Значення необхідного причинного зв’язку. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Значення необхідного причинного зв’язку.а) є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину з матеріальним складом;

б) є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони всіх злочинів;

в) впливає на суспільну небезпечність злочину;

г) враховується при призначенні покарання.

6. Злочин з матеріальним складом - це такий злочин, в якому:

а) суспільно небезпечні наслідки є факультативною ознакою об’єктивної сторони;

б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони;

в) в якому наслідки злочину є виключно матеріальною шкодою;

г) суспільно небезпечні наслідки не впливають на кваліфікацію злочину.

7. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність:

а) це обов’язок діяти зазначеним чином та наявність можливості виконати обов’язок, покладений на особу;

б) це обов’язок вчинити певні дії, який може випливати із службових функцій, із договору, із родинних відносин, із попередньої небезпечної поведінки особи;

в) це можливість відвернути наслідки від вчинених дій;

г) це обов’язок передбачити суспільно небезпечні наслідки діяння.

Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

а) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;

б) ознаки, які передбачені в диспозиції норми закону про кримінальну відповідальність;

в) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками;

г) ознаки, які характеризують вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин, але вони не передбачені в диспозиції норми закону про кримінальну відповідальність.

Час вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони складу злочину.

a) це конкретна дата вчинення злочину;

б) це час доби (ранок, день, вечір, ніч), коли було вчинено злочин;

в) це певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого вчиняється суспільно небезпечне діяння;

г) це час набрання чинності кримінальним законом.

10. Факультативними ознаками суб’єктивної сторони є:

a) вина та мотив;

б) вина та мета;

в) мотив та мета;

г) мета та осудність.

Юридичний (психологічний ) критерій неосудності.

a) нездатність особи розуміти характер своїх дій під час вчинення злочину;

б) нездатність особи усвідомлювати суспільну небезпечність вчиненого діяння;

в) нездатність особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого в КК, усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними;

г) нездатність особи розуміти факт засудження і призначення їй покарання.

Особливості визначення віку кримінальної відповідальності за відсутності офіційних даних, що його підтверджують.

a) в цих випадках вік визначається згідно довідки із пологового будинку;

б) в цих випадках вік визначається згідно довідки з місця проживання;

в) в цих випадках призначається судово-медична експертиза;

г) в цих випадках вік визначається зі слів особи.

13. Що можна вважати готуванням до злочину:

а) змова на вчинення злочину;

б) оприлюднення наміру вчинити злочин;

в) наявність умислу на вчинення злочину;

г) діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу.

14. Злочинну самовпевненість відмежовують від непрямого умислу за:

a) інтелектуальними ознаками;

б) за інтелектуальними та вольовими ознаками;

в) за вольовою ознакою;

г) інтелектуальною ознакою.

15. Повним переліком видів готування до злочину є:

a) підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, а також виявлення наміру;

б) підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину;

в) підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину;

г) змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права №1

_______________протокол №____3____ від « 21 » ___10________ 2008 р.

В.о.зав.кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор ________________

 

[підпис] [прізвище,ініціали] [прізвище, ініціали]

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

[назва вищого навчального закладу]

 

Спеціальність ПравознавствоСеместр______3____________

Навчальний предмет кримінальне право (ч. Загальна)

Форма контролю знань:Поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 2

БІЛЕТ № __26_

Об'єкт як елемент складу злочину, його структура.

a) об'єкт - це певні матеріальні блага, яким спричиняється шкода при вчиненні злочину. Структура об’єкта: загальний, родовий, безпосередній;

б) об'єкт - це будь-які речі матеріального світу, з певними властивостями яких Кримінальний кодекс пов’язує настання кримінальної відповідальності. Структура об’єкта: загальний, родовий, безпосередній;

в) об'єкт - це суспільні відносини, яким спричиняється шкода при вчиненні злочину і які поставлені під охорону кримінального закону. Структура об’єкта: учасники відносин; предмет з приводу якого існують відносини ; соціальний зв’язок;

г) об'єкт - це певне благо, на яке посягає злочин. Структура об’єкта: місце, час та обстановка вчинення злочину.

Визначте особливо кваліфікований склад злочину.

а) склад з особливо обтяжуючими обставинами, які надають злочину особливої суспільної небезпечності;

б) склад з декількома пом’якшуючими обставинами, які зменшують суспільну небезпечність злочину;

в) склад з двома або більше пом’якшуючими або обтяжуючими обставинами;

г) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, які обтяжують чи пом’якшують відповідальність та впливають на кваліфікацію.

Поняття об’єктивної сторони злочину.

а) юридичні ознаки, що характеризують суспільно небезпечне діяння (дію або бездіяльність);

б) сукупність юридичних ознак, які визначають внутрішню сторону злочину;

в) зовнішня сторона злочину, що характеризується суспільно небезпечним діянням (дією або бездіяльністю), суспільно небезпечними наслідками, причинним зв’язком між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місцем, часом, обстановкою, способом, а також засобами вчинення злочину;

г) сукупність об’єктивних та суб’єктивних ознак, які характеризують вчинене суб’єктом злочину діяння як злочин.

Родовий об'єкт злочину.

а) сукупність всіх суспільних відносин, що поставлені під охорону чинним Кримінальним кодексом;

б) сукупність тотожних чи однорідних за своєю соціальною і економічною сутністю суспільних відносин, які через це повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кримінально-правових норм;

в) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодексу;

г) це такий об'єкт, що в даному складі злочину страждає завжди.

5. Причинний зв’язок за наявності особливих умов на боці потерпілого має місце:

а) коли потерпілий має вади фізичного чи психічного стану, що є каталізаторами(прискорювачами) настання наслідків;

б) коли потерпілий має особливий правовий статус;

в) коли потерпілий є недієздатною особою;

г) коли потерпілий не є громадянином України.

6. Злочин з формальним складом – це такий злочин, в якому:

а) суспільно небезпечні наслідки є факультативною ознакою об’єктивної сторони;

б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони;

в) наслідки якого є обов’язковою ознакою у випадку передбачення їх в диспозиції статі Особливої частини КК;

г) суспільно небезпечні наслідки не мають матеріального характеру.

7. Значення непереборної сили для вирішення питання про кримінальну відповідальність:

а) виключає кримінальну відповідальність у випадках, передбачених в статтях Особливої частини КК;

б) не виключає кримінальну відповідальність і не пом’якшує покарання;

в) не виключає кримінальну відповідальність за вчинене діяння, але пом’якшує покарання;

г) виключає кримінальну відповідальність у будь-якому випадку.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.007 с.)