Тема 7. Кредитні послуги банківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Кредитні послуги банківГод лекції, 2 год практичні, 4 год с/р

План

1. Види банківських кредитів (позик). Основні правила кредитування. Кредитна політика. Етапи процесу кредитування. Кредитний аналіз. Характеристики позичальника (кредитоспроможність): характер позичальника, здібність позичати (залучати) кошти, потоки грошових коштів, забезпечення, умови, контроль.

2. Джерела інформації про позичальника. Кредити підприємницьким структурам. Короткострокові кредити. Кредити на поповнення товарно-матеріальних запасів. Кредити для поповнення оборотного капіталу. Кредити ділерам з цінних паперів. Кредити роздрібним торгівцям. Кредити під забезпечення активами. Довгострокові кредити. Строкові кредити. Револьверне кредитування. Довгострокове кредитування реальних проектів. Кредити для придбання інших компаній. Кредитні лінії міжнародних фінансових установ.

Питання для самостійної роботи

1. Кредитний аналіз заявок компаній. Банківський контроль за витратами позичальника. Встановлення відсоткової кредитної ставки. Споживче кредитування. Види кредитів, що надаються окремим особам. Кредити під заставу житлових приміщень. Кредити в розстрочку. Кредити, що гасяться одноразово.

2. Кредити за кредитними картками. Характеристика споживчих кредитів. Оцінка заявки на отримання споживчого кредиту. Бальна система оцінки заявок на споживчі кредити (кредитний скоринг). Відсоткові ставки, інші умови споживчих кредитів. Прості проценти. Метод дисконтної ставки.

3. Іпотечне кредитування (під заставу нерухомості). Іпотечні банки, їх функції. Різниця між кредитами під заставу нерухомості та іншими кредитами. Іпотечні боргові зобов’язання. Критерії оцінки заявок на отримання іпотечного кредиту. Відсоткові ставки за кредитами під заставу житлових приміщень.

4. Програма управління грошовими коштами клієнта. Кредитні лінії для розвитку бізнесу в країнах Східної Європи: СБР, ЄБРР, урядів Німеччини, США, Японії, інших країн, фондів Рокфелера, Сороса та ін. Основні вимоги до позичальника. Кредитний аналіз позичальника. Мікрокредитування бізнесу в Україні. Проблема розвитку підприємництва в Україні.

5. Принципи та умови мікрокредитування. Програма мікрокредитування в Україні. Методика кредитування, кредитний цикл. Основні умови мікрокредитування. Види кредитів: мікрокредити, малі кредити, ломбардні кредити. Кредитний цикл. Загальна схема кредитного циклу. Аналіз фінансового становища позичальника.

6. Особливості оцінки кредитоспроможності мікро та малих позичальників. Кредитний аналіз позичальника. Критерії оцінки кредитоспроможності позичальника. Прогнозування подальшого розвитку клієнта. Кредитний рейтинг. Класифікація кредитного портфеля. Аналіз соціального становища позичальника. Аналіз пропонованого забезпечення за кредитом.

Література [3; 8; 10; 12–14; 18; 20; 27; 29–31; 33; 34; 36–38; 44; 45; 48; конспект]

Тема 8. Послуги валютного ринку

Год лекції, 2 год практичні, 4 год с/р

План

1. Послуги валютного ринку: поняття, функції, види.

2. Обмінний курс валют. Види обмінних курсів. Валютні послуги банківських установ: грошові перекази, хеджування, спекуляція, кліринг, кредит, обмін валют.

3. Послуги валютних брокерів, дилерів і бірж.

4. Послуги на міжнародному валютному ринку. Валютний ділинг: поняття, види операцій.

5. Депозитні операції. Визначення депозитної операції. Строковість депозитів. Процентні ставки і формула простого процента.

Питання для самостійної роботи

1. Довідкові LIBOR, FIBOR, МІБОР. Грошова позиція і процентний арбітраж. Міжбанківські і клієнтські депозити.

2. Поточні конверсійні і форвардні операції. Визначення конверсійної операції.

3. Операції типу “спот”. Валютний курс і котирування. Сторони Bid і Offer і розмір маржі в котируванні валютних курсів. Відкрита валютна позиція, її оцінка. Арбітражні і клієнтські конверсійні операції.

4. Крос-курси. Форвардні операції. Форвардні строки. Використання форвардного курсу. Форвардне ціноутворення. Форвардні курси. Валютні свопи. Котирування своп. Використання угод своп. Банки маркетмейкери та дрібні банки. Брокерська фірма і роль валютних брокерів.

5. Стратегія валютного дилера. Дилінговий зал і його структура. Обладнання. Міжнародне інформаційне агентство Рейтер (REUTERS). І

6. нформаційна система Доу-Джонс Телерейт (Dow Jones Tel rate). Інформаційна система ТЕНФОР (TENFOR).

7. Техніка укладання конверсійних угод. Платіжні інструкції.

8. Техніка укладання депозитних угод. Пролонгація депозитів. Техніка укладання форвардних угод. Оформлення угод і розрахунки за валютними операціями.

Література [3; 8; 21; 29–32; 36–38; 47; 48; 54; конспект]

Тема 9. Фінансові послуги міжнародних фінансових ринків

Год лекції, 2 год практичні, 4 год с/р

План

1. Фінансові послуги міжнародних фінансових ринків.

2. Євровалютні інструменти і міжбанківський ринок.

3. Єврооблігації. Організація випуску єврооблігацій.

4. Послуги андерайтингу з розміщення єврооблігацій. Витрати розміщення.

5. Комісійні послуги, їх вартість.

 

Питання для самостійної роботи

1. Міжнародні кредитні послуги: «класичні” кредитні послуги; нові кредитні послуги (багатокомпонентні кредитні програми; кредитні програми підтримки емісії євро нот).

2. Ринок єврокредитів і євровалют. Види єврокредитів.

3. Вартість єврокредитів.

4. Ризики операцій на міжнародних фінансових ринках і послуги з їх хеджування.

5. Внутрішні і зовнішні способи хеджування.

Література [3; 8; 21; 29–32; 36–38; 47; 48; 54; конспект]

Тема 10. Послуги з фінансування зовнішньої торгівлі

Год лекції, 2 год практичні, 4 год с/р

План

1. Традиційні методи фінансування зовнішньої торгівлі: акредитив.

2. Процес фінансування. Види акредитивів. Імпортний акредитив.

3. Акредитив за експортом. Сучасні технології і товарні акредитиви.

4. Іншіметоди фінансування зовнішньої торгівлі.

5. Оплата наперед. Відкритий рахунок.

Питання для самостійної роботи

1. Консигнація.

2. Документарний переказний вексель для інкасування.

3. Факторинг. Поняття “факторинг”. Світовий досвід у сфері надан-

ня факторингових послуг.

4. Види факторингу. Варіанти і умови факторингового обслуговування.

5. Досвід надання послуг факторингу в Україні.

6. Управління факторинговими операціями. Визначення вартості

факторингу.

7. Форфейтинг. Зустрічна торгівля.

8. Міжнародний лізинг.

Література [3; 8; 15; 19–22; 25–26; 29–32; 47; 48; 54; конспект]

Тема 11. Страхові компанії і ринок страхових послуг

Год лекції, 2 год практичні, 2 год с/р

1. Послуги в сфері страхування. Основні характеристики страхового бізнесу.

2. Страхові поліси і премії. Надлишок та резерв.

3. Визначення прибутку. Урядові гарантії.

4. Правила, які впливають на прийняття інвестиційних рішень. Принципи страхового менеджменту.

5. Види акціонерних компаній. Основні вимоги до статутного фонду страхових компаній. Індивідуальні страхувальники: страхові агенти, сюрвеєри, диспашери.

6. Компанії страхування життя. Природа і зміст зобов’язань.

7. Ризики страхування: ризик володіння полісом строкового страхування; ризик володіння полісом страхування на все життя; ризик володіння універсальним полісом страхування життя; ризик володіння полісом накопичувального страхування з плаваючою ставкою; ризик, пов’язаний із страхуванням ренти; ризик, пов’язаний з гарантованим інвестиційним контрактом.

Питання для самостійної роботи

1. Контракти депозитного типу і з плаваючою ставкою. Інвестиційний контракт з участю в прибутку.

2. Перестрахування. Послуги з страхування нерухомості. Послуги зі страхування підприємницьких та інших ризиків.

3. Основні правила інвестування страхових ресурсів. Управління економічним надлишком страхових компаній.

4. Компанії загального страхування.

5. Природа зобов’язань,пов’язаних із страхуванням.

Література [7; 8; 30; 33; 37; 38; 40; 44; конспект]

Тема 12. Ринок інвестиційних послуг

Год лекції, 2 год практичні, 4 год с/р

План

1. Інститути ринку цінних паперів. Емітенти.

2. Інвестиційні банки іемісія звичайних акцій. Брокери та дилери з операцій з цінними паперами.

3. Організовані біржі. Фондова біржа: поняття, організація, механізм функціонування. Біржі ф’ючерсів і опціонів.

4. Фінансові посередники на інвестиційних ринках. Торговці цінними паперами. Інвестиційні компанії і фонди.

5. Основні типи інвестиційних фондів. Взаємні фонди. Інститути спільного інвестування: пайові і корпоративні пайові фонди.

6. Відкриті, закриті і інтервальні фонди. Хедж-фонди: поняття, типи управління капіталом, особливі моменти діяльності.

Питання для самостійної роботи

1. Центральний депозитарій: поняття, функції, призначення.

2. Реєстратори. Зберігачі. Саморегулюючі організації.

3. Консалтингові компанії.

4. Інформаційне забезпечення ринку інвестиційних послуг.

5. Портфельне управління і портфельні управителі.

6. Технічний аналіз і послуги з прогнозування фондового, інших фінансових ринків.

Література [4–6; 8; 9; 11; 13; 28; 29; 34; 35; 38; 42–46; 48; 50–53; 55; конспект]Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.014 с.)