СЕМІНАРИ З КУРСУ «МІФОЛОГІЯ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕМІНАРИ З КУРСУ «МІФОЛОГІЯ»СЕМІНАРИ З КУРСУ «МІФОЛОГІЯ»

 

 

Семінар 1.

ТЕМА 1. МІФОЛОГІЯ ЯК НАУКА

План

1. Міфологія як вчення про міфи. Основні значення міфу в сучасній культурі.

2. Міфологічна модель світу.

3. Методологічний аналіз міфології.

4. Теорії міфу.

Література:

 

1. Найдыш В.М. Мифология учебное пособие / В. М. Найдыш. – М, 2010. – 432 с.

2. Лисюк Н.А. Сутність міфу та його функції. – К.: вид-во Укр. Фітосоціологічного центру, 2003.

3. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

4. Забашта Р. Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі) / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 3. – С. 20–40.

5. Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі / С. Рик // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 10–18.

6. Ситенька В. Міф і міфологія: Відмінність міфу від казки / В. Ситенька // Зарубіжна література. – 2009. – № 30–31.

7. Словник античної міфології. – К., 1985. – 235 с.

8. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К., 2005. – 663 с.

9. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2007. – 320 с.

10. Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. – 351 с.

11. Білецький А. Міфи далекого Сходу / А. Білецький. – К., 2004. – 218 с.

12. Криластий тінь. Міфи Давньої Греції. – К., 1983. – 207 с.

13. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.

14. Геродот. История. – В 9-ти кн. – М., 1988.

15. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / О. П. Знойко. – К., 2004. – 335 с.

16. Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-т. / О. Воропай. – К., 1991.

17. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування нашого народу. – К., 1994.

18. Баладин Р. К. Сто великих богов / Баладин Р. К. – М., 2002. – 432 с.

 

Запитання та завдання:

1. Дайте визначення поняття „міф”. Які міфічні персонажі Ви знаєте?

2. Як ставилися до міфів давні люди? Як до міфів ставимося ми?

3. Що таке міфологія?

4. Чому міфи різних народів відрізняються один від одного?

Що спільного між усіма міфами?

5. Як було створено світ за грецькою міфологією?

6. Охарактеризуйте античну міфографічну традицію.

7. Хто були першими творцями античної міфографії?

8. Як називаються міфи про виникнення людей?

 

Що, на вашу думку, утверджують міфи?

 

Реферати:

1. Людина в первісних міфах.

Завдання для самостійної роботи:

Чому люди створювали міфи?

Прочитайте міф про «Народження Зевса», яким чином він захопив владу і як нею розпорядився?

 

Семінар 2.

ТЕМА 2-3. МІФОЛОГІЯ ТА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ. ВИВЧЕННЯ МІФУ ЯК СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ.

План

1. Естетизм міфологічної свідомості. Міф та література. Міф та казка.

2. Міфологія та історія. Політична міфологія. Педагогічна міфологія.

3. Міфотворчість у сучасній культурі.

 

4. Міф і ритуал. „Адвокат сатани” Дж. Фрезер. Ритуальні витоки міфу.

5. Функції міфу.

6. Особливості побудови міфологічних сюжетів. Міфологічні персонажі: першопредки, герої, боги, духи.

 

Література:

 

1. Найдыш В.М. Мифология учебное пособие / В. М. Найдыш. – М, 2010. – 432 с.

2. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

3. Забашта Р. Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі) / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 3. – С. 20–40.

4. Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі / С. Рик // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 10–18.

5. Ситенька В. Міф і міфологія: Відмінність міфу від казки / В. Ситенька // Зарубіжна література. – 2009. – № 30–31.

6. Словник античної міфології. – К., 1985. – 235 с.

7. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К., 2005. – 663 с.

8. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2007. – 320 с.

9. Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. – 351 с.

10. Білецький А. Міфи далекого Сходу / А. Білецький. – К., 2004. – 218 с.

11. Криластий тінь. Міфи Давньої Греції. – К., 1983. – 207 с.

12. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.

13. Геродот. История. – В 9-ти кн. – М., 1988.

14. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / О. П. Знойко. – К., 2004. – 335 с.

15. Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-т. / О. Воропай. – К., 1991.

16. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування нашого народу. – К., 1994.

 

Запитання та завдання:

1. У чому суть міфологічної свідомості?

2. В чому проявляється міфологічний характер поезії? Наведіть приклади.

3. Що ми розуміємо під педагогічною міфологією?

4. Наведіть приклади політичних міфів.

5. Яким чином міф стає реальністю?

6. Міфологічні персонажі: реальність та вимисли. Яке співвідношення переважає?

7. Чим відрізняється міф від легенди?

8. Наведіть приклади історичних міфів, як вони впливають на свідомість суспільства?

9. Які Вам відомі різновиди міфів в історіографії?

10. В чому суть досліджень І.-Я. Баховена?

11. Які функції виконують міфи?

12. Як пов’язані неоміфологія та сучасна реклама?

13. Охарактеризуйте міфологічну картину світу первісного суспільства.

14. Що таке міфічна модель світобудови?

 

Чому міф не можна плутати з простою казкою?

Реферати:

1. Міф та мистецтво.

2. Міф та поезія.

3. Міфологічність народного мистецтва.

4. Календар як засіб освоєння міфологічною свідомістю природних явищ.

5. Реклама і міфотворчість.

6. Міф та пластичні мистецтва.

Завдання для самостійної роботи:

1. Подумайте:

- в чому полягає взаємозв’язок соціальних та педагогічних міфологем?

- наведіть приклади педагогічних міфологем.

- розкрийте історичні модифікації міфологеми «вчитель завжди правий».

2. Ознайомтесьз публікацією Н. Барна «Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз»(http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_69/Barna.pdf)і дайте відповіді на запитання:

1) як співвідносяться міф та архетип?

2) які види міфів називає автор?

3) як міфи впливають на імідж особи?

4) як відбувається поширення соціального міфу?

5) що ми розуміємо під поняттям «міфи сучасності»?

6) що таке міфологізація?

Заповніть таблицю :

 

 

  Казка Міф
Спільні риси    
Відмінні риси    

Доповнити порівняльну таблицю «Характерні особливості міфу і казки»

 

 

Казка Міф  
Спільні риси
  1. Жанр усної народної творчості.
  1. Колективний твір.
  1. Вигадані події, герої.

Гра

Створи міф та розвінчай міф − створюються дві команди: «міфотворці» та «міфоборці», одні створюють міф, а інші його розвінчують.

Семінар 3.

План

1. Джерела вивчення єгипетської міфології. Давньоєгипетські міфи. Єгипетський міфологічний пантеон.

2. Джерела китайської міфології. Китайський міфологічний пантеон.

3. Давньокитайські міфічні герої : Шан-Ді, Хуан-Ді, Паньгу, Фусі, стрілець І.

4. Міфологічні системи стародавньої Індії. Пантеон богів.

Література:

 

1. Найдыш В.М. Мифология учебное пособие / В. М. Найдыш. – М, 2010. – 432 с.

2. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

3. Забашта Р. Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі) / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 3. – С. 20–40.

4. Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі / С. Рик // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 10–18.

5. Ситенька В. Міф і міфологія: Відмінність міфу від казки / В. Ситенька // Зарубіжна література. – 2009. – № 30–31.

6. Словник античної міфології. – К., 1985. – 235 с.

7. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К., 2005. – 663 с.

8. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2007. – 320 с.

9. Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. – 351 с.

10. Білецький А. Міфи далекого Сходу / А. Білецький. – К., 2004. – 218 с.

11. Криластий тінь. Міфи Давньої Греції. – К., 1983. – 207 с.

12. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.

13. Геродот. История. – В 9-ти кн. – М., 1988.

14. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / О. П. Знойко. – К., 2004. – 335 с.

15. Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-т. / О. Воропай. – К., 1991.

  1. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування нашого народу. – К., 1994.
  2. Вячеславова О.А. Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України. – Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08. – естетика. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2007.

Запитання та завдання:

1. Яким чином пов’язані єгипетська міфологія та суспільне життя давніх єгиптян?

2. Якими є міфологічні уявлення Давнього Єгипту?

3. Які цінності пропагують міфи про Осіріса та Ісіду, наприклад, «Мандри Ісіди»?

4. Яким чином відображено образ правителя в китайській міфології?

5. Назвіть характерні риси міфології Давнього Китаю.

6. Як появилось третє око в божества Шиви?

7. В чому особливість давньоіндійської міфології?

Творче завдання:

1. Розгадайте кросворд.

 

         
         
       
         
           
         
     
   
 

 

 

1. По-різному уявляли собі єгиптяни появу на землі людей. В одному міфі сказано, що люди – «отара богів» - походять із тілі бога-творця і є його … Чим є люди?

2. Бог землі, син Шу і Тефнут. Зазвичай зображувався у вигляді чоловіка з короною Нижнього або Верхнього Єгипту на голові. Вважа­лося, що він добрий бог; охороняє живих та померлих від змій, на ньому ростуть усі рослини, з нього виходить вода (Ніл).

3. За єгипетськими міфологією безперечним є те, що людей створив бог, а отже – вони його … Ким є люди для бога?

4. Ким є «великий Гоготун», що зніс яйце, з якого вийшло сонце?

5. Що є початком життя у Всесвіті у міфології Стародавнього Єгипту ?

6. Богиня світового порядку, вологи. Дочка Атума, дружина Шу.

7. Богиня неба, дочка Шу і Тефнут, дружина, Геба. Діти її— зірки, рухом яких вона керує, і сонце — Ра.

8. Міф якої країни відображає цей малюнок?

9. Бог сонця. Центр його культу — місто Геліополь. Як і інші божества, втілювався в образі сокола, зображувався людиною з головою сокола, увінчаного сонячним Віском.

10. Бог вітру і повітря. Зазвичай зображувався чоловіком, що сто­їть на одному коліні з піднятими руками, якими він підтримує небо над землею. Син Атума, чоловік Тефнут.

11. Уособлення первозданного водяного хаосу, одвічне косміч­не божество. В його образі поєднуються уявлення про воду, як про річ­ку, море, дощ і т. ін.

Реферати:

1. Мистецтво Стародавнього Єгипту – відображення міфології.

2. Відображення індійської міфології у витворах стародавнього індійського мистецтва.

3. Даоська міфологія.

4. Індуїстська міфологічна традиція.

Завдання для самостійної роботи:

Знайдіть спільне й відмінне в описі передодня появи світу в слов'ян­ському міфі та міфах Стародавнього Єгипту.

 

 
 


Спільне Відмінне

________ _________

________ _________

________ _________

________ _________

 

Семінар 4.

План

1. Грецька міфологія. Еллінська міфологія як всезагальне світосприйняття. Періоди грецької міфології.

2. Грецький пантеон богів. Формування олімпійського пантеону як характеристики класичної міфології, яка стала основою для європейської культури.

3. Вшанування богів. Героїзм давньогрецької класичної міфології.

4. Цикли міфів про похід аргонавтів, Троянську війну, подорожі Одіссея.

5. Міфологічна система Стародавнього Риму.

Література:

 

1. Найдыш В.М. Мифология учебное пособие / В. М. Найдыш. – М, 2010. – 432 с.

2. Лисюк Н.А. Сутність міфу та його функції. – К.: вид-во Укр. Фітосоціологічного центру, 2003.

3. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

4. Забашта Р. Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі) / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 3. – С. 20–40.

5. Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі / С. Рик // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 10–18.

6. Ситенька В. Міф і міфологія: Відмінність міфу від казки / В. Ситенька // Зарубіжна література. – 2009. – № 30–31.

7. Словник античної міфології. – К., 1985. – 235 с.

8. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К., 2005. – 663 с.

9. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2007. – 320 с.

10. Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. – 351 с.

11. Білецький А. Міфи далекого Сходу / А. Білецький. – К., 2004. – 218 с.

12. Криластий тінь. Міфи Давньої Греції. – К., 1983. – 207 с.

13. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.

14. Геродот. История. – В 9-ти кн. – М., 1988.

15. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / О. П. Знойко. – К., 2004. – 335 с.

16. Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-т. / О. Воропай. – К., 1991.

17. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування нашого народу. – К., 1994.

18. Баладин Р. К. Сто великих богов / Баладин Р. К. – М., 2002. – 432 с.

Запитання та завдання:

1. Назвіть періоди грецької міфології.

2. Які крилаті вислови та афоризми прийшли з давньогрецької міфології?

3. Поясніть значення фразеологізмів:титанічна боротьба, танталові муки, сізіфова праця, нитка Аріадни, троянський кінь, ахіллесова п’ята, авгієві стайні, яблуко розбрату.

4. Розкажіть про подорож Одіссея.

5. Хто такі аргонавти?

6. Якою стародавні греки уявляли світомодель?

БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ:

1. Назвіть братів та сестер Афродіти?

2. Хто ще входить до родини Афродіти?

3. Вчинок якої богині розглядали в міфі „Пігмаліон”?

4. Які три богині сперечалися за золоте яблуко з написом „Найвродливішій”?

5. Кому Паріс віддав яблуко?

6. Як звали останнього царя Трої?

7. Як звали віщунку, яка неодноразово попереджала про загибель Трої?

8. Як звали жінку, що викрав її Паріс у Спарті?

9. Хто поцілив у п’яту Ахілла?

10. Згадайте іншу назву Трої

11. Яке ім’я батька Афродіти?

12. Богиня світанку

13. Кого Зевс скинув у Тартар?

14. Напій небожителів?

15. Назвіть батька Муз?

16. Хто мати Муз?

17. Де живуть музи?

18. Цар острова Ітаки…

19. Хто викрав на Олімпі вогонь і приніс його людям?

20. Володар підземного царства?

Чому у давніх греків не було казок?

Підбери до грецьких назв богів відповідні римські:

Афродіта —

Артеміда —

Діоніс —

Гермес —

Гефест —

Гера —

Зевс —

Афіна —

План

1. Міфологічний континуум середньовіччя. Християнство та язичницькі вірування.

2. Міф у культурі Відродження. „Полювання на відьом”.

3. Пантеон східнослов’янських богів як світоглядна модель.

4. Етіологічні та космогонічні міфи. Антропологічні міфи.

5. Теогонічні, астральні, солярні й лінарні міфи. Календарні міфи. Культово-біографічні міфи.

Література:

 

1. Найдыш В.М. Мифология учебное пособие / В. М. Найдыш. – М, 2010. – 432 с.

2. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

3. Забашта Р. Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі) / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 3. – С. 20–40.

4. Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі / С. Рик // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 10–18.

5. Ситенька В. Міф і міфологія: Відмінність міфу від казки / В. Ситенька // Зарубіжна література. – 2009. – № 30–31.

6. Словник античної міфології. – К., 1985. – 235 с.

7. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К., 2005. – 663 с.

8. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2007. – 320 с.

9. Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. – 351 с.

10. Білецький А. Міфи далекого Сходу / А. Білецький. – К., 2004. – 218 с.

11. Криластий тінь. Міфи Давньої Греції. – К., 1983. – 207 с.

12. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.

13. Геродот. История. – В 9-ти кн. – М., 1988.

14. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / О. П. Знойко. – К., 2004. – 335 с.

15. Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-т. / О. Воропай. – К., 1991.

16. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування нашого народу. – К., 1994.

17. Баладин Р. К. Сто великих богов / Баладин Р. К. – М., 2002. – 432 с.

 

Запитання та завдання:

1. Як формувалась «християнська міфологія»?

2. Які шляхи розвитку концепцій міфотворчості в Середньовіччі?

3. Яку роль відіграла антична міфологія в європейському мистецтві та як відбувалась інтерпретація міфологічних образів людиною Ренесансу?

4. Монархічні міфи відобразилися не лише в науковій та художній літературі. Наприклад, в образотворчому мистецтві Генріха ІІ зображували Юпітером, Катерину Медичі – Юноною тощо. Та найбільш яскравою й сповненою пафосом ілюстрацією походження європейських дворян від античних богів стали процесії й інтермедії, що влаштовувалися на честь коронованих осіб. Наведіть власні приклади, як доповнення названих фактів із життя знаті періоду Середніх віків та початку епохи Відродження.

5. Як визначав причини міфотворчості Т. Гоббс?

6. Окресліть характерні риси слов’янської міфології.

7. Назвіть найпопулярніших персонажів слов’янської демонології.

8. Перелічіть сонячних богів стародавніх слов’ян.

9. Що уособлював у слов’ян Стрибог?

10. Коротко перекажіть міфи стародавніх слов’ян про найвідоміших богів та богинь.

11. Хто з богів навчив слов’ян випікати хліб?

Основою культури будь-якого наро­ду є його світогляд. Якою ж була картина світу східних слов'ян дохристи­янського періоду?

Реферати:

1. Соціокультурна ситуація в середньовічній Західній Європі.

2. Філософсько-світоглядні основи культури Відродження.

3.Міфічні божества стародавніх слов’ян.

4. Міфологічна модель світу стародавніх слов’ян.

 

Завдання для самостійної роботи:

І

1. Визначте особливості астрального культу стародавніх слов’ян.

2. Назвіть найголовніших богів старослов’янського астрального культу.

3. Чи вважалися сузір’я та небесні тіла богами?

4. Опишіть в чому полягав культ Місяця у стародавніх слов’ян.

5. Про що свідчить поява на небі Зорі – Віалунки (Венери)?

Джерело: Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 2004. – С. 43–53.

ІІ

1. Назвіть пантеон київських богів?

2. Що уособлював бог Див у стародавніх слов’ян?

3. Що розповідає вітчизняна міфологія про богиню Лару?

4. Сузір’я Тельця має в Україні назву – Волосожар, що значить Небо Волоса. Ім’я Волос згадується в текстах угод князя Володимира з візантійцями. Що відомо про інші сузір’я?

Джерело: Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 2004.

ТЕМИ ІНДЗ:

1. Просторово-часові складові первісної міфології.

2. Місце та роль тварин, комах, птахів, рослин та риб в міфологічних системах.

3. Вплив античної міфології на подальший розвиток філософії, науки, мистецтва Європи та світу.

4. Міфопоетичні мотиви у візуальних видах мистецтва: театр, кінематограф.

5. Співвідношення міфу та філософії.

6. Співвідношення міфу та мистецтва.

7. Міфологічні мотиви у літературі.

8. Людина в міфології.

9. Стихії, кольори та зодіакальні сузір’я в міфології Сходу.

10. Боги стародавніх вед.

11. Міфологія Стародавнього Китаю.

12. Педагогічні міфи.

12. Подолання політичних міфів.

13. Календарні міфи стародавніх слов’ян.

14. Відображення індійської міфології у витворах стародавнього індійського мистецтва.

15. Вплив античної міфології на подальший розвиток філософії, науки, мистецтва Європи.

16. Кельтська та германо-скандинавська міфологічні системи як складові європейської культури.

17. Міфологеми студентів.

18. Образ давньослов’янської міфології в художній літературі.

19. Волхви − служителі язичницького релігійного культу.

20. Космогонічні погляди давніх слов’ян.

21. Особливості української міфології.

22. Українська народна астрономія.

 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Слово «міф» у перекладі з давньогрецької мови:

а) жарт, посмішка.
б) розповідь, оповідка.
в) казка, вигадка.

2. На відміну від казки, міф має передовсім:

а) пізнавальне значення.
б) повчальне значення.
в) розважальне значення.

3. У міфах багатьох народів виникнення світу пов'язане з образом:

а) Світового Яйця.
б) Світової Гори.
в) Світового Яблука.

4. Іскра божественного вогню була принесена Прометеєм на землю людям у:

а) порожньому глечику.
б) золотій чаші.
в) порожній очеретині.

5. Коли Прометей викрав вогонь для людей, ним керувало:

а) бажання спуститися з Олімпу.
б) особиста образа на Зевса.
в) любов до людей, співчуття до них.

6. Ім'я Прометей із давньогрецької перекладається як:

а) «провидець».
б) «батько».
в) «вогонь».

7. Вислів «вогонь Прометея» означає:

а) вогонь пожеж.
б) світло розуму, пізнання, культури.
в) вогонь, що освітлює наші оселі.

8. Від страшних тортур Прометея звільнив:

а) Геракл.
б) Гермес.
в) Аїд.

9. Уявлення первісних людей про походження і влаштування світу - це

а) міф.
б) казка.
в) колядка.

10. На відміну від казки, міф має передовсім:

а) розважальне значення.
б) пізнавальне значення.
в) повчальне значення.

11. У міфах багатьох народів "початком" до виникнення світу вважається:

а) світло.
б) твердь.
в) хаос, пітьма.

12. Іскра божественного вогню була принесена Прометеєм на землю людям у:

а) золотій чаші.
б) порожній очеретині.
в) порожньому глечику.

13. Коли Прометей викрав вогонь для людей, ним керувало:

а) бажання спуститися з Олімпу.
б) особиста образа на Зевса.
в) любов до людей, співчуття до них.

14. Прометей був прикутий до скелі в горах:

а) Кавказу.
б) Карпат.
в) Криму.

15. Вислів "вогонь Прометея" означає:

а) вогонь пожеж.
б) світло розуму, пізнання, культури.
в) вогонь, що освітлює наші оселі.

16. Від страшних тортур Прометея звільнив:

а) Аїд.
б) Гермес.
в) Геракл.

17. Для мислення первісної людини характерна:

а) релігійність;

б) філософічність;

в) міфологічність.

 

18. Вислів: «Наш космос став видимою живою істотою» − належить культурі:

а) римській;

б) архаїчній;

в) грецькій.

 

 

СЕМІНАРИ З КУРСУ «МІФОЛОГІЯ»

 

 

Семінар 1.

ТЕМА 1. МІФОЛОГІЯ ЯК НАУКА

План

1. Міфологія як вчення про міфи. Основні значення міфу в сучасній культурі.

2. Міфологічна модель світу.

3. Методологічний аналіз міфології.

4. Теорії міфу.

Література:

 

1. Найдыш В.М. Мифология учебное пособие / В. М. Найдыш. – М, 2010. – 432 с.

2. Лисюк Н.А. Сутність міфу та його функції. – К.: вид-во Укр. Фітосоціологічного центру, 2003.

3. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – Тернопіль, 1993. – 416 с.

4. Забашта Р. Скульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув’язі) / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. – 2009. – № 3. – С. 20–40.

5. Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі / С. Рик // Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 10–18.

6. Ситенька В. Міф і міфологія: Відмінність міфу від казки / В. Ситенька // Зарубіжна література. – 2009. – № 30–31.

7. Словник античної міфології. – К., 1985. – 235 с.

8. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – К., 2005. – 663 с.

9. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. – Луцьк, 2007. – 320 с.

10. Зарудний Є. О. Усі міфи / Є. О. Зарудний. – Х., 2007. – 351 с.

11. Білецький А. Міфи далекого Сходу / А. Білецький. – К., 2004. – 218 с.

12. Криластий тінь. Міфи Давньої Греції. – К., 1983. – 207 с.

13. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М., 1991.

14. Геродот. История. – В 9-ти кн. – М., 1988.

15. Знойко О. П. Міфи Київської землі та події стародавні / О. П. Знойко. – К., 2004. – 335 с.

16. Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-т. / О. Воропай. – К., 1991.

17. Митрополит Іларіон Дохристиянські вірування нашого народу. – К., 1994.

18. Баладин Р. К. Сто великих богов / Баладин Р. К. – М., 2002. – 432 с.

 

Запитання та завдання:

1. Дайте визначення поняття „міф”. Які міфічні персонажі Ви знаєте?

2. Як ставилися до міфів давні люди? Як до міфів ставимося ми?

3. Що таке міфологія?

4. Чому міфи різних народів відрізняються один від одного?

Що спільного між усіма міфами?

5. Як було створено світ за грецькою міфологією?

6. Охарактеризуйте античну міфографічну традицію.

7. Хто були першими творцями античної міфографії?

8. Як називаються міфи про виникнення людей?

 

Що, на вашу думку, утверджують міфи?

 

Реферати:

1. Людина в первісних міфах.

Завдання для самостійної роботи:

Чому люди створювали міфи?

Прочитайте міф про «Народження Зевса», яким чином він захопив владу і як нею розпорядився?

 

Семінар 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.016 с.)