не містять суми коштів

3. Можна замалювати коректором і поставити правильний запис

4. Відсутня правильна відповідь

 

219. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначені у:

П(С)БО № 15

2. П(С)БО № 16

3. П(С)БО № 3

4. П(С)БО № 4

 

220. Дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг – це ...

Дохід від реалізації

2. Інші операційні доходи

3. Фінансові доходи

4. Інші доходи

 

221. Дохід від реалізації іноземної валюти, від операційної курсової різниці – це :

1. Дохід від реалізації

Інші операційні доходи

3. Фінансові доходи

4. Інші доходи

 

222. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства, дивіденди одержані, відсотки одержані – це:

1. Дохід від реалізації

2. Інші операційні доходи

Фінансові доходи

4. Інші доходи

223. Дохід від реалізації фінансових інвестицій, від неопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів – це:

1. Дохід від реалізації

2. Інші операційні доходи

3. Фінансові доходи

Інші доходи

 

224. Для обліку доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг призначений рахунок...

1. 70

2. 79

3. 71

4. 90

 

225. Операція на списання продукції в реалізацію покупцям підприємства оформляється…

Товарно-транспортною накладною

2. Приймальною квитанцією

3. Накладною внутрігосподарського призначення

4. Лімітно-забірною карткою

 

226. Операція на списання продукції в реалізацію працівникам за готівку оформляється…

1. Товарно-транспортною накладною

2. Приймальною квитанцією

Накладною внутрігосподарського призначення

4. Прибутковим касовим ордером

 

227. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 212; Дт 301 Кт 701; Дт 701 Кт 641:

Реалізація тварин за готівку

2. Реалізація тварин покупцям

3. Реалізація тварин в рахунок оплати праці

4. Реалізація тварин на ринку

 

228. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 361 Кт 701; Дт 701 Кт 641; Дт 311 Кт 361:

1. Реалізація продукції за готівку

Реалізація продукції покупцям

3. Реалізація продукції в рахунок оплати праці

4. Реалізація продукції на ринку

 

229. За яким напрямом реалізації складається наступна кореспонденція рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 661 Кт 701; Дт 701 Кт 641:

1. Реалізація продукції за готівку

2. Реалізація продукції покупцям

Реалізація продукції в рахунок оплати праці

4. Реалізація продукції на ринку

 

230. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою в кінці звітного періоду списуються доходи від реалізації на фінансові результати:

1. +Дт 70 Кт 791

2. Дт 791 Кт 90

3. Дт 79 Кт 441

4. Дт 442 Кт 79

 

231. Для обліку іншого операційного доходу призначений рахунок…

1. 70

2. 71

3. 72

4. 73

 

232. До інших операційних доходів не відносяться доходи від:

1. Реалізації іноземної валюти

Неопераційної курсової різниці

3. Безоплатно одержаних активів

4. Операційної курсової різниці

 

233. Визначте, реалізація яких активів відображається наступною кореспонденцію рахунків: Дт 942 Кт 334; Дт 311 Кт 711:

Реалізація іноземної валюти

2. Реалізація виробничих запасів

3. Відображений дохід від операційної оренди активів

4. Відображена операційна курсова різниця

 

234. Вкажіть, реалізація яких активів відображається наступною кореспонденцію рахунків: Дт 943 Кт 20; Дт 301 Кт 712:

1. Реалізація іноземної валюти

Реалізація виробничих запасів

3. Відображений дохід від операційної оренди активів

4. Відображена операційна курсова різниця

 

235. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 377 Кт 713; Дт 713 Кт 641:

1. Дохід від реалізації іноземної валюти

2. Дохід від реалізації виробничих запасів

Дохід від операційної оренди активів

4. Дохід від операційної курсової різниці

 

236. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 334 Кт 714:

1. Дохід від реалізації іноземної валюти

2. Дохід від реалізації виробничих запасів

3. Дохід від операційної оренди активів

Дохід від операційної курсової різниці

 

237. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 374 Кт 715:

Нараховані штрафи, пені, неустойки

2. Дохід від реалізації іноземної валюти

3. Дохід від реалізації виробничих запасів

4. Дохід від операційної оренди активів

 

238. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 375 Кт 716:

Відшкодування раніше списаних активів

2. Дохід від реалізації іноземної валюти

3. Дохід від реалізації виробничих запасів

4. Дохід від операційної оренди активів

 

239. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 631 Кт 717:

1. Відшкодування раніше списаних активів

2. Дохід від реалізації іноземної валюти

Дохід від списання кредиторської заборгованості

4. Дохід від операційної оренди активів

 

240. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 203 Кт 718:

1. Одержані штрафи, пені, неустойки

2. Відшкодування раніше списаних активів

3. Дохід від списання кредиторської заборгованості

Дохід від безоплатно одержаних активів

 

241. Які інші операційні доходи відображені наступною кореспонденцію рахунків: Дт 301 Кт 719:

Надлишки, виявлені при інвентаризації в касі

2. Відшкодування раніше списаних активів

3. Дохід від списання кредиторської заборгованості

4. Дохід від безоплатно одержаних активів

 

242. Для обліку доходів від участі в капіталі призначений рахунок…

1. 71

2. 72

3. 73

4. 74

 

243. Для обліку інших доходів призначений рахунок…

1. 72

2. 73

3. 74

4. 75

 

244. Реалізовані фінансові інвестиції, балансова вартість 4000 грн, справедлива вартість 5000 грн. Укажіть правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від реалізації фінансових інвестицій:

1. Дт 971 Кт 35 4000 грн

2. +Дт 377 Кт 741 5000 грн

3. Дт 311 Кт 377 5000 грн

4. Дт 741 Кт 79 5000 грн

 

245. Реалізовані необоротні активи, утримувані для продажу, первісна вартість 20000 грн, сума зносу 16000 грн, ціна реалізації 6000 грн. Укажіть правильний бухгалтерський запис на відображення доходу від їх реалізації:

1. Дт 286 Кт 10 4000 грн

2. Дт 13 Кт 10 16000 грн

Дт 377 Кт 712 6000 грн

4. Дт 712 Кт 641 1000 грн

 

246. Якою кореспонденцією рахунків відображається дохід від ліквідації об’єктів основних засобів:

1. Дт 205 Кт 742

2. +Дт 205 Кт 746

3. Дт 205 Кт 712

4. Дт 943 Кт 66

 

247. Для обліку надзвичайних доходів призначений рахунок…

1. 72

2. 73

3. 74

4. 75

 

248. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована сума страхового відшкодування за загиблими посівами:

1. Дт 991 Кт 231

2. Дт 311 Кт 377

Дт 655 Кт 751

4. Дт 751 Кт 794

 

249. Для обліку фінансових результатів призначений рахунок…

1. 73

2. 74

3. 75

4. 79

250. Оборот за дебетом 79 рахунка 60000 грн, за кредитом 80000 грн, визначити та відобразити фінансовий результат на рахунках бухгалтерського обліку:

1. Дт 79 Кт 90 60000 грн

Дт 79 Кт 441 20000 грн

3. Дт 442 Кт 79 20000 грн

4. Дт 70 Кт 79 80000 грн

 

251. Дані про витрати та вихід продукції рослинництва накопичуються протягом звітного періоду у…

Звіті про витрати та вихід продукції основного виробництва № 5.5 с.-г.

2. Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв № 5.6 с.-г.

3. Звіті про загальновиробничі витрати № 5.7 с.-г.

4. Звіті про адміністративні витрати № 5.8 с.-г.

 

252. Витрати на вирощування і збирання зернових культур (включаючи вартість з доробки зерна на току, що провадиться у межах календарного року) становлять собівартість…

1. Зерна і зерновідходів

Зерна, зерновідходів і соломи

3. Зерна

4. Зерновідходів

 

253. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано зелену масу природних пасовищ при випасі поголів’я:

1. Дт 232 Кт 208

2. Дт 232 Кт 27

Дт 232 Кт 231

4. Дт 27 Кт 231

 

254. Вкажіть правильну кореспонденцію на операцію: Списано вартість витрат за посівами, які повністю загинули від стихійного лиха:

1. Дт 949 Кт 231

Дт 99 Кт 231

3. Дт 231 Кт 231

4. Дт 65 Кт 751

 

255. Для розподілу цехових витрат по кожному об’єкту ремонтного виробництва використовують:

1. Прямі витрати по кожному об’єкту ремонту

Пряму оплату праці

3. Вартість використаних запасних частин

4. Пряму оплату праці з нарахуваннями

 

256. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано вартість вивезеного з ферми і внесеного у ґрунт гною:

1. Дт 208 Кт 232

2. Дт 27 Кт 232

Дт 231 Кт 232

4. Дт 231 Кт 208

 

257. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків на операцію: Списано послуги млина по розмелу зерна на сторону:

1. Дт 377 Кт 703

Дт 903 Кт 233

3. Дт 901 Кт 273

4. Дт 273 Кт 233

 

258. Картопля у спеціалізованих господарствах оприбутковується від урожаю з розподілом на …

Стандартну і нестандартну

2. Основну і побічну

3. Кормову і товарну

4. Сорти

 

259. Коли із загальної суми витрат на вирощування картоплі відняти вартість оприбуткованого бадилля та нестандартної картоплі, то це буде:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.011 с.)