ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Собівартість перших по надходженню закупок4. Планова собівартість придбання

 

36. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування амортизації на вантажний автотранспорт, коли на підприємстві для обліку витрат не використовуються рахунки 9 класу:

1. Дт 234 Кт 131

Дт 831 Кт 131

3. Дт 832 Кт 131

4. Дт 833 Кт 131

 

37. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування зобов’язань за послуги зв’язку, коли на підприємстві для обліку витрат не використовуються рахунки 9 класу:

1. Дт 83 Кт 631

2. Дт 85 Кт 631

Дт 84 Кт 631

4. Дт 79 Кт 84

 

 

38. На підприємстві, у якому для обліку витрат не використовуються рахунки 8 класу, нараховані відсотки за кредит, правильна кореспонденція рахунків є:

1. Дт 92 Кт 685

Дт 951 Кт 684

3. Дт 91 Кт 685

4. Дт 79 Кт 951

 

39. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначає:

1. П(С)БО № 7

2. П(С)БО № 8

П(С)БО № 9

4. Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 

40. Вкажіть кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці за навантаження і розвантаження куплених мінеральних добрив:

Дт 208 Кт 66

2. Дт 93 Кт 66

3. Дт 92 Кт 66

4. Дт 91 Кт 66

 

41. Первісною вартістю придбаних запасів є:

Фактичні витрати на придбання

2. Справедлива вартість

3. Виробнича собівартість

4. Планова вартість

 

42. Синтетичний облік виробничих запасів ведеться у:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

2. Сальдовій відомості

Журналі-ордері № 5А та відомості і Головній книзі

4. Книзі складського обліку

 

43. Облік виробничих запасів у місцях їх зберігання здійснює:

1. Бригадир

2. Бухгалтер

3. Керівник підприємства

Матеріально відповідальна особа

 

44. В якому регістрі матеріально відповідальна особа відображає приймання та відпуск запасів:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

2. Сальдовій відомості

Книзі складського обліку

4. Журналі-ордері № 5А та відомості

 

45. Який регістр складає матеріально відповідальна особа та передає в бухгалтерію разом з первинними документами:

1. Книгу складського обліку

Звіт про рух матеріальних цінностей

3. Журнал-ордер № 5А та відомість

4. Сальдову відомість

 

46. Для оформлення відпуску виробничих запасів (крім запасних частин) зі складу використовується:

1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

2. Акт витрати насіння та посадкового матеріалу

Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин

 

47. Оформлення систематичного відпуску запасних частин зі складу проводиться на підставі:

1. Відомості дефектів на ремонт машин

2. Накладної внутрігосподарського призначення

3. Лімітно-забірної картки на отримання матеріальних цінностей

Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин

 

48. Для оформлення операції на списання внесених добрив призначено:

Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

2. Накладна внутрігосподарського призначення

3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин

 

49. Для оформлення списання насіння та садивного матеріалу на посів використовується:

1. Звіт про рух матеріальних цінностей

Акт витрати насіння і садивного матеріалу

3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Накладна внутрігосподарського призначення

 

50. Який документ рекомендується застосовувати для списання в реалізацію продукції і матеріальних цінностей стороннім організаціям:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну ( внутрігосподарського призначення)

Товарно-транспортну накладну

4. Приймальну квитанцію

 

51. Для разового відпуску із складів фермам товарно-матеріальних цінностей застосовують:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

Накладну ( внутрігосподарського призначення)

3. Товарну накладну

4. Товарно-транспортну накладну

 

52. Який документ рекомендується застосовувати для оформлення та обліку щоденного відпуску кормів на ферми зі складів:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну ( внутрігосподарського призначення)

3. Товарно-транспортну накладну

Відомість витрати кормів

 

53. Для узагальнення інформації про наявність та рух виробничих запасів призначений рахунок ...

1. 20

2. 21

3. 22

4. 23

 

54. Для обліку всіх видів пального і мастильних матеріалів – бензину за марками, гасу, дизельного палива, автолу, твердого палива, дров, вугілля, тощо призначений субрахунок...

1. 201

2. 203

3. 205

4. 207

 

55. Визначте правильну кореспонденцію рахунків на відпуск бензину А-80 для заправки вантажного автомобіля з нафтоскладу:

1. Дт 203 Кт 203

Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203

 

56. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу вантажного автотранспорту:

1. Дт 203 Кт 203

2. +Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203

 

57. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу тракторів у рослинництві:

1. Дт 203 Кт 203

2. Дт 234 Кт 203

Дт 231 Кт 203

4. Дт 235 Кт 203

 

58. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу тракторів на транспортних роботах:

Дт 235 Кт 203

2. Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203

 

59. Установіть субрахунок для ведення обліку наявності і руху будівельних матеріалів:

1. 205

2. 203

3. 207

4. 208

 

60. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані будівельні матеріали на будівництво корівника:

1. Дт 232 Кт 205

2. Дт 234 Кт 205

Дт 151 Кт 205

4. Дт 39 Кт 205

 

61. Установіть субрахунок для ведення обліку наявності і руху запасних частин:

1. 205

2. 203

3. 207

4. 208

 

62. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані запасні частини для ремонту техніки у ремонтній майстерні:

1. Дт 911 Кт 207

Дт 234 Кт 207

3. Дт 152 Кт 207

4. Дт 235 Кт 207

63. Для обліку мінеральних добрив, засобів захисту рослин та тварин, біопрепаратів, медикаментів, саджанців, насіння, кормів призначений субрахунок ...

1. 205

2. 203

3. 207

4. 208

 

64. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані мінеральні добрива на підживлення озимих культур:

1. Дт 232 Кт 208

Дт 231 Кт 208

3. Дт 208 Кт 231

4. Дт 911 Кт 208

 

65. Визначте рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проводок з придбання комбікорму для годівлі тварин на суму 2400 грн, в т.ч. ПДВ 400 грн:

Дт 208 Кт 631 – 2000 грн; Дт 641 Кт 631 – 400 грн

2. Дт 208 Кт 631 – 2400 грн; Дт 641 Кт 631 – 400 грн

3. Дт 208 Кт 631 – 2400 грн; Дт 631 Кт 641 – 400 грн

4. Дт 208 Кт 631 – 2000 грн; Дт 208 Кт 641 – 400 грн

 

66. Визначте рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проводок з придбання підзвітною особою фарби вартістю 120 грн, в т.ч. ПДВ 20 грн:

Дт 205 Кт 372 – 100 грн; Дт 641 Кт 372 – 20 грн

2. Дт 205 Кт 372 – 120 грн; Дт 641 Кт 631 – 20 грн

3. Дт 372 Кт 301 – 120 грн; Дт 205 Кт 372 – 120 грн

4. Дт 372 Кт 301 – 120 грн; Дт 205 Кт 372 – 100 грн

 

67. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані запасні частини від ліквідації трактора:

1. Дт 207 Кт 207

Дт 207 Кт 746

3. Дт 207 Кт 718

4. Дт 207 Кт 719

 

68. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою безоплатно отримані саджанці:

1. Дт 208 Кт 424

2. Дт 208 Кт 746

Дт 208 Кт 718

4. Дт 208 Кт 719

69. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою надійшли будівельні матеріали як внесок до статутного капіталу:

1. Дт 205 Кт 424

Дт 205 Кт 46

3. Дт 205 Кт 718

4. Дт 205 Кт 719

 

70. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані надлишки бензину, виявлені при інвентаризації:

1. Дт 203 Кт 746

2. Дт 203 Кт 46

3. Дт 203 Кт 718

Дт 203 Кт 719

 

71. Актив, одержаний в результаті відокремлення від біоактиву, призначений для продажу, переробки або внутрішнього споживання, – це:

1. Продукція сільськогосподарського виробництва

2. Товари

3. Готова продукція

Виробничі запаси

 

72. Урожай зернових культур оприбутковують:

1. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

Реєстром приймання зерна вагарем

3. Накладною внутрігосподарського призначення

4. Актом на оприбуткування грубих та соковитих кормів

 

73. Визначте, яким документом оформляють операції, пов’язані з очищенням, сортуванням та сушінням зерна:

1. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

2. Реєстром приймання зерна вагарем

Актом на сортування та сушіння продукції рослинництва

4. Актом на оприбуткування грубих та соковитих кормів

 

74. Визначте, який документ призначений для оприбуткування продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур:

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.014 с.)