XI. Правопис службових частин мови
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

XI. Правопис службових частин мовиНемовби

А Б В
Разом пишуться складні сполучники, утворені від інших частин мови Разом пишуться частки АБИ, ДЕ, ЧИ, ЩО,ЯК, –СЬ у складі будь-якої частини мови Разом пишуться складні прийменники, утворені сполученням прийменника(-ів) із будь-якою частиною мови

 

Хоч би

А Б В
Окремо пишеться частка БИ(Б), яка творить форму умовного способу дієслів Окремо пишуться сполучники з частками БИ(Б), ЖЕ(Ж) Окремо пишеться частка ЖЕ(Ж), яка відіграє підсилювально-видільну роль

 

Хто б то

А Б В
Частка ТО пишеться окремо у сполученнях ЩО ТО ЗА, ЩО ТО, які виконують функцію підсилювальних Частка пишеться окремо, якщо між часткою і словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка Частка пишеться окремо, якщо між нею і займенником стоїть прийменник

 

XII. Правопис НЕ, НІ з різними частинами мови

Недолік

А Б В
НЕ пишеться разом у складі префікса недо–, який означає дію, стан або якість, що виявляються в процесах, ознаках і предметах унеповній мірі НЕ пишеться разом з іменниками, прикметниками, займенниками, прислівниками, якщо вони у сполученні з НЕ означають одне поняття НЕ пишеться разом з усіма частинами мови, якщо слово без НЕ не вживається

 

Не читаючи

А Б В
НЕ пишеться окремо з іменниками, прикметниками, прислівниками, дієприкметниками, якщо до слова є протиставлення НЕ пишеться окремо з дієсловами, дієприслівниками, займенниками, числівниками, службовими частинами мови НЕ пишеться окремо з дієприкметниками, якщо вони мають пояснювальні слова

 

Ні се ні те

А Б В
НІ пишеться окремо, якщо воно виступає повторювальним сполучником НІ пишеться окремо, якщо вживається для заперечення наявності предмета чи ознаки НІ пишеться окремо у стійких словосполученнях

ТЕСТ 5

№1

Поставити пропущені розділові знаки

Лист-вітання – це різновид листа в якому поздоровляємо колег, ділових партнерів чи інших осіб з нагоди певної події свята, дня народження, ювілею, одруження, обрання на почесну посаду, успішного завершення справи тощо (підр.).

а) пропущено кому після слова листа; кому перед словом тощо.

б) пропущено кому після слова листа; кому після слова події, кому перед словом тощо.

в) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події, кому перед словом тощо.

г) пропущено кому після слова листа; двокрапку після слова події.

 

№2

Поставити пропущені розділові знаки

Читач певно пам”ятає, що бесіда як форма спілкування складається зі вступної, основної й завершальної частин (підр.).

а) потрібна кома перед як;

б) слова як форма спілкування з обох сторін виділяються комами;

в) слово певно з обох сторін виділяється комами;

г) слово певно з обох сторін виділяється комами, слова як форма спілкування з обох сторін виділяється комами.

 

№3

Поставити пропущені розділові знаки

Крім повного протоколу є ще коротка форма витяг з протоколу (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова форма;

б) потрібно тире після слова форма;

в) потрібна кома після слова протоколу, двокрапка після слова форма;

г) потрібна кома після слова протоколу, тире після слова форма.

 

№4

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мовна неграмотність, невміння написати елементарний текст, перекласти його з української мови на російську і навпаки чомусь перестали сприйматись як пляма на службовому мундирі (В.Русанівський).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, слово навпаки потрібно виділити з обох боків комами;

в) є 2 помилки, слово навпаки потрібно виділити з обох боків комами; перед словом як потрібна кома;

г) є 1 помилка, перед словом як потрібна кома.

№5

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Мова – це доля нашого народу і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її (О.Гончар).

а) помилок немає;

б) є 1 помилка, потрібна кома після слова народу;

в) є 2 помилки, потрібна кома після слова народу; не потрібна кома перед словом як;

г) є 1 помилка, потрібна двокрапка після слова народу.

№6

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури суспільної думки і суспільно корисної праці (В.Русанівський).

а) є 1 помилка, потрібна кома перед словом як;

б) є 1 помилка, прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами;

в) помилок немає;

г) є 2 помилки; прикладку як запоруку з обох боків треба виділити комами, потрібна кома перед і.

№7

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Телеграма, може, бути вітальною, наприклад у зв’язку з національним святом чи з призначенням на певну посаду тощо (підр.).

а) помилок немає;

б) слово може не потрібно виділяти комами;

в) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома;

г) слово може не потрібно виділяти комами, після слова наприклад потрібна кома, перед словом тощо потрібна кома.

№8

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Просимо Вас якнайшвидше розглянути листа і якщо у проекті договору більше немає пунктів, що викликали б у Вас сумніви повідомити нас про готовність підписати договір між нашими підприємствами (підр.).

а) помилок немає;

б) потрібна кома перед і, кома після слова сумніви;

в) потрібні кома перед якщо, тире перед словом повідомити;

г) кома перед і, кома перед якщо, кома перед слово повідомити;

д) кома перед якщо, кома перед слово повідомити.

№9

Чи є пунктуаційні помилки в реченні?

Певна річ Ви не завжди можете задовольнити прохання, прийняти ту чи іншу пропозицію, і тому змушені відмовити у співпраці (підр.).

а) потрібна двокрапка після слів певна річ;

б) помилок немає;

в) не потрібна кома перед і;

г) потрібна кома після слів певна річ;

д) потрібна кома після слів певна річ, не потрібна кома перед і.

№10

Поясніть вживання виділеного розділового знака.

Основою мовленнєвої культури є грамотність, тобто дотримання загальноприйнятих літературних норм у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови (підр.).

а) кома між однорідними членами речення;

б) кома відокремлює поширену прикладку;

в) кома виділяє вставлену конструкцію;

г) кома відокремлює додаток.

 

№11

Поясніть вживання виділеного розділового знака.

У гарантійних листах слід дотримуватися етичних норм спілкуванняу ввічливій, тактовній формі висловлювати готовність до певних дій (підр.).

а) тире між частинами складного безсполучникового речення;

б) тире між частинами складносурядного речення;

в) тире відокремлює поширену прикладку;

г) тире на місці пропущеного дієслова-зв”язки.

№12

Чи правильно вжито розділові знаки:

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами в контракті (підр.).

а) потрібна двокрапка після слова чинності;

б) потрібна кома перед або;

в) потрібна двокрапка після слова чинності і не потрібна кома після слова дати;

г) в реченні немає помилок.

№13

Який розділовий знак (чи знаки) потрібно поставити

В цьому реченні? Чому?

Отже найголовніше для написання прес-релізу обізнаність із предметом повідомлення та достатня інформованість (підр.).

а) потрібно тире після слова прес-релізу, щоб відокремити прикладку;

б) потрібна кома після слова отже, щоб виділити вставне слово;

в) потрібна кома після слова отже (вставне) і двокрапка після слова прес-релізу, бо воно узагальнювальне;

г) потрібно тире після слова прес-релізу на місці пропущеного дієслова-зв”язки; кома після слова отже, щоб виділити вставне слово.

№14

Чи потрібно в цьому реченні перед як ставити кому, чому?

Оголошення бувають як окремих організацій, підприємств, державних установ, навчальних закладів, так і приватних осіб (підр.).

а) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується підрядне речення;

б) не потрібно, бо у парному сполучнику як….так кома ставиться лише перед другою частиною;

в) потрібно, бо за допомогою слова як приєднується прикладка;

г) потрібно, тому що у парних сполучниках кома ставиться перед обома частинами.

№15

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.007 с.)