Характеристика основних форм облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика основних форм обліку 

Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему взаємопов'язаних між собою облікових регістрів встановленої форми і змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових записів.

Сучасними формами бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємствах і в організаціях України, є: меморіально-ордерна (контрольно-шахова), журнал-головна, журнально-ордерна, автоматизована (комп'ютерна), спрощена форма обліку.

Меморіально-ордерна (контрольно-шахова) форма бухгалтерського обліку характеризується застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і карток – для аналітичного. Порядок облікової реєстрації господарських операцій при меморіально-ордерній формі такий. На підставі оформлених і перевірених документів складають меморіальні ордери.

Меморіальні ордери реєструють у хронологічному регістрі синтетичного обліку – Реєстраційному журналі. Цей журнал призначений для забезпечення збереження меморіальних ордерів, а також для наступної перевірки повноти і правильності записів господарських операцій в системі рахунків.

Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Головну книгу, яка є систематичним регістром синтетичного обліку. Рахунки у Головній книзі будують за шаховим принципом у вигляді двосторонніх багатографних таблиць, окремі графи яких призначені для запису операцій у розрізі кореспондуючих рахунків.

Аналітичний облік при меморіально-ордерній формі ведуть, як правило, на картках, а касових операцій – у Касовій книзі. Записи в регістри аналітичного обліку роблять із первинних документів, доданих до меморіального ордера. Після закінчення місяця підраховують підсумки і складають оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку.

Меморіально-ордерна форма має суттєві недоліки:

– складання значної кількості документів (меморіальних ордерів);

– багаторазовість записів господарських операцій;

– роз'єднаність синтетичного й аналітичного обліку;

– віднесення, значного обсягу робіт на кінець місяця;

– недостатня пристосованість облікових регістрів для отримання необхідної інформації для складання звітності.

Також меморіально-ордерна форма обліку розрахована в основному на ручну працю. Тому ці недоліки суттєво обмежують її застосування.

 

Рис. 1. Схема меморіально-ордерної форми обліку

(за Кужельним)

 

 

Рис. 1. Схема меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку (за Грабовою)

 

Умовні позначення: —> Записи поточного обліку -----> Звірка записів

Складання звітності

Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна є спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми і застосовується на невеликих підприємствах план рахунків яких передбачає незначну кількість рахунків синтетичного обліку (малі підприємства, бюджетні установи та ін.).

Свою назву ця форма обліку одержала від основного її регістру синтетичного обліку – книги Журнал-головна.

Особливістю форми бухгалтерського обліку Журнал-головна є суміщення хронологічного і систематичного обліку по синтетичних рахунках в одному комбінованому обліковому регістрі – книзі Журнал-головна, яка поєднує у собі реєстраційний журнал і Головну книгу.

При застосуванні цієї форми бухгалтерського обліку оборотну відомість по синтетичних рахунках не складають, оскільки підсумки оборотів по дебету і кредиту рахунків, а також рівність залишків рахунків порівнюють у самій книзі.

Аналітичний облік ведуть на картках або в книгах. Господарські операції в них записують на підставі виправдних документів, доданих до меморіальних ордерів. Наприкінці місяця за даними карток (книг) складають оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку, підсумки яких порівнюють з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків, що містяться у книзі Журнал-головна. За даними книги Журнал-головна складають бухгалтерський баланс.

Основною перевагою цієї форми бухгалтерського обліку простота і наочність записів синтетичного обліку. Проте при використанні великої кількості синтетичних рахунків ця форма втрачає наочність записів. Крім цього, ведення обліку у книжкових регістрах утруднює використання обчислювальної техніки.

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку ґрунтується на широкому застосуванні системи накопичувальних і групувальних облікових регістрів – журналів-ордерів і допоміжних відомостей до них.

Записи в журнали-ордери здійснюються на підставі виправдних документів в міру їх надходження і опрацювання (без складання меморіальних ордерів). При значній кількості однорідних документів по операціях їх дані групують у допоміжних відомостях, місячні підсумки яких переносять у відповідні журнали-ордери.

 

 

Рис. 2. Схема записів у Журналі-Головній (за Кужельним)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.009 с.)