Лабораторне заняття № 37 - 38 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лабораторне заняття № 37 - 38 

Тема: Етапи логопедичної роботи при різних формах дизартрії у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Мета: Розглянути етапи логопедичної роботи при дизартрії. Визначити структуру дефекта при дизартрії, вплив порушення дихання та формування мовлення та на загальний розвиток дитини.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначити і записати основні етапи корекційної роботи при різних формах дизартрії.

2. Підібрати і записати вправи на корекцію дихання при дизартричних розладах.

3. Підібрати і записати артикуляційні вправи для корекції спастичності та слабкості м’язів артикуляційного апарату у дітей дизартриків.

4. Розробіть і запишіть комплекс вправ для розвитку голоса у дітей дизартриків.

5. Підберіть мовленнєвий та наочний матеріал для кореції звуковимови у дітей з різними формами дизартрії.

6. Підберіть предметні картинки для роботи над граматичною будовою мовлення. Підберіть питання до наочного матеріалу, який спрямований на формування різних відмінкових форм іменників і прикметників, у дітей дизартриків старшого дошкільного віку.

7. Підібрати корекційні вправи для формування просторового мислення у дітей з дизартричними розладами.

 

Питання для самопідготовки та контролю:


1. Визначення дизартрії як мовленневого порушення.

2. Класифікація різних форм дизартрії.

3. Причини виникнення різних форм дизартрії.

4. Механізм дихання у дітей при дизартрії.

5. Пояснити зв’язок неповноціного мовлення у дітей при дизартрії з розвитком психічних функцій.

6. Які із дефектів будови артикуляційного апарату спостерігаються у дітей з дизартричними розладами?

7. Положення органів артикуляції при промовлянні голосних звуків у дітей з дизартрією.

8. Ігрові вправи на логопедичних заняттях.

9. Особливість роботи з батьками дітей - дизартриків.

 

Література:

1. Лалаева Р. И., Парамонова Л. Г., Шаховская С. Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.

2. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.

3. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

4. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.

5. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г. А. Волкова, - Детство-Пресс, 2005

 

Теми для самостійного опрацювання:


1. Користуючись літературою, вивчити структуру порушення мовлення і дихання при дизартрії.

2. Особливість фізіотерапевтичного впливу при дизартричних розладах.

 

 


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

 

1. Дислалія: причини, класифікація, види. форми.

2. Симптоматика і причина виникнення механічної дислалії.

3. Симптоматика і причини виникнення акустико-фонематичної форми дислалії.

4. Симптоматика і причини виникнення артикуляторно - фонематичної форми дислалії.

5. Психолого – педагогічна характеристика дітей дошкільного віку з порушеннями звукової сторони мовлення.

6. Дефекти зубо – щелепних аномалій розвитку.

7. Методика індивідуального обстеження звукової сторони мовлення.

8. Методика обстеження фонематичного слуху.

9. Методика обстеження дрібної моторики.

10. Методика обстеження артикуляційної моторики.

11. Особливості корекційного впливу при порушені дрібної моторики пальців рук.

12. Особливості корекційного впливу при порушені фонематичного сприйняття у дітей з порушеннями звуковимови.

13. Значення корекційного розвитку загальної та мовленнєвої моторики у дітей логопатів.

14. Консультування батьків та профілактика мовленнєвих порушень в сім’ї та дитячому закладі.

15. Дати визначення основним етапам логопедичної роботи.

16. Особливості логопедичної роботи на підготовчому етапі корекції.

17. Особливості логопедичної роботи на етапі постановки звуку.

18. Особливості логопедичної роботи на етапі автоматизації звуку.

19. Особливості логопедичної роботи на етапі диференціації звуків.

20. Губно-зубні звуки. Положення органів артикуляції. Недоліки вимови.

21. Губно-губні звуки. Положення органів артикуляції. Недоліки вимови.

22. Дефекти озвучення та їх виправлення.

23. Недоліки вимови шиплячих і свистячих звуків.

24. Недоліки вимови задньоязикових звуків.

25. Основні вимоги до логопедичної роботи при усуненні вад шиплячих звуків.

26. Основні вимоги до логопедичної роботи при усуненні вад свистячих звуків.

27. Методика логопедичної роботи при міжзубному сигматизмі свистячих звуків.

28. Методика логопедичної роботи при губно-губному стигматизмі свистячих звуків.

29. Методика логопедичної роботи при боковому стигматизмі свистячих звуків.

30. Методика логопедичної роботи при носовому та при зубному сигиатизмі свистячих звуків.

31. Основні вимоги до логопедичної роботи при корекції ротацизмів.

32. Методика усунення велярного і увелярного ротацизмів.

33. Методика логопедичної роботи при параротацизмі.

34. Методика логопедичної роботи при ламбдацизмі.

35. Методика логопедичної роботи при параламбдацизмі.

36. Методика логопедичної роботи при каппацизмі.

37. Методика логопедичної роботи при йотацизмі.

38. Методика логопедичної роботи при хітизмі.

39. Методика логопедичної роботи при порушеннях твердості та м’якості приголосних звуків.

40. Методика логопедичної роботи при порушеннях дзвінкості та глухості приголосних звуків.

41. Вимоги до проведення логопедичних вправ з розвитку мовленнєвого дихання та артикуляційної моторики.

42. Вправи з розвитку слухового сприйняття та уваги.

43. Прояви та причини виникнення загального недорозвинення мовлення у дітей дошкільного віку.

44. Характеристика першого рівня ЗНМ.

45. Характеристика другого рівня ЗНМ.

46. Характеристика третього рівня ЗНМ.

47. Характеристика нерізько вираженого (НВЗНМ).

48. Немовленнєва симптоматика дітей із ЗНМ різного рівня.

49. Дати визначення фонетико - фонематичної сторони мовлення У дітей із ЗНМ різного рівня.

50. Особливості порушення лексики у дітей із ЗНМ різного рівня.

51. Дати характеристику стану зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ різного рівня.

52. За якими показниками визначається рівень мовленнєвої комунікативності дітей із ЗНМ дошкільного віку.

53. Які методи і прийоми використовуються при обстеженні зв’язного мовлення у дітей дошкільного рівня із ЗНМ.

54. За допомогою яких методичних прийомів треба обстежувати лексику дошкільника із ЗНМ різного рівня.

55. Методика логопедичної роботи з дітьми з загальним недорозвиненням мовлення.

56. Методика логопедичної роботи з розвитку лексичного запасу у дітей дошкільного віку із ЗНМ різного рівня.

57. Методика логопедичної роботи з корекції граматичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку із ЗНМ різного рівня.

58. Методика логопедичної роботи з розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку із ЗНМ різного рівня.

59. Методика логопедичної роботи з розвитку аналізу структури слова у дітей дошкільного віку із ЗНМ різного рівня.

60. Методика логопедичної роботи з розвитку аналізу структури речення у дітей дошкільного віку із ЗНМ різного рівня.

61. За допомогою яких методичних прийомів можливо обстежувати лексику дошкільників із ЗНМ.

62. Які параметри характеризують несформованість словникового запасу дітей із ЗНМ.

63. Морфологічні особливості граматичної будови мовлення дітей із ЗНМ.

64. В чому визначаються синтаксичні порушення граматичної сторони мовлення при ЗНМ.

65. Назвати характерні фонетичні помилки дітей із ЗНМ.

66. Які використовують методичні прийоми для виявлення готовності дитини до звукового аналізу.

67. Особливості обстеження загальної моторики у дошкільників.

68. Привести приклади прийомів обстеження дрібної та артикуляційної моторики у дошкільників з ЗНМ.

69. Аналіз індивідуальної логопедичної картки обстеження.

70. Назвати основні розділи програми корекційного навчання дітей із ЗНМ.

71. Виділити основні задачі корекційного навчання дітей із ЗНМ 5-7 років.

72. Який дидактичний матеріал необхідний для обстеження розвитку мовлення дітей із ЗНМ різного рівня.

73. Привести приклади дидактичних посібників для розвитку немовленнєвих процесів у дітей дошкільного віку із ЗНМ.

74. Які принципи покладенні в основу корекційної роботи з розвитку звукової культури мовлення і фонематичного сприйняття у дітей із ЗНМ.

75. Визначити задачі першого періода корекційної роботи з дітьми із ЗНМ.

76. Визначити складності які виникають у дітей із ЗНМ під час оволодіння грамотою.

77. Визначити основні задачі корекційної роботи по розвитку мовлення дітей першого рівня загального недорозвинення мовлення.

78. Специфіка роботи по формуванню мовлення у дітей другого рівня ЗНМ.

79. Яким основним видам розповіді навчають дітей із ЗНМ.

80. Проаналізувати особливості фонетико-фонематичної сторони мовлення дітей першого рівня ЗНМ.

81. Проаналізувати особливості фонетико-фонематичної сторони мовлення дітей другого рівня ЗНМ.

82. Проаналізувати особливості фонетико-фонематичної сторони мовлення дітей третього рівня ЗНМ.

83. Характеристика мовлення дітей із фонетико - фонематичним недорозвиненням мовлення (ФФНМ).

84. Особливості розвитку фонематичного сприйняття у дітей дошкільного віку.

85. Етапи формування фонематичного слуху в період онтогенезу.

86. Основні напрямки обстеження дітей із ФФНМ.

87. Вплив фонематичного слуху на формування звуковимови у дітей дошкільного віку.

88. Етапи обстеження фонематичного слуху у дітей дошкільного віку.

89. Характеристика першого періоду корекційної роботи при ФФНМ.

90. Характеристика другого періоду корекційної роботи при ФФНМ.

91. Характеристика третього періоду корекційної роботи при ФФНМ.

92. Вплив фонетико - фонематичного недорозвинення на формування писемного мовлення.

93. Використання дидактичних ігор при обстежені і корекції ФФНМ.

94. Дизартрія. Симптоматика. Причини виникнення.

95. Обстеження дітей з дизартричними розладами.

96. Загальна характеристика дизартричних розладів.

97. Загальна характеристика псевдобульбарної дизартрії.

98. Загальна характеристика коркової форми дизартрії.

99. Загальна характеристика мозжочкової форми дизартрії.

100. Принципи та прийоми обстеження дітей з дизартричними розладами.

101. Система корекційно-педагогічної роботи з дизартриками.

102. Принцип комплексності в діагностиці та корекції дизартрії.

103. Методика логопедичної роботи при спастичній формі псевдобульбарної дизартрії.

104. Методика логопедичної роботи при паретичній формі псевдобульбарної форми дизартрії.

105. Корекційне навчання з розвитку дихання у дітей з дизартричними розладами.

106. Корекція голосу при дизартрії.

107. Особливості роботи над звуковимовою при дизартричних розладах.

108. Немовленнєва симптоматика при дизартрії.

109. Характеристика стертої форми дизартрії.

110. Ринолалія. Форми. Причини виникнення.

111. Психолого – педагогічна характеристика дефекту.

112. Анатомо – фізіологічні особливості піднебінно – глоткового апарату в нормі і патології.

113. Немовленневі розлади при різних формах ринолалії.

114. Організація лікувальної та профілактичної роботи при розщілинах піднебіння.

115. Обстеження дітей з вродженими розщілинами піднебінням.

116. Обстеження дітей з закритою формою ринолалії.

117. Вплив вроджених розщелин губи та піднебіння на загальний розвиток дитини.

118. Система корекційно-педагогічної роботи при закритій ринолалії.

119. Система корекційно-педагогічної роботи при відкритій органічній формі ринолалії.

120. Система корекційно-педагогічної роботи при функціональній ринолалії.

121. Характеристика доопераційного етапу роботи при корекції ринолалії.

122. Характеристика післяопераційного етапу логопедичної роботи при корекції ринолалії.

123. Особливості постановки звуків при органічній відкритій ринолалії.

124. Профілактична робота з батьками дітей, які страждають на ринолалію.

125. Підготовка дітей - ринолаліків до шкільного навчання.


Рекомендована література

1. Архипова Е.Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом: Доречевой период. – М., 1989.-79 С.

2. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей.- М., Владимир, 2008.

3. Берник Т.Л.Навчання дітей з важкими розладами мовлення у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті / Т.Л. Берник // Дефектологія. — 2007. — N 1. — С. 47-52.

4. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.

5. Боряк О.В. Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / О. В. Боряк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2012. - 20 с.

6. Визель Т. Г. Нарушение чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного возраста / Т. Г. Визель, - 2005.

7. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя / Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт - «ВЛАДОС», 1996.

8. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.

9. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи / Г.А. Волкова, - Детство-Пресс, 2005.

10. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 2003.

11. Гадасина Л.Я. Эффективное поурочное планирование коррекции произношения звуков Р и Л / Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская, - Каро, 2009, - 211 с.

12. Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.

13. Громова О. Е. Говорю правильно Л-Ль / О.Е. Громова, - Сфера, 2009

14. Данилова А. Л. Методы коррекции речевого и психологического развития у детей с церебральным параличом. – Л., 1977.-96 с.

15. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения.– СПб, 2000, 209с.

16. Ермакова И. И. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков. - М.,1984.

17. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985.

18. Ипполитова А. Г. Открытая ринолалия. - М., 1983.

19. Ілляшенко Т. Д., Обухівська А.Г. та ін. Корекція психосоціального розвитку дітей з церебральним паралічем у реабілітаційному центрі. – К., 2003.

20. Жукова Н. С. Мастюкова Е.М., ФиличеваТ.Б. Логопедия. Преодоление ОНР у дошкольников. Екат., 1998.

21. Жукова Н. С. Преодоление недоразвития речи у детей. – М., 1994.

22. Заплатна С. М. Сучасний підхід до проблеми логопедичного обстеження дітей із недорозвитком мовлення. Педагогіка та методики спеціальні зб. наук. статей. - К., 2001.

23. Заплатна С. М. Характеристика загального недорозвитку мовлення у дітей.– Педагогіка та методики спеціальні зб. наук. статей – К., 2000.

24. Кастюкевич М. В. Ярмарка звуков. Дидактический материал для коррекции произношения звуков [л], [л'], [р], [р'] / М. В. Кастюкевич, - Белый Ветер, 2011, - 71 с.

25. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Альбомы по автоматизации свистящих, шипящих, сонорных звуков у детей. / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, - ГНОМ, 2007.

26. Кондратенко В. М. Особливості інтеграції рухової та мовленнєвої діяльності у дітей з дитячим церебральним паралічем. //Теорія і практика сучасної логопедії: Зб. наук.праць: Вип. 3. - К.: Актуальна освіта, 2007. - С.87-90.

27. Конопляста С. Ю. Вроджені щілини піднебіння та їх вплив на психофізичний розвиток дитини../ Хрестоматія з логопедії./ Шеремет М.К., Мартиненко І.В., Конопляста С.Ю. – К., 2006.- С. 245-253.

28. Конопляста С. Ю. Розвиток дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння. Теорія та практика: [монографія] / С. Ю. Конопляста . – К., 2008.

29. Корнев А. Н. Основы логопатологии детского возраста (клинические и психологические аспекты). - СПб, 2006.

30. Корнєв С. І. Перші нагадування про мовленнєві розлади у літературних пам'ятках Стародавнього Сходу та Азії [Текст] / С.І. Корнєв // Хрестоматія з логопедії: Навч. пос. – К.: КНТ, 2006. - С. 10-22.

31. Кукушкина О. И. Информационные технологии в обучении произношению. - М., 2004.-158с.

32. Лазоренко О. И. Альбомы для автоматизации произношения звуков С,З,Ш,Щ,Ч,Р,Л / О. И. Лазоренко, - Аркти, Айрис-Пресс, 2001-2006.

33. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., - 1998.

34. Лалаева Р. И. Нарушения речи у детей с ЗПР. 1992.

35. Лалаева Р. И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.

36. Ляпидевский С. С. Расстройства речи у детей и подростков / С.С. Ляпидевский, - М., 1969.

37. Логопедична робота при дислалії [Текст] : метод. рек. для студ. спец. "Дефектологія. Логопедія" / підгот. М. К. Шеремет ; НПУ ім. М.П.Драгоманова. ІКПП. - К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. - 47 с.

38. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами. / Под ред. Е. А. Логиновой. - СПб.: «Союз», 2005. - 192 с.

39. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.,-2001.

40. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи. Дидактический материал. Часть 1 / А. Я. Малярчук, - Литера, ЛТД, - 2008 – 304 с.

41. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.

42. Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика. – М.,1997.

43. Мастюкова Е. М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. – М., 1985.

44. Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению./ Е.Ф. Соботович, Л.Е. Андрусишин, Л.И. Бартенева - К.,1998.

45. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. - 3-е изд., доп. - М.: АРКТИ, 2003. - 240 с.

46. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР Спб., 2001.

47. Обучение детей с ЗПР в подготовительном классе / Под ред. Мачихиной В.Д., М., 1992.

48. Обухівська, А. Г. Соціальна роль логопеда в системі надання допомоги населенню [Текст] / А.Г. Обухівська // Хрестоматія з логопедії : Навчальний посібник. - Київ : КНТ, 2006. - С. 106-110.

49. Основы логопедической работы с детьми./ Под ред. Г.В. Чиркиной. - М., 2002.

50. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению. /Под ред. Т.В. Волосовец. – М.,2002. – 200 с.

51. Перегудова Т. С., Османова Г. А. Вводим звуки в речь. Картотека для автоматизации звуков [Р], [Рь] / Т.С. Перегудова, Г.А. Османова – Каро, 2008. – 149 с.

52. Пінчук Ю. В. Основи методики виховання правильної вимови звуків при дислалії./ Хрестоматія з логопедії./ Шеремет М.К., Мартиненко І.В., Конопляста С.Ю., – К., 2006.- С. 181-197.

53. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.

54. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.

55. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

56. Спивак Е. Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки С, Сь,З,Зь,Ц. Звуки Ш,Ж,Щ, Звуки Л,Ль,Р,Рь / Е.Н. Спивак , - Гном и Д, - 2007.

57. Тищенко В. В. Ієрархія фонематичних процесів в онтогенезі дитячого мовлення //Теорія і практика сучасної логопедії: Зб. наук.праць: Вип. 4. - К.: Актуальна освіта, 2007. - С.87-90.

58. Ткаченко Т. А. Правильно произносим звук P и Л. Логопедический альбом для детей 4-8 лет / Т.А. Ткаченко - Литур, Книгомир, 2011, - 48 с.

59. Ткаченко Т. А. Правильно произносим звук С и Ш. Логопедический альбом для детей 4-8 лет / Т.А. Ткаченко - Литур, Книгомир, 2011 – 48 с.

60. Трофименко Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ: Програмно-методичний комплекс.- 2013.-108с.

61. Туманова Т. В. Исправление произношения у детей. Дидактический материал. Учебно-методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Т. В. Туманова, - Гном – Пресс, 1999, - 96с.

62. Ульянкова У. В. Шестилетние дети с ЗПР. – М., 1990.

63. Филичева Т. Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение. - М., 2000. - 80 с.

64. Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М., 1989, 1997.

65. Харьков Л. В., Горовенко Н.Г., Яковенко Л.Н. и др. Врождённые несращения верхней губы и нёба. - К.,2004. – с. 84.

66. Хрестоматия по логопедии т.І./Под ред. Л.С. Волковой.-М.,1997.- с167-293.

67. Хрестоматія з логопедії./ Шеремет М.К., Мартиненко І.В., Конопляста С.Ю. – К., 2006.

68. Чиркина Г. В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата. - М., 1969.

69. Шевченко О. Е. Розвиток логопедичної допомоги в Україні.// Дефектологія. – 2003. - №2.- С.49 - 52.

70. Шеремет М. К., Ревуцька О. В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.

71. Щербакова Е. К. Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е.К. Щербакова – Академия развития, 2001, - 80 с.

72. Щербакова Е. К. Сонорные звуки. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е. К. Щербакова, - Академия развития, 2006, - 80 с.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 531; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.029 с.)