Загальна характеристика мовлення у дітей дошкільного віку з різними рівнями ЗНММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика мовлення у дітей дошкільного віку з різними рівнями ЗНММовленнєва діяльність І-й рівень ЗНМ ІІ-й рівень ЗНМ ІІІ-й рівень ЗНМ ІV-й рівнь ЗНМ
Активний словник        
Пасивний словник        
Фонематичний слух        
Звуковимовляння        

 

4. Скласти план бесіди з батьками на тему «Профілактика порушень усного мовлення у дітей раннього віку».

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Визначити основні історичні етапи розвитку поняття загального недорозвинення мовлення (ЗНМ).

2. Дати визначення загальному недорозвиненню мовлення (ЗНМ).

3. Дайте загальну характеристику усному мовленню дітей дошкільного віку із ЗНМ.

4. В структурі яких складних мовних патологій може зустрічатися ЗНМ?

5. Визначити особливості психологічного розвитку дітей із ЗНМ.

6. Проаналізувати вплив ендогенного і екзогенного фактору на виникнення ЗНМ.

7. Особливості лексики на різних рівнях ЗНМ.

8. Особливості граматики на різних рівнях ЗНМ.

9. Особливості зв’язного мовлення на різних рівнях ЗНМ.

 

Література:

1. Волкова Л. С. Логопедия. Методическое наследие./Под ред. Л. С.Волковой.- Кн. V: Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. - М., 2003.С. 125 — 191.

2. Жукова Н. С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: кн. для логопеда /Н. С.Жукова, Е. М.Мастюкова, Т. Б. Филичева.– Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.– 320с.

3. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии /под ред. Р. Е. Левиной.– М.: Просвещение,1968.– 367с.

4. Правдина О. В Логопедия. -М.:Просвещение, 1969. - 310c.

5. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Юлія Валентинівна Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с.

6. Трофименко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс.- 2013.-108с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Особливості пізнавальної сфери у дітей дошкільного віку із ЗНМ.

 

Лабораторне заняття №18

Тема: Характеристика І рівня загального недорозвинення мовлення (ЗНМ).

Мета: Визначити та проаналізувати особливості порушення усного мовлення у дітей дошкільного віку із ЗНМ - І рівня.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Визначити особливості усного мовлення у дітей дошкільного віку при І рівні ЗНМ. Заповнити особливості мовлення у вигляді таблиці 8.

Таблиця 8

Особливості мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ I рівня

 

Звуковимова Фонетичний слух Лексика Граматика Зв’язне мовлення
         

 

2. Записати основні напрямки обстеження дітей із І рівнем ЗНМ.

3. Підібрати мовленнєвий та дидактичний матеріал для обстеження стану лексики (пасивна, активна) дітей із ЗНМ - І рівня.

4. Розробити поради батькам для розвитку усного мовлення дітей із ЗНМ - І рівня.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Визначити методичні рекомендації щодо обстеження усного мовлення при ЗНМ - І рівня.

2. Особливості пасивного словника дітей із ЗНМ - І рівня.

3. Особливості активного словника дітей із ЗНМ - І рівня.

4. Визначити загальний стан мовленнєвого розвитку при ЗНМ - І рівня.

5. Дати характеристику фонетико-фонематичної сторони мовлення при ЗНМ - І рівня.

6. Яка психологічна особливість дітей дошкільного віку із ЗНМ - І рівня.

7. Визначити особливості збору анамнестичних даних у дітей із ЗНМ - І рівня.

Література:

1. Волкова Л. С. Логопедия. Методическое наследие. / Под ред. Л.С.Волковой.- Кн. V: Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. - М., 2003.С. 125 — 191.

2. Волкова Л. С. Хрестоматия по логопеди. – 1-2 том. – М., 1999.

3. Жукова Н. С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: кн. для логопеда /Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б.Филичева.– Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998. – 320с.

4. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

5. Правдина О. В Логопедия. -М.:Просвещение, 1969. - 310c.

6. Трофименко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс.- 2013.-108с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Особливості емоційно – вольової сфери дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.

 

Лабораторне заняття №19

Тема: Загальна характеристика ІІ рівня ЗНМ у дітей дошкільного віку.

Мета: Визначити та проаналізувати особливості мовленнєвого розвитку при ЗНМ - ІІ рівня. Визначити основні напрямки обстеження дітей із ЗНМ - ІІ рівня.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Проаналізувати особливості звукової та смислової сторони мовлення дітей ІІ рівня ЗНМ. Заповнити таблицю 9.


 

Таблиця 9

Особливості усного мовлення у дітей дошкільного віку

Із ЗНМ II рівня

Звуковимова Фонетичний слух Лексика Граматика Зв’язне мовлення
         

 

2. Визначити основні напрямки обстеження дітей дошкільного віку із ЗНМ - ІІ рівня.

3. Підібрати мовленнєвий та наочний матеріал для обстеження лексики та граматики у дітей дошкільного віку із ЗНМ - ІІ рівня.

4. Розробити критерії оцінювання сформованості лексики при ЗНМ - ІІ рівня.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Особливості пасивного словника дітей із ЗНМ - ІІ рівня.

2. Особливості активного словника дітей із ЗНМ - ІІ рівня.

3. Визначити методичні рекомендації щодо обстеження ЗНМ - ІІ рівня.

4. Яка особливість мовленнєвого розвитку дітей при ЗНМ - ІІ рівня?

5. Дати характеристику фонетико-фонематичної сторони мовлення при ЗНМ - IІ рівня.

6. Яка психологічна особливість дітей дошкільного віку із ЗНМ - ІІ рівня?

7. Визначити особливості сприйняття та засвоєння звукового аналізу та синтезу у дітей дошкільного віку з визначенною патологією.

8. Вимоги до мовленнєвого та наочного матеріалу під час обстеження дітей з визначенною патологією.

 

Література:

1. Волкова Л.С. Логопедия. Методическое наследие./Под ред. Л.С.Волковой.- Кн. V: Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. - М., 2003.С. 125 — 191.

2. Жукова Н. С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: кн. для логопеда /Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.– 320 с.

3. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии /под ред. Р. Е. Левиной.– М.: Просвещение,1968.– 367 с.

4. Правдина О.В Логопедия. -М.:Просвещение, 1969. - 310c.

5. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Юлія Валентинівна Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с.

6. Селиверстова В. И. Детская логопсихология: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Спец.дошкол.педагогика и психология» / [Денисова О.А. и др.] : под редакцией В. И.Селиверстова. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. – 175 с. - (корекционная педагогика).

7. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обстедования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А.Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

8. Трофименко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс.- 2013.-108с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Особливості зорової та слухової пам’яті дітей дошкільного віку із ЗНМ.

 

Лабораторне заняття № 20

Тема: Характеристика ІІІ рівня загального недорозвинення мовлення (ЗНМ).

Мета: Визначити та проаналізувати основну симптоматику третього рівня ЗНМ. Визначити основні напрямки обстеження дітей із ЗНМ - ІІІ рівня.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1.Визначити симптоматику ІІІ рівня ЗНМ. Оформити у вигляді таблиці.

 

Таблиця 10

Особливості усного мовлення у дітей дошкільного віку

Із ЗНМ ІІІ рівня

Звуковимова Фонетичний слух Лексика Граматика Зв’язне мовлення
         

2. Записати основні напрями обстеження дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня.

3. Підібрати мовленнєвий та наочний матеріал для обстеження лексики і граматики у дітей дошкільного віку із ЗНМ - ІІІ рівня.

4. Розробити критерії оцінювання граматики при ЗНМ - ІІІ рівня.

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Особливості сформованості граматики у дітей із ЗНМ - ІІІ рівня.

2. Особливості сформованості зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ - ІІІ рівня.

3. Характеристика пасивного словника дітей дошкільного віку із ЗНМ - ІІІ рівня.

4. Дати характеристику сформованості звуковимови у дітей дошкільного віку із ЗНМ - ІІІ рівня.

5. Дати характеристику сформованості фонематичному слуху у дітей дошкільного віку із ЗНМ - ІІІ рівня.

6. Визначити основні методичні рекомендації щодо обстеження ЗНМ ІІІ рівня.

7. Яка психологічна особливість дітей дошкільного віку із ЗНМ - ІІІ рівня?

 

Література:

1. Волкова Л. С. Логопедия. Методическое наследие./Под ред. Л.С.Волковой.- Кн. V: Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. - М., 2003.С. 125 — 191.

2. Жукова Н. С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников : кн. для логопеда /Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 1998.– 320с.

3. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии / под ред. Р. Е. Левиной. – М. : Просвещение,1968. – 367 с.

4. Правдина О.В Логопедия. -М.:Просвещение, 1969. - 310c.

5. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Юлія Валентинівна Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с.

6. Селиверстова В.И. Детская логопсихология: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Спец.дошкол.педагогика и психология» / [Денисова О.А. и др.] : под редакцией В.И.Селиверстова. – М. : Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. – 175 с. - (корекционная педагогика)

7. Трофименко Л.І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс.- 2013.-108с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Особливості спілкування и міжособистісних стосунків дітей дошкільного віку із ЗНМ.

 

Лабораторне заняття № 21

Тема: Характеристика ІV рівня ЗНМ дітей дошкільного віку.

Мета: Визначити та проаналізувати основні симптоми, напрямки обстеження при ЗНМ - ІV рівня.

 


Завдання для самостійної роботи на занятті:

1.Визначити симптоматику ІV рівня ЗНМ. Відповідь оформити у вигляді таблиці 11.

Таблиця 11Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.009 с.)