Стимульний матеріал для виконання тесту на виготовлення фігур
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стимульний матеріал для виконання тесту на виготовлення фігурПродовження табл. 3

Тест на складання фігур

Завдання цього тесту полягає в тому, щоб якнайшвидше скласти з базових елементів (які готуються заздалегідь) фігури (табл. 4). Використовуючи базові елементи (необов'язково всі відразу!), досліджуваний складає послідовно дев'ять фігур (табл. 4). Після складання кожної фігури дослідник записує час (табл. 6), що знадобився на складання фігури.

Таблиця4

Стимульний матеріал для виконання тесту на складання фігур

Продовження табл. 4

Тест на відтворення фігур

У цьому тесті потрібно подумки відновити задану фігуру (табл. 5) зі складових частин і потім за допомогою олівця відтворити ці частини на аркуші. При цьому мова не йде про точність до міліметра. Потрібно більш-менш точно відновити розташування окремих частин на даній фігурі. Цей тест може виявитися найскладнішим, тому що тут необхідно мати достатньо розвинену візуально-просторову уяву. Крім того, майже все необхідно робити подумки. Після кожного завдання дослідник фіксує час (табл. 6), затрачений на його виконання. На цей тест приділяється приблизно 6 хв.

Інтерпретація результатів

Час, який був використаний на виконання завдань кожного з трьох тестів фіксується дослідником у заздалегідь підготовлених бланках (табл. 6).

Коефіцієнт інтелектуальності визначається за допомогою табл. 6 відповідно результатам, які отримав дослідник, а також із врахуванням віку досліджуваного.

Таблиця 5

Стимульний матеріал для виконання тесту на відтворення фігур

Таблиця 6

Бланк фіксації часу виконання завдань тестів

Тест на виготовлення фігур Тест на складання фігур Тест на відтворення фігур
№ фігури ...хвилин № фігури ...хвилин № фігури ...хвилин
     
     

Продовження табл. 6

     
     
     
     
     
     
     
Загальний час   Загальний час   Загальний час  
Увесь затрачений час:

Таблиця 7

Інтерпретація результатів дослідження практичного інтелекту

14-16 років 17-22 роки 23-30 років 31 рік і старше Загальна оцінка інтелекту Коефіцієнт інтелектуальності
Хвилин Хвилин Хвилин Хвилин    
1-11 1-08 1-09 1-12 Дуже високий 130 й вище
12-17 9-15 10-14 13-17 Високий біля 120
18-21 16-18 14-16 18-20 Вище середнього біля 110
22-24 19-21 17-21 21-23 Нижче середнього біля 90
25-30 22-27 22-27 24-31 Низький біля 80
31 і більше 28 і більше 28 і більше 32 і більше Дуже низький нижче 70

Зробіть висновки орієнтуючись на такі питання та вказівки:

- Охарактеризуйте свої результати дослідження.

- Які завдання було виконувати легше та складніше? Чому саме?

- Якщо людина має недостатній рівень розвиненості практичного інтелекту, то чи є можливим, щоб вона працювала вчителем технологій? Якщо так, то за яких умов? Коротко аргументуйте свої думки.

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів.

2. Яка соціальна ситуація розвитку дитини молодшого шкільного віку?

3. В чому полягає криза семи років? Які її симптоми та зміст?

4. Що є провідною діяльністю молодших школярів?

5. Надайте характеристику компонентам навчальної діяльності молодших школярів.

6. Назвіть психологічні новоутворення молодшого шкільного дитинства.

7. Які протиріччя виникають у віці молодшого шкільного дитинства?

8. Що є основними компонентами навчальної діяльності?

9. Які основні складові навчальної діяльності?

10. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення молодших школярів.

11. Як розвиваються відчуття та сприймання молодших школярів?

12. Які особливості розвитку мислення молодшого школяра?

13. Чим характеризується розвиток уваги молодшого школяра?

14. Як розвивається пам'ять молодшого школяра?

15. Які особливості розвитку уяви молодшого школяра?

16. Чим характеризується розвиток самооцінки молодшого школяра?

17. Надайте характеристику розвитку емоційно-вольової сфери особистості молодшого школяра.

 

 

Психологія підліткового віку, Вікова та педагогічна психологія - Видра О.Г. Бібліотека українських підручників

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.004 с.)