Критерії встановлення в законі зниженого віку кримінальної відповідальності. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії встановлення в законі зниженого віку кримінальної відповідальності.a) здатність особи усвідомлювати фактичні ознаки і суспільну небезпечність злочинів, перелічених в ч.2 ст.22 КК ; їх розповсюдженість серед підлітків; підвищена суспільна небезпечність ( тяжкість) більшості з цих злочинів;

б) підвищена суспільна небезпечність ( тяжкість) всіх злочинів, перелічених в ч.2 ст.22 КК

в) здатність неповнолітнього усвідомлювати фактичні ознаки і суспільну небезпечність злочинів, перелічених в ч.2 ст.22 КК та його спроможність керувати своїми діями під час їх вчинення;

г) цей перелік довільно визначений законодавцем.

 

13. Види необережної форми вини:

a) злочинна самовпевненість та злочинна халатність;

б) злочинна недбалість і непрямий умисел;

в) злочинна самовпевненість та злочинна недбалість;

г) казус та злочинна халатність.

 

14. Помилка в об'єкті – це:

a) неправильне уявлення особи про предмет ,на який вона посягає;

б) неправильне уявлення особи про характер суспільних відносин, на які посягає її діяння;

в) неправильне уявлення особи щодо наявності в її діянні ознак, що утворюють об'єктивну сторону конкретного складу злочину;

г) неправильне уявлення особи про дійсний розвиток причинного зв'язку між її діянням та суспільно-небезпечними наслідками.

 

15. Ознакою діяльного каяття є:

а) активна поведінка особи, яка свідчить про щирий осуд вчиненого нею злочину і про прагнення загладити його наслідки

б) як активна, так і пасивна поведінка особи;

в) не доведення злочину до кінця з власної волі особи;

г) наявність у особи усвідомлення можливості довести злочин до кінця.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права №1

_______________протокол №____3____ від « 21 » ___10_______ 2008 р.

В.о.зав.кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________

[підпис] [прізвище, ініціали] [підпис] [прізвище, ініціали]

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

[назва вищого навчального закладу]

 

Спеціальність ПравознавствоСеместр______3____________

Навчальний предмет кримінальне право (ч. Загальна)

Форма контролю знань:Поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 2

БІЛЕТ № _7__

Суб'єктивна сторона як елемент складу злочину, її ознаки.

а) внутрішня сторона злочину. Ознаки: мета та мотив;

б) внутрішня сторона злочину. Ознаки: умисел та необережність;

в) внутрішня сторона злочину. Ознаки: вина, мета та мотив;

г) зовнішня сторона злочину. Ознаки: вина в формі умислу або необережності, мета та мотив.

 

Види складів злочину, за ступенем суспільної небезпечності (тяжкості).

а) простий (основний) склад, кваліфікований склад, особливо кваліфікований склад, особливо привілейований склад;

б) простий (основний) склад, кваліфікований склад, особливо кваліфікований склад;

в) простий (основний) склад, кваліфікований склад, привілейований склад;

г) привілейований склад, простий (основний) склад, кваліфікований склад, особливо кваліфікований склад.

 

3. Безпосередній додатковий обов'язковий об'єкт злочину:

а) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодексу;

б) це річ матеріального світу на яку наряду з безпосереднім об'єктом посягає конкретний злочин;

в) це такий об'єкт, якому завжди заподіюється шкода у кожному випадку вчинення певного злочину;

г) це той об'єкт, яким спричиняється шкода безпосередньому об'єкту.

 

Загальний об'єкт злочину.

а) сукупність всіх суспільних відносин, що поставлені під охорону чинним Кримінальним кодексом;

б) сукупність тотожних чи однорідних за своєю соціальною і економічною сутністю суспільних відносин, які через це повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кримінально-правових норм;

в) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодексу;

г) це річ матеріального світу, якій завжди заподіюється шкода.

 

Ознаки суспільно небезпечної дії в кримінальному праві (вкажіть пункт, де зазначені всі ознаки).

а) суспільна небезпечність, винність, передбаченість у КК, караність;

б) протиправність, активність, караність, суспільна небезпечність, свідомість, вольовий характер;

в) конкретність, активність, усвідомлений і вольовий акт поведінки людини, суспільна небезпечність, протиправність;

г) активність, протиправність, суспільна небезпечність.

 

Обов'язкові ознаки суб'єкта злочину.

a) досягнення 18 років, осудність, громадянство;

б) досягнення 16 років, фізична особа, визнання своєї вини у злочині;

в) досягнення 14 років, винність, фізична особа, осудність;

г) фізична особа, осудність, досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

 

Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони злочину.

а) є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину;

б) є факультативною ознакою об’єктивної сторони злочину;

в) є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину з формальним складом;

г) є факультативною ознакою об’єктивної сторони злочину з матеріальним складом.

 

8. Об’єктивний характер причинного зв’язку обумовлюється тим, що він:

а) передбачений як ознака складу злочину в диспозиції статті Особливої частини КК;

б) причинний зв'язок не існує в об’єктивній реальності;

в) існує об’єктивно як факт реальної дійсності поза свідомістю і волею людини;

г) існує в свідомості суб’єкта злочину.

 

Засоби як факультативна ознака об’єктивної сторони злочину.

a) це речі матеріального світу, на які посягає злочин;

б) це речі матеріального світу, які застосовуються злочинцем при вчиненні суспільно небезпечного діяння;

в) це речі матеріального світу, яким завдається шкода при вчиненні злочину;

г) це речі матеріального світу, які злочинець обертає на свою користь при вчиненні злочину.

10. Ознаки спеціального суб'єкта.

a) фізична особа, осудність, досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, додаткова ознака, визначена в законі;

б) юридична особа, що спричинила шкоду правоохоронюваним відносинам;

в) фізична особа, неосудність, наявність психічної хвороби;

г) громадянство, досягнення певного віку, осудність, посадова особа.

 

11. Неосудність особи за кримінальним правом України - це:

a) нездатність особи розуміти свої дії під час вчинення злочину;

б) нездатність особи передбачати суспільно небезпечні наслідки вчиненого діяння через наявну у неї психічну хворобу;

в) нездатність особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки

г) нездатність особи розуміти характер вчиненого діяння внаслідок психічного розладу

 

Злочини, за вчинення яких в кримінальному законі встановлено знижений вік відповідальності.

a) це - злочини проти основ національної безпеки, проти власності, проти громадського порядку та моральності;

б) це -насильницькі злочини і майнові злочини, вичерпний перелік яких міститься в КК України;

в) це - злочини проти життя та здоров' я особи;

г) це –всі особливо тяжкі злочини.

 

13. Злочинна самовпевненість це:

a) вид умислу;

б) форма вини;

в) вид необережності;

г) ознака суб'єктивної сторони.

 

14. Помилка в особі потерпілого - це:

a) неправильне уявлення особи про об’єкт, на який вона посягає;

б) неправильне уявлення особи про характер суспільних відносин, на які посягає її діяння;

в) заподіяння шкоди одній людині, помилково прийнятій за іншу;

г) неправильне уявлення особи щодо наявності в її діянні ознак, що утворюють об'єктивну сторону конкретного складу злочину.

 

15. Демченко вирішив обікрасти касу одного з підприємств. Для цього він виготовив і придбав необхідне знаряддя. Вночі він відключив сигналізацію, зробив пролом у стіні і проник у приміщення, де знаходився сейф. Після кількох спроб Демченко зрозумів, що сейф відкрити він не зможе, і зник з місця події.

Визначить стадію вчинення злочину:

а) незакінчений замах;

б) готування до злочину;

в) закінчений замах;

г) добровільна відмова.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права №1

_______________протокол №____3______ від « 21 » ___10_______ 2008 р.

В.о.зав.кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор _________________

[підпис] [прізвище, ініціали] [підпис] [прізвище, ініціали]

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.007 с.)