ТОП 10:

Розділ 5. ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІТаблиця 14

Комунікації ТзОВ “Молочний шлях”

Види комунікацій Характеристика конкретних видів комунікацій Приклади використання інформації при різних видах комунікацій Приклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікацій
I. За сферою охоплення
1. Між організацією і зовнішнім середовищем Здійснюється обмін інформацією між організацією та споживачами, постачальниками, державою Шляхом реалізації рекламної кампанії, обдзвону клієнтів, email-розсилки ТзОВ “Молочний шлях”інформує споживачів про нові види продукції тощо Кошти на здійснення рекламної програми затверджено в в кошторі та розроблено план заходів реалізації рекламної програми.
2. Організаційні:      
- від вищих рівнів управління до нижчих Передасться інформація про планові завдання, зміни у діяльності організації, нововведення тощо. Директор інформує підлеглих про проведення атестації усіх працівників організації. Рішення про проведення атестації підлягає оформленню у вигляді наказу на здійснення атестації, формування положення про проведення атестації.
- від нижчих рівнів управління до вищих Передається інформація про неполадки, прохання, пропозиції, рекомендації тощо Начальник підрозділу зберігання продукції надає інформацію про виявлені неполадки в обладнанні Ця інформація подається у вигляді доповідної записки.
- між різними підрозділами Передається інформація стосовно конкретних взаємозалежних сфер, параметрів, завдань виробничо-господарського процесу Начальник повідомляє про необхідність проведення ремонтних робіт у підрозділі Оформляється у вигляді замовлень
- між менеджером і його підлеглими (робочою групою Передається інформація про конкретні завдання, що стоять перед робочою групою керівника, зміну технології роботи групи, очікувані зміни у структурі групи тощо. Директор повідомляє підлеглих бухгалтерів про очікування податкової перевірки діяльності організації. Бухгалтер видає розпорядження та інструкції щодо перевірки усіх бухгалтерських документів.
3. Міжособистісні Передається службова, виробничо-господарська, фінансова та ін. інформація між окремими працівниками Начальник фінансового відділу передає інформацію директору про зміни в оподаткуванні прибутку підприємств. Начальник фінансового відділу надає бухгалтеру інформацію щодо фінансового стану підприємства.
Продовження таблиці 14
II. За способом виникнення
- формальні Передається офіційна інформація організаційними комунікаційними каналами в межах організаційної структури управління. Директор видав наказ фінансовому відділу розробити нову систему мотивації працівників Фінансовий відділ, виконуючи розпорядження директора, користується колективним договором та допоміжними нормативно-правовими актами.
- неформальні Передається між працівниками організації неофіційно і може стосуватись будь-яких сфер (виробнкчо-господарської, особистої, культурної, соціальної тощо). Директор радиться із заступником з торгівлі відносно питання, якого з претендентів на посаду заступника з розвитку компанії Приватна розмова, базою для якої служать резюме претендентів та додаткові довідкові дані.
III. За способом здійснення
- вербальні Словесні комунікації, які здійснюються через розмови, усні заяви, повідомлення Начальник підрозділу оптової торгівлі повідомив заступника директора з торгівлі, що за час його відсутності йому телефонував представник постачальника -
- невербальні Несловесні комунікації, які здійснюються з використанням мови жестів (погляду, виразу обличчя, посмішки тощо). Директор власним виразом обличчя виявив задоволення від роботи заступника директора з торгівлі -
         

 


 

Приклад графічної моделі комунікаційного процесу ТзОВ «Молочний шлях» наведено на рис. 8.

 

 


Зворотній зв’язок:

Директор видає наказ на реалізацію плану оновлення обладнання

 

 

           
 
 
   
 
   

 

 


Рис. 8. Графічна модель комунікаційного процесу у ТзОВ “Молочний шлях”

У інформаційному забезпеченні підприємства значну роль відіграють графічні засоби, за допомогою яких необхідна інформація подається у наочній та зручній для обробки та аналізу формі. Приклади використання діаграм, хронограм, топограм в організації наведено на рис 9-11. А органіграма зображена на рис. 3.

 


Рис. 9. Діаграма, що відображає структуру фонду заробітної плати

 

Рис. 10. Хронограма, що відображає ріст доходів підприємства

 

 

Рис. 11. Топограма робочого місця директора

 

1. Стіл і стільці для конференцій

2. Комп’ютер

3. Робочий стіл і стілець директора

4. Диван

5. Принтер

6. Сканер

7. ВазонПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.007 с.)