Приклад оформлення звіту про результати педагогічної практики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Приклад оформлення звіту про результати педагогічної практикиПриклад оформлення звіту про результати педагогічної практики

Міністерство освіти і науки України

Горлівський інститут іноземних мов

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»

Кафедра педагогіки

 

ЗВІТ

про проходження літньої педагогічної практики в дитячому оздоровчому таборі

 

______________________________________

(назва табору)

Студента-практиканта ___________________________________________________

(ПІБ повністю)

групи __________________

факультету ________________________________________________________

виконував обов’язки _______________________________________________

зміна ________ термін проходження практики __________________________

загін ____________ назва загону ________________________________

адреса табору (тел.)___________________________________________________

 

Схема звіту

Загальна інформація про табір

· Назва табору.

· Місце розташування табору.

· Кількість загонів в таборі.

· Кількість дітей в таборі.

· Тривалість зміни.

· Кількість змін.

 

Характеристика педагогічного колективу.

· Адміністрація табору (ПІБ, посади).

· Кількість педагогічних працівників

 

Характеристика матеріально-технічної бази табору.

1. Кількість корпусів.

2. Наявність спортивного майданчику.

3. Наявність власного пляжу.

4. Наявність власного басейну.

5. Наявність місця для проведення виховних, розважальних, ігрових заходів.

6. Кількість спортивних секцій (яких).

7. Кількість гуртків (назви).

 

4. Зміст проведеної роботи:

Я працював(-ла) в ДОТ _____________ в якості _____________________ в період з______ по _________.

В організаційний період мною було зроблено наступне: _______________*

В основний період мною було зроблено наступне: ____________________ *

В заключний період мною було зроблено наступне: __________________ *

5. Короткий аналіз своєї роботи:

Під час своєї практики (для діагностики розвитку колективу, інтересів дітей тощо) я використовував(-ла) наступні методики для здійснення педагогічних досліджень: ________**

Найцікавіший день у таборі (чому?).

Найважчий день у таборі (чому?).

Чого Вас навчила практика (яких знань, умінь і навичок набуто).

Які взаємини склалися з дітьми в загоні, педагогічним колективом.

Що допомагало Вам у роботі з дітьми.

Які виявлено труднощі та прогалини у підготовці до роботи з дітьми в літньому оздоровчому таборі.

Яких знань, вмінь і навичок не вистачало Вам у роботі з дітьми.

 

* Зазначити організаторську роботу практиканта, основні заходи та участь практиканта при проведенні цих заходів.

** Вказати які методи, для яких конкретних цілей.

Особисті враження від практики та табору.

Ваші пропозиції та рекомендації щодо організації, проведення та методичного забезпечення і керівництва педагогічної практики.

8. До звіту додається:

 

1. Щоденник психолого-педагогічних спостережень(з планами підготовки і проведення 2 справ загону та їх аналізом).

2. Методична розробка залікового виховного заходу (справи) загону.

3. Психолого-педагогічна характеристика тимчасового колективу загону.

 

Примітка. Характеристика практиканта та оцінка за підсумками практики, яка надана керівництвом дитячого закладу оздоровлення і відпочинку за підписом керівника та завіреним печаткою установи додаеться до щоденника практики.

 

Методична розробка залікового виховного заходу (справи) загону

 

Захід, проведений студентом-практикантом __________ ____________________

Групи__________ факультету __________________________________________

____________________________________________________________________

у загоні _____________________________ ДЗОВ __________________________

____________________________________________________________________

(назва) (назва та місце розташування)

Дата проведення _____________________

Тема (назва) заходу __________________________________________________

Тривалість заходу _____________________________

Місце проведення ___________________________________________________

Форма проведення заходу ____________________________________________

Призначення заходу (роль і місце справи у логіці розвитку зміни) ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Цілі виховного заходу:

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.___________________________________________________________________

4.___________________________________________________________________

 

І. Підготовчий етап:

1. Попередня організаційна робота з підготовки до заходу з боку педагога-організатора

2. Попередня робота з підготовки до заходу з боку дітей.

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

ІІ. Обладнання: _____________________________________________________

ІІІ. Використана література: _________________________________________

____________________________________________________________________

ІV. Проведення заходу (сценарій).

V. Аналіз студентом поведеного заходу.

Орієнтовна схема самоаналізу залікової справи загону, проведеного студентом-практикантом

 

1. Актуальність і цілеспрямованість теми срави загону, відповідність його інтересам і потребам дітей, загальному рівню їхнього розвитку.

3. Підготовка заходу: підбір матеріалу, своєчасність і систематичність підготовки, забезпечення реалізації принципу активності, ініціативи і самостійності учнів. Творчий підхід студента при розробці сценарію, ступінь залученості вихованців до підготовки заходу, написання сценарію.

4. Проведення заходу:

а) оцінка змісту: відповідність віковим особливостям дітей загону; цілям заходу.

в) доцільність використання форми та методів виховання;

г) забезпечення організаційної чіткості, емоційності, активізація дитячої уваги, стимулювання інтересу;

е) діяльність практиканта: уміння володіти аудиторією, стиль педагогічної взаємодії;

є) які були труднощі і перешкоди, і як вони долалися.

5. Наскільки реалізовані цілі, на вашу думку. (аргументувати).

7. Вплив срави загону на окремих учнів і на колектив в цілому (чи сприяв його згуртуванню, чи викликав підтримку учасників тощо).

Що вийшло, і кому за це дякувати.

Що не вийшло, чому, і що треба зробити, щоб уникнути наявних помилок у майбутній педагогічній діяльності.

Зразки оформлення щоденника педагогічних спостережень

 

Титульний аркуш щоденника

 

Міністерство освіти і науки України

Горлівський інститут іноземних мов

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»

Кафедра педагогіки

 

 

ЩОДЕННИК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Студентки ІУ курсу

факультету англійської мови

Групи 411а

Іванової Тетяни Володимирівни

 

Горлівка – 2013


Зразок оформлення другої сторінки щоденника

Міжнародний дитячий оздоровчий центр «Артек»

ЩОДЕННИК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Зміна – перша Рік – 2013

Табір – Морський Загін № 18

Педагоги-організатори:

1. Кряжева Юлія Валеріївна

2. Ревчук Тетяна Іванівна

3. Невідомський Михайло Юрійович

Тематика зміни - Міжнародна зустріч дітей «Артек збирає друзів».

Мета зміни: Духовно-естетичний розвиток особистості дитини, її самореалізація та самоствердження в різних сферах життєдіяльності, апробація набутих дітьми знань, умінь та навичок в реальних соціально значущих умовах спілкування та взаємодії, оздоровлення дітей.

Завдання зміни

1. сформувати культуру взаємостосунків, почуття відповідальності перед собою та іншими; мотивацію дітей до пізнання світу і себе в світі.

2. розвинути природні здібності і творчий потенціал кожної дитини, забезпечивши її духовне та інтелектуальне зростання.

3. сформувати комунікативні уміння і навички та інтелектуальні уміння: аналіз, сінтез, порівняння, вміння виокремлювати головне.

4. поглибити набуті у школі знання з історії, географії, біології, астрономії, літератури і культури народів України та зарубіжних країн.

Зразок оформлення сторінок 3 –19

Відомості про дітей

ПІБ Дата Захоплен Домаш ПІБ  
  Дитини народ ня, ня Батьків  
    ження інтереси адреса    
1. Смовтенко 8.03.96 Танці, Львів, Смовтен-  
  Настя 9 років читання вул. ки Ореся  
    4 клас книжок Сербська Степанів  
        9/2б на  
          Сергій  
          Микола-  
          йович  

Діти з послабленим здоров'ям

№ п / п Прізвище та ім'я дитини Примітка (фізична група)
  Іваненко Віктор спеціальна

Зведена інформація про дітей

Всього дітей в загоні Хлоп чиків   Дівча ток Вік дітей                       старше
      Кількість чоловік       - - - - - - - -

Представники країн

1. Україна - 19 чол.

2. Росія - 5 чол.

Неодноразово перебувають у цьому таборі – 2 чол.

1. Іваненко Іванє

2. Петренко Петро.

Цієї зміни дні народження у дітей 15.07. – Іваненко Іван.

 

Діяльність загону в організаційний період (справи)

Вечір знайомств

Гра «Павутиння», Гра «Добридень», Рухливі ігри з м’ячем, Гра «Сніговий ком» День російської кухні

Режим дня

Час Режимні моменти
7.30 Підйом (ранковий гігієнічний туалет, ранкова зарядка)
8.30 Сніданок
9.30­12.00 Пляж (з відкриттям пляжного сезону)

Спортивний інвентар та ігри, що має загін

1. Шахи – 2 дошки

2. М’яч футбольний – 1 шт.

 

Розклад роботи спортивних секцій

Назва секції Керівник Дні й години роботи Місце занять
Футбол Фізрук Іваненко В.І. Понеділок, середа, субота – 17.00-18.00 Спортивний майданчик
Розклад роботи гуртків
Назва гуртка Керівник Години та дні занять Місце занять
М'якої іграшки Методист Семенова К.І. Вівторок, четвер – 17.00­18.00 Будинок творчості

Методичні поради щодо ведення щоденника педагогічних спостережень

Додатковий матеріал «На допомогу вожатому»

Приклад оформлення звіту про результати педагогічної практики

Міністерство освіти і науки України

Горлівський інститут іноземних мов

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»

Кафедра педагогіки

 

ЗВІТ

про проходження літньої педагогічної практики в дитячому оздоровчому таборі

 

______________________________________

(назва табору)

Студента-практиканта ___________________________________________________

(ПІБ повністю)

групи __________________

факультету ________________________________________________________

виконував обов’язки _______________________________________________

зміна ________ термін проходження практики __________________________

загін ____________ назва загону ________________________________

адреса табору (тел.)___________________________________________________

 

Схема звітуПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 906; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.034 с.)