ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад оформлення протоколу дослідження типу темпераменту за методикою Б. Й. ЦукановаТака процедура повторюється стільки разів, скільки інтервалів пропонується і відтворюється.

Заміри проводяться у дві серії. Перша - навчальна серія (наприклад: 4, 2, 5, 3, 1 секунда) складається з п'яти спроб. Досліджуваний адаптується до умов тестування і вчиться працювати за означеними правилами. Йому можна, за бажанням, запропонувати вести рахунок в умі і таким чином більш точно запам'ятовувати й відтворювати інтервали. Проте, можна працювати і без усного рахування тривалості інтервалів.

Другий етап - контрольний (наприклад: 4, 2, 5, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5 секунд).

Обробка результатів

Після виконання дослідження підраховується показник типу темпераменту, названий Б. Й. Цукановим тау-типом ( т ):

Отже, для даної людини тау-тип дорівнює 0,97 сек.

Інтерпретація результатів

Було встановлено, що у людській популяції тау-типи представників "чистих" і "проміжних" типів темпераменту розподіляються рівномірно за всією шкалою від 0,7 секунди до 1,1 секунди.

Таким чином, місце величини "0,97" у діапазоні тау-типів позначене на рис. 1. У даної людини меланхолоїдний тип темпераменту.

Рис. 2. Діапазон тау-типів у людській популяції за Б.Й. Цукановим

По закінченню дослідження зробіть висновки.Для цього ознайомтесь з орієнтовними запитаннями, які допоможуть їх сформулювати:

- До якого типу темпераменту належите ви?

- Порівняйте результати, які ви отримали при дослідженні свого типу темпераменту за тестом Айзенка (який робили при вивченні курсу загальної психології) та за методикою Б.Й. Цуканова. Поясніть ці результати.

- Яким чином проявляється ваш тип темпераменту у навчанні та праці?

- Чи відповідає ваш стиль, темп життя вашому типу темпераменту?

- Наведіть рекомендації щодо врахування особливостей свого типу темпераменту в навчанні та праці?

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. У чому полягає криза новонародженості? Поясніть її причини.

2. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини.

3. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку новонародженої дитини.

4. Що є протиріччям фази новонародженості?

5. Назвіть особливості психічного розвитку новонародженої дитини.

6. Які основні прийоми формування у дитини потреби в спілкуванні?

7. Назвіть новоутворення фази новонародженості.

8. Що таке комплекс пожвавлення?

9. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку немовляти.

10. Дайте характеристику провідній діяльності немовляти.

11. Назвіть анатомо-фізіологічні особливості немовляти.

12. Які основні особливості психічного розвитку немовляти?

13. Охарактеризуйте психічні новоутворення в немовлячому віці.

14. Яке протиріччя немовлячого віку?

15. Що є центральними новоутвореннями немовлячого віку?

16. Поясніть причини, суть та прояви кризи першого року.

17. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку раннього віку.

18. Яке основне протиріччя раннього віку?

19. Які основні анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього віку?

20. Охарактеризуйте розвиток мовлення у дітей раннього віку?

21. Що є провідною діяльністю у ранньому дитинстві?

22. В чому полягає криза трьох років: причини, суть, прояви, подолання негативних наслідків?

23. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку дитини дошкільного віку.

24. Яке центральне протиріччя у дошкільному дитинстві?

25. Що є провідною діяльністю дошкільників? Надайте її ґрунтовну психологічну характеристику.

26. Назвіть психологічні новоутворення дошкільного дитинства.

27. Які особливості сенсорного розвитку дошкільників?

28. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення у дошкільників.

29. Які особливості розвитку мислення дошкільника?

30. Як розвивається увага дошкільника?

31. У чому полягає особливість розвитку пам'яті дошкільника?

32. Як розвивається уява дошкільника?

33. Які особливості розвитку самосвідомості і самооцінки дошкільника?

34. У чому проявляється субпідрядність мотивів дошкільників?

35. Які особливості формування моральних уявлень та оцінок у дошкільників?

36. Які перші прояви довільної поведінки у дошкільників?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.004 с.)