ТЕМА 2-3. МІФОЛОГІЯ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ. ВИВЧЕННЯ МІФУ ЯК СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ.

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 2-3. МІФОЛОГІЯ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ. ВИВЧЕННЯ МІФУ ЯК СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ.План

1. Естетизм міфологічної свідомості. Міф та література. Міф та казка.

2. Міфологія та історія. Політична міфологія. Педагогічна міфологія.

3. Міфотворчість у сучасній культурі.

 

4. Міф і ритуал. „Адвокат сатани” Дж. Фрезер. Ритуальні витоки міфу.

5. Функції міфу.

6. Особливості побудови міфологічних сюжетів. Міфологічні персонажі: першопредки, герої, боги, духи.

 

Література:

 

1. Найдыш В.М. Мифология учебное пособие / В. М. Найдыш. – М, 2010. – 432 с.

2. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

3. Забашта Р. Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі) / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 3. – С. 20–40.

4. Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі / С. Рик // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 10–18.

5. Ситенька В. Міф і міфологія: Відмінність міфу від казки / В. Ситенька // Зарубіжна література. – 2009. – № 30–31.

6. Словник античної міфології. – К., 1985. – 235 с.

7. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К., 2005. – 663 с.

8. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2007. – 320 с.

9. Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. – 351 с.

10. Білецький А. Міфи далекого Сходу / А. Білецький. – К., 2004. – 218 с.

11. Криластий тінь. Міфи Давньої Греції. – К., 1983. – 207 с.

12. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.

13. Геродот. История. – В 9-ти кн. – М., 1988.

14. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / О. П. Знойко. – К., 2004. – 335 с.

15. Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-т. / О. Воропай. – К., 1991.

16. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування нашого народу. – К., 1994.

 

Запитання та завдання:

1. У чому суть міфологічної свідомості?

2. В чому проявляється міфологічний характер поезії? Наведіть приклади.

3. Що ми розуміємо під педагогічною міфологією?

4. Наведіть приклади політичних міфів.

5. Яким чином міф стає реальністю?

6. Міфологічні персонажі: реальність та вимисли. Яке співвідношення переважає?

7. Чим відрізняється міф від легенди?

8. Наведіть приклади історичних міфів, як вони впливають на свідомість суспільства?

9. Які Вам відомі різновиди міфів в історіографії?

10. В чому суть досліджень І.-Я. Баховена?

11. Які функції виконують міфи?

12. Як пов’язані неоміфологія та сучасна реклама?

13. Охарактеризуйте міфологічну картину світу первісного суспільства.

14. Що таке міфічна модель світобудови?

 

Чому міф не можна плутати з простою казкою?

Реферати:

1. Міф та мистецтво.

2. Міф та поезія.

3. Міфологічність народного мистецтва.

4. Календар як засіб освоєння міфологічною свідомістю природних явищ.

5. Реклама і міфотворчість.

6. Міф та пластичні мистецтва.

Завдання для самостійної роботи:

1. Подумайте:

- в чому полягає взаємозв’язок соціальних та педагогічних міфологем?

- наведіть приклади педагогічних міфологем.

- розкрийте історичні модифікації міфологеми «вчитель завжди правий».

2. Ознайомтесьз публікацією Н. Барна «Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз»(http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_69/Barna.pdf)і дайте відповіді на запитання:

1) як співвідносяться міф та архетип?

2) які види міфів називає автор?

3) як міфи впливають на імідж особи?

4) як відбувається поширення соціального міфу?

5) що ми розуміємо під поняттям «міфи сучасності»?

6) що таке міфологізація?

Заповніть таблицю :

 

 

  Казка Міф
Спільні риси    
Відмінні риси    

Доповнити порівняльну таблицю «Характерні особливості міфу і казки»

 

 

Казка Міф  
Спільні риси
  1. Жанр усної народної творчості.
  1. Колективний твір.
  1. Вигадані події, герої.

Гра

Створи міф та розвінчай міф − створюються дві команди: «міфотворці» та «міфоборці», одні створюють міф, а інші його розвінчують.

Семінар 3.

ТЕМА 4. ЄГИПЕТСЬКА, КИТАЙСЬКА ТА ІНДІЙСЬКА МІФОЛОГІЇ

План

1. Джерела вивчення єгипетської міфології. Давньоєгипетські міфи. Єгипетський міфологічний пантеон.

2. Джерела китайської міфології. Китайський міфологічний пантеон.

3. Давньокитайські міфічні герої : Шан-Ді, Хуан-Ді, Паньгу, Фусі, стрілець І.

4. Міфологічні системи стародавньої Індії. Пантеон богів.

Література:

 

1. Найдыш В.М. Мифология учебное пособие / В. М. Найдыш. – М, 2010. – 432 с.

2. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

3. Забашта Р. Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі) / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 3. – С. 20–40.

4. Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі / С. Рик // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 10–18.

5. Ситенька В. Міф і міфологія: Відмінність міфу від казки / В. Ситенька // Зарубіжна література. – 2009. – № 30–31.

6. Словник античної міфології. – К., 1985. – 235 с.

7. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К., 2005. – 663 с.

8. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2007. – 320 с.

9. Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. – 351 с.

10. Білецький А. Міфи далекого Сходу / А. Білецький. – К., 2004. – 218 с.

11. Криластий тінь. Міфи Давньої Греції. – К., 1983. – 207 с.

12. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.

13. Геродот. История. – В 9-ти кн. – М., 1988.

14. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / О. П. Знойко. – К., 2004. – 335 с.

15. Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-т. / О. Воропай. – К., 1991.

  1. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування нашого народу. – К., 1994.
  2. Вячеславова О.А. Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України. – Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08. – естетика. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2007.

Запитання та завдання:

1. Яким чином пов’язані єгипетська міфологія та суспільне життя давніх єгиптян?

2. Якими є міфологічні уявлення Давнього Єгипту?

3. Які цінності пропагують міфи про Осіріса та Ісіду, наприклад, «Мандри Ісіди»?

4. Яким чином відображено образ правителя в китайській міфології?

5. Назвіть характерні риси міфології Давнього Китаю.

6. Як появилось третє око в божества Шиви?

7. В чому особливість давньоіндійської міфології?

Творче завдання:

1. Розгадайте кросворд.

 

         
         
       
         
           
         
     
   
 

 

 

1. По-різному уявляли собі єгиптяни появу на землі людей. В одному міфі сказано, що люди – «отара богів» - походять із тілі бога-творця і є його … Чим є люди?

2. Бог землі, син Шу і Тефнут. Зазвичай зображувався у вигляді чоловіка з короною Нижнього або Верхнього Єгипту на голові. Вважа­лося, що він добрий бог; охороняє живих та померлих від змій, на ньому ростуть усі рослини, з нього виходить вода (Ніл).

3. За єгипетськими міфологією безперечним є те, що людей створив бог, а отже – вони його … Ким є люди для бога?

4. Ким є «великий Гоготун», що зніс яйце, з якого вийшло сонце?

5. Що є початком життя у Всесвіті у міфології Стародавнього Єгипту ?

6. Богиня світового порядку, вологи. Дочка Атума, дружина Шу.

7. Богиня неба, дочка Шу і Тефнут, дружина, Геба. Діти її— зірки, рухом яких вона керує, і сонце — Ра.

8. Міф якої країни відображає цей малюнок?

9. Бог сонця. Центр його культу — місто Геліополь. Як і інші божества, втілювався в образі сокола, зображувався людиною з головою сокола, увінчаного сонячним Віском.

10. Бог вітру і повітря. Зазвичай зображувався чоловіком, що сто­їть на одному коліні з піднятими руками, якими він підтримує небо над землею. Син Атума, чоловік Тефнут.

11. Уособлення первозданного водяного хаосу, одвічне косміч­не божество. В його образі поєднуються уявлення про воду, як про річ­ку, море, дощ і т. ін.

Реферати:

1. Мистецтво Стародавнього Єгипту – відображення міфології.

2. Відображення індійської міфології у витворах стародавнього індійського мистецтва.

3. Даоська міфологія.

4. Індуїстська міфологічна традиція.

Завдання для самостійної роботи:

Знайдіть спільне й відмінне в описі передодня появи світу в слов'ян­ському міфі та міфах Стародавнього Єгипту.

 

 
 


Спільне Відмінне

________ _________

________ _________

________ _________

________ _________

 

Семінар 4.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.007 с.)