Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»1.Комарова Т.С. Сакулина Н.П. Халезова Н.Б. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию.-М.:Просвещение, 1991.

2. Ликова І.О. Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років

« Кольорові долоньки».-Х.: Веста: Видавництво « Ранок»,2007.

3. Кириченко Н. Ліплення – чаруюче мистецтво, зіткане на глині. Програма та методичні рекомендації для вихователів дошкільних закладів- газета Дит.садок, вересень 2001.

4. Підкурганна Г. Дитяча творчість.Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку. ж. Дитячий садок липень 2001

5. Шульга Л.М. Барвиста радість(Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання).-Запоріжжя:ТОВ «ЛІПС»ЛТД,2007.

 

 

Перелік довідкової літератури для використання на державному екзамені з додаткової кваліфікації

,, Керівник образотворчої діяльності в дошкільному закладі”.

,,Затверджую”

Заступник директора з навчальної роботи

_________________________Красан В.М.

 

  1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні – К.,1998.
  2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» К.:Світич,2009
  3. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку

« Я у Світі»

  1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
  2. ,,Довідник-словник термінів образотворчого мистецтва “.
  3. Програма з навчальної дисципліни ,, Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку”.
  4. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з навчальної дисципліни ,,Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку”.
  5. Ілюстрації, репродукції картин, таблиці зразків, натура, скульптура малих форм.
  6. ,,Скарбничка “( художнє слово до занять зображувальною діяльністю)
  7. Авторські програми з образотворчої діяльності.

 

Розглянуто на засіданні комісії викладачів

дошкільних дисциплін

Протокол № _____від____ 2012р.

Голова комісії _____________Л.А.Чуйкіна.

 

 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про кваліфікаційну випускну роботу

випускників сп.5.01010101 ,,Дошкільна освіта”

Спеціалізація ,,Керівник образотворчої діяльності в дитячому закладі”.

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії

викладачів дошкільних дисциплін

Протокол №_____ від ,,___,,_____2012р.

Голова предметної комісії________Л.А.Чуйкіна

 

 

Білет № 1.

1. Професійна спрямованість керівника образотворчої діяльності.

2. Скласти план проведення художньо-дидактичної гри експериментування з кольором « Художник –чарівник ».

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 2.

 

1. Види, форми і жанри образотворчого мистецтва (архітектура, графіка, живопис,

скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн.

2.Скласти план-конспект заняття « Про що мріють гори ?».

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 3.

 

1.Форми, методи та прийоми ознайомлення дітей з мистецтвом. Добір художніх творів для дошкільників.

2.Скласти мистецтвознавчу розповідь, казку або легенду про писанку.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 4.

1. Особливості і розвиток сприймання дітьми дошкільного віку творів живопису, графіки, скульптури. Програмові завдання по ознайомленню з творами мистецтва в різних вікових групах.

2. Навести приклади переліку репродукцій і предметів мистецтва.

3. Захист творчої роботи.

Білет № 5.

1.Психологічні основи образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Якісна характеристика готовності дитини до образотворчої діяльності.

2.Скласти план-конспект заняття « В гостях у пастелі».

3. Захист творчої роботи.


Білет № 6.

1.Заняття – форма організації навчання образотворчій діяльності дітей.

2. Скласти план-конспект заняття « Народження рожевої фарби».

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 7.

 

 

1.Основні засади художнього розвитку дітей дошкільного віку. Модель навчання творчості дітей старшого дошкільного віку.

2. Скласти план проведення художньо-дидактичної гри по плямографії і монотипії

« Веселий клоун».

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 8.

1. Послідовність оволодіння дітьми різних вікових груп творчим процесом. 2.Навести приклади занять по ліпленню і аплікації діагностичного характеру.

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 9.

 

1.Характеристика програми образотворчої діяльності. Авторські програми.

2.Створити художні образи на основі природних форм( камінців).

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 10.

 

 

1.Послідовність навчання предметному малюванню в різних вікових групах. 2.Виконати показ етапів малювання дерев різними способами.

3. Захист творчої роботи.

 

 

 

 

Білет № 11.

1.Система занять з ознайомлення і навчання дітей декоративно- прикладному мистецтву.

2. Виконати розпис на куманці або глечику за мотивами опішнянської кераміки. Зачитати варіанти художнього слова про керамічне мистецтво.

3. Захист творчої роботи.

Білет № 12.

1. Послідовність навчання предметному ліпленню в різних вікових групах.

2.Виліпити декоративну пластину «Райдужний птах».Зачитати варіанти художнього слова до занять з ліплення.

3. Захист творчої роботи.

Білет № 13.

1.Послідовність навчання декоративній аплікації в різних вікових групах .

2. Виконати зображення витинанки. Мистецтвознавча розповідь про витинанку.

3. Захист творчої роботи.

Білет № 14.

1.Послідовність оволодіння дітьми конструюванням з паперу та інших матеріалів. Дитячий дизайн.

2. Виконати вироби з використанням фігурного плетіння («Серденько», « Полуничка»).

3. Захист творчої роботи.

Білет № 15.

1.Наочні методи та прийоми навчання образотворчій діяльності.

2.Навести приклади опису іграшки або виробу декоративно-прикладного мистецтва.

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 16.

1.Словесні методи та прийоми навчання образотворчій діяльності. Імпровізовані казки, фантазування на заняттях з малювання.

2.Навести приклади казок та імпровізацій на заняттях з малювання.

3. Захист творчої роботи.

Білет № 17.

1.Практичні методи та прийоми навчання образотворчій діяльності.

2. Сенсомоторні вправи для підготовки руки дитини до малювання.

3. Захист творчої роботи.

Білет № 18.

1.Ігрові методи та прийоми у навчанні образотворчій діяльності.

2 Навести приклади ігрових ситуацій, вправ психогімнастики, ігрових мотивацій на заняттях.

3. Захист творчої роботи.

Білет № 19

1.Організація зображувальної діяльності поза заняттями. Устаткування ізостудії, куточків самостійної художньої діяльності, їх оформлення.

2.Матеріали та обладнання образотворчої діяльності.

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 20.

1.Використання нетрадиційних технік зображення як засіб творчого розвитку дітей. Нетрадиційні прийоми і засоби малювання , ліплення, аплікації.

2. Продемонструвати зразки нетрадиційних прийомів зображення.

3. Захист творчої роботи.

Білет № 21

1.Діагностика рівня розвитку вмінь і навичок у дітей в образотворчій діяльності. 2.Навести приклади змісту занять з предметного малювання діагностичного характеру.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 22

1.Система планування роботи керівника ізостудії зображувальної діяльності в

дошкільному закладі.

2.Схема конспекту заняття по зображувальній діяльності.

3. Захист творчої роботи.

 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

КВНЗ «Запорізький педагогічний коледж» ЗОР

 

 

Білети

Комплексного кваліфікаційного іспиту

З навчальної дисципліни

Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва

Образотворчою діяльністю

Дітей дошкільного віку.

з додаткової кваліфікації

“ Керівник образотворчої діяльності в дитячому закладі”

за спеціальністю 5.010101 “ Дошкільна освіта”

освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії

викладачів дошкільних дисциплін

Протокол №_____ від ,,___,,_____2012р.

Голова предметної комісії________Л.А.Чуйкіна

 

Білет № 1.

1. Професійна спрямованість керівника образотворчої діяльності.

2. Скласти план проведення художньо-дидактичної гри по експериментуванню з кольором « Художник –чарівник ».

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 2.

 

1. Види, форми і жанри образотворчого мистецтва (архітектура, графіка, живопис,

скульптура, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн.

2.Скласти план-конспект заняття « Про що мріють гори ?».

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 3.

 

1.Форми, методи та прийоми ознайомлення дітей з мистецтвом. Добір художніх творів для дошкільників.

2.Скласти мистецтвознавчу розповідь, казку або легенду про писанку.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 4.

1. Особливості і розвиток сприймання дітьми дошкільного віку творів живопису, графіки, скульптури. Програмові завдання по ознайомленню з творами мистецтва в різних вікових групах.

2. Навести приклади переліку репродукцій і предметів мистецтва.

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 5.

1.Психологічні основи образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Якісна характеристика готовності дитини до образотворчої діяльності.

2.Скласти план-конспект заняття « В гостях у пастелі».

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 6.

1.Заняття – форма організації навчання образотворчій діяльності дітей.

2. Скласти план-конспект заняття « Народження рожевої фарби».

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 7.

 

 

1.Основні засади художнього розвитку дітей дошкільного віку. Модель навчання творчості дітей старшого дошкільного віку.

2. Скласти план проведення художньо-дидактичної гри по плямографії і монотипії

« Веселий клоун».

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 8.

1. Послідовність оволодіння дітьми різних вікових груп творчим процесом. 2.Навести приклади занять по ліпленню і аплікації діагностичного характеру.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 9.

 

 

1.Характеристика програми образотворчої діяльності. Авторські програми.

2.Створити художні образи на основі природних форм( камінців).

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 10.

 

 

1.Послідовність навчання предметному малюванню в різних вікових групах. 2.Виконати показ етапів малювання дерев різними способами.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 11.

1.Система занять з ознайомлення і навчання дітей декоративно- прикладному мистецтву.

2. Виконати розпис на куманці або глечику за мотивами опішнянської кераміки. Зачитати варіанти художнього слова про керамічне мистецтво.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 12.

1. Послідовність навчання предметному ліпленню в різних вікових групах.

2.Виліпити декоративну пластину «Райдужний птах».Зачитати варіанти художнього слова до занять з ліплення.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 13.

1.Послідовність навчання декоративній аплікації в різних вікових групах .

2. Виконати зображення витинанки. Мистецтвознавча розповідь про витинанку.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 14.

1.Послідовність оволодіння дітьми конструюванням з паперу та інших матеріалів. Дитячий дизайн.

2. Виконати вироби з використанням фігурного плетіння («Серденько», « Полуничка»).

3. Захист творчої роботи.

Білет № 15.

1.Наочні методи та прийоми навчання образотворчій діяльності.

2.Навести приклади опису іграшки або виробу декоративно-прикладного мистецтва.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 16.

1.Словесні методи та прийоми навчання образотворчій діяльності. Імпровізовані казки, фантазування на заняттях з малювання.

2.Навести приклади казок та імпровізацій на заняттях з малювання.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 17.

1.Практичні методи та прийоми навчання образотворчій діяльності.

2. Сенсомоторні вправи для підготовки руки дитини до малювання.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 18.

1.Ігрові методи та прийоми у навчанні образотворчій діяльності.

2 Навести приклади ігрових ситуацій, вправ психогімнастики, ігрових мотивацій на заняттях.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 19

1.Організація зображувальної діяльності поза заняттями. Устаткування ізостудії, куточків самостійної художньої діяльності, їх оформлення.

2.Матеріали та обладнання образотворчої діяльності.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 20.

1.Використання нетрадиційних технік зображення як засіб творчого розвитку дітей. Нетрадиційні прийоми і засоби малювання , ліплення, аплікації.

2. Продемонструвати зразки нетрадиційних прийомів зображення.

3. Захист творчої роботи.

 

 

Білет № 21

1.Діагностика рівня розвитку вмінь і навичок у дітей в образотворчій діяльності. 2.Навести приклади змісту занять з предметного малювання діагностичного характеру.

3. Захист творчої роботи.

 

Білет № 22

1.Система планування роботи керівника ізостудії зображувальної діяльності в

дошкільному закладі.

2.Схема конспекту заняття по зображувальній діяльності.

3. Захист творчої роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 278; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.012 с.)