Дорожній лист вантажного автомобіля
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дорожній лист вантажного автомобіля 

339. Узагальнюючим реєстром, в якому відображаються розрахунки з оплати праці з кожним працівником є…

1. Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту

2. Журнал обліку робіт і витрат

3. Відомість на виплату грошей

4. +Розрахунково-платіжна відомість

 

340. Для обліку розрахунків за виплатами працівникам призначений рахунок:

1. 66

2. 65

3. 64

4. 68

 

341. Суми нарахованої оплати праці, допомоги з тимчасової втрати працездатності та відпусток відображаються за ….

1. Кредитом рахунку 65

Кредитом рахунку 66

3. За дебетом рахунку 66

4. За кредитом рахунку 47

 

342. Суми утримань з оплати праці та суми виданої оплати відображаються за ….

1. Дебетом рахунку 65

2. Дебетом рахунку 64

Дебетом рахунку 66

4. Кредитом рахунку 66

 

343. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці працівникам рослинництва:

Дт 231 К-т 661

2. Дт 911 К-т 661

3. Дт 92 К-т 661

4. Дт 93 К-т 661

 

344. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці працівникам тваринництва:

Дт 232 Кт 661

2. Дт 912 Кт 661

3. Дт 92 Кт 661

4. Дт 93 Кт 661

 

345. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці керівнику підприємства, головному бухгалтеру, завідуючому складом:

1. Дт 23 Кт 661

2. Дт 91 Кт 661

Дт 92 Кт 661

4. Дт 93 Кт 661

 

346. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці агроному, зоотехніку, бригадиру, завідуючому фермою:

Дт 23 Кт 661

2. Дт 91 Кт 661

3. Дт 92 Кт 661

4. Дт 93 Кт 661

 

347. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці експедитору з продажу продукції:

1. Дт 23 Кт 661

2. Дт 91 Кт 661

3. Дт 92 Кт 661

Дт 93 Кт 661

 

348. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування депонентської заборгованості по оплаті праці:

1. Дт 661 Кт 311

2. Дт 661 Кт 301

3. Дт 661 Кт 641

Дт 661 Кт 662

 

349. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на утримання з оплати праці податку на доходи фізичних осіб:

1. Дт 661 Кт 642

2. Дт 661 Кт 301

Дт 661 Кт 641

4. Дт 661 Кт 662

 

350. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою утриманий з оплати праці єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

Дт 661 Кт 651

2. Дт 661 Кт 301

3. Дт 661 Кт 641

4. Дт 661 Кт 662

351. Для обліку розрахунків за страхуванням призначений рахунок:

1. 64

2. 65

3. 66

4. 82

 

352. Для обліку розрахунків за Єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування призначений субрахунок…

1. 651

2. 652

3. 655

4. 654

353. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні Єдиного соціального внеску на оплату праці адмінуправлінського апарату:

1. Дт 231 Кт 651

Дт 92 Кт 651

3. Дт 651 Кт 311

4. Дт 91 Кт 651

 

354. Визначте кореспонденцію рахунків при перерахуванні Єдиного соціального внеску з поточного рахунка:

1. Дт 231 Кт 651

2. Дт 92 Кт 651

Дт 651 Кт 311

4. Дт 91 Кт 651

 

355. Для обліку розрахунків зі страхування майна підприємства призначений субрахунок…

1. 651

2. 655

3. 654

4. 652

 

356. Виплата допомоги з тимчасової втрати працездатності, допомоги по вагітності та пологах здійснюється за рахунок коштів...

1. Пенсійного фонду

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

3. Фонду соціального страхування на випадок безробіття

4. Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

 

357. Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є…

1. Наказ керівника підприємства

Листок непрацездатності

3. Заява працівника

4. Трудова книжка

 

358. В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких понад 8 років:

1. 100%

2. 80%

3. 60%

4. 50%

 

359. В якому розмірі надається допомога з тимчасової непраце­здатності особам, віднесеним до 1–4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

1. 100%

2. 80%

3. 60%

4. 50%

 

360. В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких від 5 до 8 років:

1. 100%

2. 80%

3. 60%

4. 50%

 

361. В якому розмірі надається допомога з тимчасової непрацездатності особам, страховий стаж яких менше 5 років:

1. 100%

2. 80%

3. 60%

4. 50%

 

362. Вкажіть правильну кореспонденцію рахунків при нарахуванні оплати праці по доставці придбаного молодняку птиці:

Дт 213 Кт 661

2. Дт 155 Кт 661

3. Дт 232 Кт 661

4. Дт 213 Кт 651

 

363. В якому регістрі ведеться синтетичний облік розрахунків за виплатами працівникам:

1. Журнал-ордер № 5А с.г. та Головна книга

2. Журнал-ордер № 5В с.г. та Головна книга

3. Журнал-ордер № 5Г с.г. та Головна книга

Журнал-ордер № 5Б с.г. та Головна книга

 

364. Який регістр призначений для ведення аналітичного обліку розрахунків за виплатами працівникам:

1. Зведена відомість № 5.1 с.г.

Розрахунково-платіжна відомість

3. Зведена відомість № 5.3 с.г.

4. Відомість № 5.4 с.г

 

365. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні допомоги з тимчасової втрати працездатності за рахунок Фонду непрацездатності:

1. Дт 23 Кт 661

Дт 378 Кт 663

3. Дт 661 Кт 662

4. Дт 661 Кт 652

 

366. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні допомоги з тимчасової втрати працездатності працівнику рослинництва за рахунок коштів підприємства:

1. Дт 231 Кт 661

2. Дт 65 Кт 663

3. Дт 661 Кт 652

Дт 231 Кт 661

 

367. Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу, – це:

Поточні зобов’язання

2. Довгострокові зобов’язання

3. Цільове фінансування

4. Власний капітал

 

368. Для обліку поточної заборгованості за довгостроковим зобов’язаннями призначений рахунок…

1. 61

2. 62

3. 63

4. 60

 

369. Комерційний документ, яким оформляється торговельна угода на купівлю-продаж, – це…

1. Приймальна квитанція

2. Акт виконаних робіт

3. Договір купівлі-продажу

Товарно-транспортна накладна

 

370. Надходження товарів від постачальників оформляється документами...

Товарно-транспортною накладною, накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення), видатковою накладною

2. Актом виконаних робіт

3. Накладною внутрігосподарського призначення

4. Лімітно-забірною карткою на отримання матеріальних цінностей

 

371. Який документ, оформлений покупцем своєму представнику, пред’являється для отримання товарів безпосередньо зі складу постачальника:

1. Рахунок

2. Акт виконаних робіт

Довіреність

4. Товарно-транспортна накладна

 

372. Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками призначений рахунок …

1. 61

2. 62

3. 63

4. 64

 

373. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться у….

Журналі-ордері № 3В с.-г. та відомості аналітичного обліку по рахунку 63

2. Головній книзі

3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками (ф. № 3.3 с.г.)

4. Товарно-транспортній накладній

374. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться у...

Журналі-ордері № 3В с.-г. та Головній книзі

2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

3. Реєстрі операцій за розрахунками з постачальниками і підрядниками № 3.3 с.-г.

4. Журналі-ордері № 3Б с.-г. та Головній книзі

 

375. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані придбані виробничі запаси від постачальників на суму 1200 грн, в т.ч. ПДВ 200 грн:

1. Дт 20 Кт 685 1000 грн Дт 64 Кт 685 200 грн

2. Дт 20 Кт 631 1200 грн Дт 64 Кт 631 200 грн

Дт 20 Кт 631 1000 грн Дт 64 Кт 631 200 грн

4. Дт 20 Кт 377 1200 грн Дт 64 Кт 377 200 грн

 

376. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні постачальнику за придбані основні засоби на суму 24000 грн, в т.ч. ПДВ 4000 грн:

1. Дт 151 Кт 685 2 0000 грн Дт 641 Кт 685 4000 грн

2. Дт 10 Кт 631 24000 грн Дт 152 Кт 685 4000 грн

Дт 152 Кт 631 20000 грн Дт 641 Кт 631 4000 грн

4. Дт 641 Кт 631 4000 грн Дт 10 Кт 631 20000 грн

 

377. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні заборгованості підряднику за послуги зв’язку на суму 600 грн, в т.ч. ПДВ 100 грн:

1. Дт 91 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

2. Дт 641 Кт 631 100 грн Дт 91 Кт 631 600 грн

3. Дт 92 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

Дт 92 Кт 631 500 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

 

378. Визначте бухгалтерський запис при перерахуванні постачальнику за рахунок короткострокової позики банку за придбані виробничі запаси на суму 1800 грн, в т.ч. ПДВ 300 грн:

1. Дт 631 Кт 313 1500 грн

Дт 631 Кт 601 1800 грн

3. Дт 641 Кт 644 300 грн

4. Дт 631 Кт 601 1500 грн

 

379. Визначте бухгалтерський запис при нарахуванні підряднику за послуги зв’язку на суму 600 грн, в т.ч. ПДВ 100 грн та відображений податковий кредит з ПДВ :

1. Дт 231 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

2. Дт 232 Кт 631 500 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

3. Дт 92 Кт 631 600 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

Дт 92 Кт 631 500 грн Дт 641 Кт 631 100 грн

 

380. Визначте бухгалтерський запис при оприбуткуванні спецодягу від постачальника на суму 900 грн, в т.ч. ПДВ 150 грн:

1. Дт 20 Кт 685 900 грн Дт 641 Кт 631 150 грн

2. Дт 20 Кт 631 750 грн Дт 641 Кт 631 150 грн

Дт 22 Кт 631 750 грн Дт 641 Кт 631 150 грн

4. Дт 22 Кт 377 750 грн Дт 641 Кт 631 150 грн

381. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні суми фіксованого сільськогосподарського податку:

1. Дт 231 Кт 641

Дт 91 Кт 641

3. Дт 98 Кт 641

4. Дт 661 Кт 641

 

382. Визначте кореспонденцію рахунків при перерахуванні суми фіксованого сільськогосподарського податку до бюджету:

Дт 641 Кт 311

2. Дт 641 Кт 631

3. Дт 231 Кт 91

4. Дт 701 Кт 641

 

383. Суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість відображаються за…

1. Дебетом рахунка 641

Кредитом рахунка 641

3. Дебетом рахунка 631

4. Кредитом рахунка 701

 

384. Сума податкового кредиту по ПДВ відображається за:

Дебетом рахунка 641

2. Кредитом рахунка 641

3. Дебетом рахунка 631

4. Кредитом рахунка 701

 

385. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ:

1. Дт 361 Кт 701

2. Дт 701 Кт 641

3. Дт 641 Кт 631

Дт 641 Кт 311

386. Для обліку розрахунків з учасниками призначений рахунок…

1. 63

2. 64

3. 67

4. 68

 

387. Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні дивідендів учасникам:

1. Дт 441 Кт 443

Дт 443 Кт 671

3. Дт 671 Кт 641

4. Дт 671 Кт 301

 

388. Визначте кореспонденцію рахунків при виплаті учасникам дивідендів готівкою з каси:

1. Дт 671 Кт 601

2. Дт 671 Кт 311

3. Дт 671 Кт 641

Дт 671 Кт 301

 

389. Визначте кореспонденцію рахунків при реінвестуванні дивідендів учасників у статутний капітал:

1. Дт 441 Кт 443

2. Дт 443 Кт 671

Дт 671 Кт 40

4. Дт 671 Кт 301

 

390. Для обліку розрахунків за іншими операціями призначений рахунок…

1. 64

2. 65

3. 67

4. 68

 

391. Синтетичний облік розрахунків за іншими операціями ведеться у...

1. Журналі-ордері № 3В с.-г. та Головній книзі

2. Журналі-ордері № 3А с.-г. та Головній книзі

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.02 с.)