Чи може підприємство емітувати акції і облігації для покриття збитків?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи може підприємство емітувати акції і облігації для покриття збитків?а) так;

б) ні;

в) може, якщо є дозвіл ДКЦПФР;

г) може, якщо розмір збитків не перевищує 5 % статутного фонду.

 

8. Строк обігу облігації визначається:

а) не більше одного року;

б) не більше трьох років;

в) не більше десяти років;

г) за бажанням (позицією) емітента.

 

Чи можуть інвестиційні фонди та компанії емітувати облігації та векселі?

а) так, можуть необмежено;

б) ні;

в) можуть в обсягах згідно ліцензії ДКЦПФР;

г) можуть в межах 50% статутного фонду за відсутності збитків.

 

 


РІВЕНЬ 6

1. Конверсійні операції поділяються на дві групи:

а) операції типу своп та поточні конверсійні операції;

б) форвардні конверсійні операції та операції типу спот;

в) операції репо та форвардні конверсійні операції;

г) правильної відповіді немає.

 

2. Міжнародний ринок поточних конверсійних операцій називається:

а) спот-ринком;

б) валютним ринком;

в) форвард-ринком;

г) правильної відповіді немає.

 

3. Цiна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни або міжнародним платіжним засобом (СДР, євро) – це…

а) спот-курс;

б) валютний курс;

в) спред (spread);

г) правильної відповіді немає.

 

4. Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка – 5,452 грн., продаж – 5,732 грн. Визначити: скільки грн. можна отримати за 250 дол США

а) сума в грн.= 528 грн.;

б) сума в доларах США = 86808,56;

в) сума в доларах США = 93808,63 дол. США;

г) правильної відповіді немає.

 

5. Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка – 5,882 грн., продаж – 5.972 грн. Визначити: скільки доларів США можна купити на 200 тис. грн.

а) сума в грн. – 528 грн.;

б) сума в доларах США – 86808,56;

в) сума в доларах США – 93808,63 дол. США;

г) правильної відповіді немає.

 

6. При використанні непрямого котирування вартість одиниці національної валюти виражається у:

а) дол. США;

б) євро ;

в) іноземній валюті;

г) СДР.

 

7. Ця валютна операцiя є угодою, при якiй платежі проводяться у встановлений термін (від одного тижня до п’яти років) за курсом, зафіксованим на час укладання угоди контрактом, тобто, це угоди, в яких сторони домовляються про поставку певної суми валюти через конкретний період часу після укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді:

а) форвард-курс (форвардний курс);

б) крос-курс;

в) аутрайт;

г) правильної відповіді немає.

 

8. За об’єктом торгівлі валютний ринок поділяється на:

а) форвардний;

б) спот-ринок, своп-ринок;

в) ф’ючерсний, готівковий;

г) біржовий, позабіржовий

 

9. Учасник валютної біржі, уповноважений укладати угоди за власний рахунок і за дорученням члена секції, але не від свого імені та не за власні кошти – це:

а) трейдер;

б) маклер;

в) дилер;

г) брокер

 

10. Валютний арбітраж буває:

а) часовий і просторовий;

б) простий та складний;

в) прямий та непрямий;

г) всі відповіді вірні.

 

11. Валютна операція, що поєднує купівлі валюти на умовах СПОТ в замін на національну валюти з послідуючим викупом (оберненою угодою) – це…..

а) операція опціон;

б) операція ф’ючерс;

в) операція своп;

г) валютний арбітраж.

12. Операція з купівлі-продажу валюти з послідуючою оберненою угодою з метою отримання прибутку від різниці валютних курсів – це….

а) операція опціон;

б) операція ф’ючерс;

в) операція своп;

г) валютний арбітраж.

 

 

13. Останні цифри валютного курсу називаються:

а) процентними пунктами (poins);

б) піпсами (pips);

в) «великою фігурою»;

г) вірної відповіді нема.

 

14. Обмін валюти на іншу за діючим курсом на певну дату – це…..:

а) котирування;

б) форфейтинг;

в) конверсія;

г) крос-курс.

 

В чому полягає основна різниця між курсом СПОТ та форвардним курсом?

а) в різниці між курсом продажу та курсом купівлі;

б) лише в назві;

в) в даті здійснення операції;

г) в величині маржі за операціями.

 

16. Часовий валютний арбітраж – це …..

а) це арбітраж, що проводиться з великою кількістю валюти;

б) це арбітраж, що здійснюється з метою отримання прибутку від різниці у величині маржі на різних ринках;

в) це арбітраж, що здійснюється з метою отримання прибутку від різниці валютних курсів у часі;

г) вірної відповіді немає.

 

17. При використанні прямого котирування для переведення суми в іноземній валюті в еквівалентну їй суму в національній валюті, необхідно:

а) суму в іноземній валюті помножити на курсу;

б) суму в іноземній валюті поділити на курс;

в) суму в національній валюті помножити на курс;

г) суму в національній валюті поділити на курс.

 

При такому виді котирування курс (вартість одиниці) іноземної валюти виражається в національній валюті, тобто валюта, що продається, співвідноситься з валютою, що купується.

а) це пряме котирування;

б) це непряме котирування;

в) це повне котирування;

г) це зворотне котирування.

 

РІВЕНЬ 7

 

1. Похідний цінний папір, що засвідчує право однієї особи продати або купити іншій особі базовий актив у визначений термін за фіксованою ціною – це….

а) опціон;

б) ф’ючерс;

в) форвардний контракт;

г) варант.

 

2. Похідний цінний папір, що засвідчує зобов’язання однієї особи продати або купити іншій особі базовий актив у визначений термін за фіксованою ціною – це….

а) опціон;

б) ф’ючерс;

в) форвардний контракт;

г) варант.

 

3. Опціон на купівлю, базовим активом якого є акції або облігації – це…

а) ордер;

б) купон;

в) форвардний контракт;

г) форвардний варант.

 

4. Валютна операція , що являє собою купівлю іноземної валюти на умовах "спот" в обмін на вітчизняну валюту з наступним викупом – це…

а) валютний опціон;

б) валютний ф’ючерс;

в) валютний форвардний контракт;

г) валютна угода «своп».

 

5. Операції «своп» бувають таких видів:

а) відсоткові та фіксовані;

б) з відсотками та з борговими зобов’язаннями;

в) з премією та з дисконтом;

г) з ризиком та гарантовані.

 

6. Комбінація двох опціонів: одного на покупку, іншого на продаж, з однаковою ціною виконання й однаковим терміном, є повною аналогією ф'ючерсного контракту, і називається….:

а) синтетичним ф’ючерсом;

б) двостороннім ф’ючерсом;

в) синтетичним опціоном;

г) двостороннім опціоном.

7. Протилежна до ф’ючерсної угоди (тобто продавець повинен купити, а покупець - продати контракт) угода – це…:

а) операція «своп»;

б) синтетичний ф’ючерс;

в) офсетна угода;

г) кастетна угода.

 

8. Опціон, що дає власнику право купити фінансові активи або фінансові інструменти за наперед обумовленою ціною – це……:

а) опціон PUT;

б) опціон CALL;

в) контракт CAP;

г) контракт FLOOR.

 

9. Опціон, що дає власнику право продати фінансові активи або фінансові інструменти за наперед обумовленою ціною – це……:

а) опціон PUT;

б) опціон CALL;

в) контракт CAP;

г) контракт FLOOR.

 

10. Опціон, що дає його власнику право купити-продати фінансовий актив чи фінансовий інструмент на певну дату – це…..

а) опціон PUT;

б) опціон CALL;

в) «американський» опціон;

г) «європейський» опціон.

 

11. Опціон, що дає його власнику право купити-продати фінансовий актив чи фінансовий інструмент протягом всього терміну контракту – це…..

а) опціон PUT;

б) опціон CALL;

в) «американський» опціон;

г) «європейський» опціон.

РІВЕНЬ 8

1. Ринок капітальних цінних паперів – це …..:

а) ринок облігацій;

б) ринок акцій;

в) ринок державних цінних паперів;

г) ринок похідних цінних паперів.

 

2. Ринок грошових цінних паперів – це…..:

а) ринок облігацій терміном обігу до року;

б) ринок акцій;

в) ринок державних цінних паперів терміном обігу до року;

г) ринок боргових цінних паперів терміном обігу до року.

 

3. Діяльність, спрямована на перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою цінних паперів, а також на організаційне, інформаційне, технічне, консультаційне та інше обслуговування випуску та обігу цінних паперів – це….

а) професійна діяльність;

б) депозитарна діяльність;

в) комісійна діяльність;

г) комерційна діяльність.

 

4. Купівля – продаж цінних паперів торгівцем цінними паперами, що здійснюються від свого імені і за власний рахунок – це….

а) професійна діяльність;

б) депозитарна діяльність;

в) комісійна діяльність;

г) комерційна діяльність.

 

5. Купівля-продаж цінних паперів торгівцем цінними паперами, що здійснюється від свого імені за дорученням і за рахунок іншої особи (клієнта) – це…..

а) професійна діяльність;

б) депозитарна діяльність;

в) комісійна діяльність;

г) комерційна діяльність.

 

6. Діяльність на ринку цінних паперів від свого імені та за власний рахунок через публічне оголошення цін купівлі та продажу із зобов’язанням здійснення угод – це….:

а) дилерська діяльність;

б) депозитарна діяльність;

в) комісійна діяльність;

г) брокерська діяльність.

7. Діяльність на ринку цінних паперів щодо укладання угод від імені та за рахунок третьої особи (клієнта) – це….

а) дилерська діяльність;

б) депозитарна діяльність;

в) брокерська діяльність;

г) комерційна діяльність.

 

8. Біржові операції бувають наступних видів:

а) операції з готівкою (касові операції);

б) операції на строк та операції з премією;

в) операції з опціоном;

г) всі відповіді вірні.

 

9. Суть даної біржової операції полягає в тому, що розрахунки щодо куплені цінних паперів здійснюються негайно або у встановлені біржею строки – це…

а) операції з готівкою (касові операції);

б) операції на строк;

в) операції з опціоном;

г) операції з премією.

 

10. Суть даної біржової операції полягає в тому, що розрахунки щодо куплені цінних паперів здійснюються у визначений клієнтом строк (звичайно до місяця) – це…

а) операції з готівкою (касові операції);

б) операції на строк;

в) операції з опціоном;

г) операції з премією.

 

11. Суть даної біржової операції полягає в тому, що розрахунки щодо куплені цінних паперів здійснюються у визначений клієнтом строк (звичайно до місяця), але дають клієнту можливість відмовитись від угоди, виплативши попередньо встановлену суму – це…

а) операції з готівкою (касові операції);

б) операції на строк;

в) операції з опціоном та операції з премією;

г) вірної відповіді нема.

 

12. Середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час – це….

а) котирувальна ціна;

б) курсова ціна;

в) інтегральний показник;

г) біржовий індекс.

13. Організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами – це…

а) біржова торгівельна система;

б) фондова біржа;

в) фондовий аукціон;

г) неорганізований фондовий ринок.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.019 с.)