Визначити вид наказу на купівлю-продаж визначеного найменування цінного паперу брокерамМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначити вид наказу на купівлю-продаж визначеного найменування цінного паперу брокерам15. Біржові угоди на термін бувають…..:

а) тверді та м’які;

б) онкольні та прямі;

в) прямі та опосередковані;

г) тверді та онкольні.

РІВЕНЬ 9

1. Суб’єктами державного регулювання ринку фінансових послуг є:

а) Міністерство фінансів України, Національний банк України та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг;

б) Національний банк України, Державна комісія з регулювання цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг;

в) Національний банк України, Державна комісія з регулювання цінних паперів та фондового ринку, спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг;

г) Міністерство фінансів України, Національний банк України та спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

2. Здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за фінансовим ринком з метою захисту інтересів інвесторів та кредиторів, а також запобігання кризовим явищам – це…

а) державне регулювання;

б) державна фіскальна політика;

в) державна фінансова політика;

г) державний нагляд.

 

3. Стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках – це головна мета….

а) банківської діяльності;

б) банківського нагляду;

в) діяльності Національного банку України;

г) державного регулювання фінансових ринків.

 

4. Головна функція Національного банку України – це…

а) забезпечення стабільності національної грошової одиниці України;

б) здійснення банківського нагляду;

в) розвиток банківської системи країни;

г) рефінансування комерційних банків.

 

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом

а) ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;

б) нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;

в) застосування уповноваженими державними органами заходів впливу;

г) всі відповіді вірні.

 

6. Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах:

а) адміністративне та фінансове регулювання;

б) індикативне, адміністративне та економічне регулювання;

в) адміністративне та правове регулювання;

г) індикативне та адміністративне регулювання.

 

7. Реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру та нагляд за діяльністю банків – це методи…

а) фінансового регулювання;

б) економічного регулювання;

в) адміністративного регулювання;

г) індикативного регулювання.

 

8. Встановлення обов'язкових економічних нормативів; визначення норм обов'язкових резервів для банків; визначення процентної політики; рефінансування банків тощо – це методи…

а) фінансового регулювання;

б) економічного регулювання;

в) адміністративного регулювання;

г) індикативного регулювання.

 

9. Державне регулювання фондового ринку здійснюється шляхом….

а) прийняття законодавчих та нормативних актів, ліцензування діяльності на фондовому ринку;

б) ліцензування діяльності на фондовому ринку, контроль за діяльністю на фінансовому ринку;

в) ліцензування діяльності на фондовому ринку, встановлення нормативів до емісії цінних паперів;

г) прийняття законодавчих та нормативних актів, ліцензування та контроль за діяльністю фондового ринку.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

Частина I

1. Поняття “фінансова послуга”. Види фінансових послуг.

2. Поняття “фінансовий ринок”. Види і характеристики фінансових ринків.

3. Поняття “ринок фінансових послуг”. Види і характеристики ринків фінансових послуг.

4. Поняття “фінансовий актив”. Види і характеристики фінансових активів.

5. Поняття “фінансова установа”. Види і характеристики фінансових установ.

6. Поняття “фінансовий посередник”. Види і характеристики фінансових посередників.

7. Основні функції фінансових посередників.

8. Чеки, поняття і використання.

10. Іменний, ордерний чек і чек на пред’явника.

11. Кросовані і розрахункові чеки.

12. Чековий “аваль”, поняття, застосування.

13. Порядок виписування чека.

14. Векселі, поняття і використання.

15. Простий і перевідний вексель.

16. Казначейський і приватний вексель.

17. Банківський вексель.

18. Акцепт векселя.

19. Реквізити векселя.

20. Кредитні банківські операції з векселями.

21. Комісійні банківські операції з векселями.

22. Облік (дисконт) векселів.

23. Розрахунок суми дисконту.

24. Інкасація векселів.

25. Доміциляція векселів.

26. Вексельне поручительство (аваль).

27. Поняття “акредитив” і його застосування.

28. Документарний акредитив і його застосування.

29. Забезпечений і незабезпечений акредитив.

30. Підтверджений і непідтверджений акредитив.

31. Перевідний і револьверний акредитив.

32. Обмежений і відкритий акредитив.

33. Повідомлення про відкриття акредитива.

34. Перевірка акредитива. Документи, що супроводжують акредитив.

35. Міжнародні уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів.

36. Документарне інкасо, поняття і застосування.

37. Види інкасо і використання. Інструкції щодо видачі документів про інкасо.

38. Пластикові картки, їх використання: кредитні картки.

39. Пластикові картки, їх використання: дебетові картки.

40. Індивідуальні і корпоративні картки. Учасники розрахунків за картками.

41. Факторинг, поняття і застосування.

42. Переваги і недоліки факторингу.

43. Розрахунок ефективності факторингових операцій.

44. Основні критерії для визнання факторингу.

45. Види факторингу і їх характеристики.

46. Компанії, що не підлягають факторингу.

47. Лізингові послуги: поняття, види і характеристики.

48. Обґрунтування лізингового проекту.

49. Лізингові платежі і їх розрахунок.

50. Форфейтинг, поняття і застосування. Форфейтингові векселі.

51. Послуги міжнародних фінансових ринків.

52. Управління грошовими потоками на міжнародних фінансових ринках.

53. Кредитні послуги банків: види кредитів, умови надання кредитів.

54. Короткострокові банківські кредити: види кредитів, характеристики, умови надання кредитів.

55. Довгострокові банківські кредити: види кредитів, характеристики, умови надання кредитів.

56. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

57. Проблемні кредити, їх характеристики.

58. Кредитне забезпечення: поняття, види, характеристики, порядок надання.

59. Кредитні гарантії: поняття, види, характеристики, порядок надання.

60. Валютні ринки: поняття, види, характеристики. Послуги валютного ринку і їх характеристики.

61. Валютні курси і їх визначення.

62. Валютні системи, їх характеристики.

63. Чинники, що впливають на валютні курси в довгостроковому і короткостроковому періодах.

64. Внутрішні і зовнішні методи хеджування валютних ризиків.

65. Інформаційне забезпечення ринку фінансових послуг.

66. Паритет купівельної спроможності.

67. Паритет — міжнародний ефект Фішера. Паритет Фішера.

68. Визначення валютних курсів у короткостроковому і довгостроко-

вому періодах.

69. Хеджування валютних ризиків. Валютні ф’ючерси і опціони: поняття, характеристики, застосування.

70. Послуги фондового ринку: поняття, види, характеристики.

71. Торгівля цінними паперами.

72. Клірингові операції з цінними паперами.

73. Портфельне управління.

74. Депозитарії і види послуг.

75. Інститути спільного інвестування: поняття, види, характеристики.

76. Корпоративні інвестиційні фонди: поняття, види і їх характеристики.

77. Пайові інвестиційні фонди: поняття, види і їх характеристики.

78. Кредитні послуги валютного ринку.

79. Платіжно-розрахункові послуги валютного ринку. Кореспондентські відносини.

80. Страхові послуги: поняття, види, характеристики.

81. Страхові компанії, їх види і характеристики.

82. Актуарії і актуарні розрахунки, диспашери і їх функції.

83. Аварійний комісар, сюрвеєр, їх функції.

84. Нестрахові посередники страхового ринку і їх послуги.

85. Регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

86. Регулювання ринку банківських послуг.

87. Регулювання послуг фондового ринку.

88. Регулювання послуг валютного ринку.

89. Ризики ринку фінансових послуг: поняття, види і визначення.

90. Хеджування валютних ризиків.

91. Внутрішні способи хеджування валютних ризиків.

92. Зовнішні способи хеджування валютних ризиків.

93. Ризики відсоткових ставок і способи їх хеджування.

94. Покриття валютних ризиків за допомогою страхових компаній і банків.

95. Фундаментальний аналіз ринку фінансових послуг.

96. Технічний аналіз ринку фінансових послуг.

97. Інвестиційні посередники і їх послуги.

98. Основні принципи формування і управління портфелем фінансових інвестицій.

99. Стратегії управління інвестиційними портфелями.

Частина II

1. Поняття “фінансова послуга”. Види фінансових послуг.

2. Поняття “фінансовий ринок”. Види і характеристики фінансових ринків.

3. Поняття “ринок фінансових послуг”. Види і характеристики ринків фінансових послуг.

4. Поняття “фінансовий актив”. Види і характеристики фінансових активів.

5. Поняття “фінансова установа”. Види і характеристики фінансових установ.

6. Поняття “фінансовий посередник”. Види і характеристики фінансових посередників. Основні функції фінансових посередників.

7. Чеки, поняття і використання. Іменний, ордерний чек і чек на пред’явника.

8. Кросовані і розрахункові чеки.

9. Чековий “аваль”, поняття, застосування. Порядок виписування чека.

10. Векселі, поняття і використання. Простий і перевідний вексель.

11. Казначейський і приватний вексель.

12. Банківський вексель. Акцепт векселя.

13. Реквізити векселя.

14. Кредитні банківські операції з векселями.

15. Комісійні банківські операції з векселями. Облік (дисконт) векселів.

16. Розрахунок суми дисконту.

17. Інкасація векселів. Доміциляція векселів.

18. Вексельне поручительство (аваль).

19. Поняття “акредитив” і його застосування. Документарний акредитив і його застосування.

20. Підтверджений і непідтверджений акредитив.

21. Перевідний і револьверний акредитив.

22. Обмежений і відкритий акредитив.

23. Повідомлення про відкриття акредитива. Перевірка акредитива.

24. Міжнародні уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів.

25. Документи, що супроводжують акредитив.

26. Документарне інкасо, поняття і застосування.

27. Види інкасо і використання.

28. Інструкції щодо видачі документів про інкасо.

29. Пластикові картки і їх використання. Кредитні картки. Дебетові картки.

30. Індивідуальні і корпоративні картки. Учасники розрахунків за картками.

31. Лізингові послуги.

32. Обґрунтування лізингового проекту.

33. Лізингові платежі: види, розрахунок.

34. Факторинг, поняття і застосування Переваги і недоліки факторингу.

35. Розрахунок ефективності факторингових операцій.

36. Основні критерії для визнання факторингу.

37. Види факторингу і їх характеристики.

38. Компанії, що не підлягають факторингу.

39. Форфейтинг, поняття і застосування.

40. Форфейтингові векселі.

41. Інформація, необхідна форфейтеру.

42. Кредитні послуги банків: види кредитів, умови надання кредитів.

43. Короткострокові банківські кредити: види кредитів, умови надання кредитів.

44. Довгострокові банківські кредити: види кредитів, умови надання кредитів.

45. Валютні ринки: поняття, види, характеристики.

46. Валютні курси і їх визначення.

47. Послуги валютного ринку, їх характеристики.

48. Чинники, що впливають на валютні курси в довгостроковому і короткостроковому періодах. Визначення валютних курсів.

49. Валютні системи, їх характеристики.

50. Паритети процентних ставок: поняття, види, визначення.

51. Хеджування валютних ризиків.

52. Послуги фондового ринку: поняття, види, характеристики.

53. Торгівля цінними паперами.

54. Клірингові операції з цінними паперами.

55. Реєстраторська діяльність.

56. Депозитарії і види послуг.

57. Інвестиційні фонди і компанії: поняття, види, їх характеристики.

58. Бюро кредитних історій.

59. Страхові компанії, їх види і характеристики.

60. Нестрахові посередники і їх послуги.

61.Ломбарди.

62. Коредитні спілки.

63.Недержавні пенсійні фонди.

64. ФОН і ФФБ.

Список літератури з

«Ринок фінансових послуг»

Основна

1. Цивільний кодекс України від 16.03.2003 № 435–15 із змін., вне-

сеними згідно із Законом № 980-ІV (980–15) від 19.06.2003.— ВВР України. — 2004. — № 2. — Ст. 6; № 1255-ІV (1255–15)від 18.11.2003. — ВВР України. — 2004. — № 11. — Ст. 14; № 1713-ІV (1713–15) від 12.05.2004. — ВВР України. — 2004. — № 33–34.— Ст. 403;

2. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 16.12.1997 № 723/97–ВР із змін., внесеними Законом України від 14.01.1999 № 394–14,в ред. Закону № 1381-ІV (1381–15) від 11.12.2003.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2001 № 2121-ІІІ, із змін. і допов.

4. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.1991 № 1201/ВР, із змін. і допов. (в ред. Закону 2006 р.).

5. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96, із змін. і допов.

6. Закон України “Про Національну депозитарну систему і властивості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 № 710/97, із змін. і допов.

7. Закон України “Про страхування” від 15.05.1996, із змін. і допов.,в ред. Закону України від 04.10.2001 № 2775, із змін. і допов.

8. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг” від 12.06.2001 № 2664-ІІІ, із змін. і допов.

9. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди) від 22.03.2001 № 2318, із змін. і допов.

10. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679, із змін. і допов.

11. Закон України “Про господарські товариства” (1996 р.), із змін. І допов.

12. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003 № 898-IV.

13. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідо- ваним іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”.

14. Закон України “Про фінансово-кредитну діяльність і управління майном при будівництві нерухомості і операціях з нерухомістю”. Уряд. кур’єр. — 2003.

15. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 № 2346, із змін. і допов.

16. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997, із змін. і допов.

17. Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97-ВР, із змін. і допов.

18. Закон України “Про кредитні спілки” (1997 р.), із змін. і допов.

19. Однаковий Закон про чеки від 1931 р.: Додаток 1 до Женевської конвенції.

20. Однаковий Закон про векселі від 1930 р.: Додаток до Женевської конвенції.

21. Декрет Кабінету міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю в Україні” від 19.02.1993.

22. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем в розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки: Постанова НБ України від 22.02.1997 № 37, із змін. і допов.

23. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Постанова НБ України від 24.09.1999 № 479, із змін. і допов.

24. Положення (стандартів) бухгалтерського обліку 7, 14, 16.

25. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів(публ. МТП № 500).

26. Уніфіковані правила та звичаї для інкасо (публ. МТП № 500)

27. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. —К.:Молодь, 1997.

28. Гитман Лоренс Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования:Пер. с англ. — М.: Дело, 1997. — 1008 с.

29. Дэвид С. Кидуэлл и др. Финансовые институты, рынки и деньги:Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2000. — 752 с.

30. Жозет Перар. Управление международными денежными потоками: Пер. с англ.—М.: Финансы и статистика, 1998. — 208 с.

31. Зви Боди, Роберт К. Мертон. Финансы: Пер. с англ. — М; СПб.;Вільямс. — 2003. — 592 с.

32. Кетти Лин. Детрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли: Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 240 с.

33. Лагутин В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.:Знання, 2000. — 215 с.

34. Ли Ченг Ф., Финнерти Дж. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 685 с.

35. Мозговой О. М. Фондовий ринок /Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999.

36. Міжнародні фінанси. — К.: Либідь, 2003. — 784 с.

37. Мороз А. М. Національний банк і грошово-кредитна політика.— К.: КНЕУ, 1999. — 368 с.

38. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг: Пер. с англ. / Под науч. ред. В. Т. Севрука, Т. Н. Черкасова, Е. В. Шилова. — М.: Дело, 1995.

39. Рубцов Б. Б. Современные фондовые рынки: Учеб. пособие. — М.:Еврофинансы, 2007. — 926 с.; Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. — К.: ЦНЛ, 2003.— 614 с.

40. Страховий та інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 2002. —201 с.

41. Фредирик С. Мышкин. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — Изд. 7-е: Пер. с англ. — М.; СПб.; К.; 2006. — 880 с.

42. Фрэнк Дж. Фабоцци. Рынок облигаций. Анализ и стратегии: Пер.с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс. — 2005. — 876 с.

43. Фрэнк Дж. Фабоцци. Управление инвестициями: Пер. с англ. —М.: ИНФРА-М, 2000. — 932 с.

44. Ходаківська Р. О. Ринок фінансових послуг. — К.: ЦНЛ, 2002. —616 с.

45. Шарп Уильям Ф. и др. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-1997. — 1024 с.

46. Шклярук С. Г. Финансовая система. Структура. Механизм фукционирования. Оптимизация: финансовые рынки; финансовые институты и участники; финансовые инструменты; методы анализа; регулирование и оптимизация. — К.: Нора-принт, 2003.— 568 с.

47. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Валютне регулювання: Навч. посіб.— К.: Знання, 1999. — 359 с.

48. Энг Максимо В. и др. Мировые финансы. Университет Сент-Джон: Пер. с англ. — М.: ДеКа, 1998. — 768 с.

Додаткова

49. Бенуа Мандельброк, Ричард Л. Хадсон. (Не) послушные рынки. Фрактальная революция в финансах: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2006. — 400 с.

50. Найман Э. Малая энциклопедия трейдера. — К.: Альфа Капитал; Логос, 1997. — 236 с.

51. Найман С. Л. Трейдер — инвестор. — К.: ВИРА-Р, 2000. — 640 с.

52. Лысенков Ю. М. и др. Фондовый рынок: Терминологический словарь. — К.: Диалог–прес, 1997.

53. Лысенков Ю. М. и др. Участники фондового рынка: функции, организация деятельности. — К.: Вісн. фонд. ринку, 1998.

54. Пискулов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга. — М.: Финансист, 1998. — 246 с.

55. Рэй К. И. Рынок облигаций: торговля и управление рисками: The bond market. Trading and risk management. — М.: Дело,1999. — 600 с.

56. Синки Дж.-мл. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Саt., 1994. — 820 с.

57. Стив Нисон. Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков: Пер. с англ. — М., 1996.

58. Хохлов Н. В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 239 с.

59. Эрлих А. А. Технический анализ товарных и финансовых рынках

 

Додаток 1

Баланс ВАТ «Дар» тис. грн.

Актив   Код   1.01.01 1.01.02   1.01.03   1.01.04 1.01.05
I. Необоротні активи                    
Нематеріальні активи:                    
залишкова вартість                
первісна вартість                  
знос                  
Незавершене будівництво       2874,9
Основні засоби:                    
залишкова вартість     14117,4
первісна вартість     24849,4
знос     10732,0
Довгострокові фінансові інвестиції: участь в капіталі інших підприємств.                    
інші фінансові інвестиції         74,5
Довгострокова дебіторська заборгованість                  
Відстрочені податкові активи               312,7
Інші необоротні активи                  
Усього за розділом 1       17379,5
II. Оборотні активи                    
Запаси                    
виробничі запаси       2327,9
тварини на вирощуванні та відгодівлі                  
незавершене виробництво       24,6
готова продукція       415,4
товари       375,6
Векселі одержані                  
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                  
чиста реалізаційна вартість       2555,1
первісна вартість       2555,1
резерв сумнівних боргів                  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:                    
з бюджетом       123,0
за виданими авансами               253,3
з нарахованих доходів                  
із внутрішніх розрахунків                  
Інша поточна дебіторська заборгованість       454,6
Поточні фінансові інвестиції                  
Грошові кошти та їх еквіваленти:                    
в національній валюті       28,2
в іноземній валюті         9,9
1нші оборотні активи           52,5
Усього за розділом II     6620,1
III. Витрати майбутніх періодів   7,0
Баланс     24006,6

Продовження таблиці

Пасив   Код   1.01.01 1.01.02   1.01.03   1.01.04 1.01.05
I. Власний капітал                    
Статутний капітал       1137,8
Пайовий капітал                  
Додатковий вкладений капітал                  
Інший додатковий капітал       10913,0
Резервний капітал         131,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)       1929,5
Неоплачений каптал     ( ) ( )   ( )   ( ) ( )
Вилучений каптал     ( ) ( )   ( )   ( ) ( )
Усього за розділом I       14111,3
II. Забезпечення наступних витрат i платежів                    
Забезпечення виплат персоналу                  
Інші забезпечення                  
Цільове фінансування                  
Усього за розділом II                
III. Довгострокові зобов'язання                  
Довгострокові кредити банків           1407,8
Інші довгострокові фінансові зобов'язання             421,1
Відстрочені податкові зобов'язання                  
Інші довгострокові зобов'язання         5195,0
Усього за розділом III     7023,9
IV. Поточні зобов'язання                  
Короткострокові кредити банків       520,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями                  
Векселі видані           19,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, посл.       1233,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:                    
з одержаних авансів       5,3
з бюджетом       97,6
з позабюджетних платежів       14,2
зi страхування       189,8
з оплати праці       528,3
з учасниками                 56,8
iз внутрішніх розрахунків                  
інші поточні зобов'язання       207,0
Усього за розділом IV     2871,4
V. Доходи майбутніх періодів                
Баланс     24006,6

 

Звіт про фінансові результати ВАТ “Дар”

тис. грн.

Стаття   Код   2001 рік 2002 рік   2003 рік рік
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)       20936,6
Податок на додану вартість       247,9
Акцизний збір                
Інші відрахування з доходу                
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)       20688,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       14282,3
Валовий: прибуток                 6406,4
збиток                
Інші операційні доходи       887 860,8
Адміністративні витрати         1987,1
Витрати на збут       733,0
Інші операційні витрати         1629,1
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток                 2918,0
збиток                
Доход від участі у капіталі            
Інші фінансові доходи              
Інші доходи       71,3
Фінансові витрати       630,8
Втрати від участі в капіталі                
Інші витрати         980,6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток                         1377,9
збиток                
Податок на прибуток від звичайної діяльності       413,4
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток                 964,5
збиток                
Надзвичайні: доходи                  
витрати                
Податки з надзвичайного прибутку                
Чистий: прибуток             964,5
збиток                

 


Додаток 2

Завдання для індивідуальної роботи студентів

№ варіанта Всього активів (балансова вартість), грн. Статутний фонд, грн. Власний капітал, грн. Сукупні зобов’язан-ня, грн. Річний процент по борговим зобов’язан-ням Характеристика простих акцій Характеристика привілейованих акцій Дохід до виплати процентів та податків, грн. Виручка від реалізації, грн. Частка чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів по простим акціям, %
Кількість Курс простих акцій, грн. Кількість Номіналь-на вартість, грн. Річний дивіденд у % до номіналу
1,45 10,00
7,45 5,00
2,08 1,00
24,48 2,00
2,74 1,00
1,05 5,00
12,25 5,00
12,08


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.013 с.)