ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опис та інструкція до проведення методикиДана методика заснована на безпосередньому оцінюванні людиною ряду особистих якостей.

Досліджуваному надають наступну інструкцію: "Будь-яка людина оцінює свої здібності, можливості, характер та ін. Рівень розвитку кожної якості, сторони людської особистості можна умовно зобразити вертикальною лінією, нижня крапка якої буде символізувати найнижчий розвиток, а верхня - найвищий. Вам пропонуються вісім таких ліній. Вони позначають: 1) здоров'я; 2) спілкування з однолітками; 3) бажання вчитися; 4) позитивні риси характеру; 5) впевненість у собі; 6) розум; 7) умілі руки; 8) зовнішність. На кожній лінії рискою (-) відзначте, як ви оцінюєте розвиток у себе кожної якості на сьогоднішній день. Після цього хрестиком (х) відзначте, при якому рівні розвитку цих якостей, ви були б повністю задоволені собою, відчули гордість за себе".

Випробуваному дається бланк (рис. 3), на якому зображені вісім ліній. Висота кожної з них - 100 мм, з позначеною верхньою, нижньою точкою і серединою шкали. При цьому верхня й нижня точки позначаються помітними рисками, середина - ледь помітною крапкою.

Методика може проводитися як фронтально - із цілим класом (або групою), так й індивідуально. При фронтальній роботі необхідно переконатися, чи правильно виконується завдання. Після цього випробувані працюють самостійно. Час, що відводиться на заповнення шкали разом із наданням інструкцій, 10-12 хв.

Обробка результатів

Обробка проводиться за сьома шкалами (перша ("здоров'я") - тренувальна - не враховується). Довжина кожної шкали 100 мм, відповідно цьому вимірюють відстані від нижчої точки шкали до відміток і одержують кількісну характеристику (наприклад, 54 мм = 54 балам).

1. За кожною шкалою необхідно визначити:

а) рівень домагань - відстань у мм від нижньої точки шкали до знака "х";

б) висоту самооцінки - від нижньої точки шкали до знака "-";

в) значення розбіжності між рівнем домагань і самооцінкою - відстань від знака "х" до знака "-". Якщо рівень домагань нижче самооцінки, він виражається негативним числом.

2. Розрахувати середню величину кожного показника рівня домагань і самооцінки за всіма шкалами.

Інструкція:

1) на кожній лінії рискою (-) відзначте, як ви оцінюєте розвиток у себе кожної якості, сторони вашої особистості на сьогоднішній день;

2) після цього хрестиком (х) відзначте, при якому рівні розвитку цих якостей, сторін ви були б повністю задоволені собою, відчули гордість за себе.

Рис. 3. Бланк дослідження рівня розвитку самооцінки і домагань

Інтерпретація результатів

Рівень домагань

Норму, реалістичний рівень домагань, характеризує результат від 60 до 89 балів.

Оптимальний - порівняно високий рівень домагань - від 75 до 89 балів, що підтверджує оптимальне усвідомлення своїх особистіс-них якостей та властивостей, а це є важливим чинником особистісно-го розвитку.

Результат від 90 до 100 балів засвідчує нереалістичне, некритичне ставлення людини до своїх особистісних якостей та властивостей.

Результат менше 60 балів свідчить про занижений рівень домагань, це є показником можливого несприятливого розвитку особистості.

Висота самооцінки

Кількість балів від 45 до 74 засвідчують реалістичну, адекватну самооцінку людини.

Кількість балів від 75 до 100 свідчить про завищену самооцінку й указує на певні відхилення у формуванні особистості. Завищена самооцінка може підтверджувати особистісну незрілість, невміння правильно оцінити результати своєї діяльності, порівнювати себе з іншими; така самооцінка може вказувати на проблеми у формуванні особистості - "закритості для досвіду", нечутливість до своїх помилок, невдач, зауважень і оцінок навколишніх.

Кількість балів нижче 45 указує на занижену самооцінку (недооцінку себе, своїх особистісних якостей та здібностей) і свідчить про крайнє неблагополуччя в розвитку особистості. Такі, наприклад, учні становлять "групу ризику" (до даної групи належать діти з певними відхиленнями або розладами у психічному, психологічному, особис-тісному розвитку), їх, як правило, мало. За низькою самооцінкою можуть ховатися два зовсім різних психологічних явища: а) справжня непевність у собі, б) "захисна реакція", коли "повідомлення" самому собі власного невміння, відсутності здібності й тому подібного дозволяє не додавати ніяких зусиль для будь-якої діяльності.

Орієнтовні запитання та вказівки, які допоможуть зробити висновки:

- Охарактеризуйте свої результати (як загальні, так і за кожною шкалою окремо).

- Який психологічний зміст значення розбіжності між рівнем домагань і самооцінкою?

- В чому саме проявляється ваш рівень самооцінки та домагань у навчанні та праці?

- Які рекомендації ви можете запропонувати собі для виховання своєї самооцінки і розвитку рівня домагань?

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

1. Розкрийте поняття учіння

2. У якому віці виникає здатність до учіння? Чому саме?

3. Що є результатом учіння?

4. Поясніть суть поняття навчальність, які її види?

5. Що таке учбова діяльність учня і яка її структура?

6. Розкрийте суть понять "неуспішність" та "відставання".

7. У чому полягають причини неуспішності?

8. Які існують способи активізації учбової діяльності учнів?

9. Що таке навчання?

10. Які психологічні механізми навчання і в чому їх суть?

11. Наведіть класифікацію навчання.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)