ТОП 10:

Розділ 4. РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇТаблиця 13

Управлінські рішення ТзОВ “Молочний шлях”

Характеристика управлінських рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень в організації
Води управлінських рішень:
/. За сферою охоплення:
- загальні рішення Директор підприємства затверджує план розвитку організації на наступний рік
- часткові рішення Заступник директора з торгівлі видає розпорядження працівникам здійснити позапланову інвентаризацію.
2. За тривалістю дії:
- перспективні рішення Директор видає наказ про пошук приміщень для створення власної збутової мережі.
- поточні рішення Начальник дає вказівку щодо проведення планового технічного огляду приміщень, холодильного та іншого обладнання для зберігання продукції.
- оперативні рішення Начальник видає розпорядження про термінову закупівлю нового холодильного обладнання з кращими технічними характеристиками.
3. За рівнем прийняття:
- рішення на вищому рівні управління Директор видає наказ про проведення атестації робітників
- рішення на середньому рівні управління Заступник директора видає розпорядження про проведення інвентаризації.
- рішення на нижчому рівні управління Начальник видає розпорядження про транспортування продукції на склад.
4. За характером вирішуваних організацією завдань:
- організаційні запрограмовані рішення Заступник директора видає розпорядження підлеглим працівникам щодо узагальнення усієї облікової інформації для формування квартальної бухгалтерської звітності.
- організаційні незапрограмовані рішення Директор приймає рішення про створення власної мережі збуту молочної продукції. Видає відповідний наказ.
- компромісні рішення Директор видає наказ про надання путівок 20% працівників у відповідь на їхню вимогу надати путівки 30%.
5.За способом обґрунтування:
- інтуїтивні рішення Директор приймає рішення шляхом видання відповідного наказу про прийняття на роботу Гуска М.О. на посаду заступника директора з розвитку компанії, при цьому визначальний вибір відбувся з двох претендентів, однакового віку і стажу.
- рішення, які базуються на судженнях Директор приймає рішення про розширення асортименту продукції базуючись на потребах споживачів.
- раціональні рішення Директор приймає рішення, видаючи відповідне розпорядження, про закупівлю нового холодильного обладнання базуючись на тому, що існуюче вже застаріле.
  Продовження таб.13
6. За способом прийняття:
- одноособові рішення Заступник з торгівлі надає розпорядження підрозділу з оптової торгівлі займатись пошуком нових клієнтів.
- колегіальні рішення Бухгалтерія, директор та заступник з торгівлі спільно розробляють систему мотивації правників.
- колективні рішення Колектив підприємства на зборах приймає рішення про затвердження колективного договору
7. За характером:
- економічні рішення Директор приймає рішення про отримання кредиту для фінансування будівництва нових приміщень.
- технологічні рішення Директор приймає рішення про закупівлю нового холодильного та іншого обладнання для зберігання та перевезення молочної продукції.
- сошально-психолопчні рішення Директор приймає рішення щодо покращання умов праці на підприємстві відповідно до соціального плану.
-адміністративні рішення Директор підписує наказ про призначення на посаду заступника директора з маркетингу Гуска М.О.
Умови прийняття управлінських рішень:
1 . Право прийняття Директор має право прийняття будь-яких рішень, а начальники підрозділів можуть приймати лише часткові рішення, що стосуються підрозділу
2. Повноваження Начальник підрозділу не може приймати рішення, які входять у повноваження заступника директора з торгівлі.
3. Обов'язковість Рішення про пошук нових клієнтів зумовлене збільшенням обсягів застарілої молочної продукції.
4.Компетентність Заступник директора з торгівлі повинен бути надзвичайно компетентний у питаннях організації
5.Відповідальність При прийнятті помилкових чи невдалих рішень менеджерами, які приймали дані рішення в межах наданих їм повноважень, відносно них можуть застосовуватись різноманітні санкції (адміністративні та матеріальні)
Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень:
1. Особисті якості менеджера Менеджер з меншим стажем, але більш високою кваліфікацією здатний приймати компетентніші рішення, ніж менеджер з більшим стажем та невисокою кваліфікацією
2. Поведінка менеджера Пасивність директора при прийнятті та обговоренні конкретного рішення може призвести до аналогічного ставлення підлеглих при його виконанні
3. Середовище прийняття рішення Прийняття директором рішення про створення власної мережі збуту є певною мірою ризикованим, оскільки неможливо точно прогнозувати обсяги попиту на послуги підприємства, рівень розвитку галузі та конкуренції тощо.
4. Інформаційні обмеження Внаслідок недостатньої кількості інформації рішення може мати негативні наслідки
5.Взаємозалежність рішень Рішення про оновлення обладнання вимагає прийняття рішень щодо фінансування цього процесу, пошуку найбільш оптимальних варіантів
6. Очікування можливих негативних наслідків При прийнятті будь-якого управлінського рішення представники керуючої системи крім чіткого розуміння його переваг повинні враховувати потенційні недоліки і негативні наслідки та формувати умови для запобігання й уникнення неприємностей.
  Продовження таб.13
7. Можливість застосування сучасних технічних засобів Шляхом використання сучасних інтегрованих систем управління, спеціалізованого програмного забезпечення та сучасних засобів зв'язку управлінські рішення стали більш раціональними та мобільними.
8. Наявність ефективних комунікацій. Якщо комунікаційні процеси в організації є надто громіздкими, недосконалими, розірваними та неузгодженими, то передання наказів, розпоряджень, вказівок стає неефективним
9. Відповідність організаційної структури управління цілям і місії організації Якщо організаційна структура управління не відповідає місії та цілям організації і не ведуться роботи щодо її реорганізації у бажаному напрямку, то процес прийняття управлінських рішень може перетворитись у взаємонеузгоджений, громіздкий та неефективний.
Підходи до оптимізації управлінських рішень:
1. Науковий метод У процесі прийняття рішення щодо оновлення обладнання на першому етапі відповідно до наукового методу буде збиратись інформація про шляхи оновлення, їх характеристики та постачальників, на другому здійснюватися її аналіз, на третьому - висуватися гіпотеза щодо співпраці з постачальниками нового обладнання. На четвертому етапі здійснюватиметься перевірка гіпотези шляхом проведення переговорів з потенційним постачальником, обговорення умов купівлі та встановлення. Якщо умови співпраці виявляться сприятливими, то на п'ятому етапі приймається рішення щодо укладення угоди з постачальником. У протилежному випадку, якщо гіпотеза виявиться неправильною відбувається повернення на один із попередніх етапів.
2. Системна орієнтація Рішення про створення власної мережі збуту приймається на основі інформації щодо витрат на реалізацію даного рішення та переваг і прибутків, отриманих внаслідок їхньої експлуатації.
3. Використання моделей За допомогою використання моделі теорії ігор підрозділ з оптової торгівлі прогнозує реакцію конкурентів на зміну ціни.

 

 

Процес вироблення раціональних управлінських рішень в ТзОВ «Молочний шлях» з метою подолання наявних проблем зображено на рис. 4-7.

 


 

 


Рис.4. Процес вироблення раціонального управлінського рішення щодо збільшення кількості зіпсутої продукції


 

Рис. 5. Процес прийняття раціонального рішення щодо зменшення реалізованої продукції ТзОВ «Молочний шлях»

 

 

 

 


Рис. 6. Процес прийняття раціонального рішення щодо завищеної ціни на продукцію ТзОВ «Молочний шлях»


 
 

 

 

 


Рис. 7. Процес прийняття раціонального рішення щодо затримки у поставках товарівПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)